Hlavná stránka – Adresár – Literatúra – Legislatíva – Slovníček – Archív – Odkazy – HOSPICE.CZ English summary 
Hospice 2.1, build 0918
Otázky a odpovede
Čo je hospic?

Čo je paliatívna starostlivosť, liečba, medicína?

Kde sú už existujúce hospice?

Kde a čo si môžem prečítať o hospicoch?

Aké dnes existují právne normy týkajúce sa hospicov?

Aké sú indikácie na konzílium a/alebo hospitalizáciu na oddelení paliatívnej starostlivosti alebo v hospici?

Ako možem podporiť hospicové hnutie?

Čo robiť, keď niekto potrebuje hospicovú starostlivosť?

ePublikácie
Katarína Adamicová, Želmíra Fetisovová, Alena Mažgútová:
Postgraduálne témy komplementárnej hospicovej starostlivosti

Radoslav Lojan:
Etické a psychologické aspekty sprevádzania nemocných a zomierajúcich

Zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie
Pacient v hospici

Zborník vedeckých a odborných príspevkov z 5. bienále hospicovej starostlivosti 2014
Hospicová starostlivosť v postmodernej spoločnosti

Katarína Adamicová, Želmíra Fetisovová, Alena Mažgútová a kolektív:
Hospice v záverečných prácach

Zborník z vedeckej konferencie
"Quo vadis hospic... ",
Bardejov, 11.-12. 10.2012

Zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie
SPOLUPRÁCA POMÁHAJÚCICH PROFESIÍ V PALIATÍVNEJ A HOSPICOVEJ STAROSTLIVOSTI,
Bardejov 2011

Stan Tomandl:
Práca s kómou a paliatívna starostlivosť (manuál)

Alena Ferančíková, PhDr.Patricia Porubčanová: Činnosť Občianskeho združenia Hospic Matky Božej v trnavskom regióne – perspektíva dôstojného zomierania

Mgr. Jana Melišová: Sociálna starostlivosť o zomierajúcich a ich rodiny

MUDr. Mária Jasenková: Paliatívna starostlivosť v detskom veku

MUDr. L. Scheidova, CSc.:
Vývoj zdravotnických zariadení z historického pohľadu

MUDr. L. Scheidova, CSc.:
Pojmy paliatívnej a hospicovej liečby

MUDr. S. Fabuš, MUDr. M. Kulichová:
Model zomierania pre tretie tisícročie

Ľ. Pikulová:
Domáca hospicová starostlivosť

MUDr. S. Fabuš, MUDr. M. Kulichová:
Domáca hospicová starostlivosť v systéme soc.-zdrav. služieb

MUDr. S. Fabuš, MUDr. M. Kulichová:
Definície v paliatívnej starostlivosti

MUDr. S. Fabuš:
Vývoj Hospicového hnutia na Slovensku

 
Mobilný hospic - Ošetrovateľské centrum Slnečný dom
Dátum založenia: 2012
Popis: Mobilný hospic – starostlivosť v domácom prostredí

Mobilný hospic ponúka odbornú zdravotnú starostlivosť v domácom prostredi osobám s nevyliečiteľnou a zároveň pokročilou a aktívne progredujúcou chorobou, ktorá spravidla vedie k smrti v ich domácom prostredí.

Paliatívnu starostlivosť poskytujeme ako aktívnu, na kvalitu života orientovanú starostlivosť chorým, ktorí trpia nevyliečiteľnou chorobou v pokročilom alebo terminálnom štádiu.

Naším cieľom nie je primárne vyliečenie chorého či predlžovanie jeho života, ale:

prevencia a zmiernenie bolesti, ďalšieho telesného a duševného utrpenia chorého
stabilizácia zdravotného/psychického stavu
zachovanie dôstojnosti
pomoc, podpora rodinám a blízkym v náročnej životnej situácii

Starostlivosť v MH zahŕňa návštevnú službu sestry, ktorá prichádza ku klientovi a jeho rodine domov v čase od 8,00 – 16,00 hod., príp. podľa potreby aj v inom dohodnutom čase (príp. aj 2x denne, v soboty a nedele).
Služby / výkony sú stanovené na základe potrieb/možností zdravotnej poisťovne.

Medzi časté výkony patria:
preväzy rán, dekubitov
výživa bezvládneho pacienta
príprava, podanie a sledovanie infúzií
poradenstvo/edukácia klienta a jeho blízkych

Adresa: Lipová 32 , 066 01 Humenné , ,
Typ: Jiné, Krajina: SR
Stav: Otvorený, Právny štatút: občianske združenie, Počet lôžok: 5
Telefón: 0918 571 880, 057 7880 566, Fax:
Web: www.osetrovatelskecentrumhe.sk, E-mail: recepcia@osetrovatelskecentrumhe.sk, lipova@osetrovatelskecentrumhe.sk,
Riaditeľ: PhDr. Gabriela Hrisenková, hrisenkova @osetrovatelskecentrumhe.sk , Primár: , Vrchná sestra:
Cena za lôžko/deň: Pacient: €, Rodinný príslušník: €
Poskytované služby: Domáca hospicová starostlivosť, Iné: osoby s nevyliečiteľnou a zároveň pokročilou a aktívne progredujúcou chorobou, ktorá spravidla vedie k smrti

PREVÁDZKOVATEĽ HOSPICU:

Názov: Ošetrovateľské centrum s.r.o
Právny štatút: s.r.o. Riaditeľ/Konateľ:
Adresa:
Telefón: , Fax:
Web: , E-mail:
Popis:
 
Anketa
Chceli by ste na Slovensku legalizovať eutanáziu?

Áno
(36 %)
Nie
(32 %)
Neviem
(32 %)
Počet odpovedí: 598197
Sponzori
Ignum

Babinet.cz: Vše pro ženy a dívky
Dokumenty
Koncepcia zdravotnej starostlivosti v odbore paliatívna medicína vrátane hospicovej starostlivosti, z dňa 19. 6. 2006

Ochrana ľudských práv a dôstojnosti terminálne chorých a umierajúcich

Reklama
Reklamy na tomto serveru procházejí z výměnného reklamního systému, který využíváme pro větší propagaci hospiců v České republice. Nejsme bohužel schopni zásadně ovlivnit obsah těchto reklam a tudíž nemůžeme zcela zabránit zobrazení nevhodných motivů. Za to se všem našim návštěvníkům omlouváme.

Tiráž
Copyright: © 2002-2013, Ing. Juraj Kizák, +420 722 828 293, Oficiálny partner: Kizak.com, Team Hospice.sk: Ing. Juraj Kizák, (hľadajú sa spolupracovníci), Design and support: Jan Helikar, Programovanie: Michal Novák, Štatistika: Toplist.cz, Založené: 15. septembra 2002, Sponsor: Babinet.sk - komunitný priestor pre ženy Copyright Babinet: © 2000-2013, Ing. Juraj Kizák

Anorexie, Prezidentka, Vangogh, Modigliani, Gauguin

TOPlist