Hlavná stránka – Adresár – Literatúra – Legislatíva – Slovníček – Archív – Odkazy – HOSPICE.CZ English summary 
Hospice 2.1, build 0918
Otázky a odpovede
Čo je hospic?

Čo je paliatívna starostlivosť, liečba, medicína?

Kde sú už existujúce hospice?

Kde a čo si môžem prečítať o hospicoch?

Aké dnes existují právne normy týkajúce sa hospicov?

Aké sú indikácie na konzílium a/alebo hospitalizáciu na oddelení paliatívnej starostlivosti alebo v hospici?

Ako možem podporiť hospicové hnutie?

Čo robiť, keď niekto potrebuje hospicovú starostlivosť?

ePublikácie
Katarína Adamicová, Želmíra Fetisovová, Alena Mažgútová:
Postgraduálne témy komplementárnej hospicovej starostlivosti

Radoslav Lojan:
Etické a psychologické aspekty sprevádzania nemocných a zomierajúcich

Zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie
Pacient v hospici

Zborník vedeckých a odborných príspevkov z 5. bienále hospicovej starostlivosti 2014
Hospicová starostlivosť v postmodernej spoločnosti

Katarína Adamicová, Želmíra Fetisovová, Alena Mažgútová a kolektív:
Hospice v záverečných prácach

Zborník z vedeckej konferencie
"Quo vadis hospic... ",
Bardejov, 11.-12. 10.2012

Zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie
SPOLUPRÁCA POMÁHAJÚCICH PROFESIÍ V PALIATÍVNEJ A HOSPICOVEJ STAROSTLIVOSTI,
Bardejov 2011

Stan Tomandl:
Práca s kómou a paliatívna starostlivosť (manuál)

Alena Ferančíková, PhDr.Patricia Porubčanová: Činnosť Občianskeho združenia Hospic Matky Božej v trnavskom regióne – perspektíva dôstojného zomierania

Mgr. Jana Melišová: Sociálna starostlivosť o zomierajúcich a ich rodiny

MUDr. Mária Jasenková: Paliatívna starostlivosť v detskom veku

MUDr. L. Scheidova, CSc.:
Vývoj zdravotnických zariadení z historického pohľadu

MUDr. L. Scheidova, CSc.:
Pojmy paliatívnej a hospicovej liečby

MUDr. S. Fabuš, MUDr. M. Kulichová:
Model zomierania pre tretie tisícročie

Ľ. Pikulová:
Domáca hospicová starostlivosť

MUDr. S. Fabuš, MUDr. M. Kulichová:
Domáca hospicová starostlivosť v systéme soc.-zdrav. služieb

MUDr. S. Fabuš, MUDr. M. Kulichová:
Definície v paliatívnej starostlivosti

MUDr. S. Fabuš:
Vývoj Hospicového hnutia na Slovensku

 
Detský mobilný hospic SVETIELKO POMOCI
Dátum založenia: 2012
Popis: Jedná sa o prvý detský mobilný hospic na východnom Slovensku (celkovo druhý v rámci celého Slovenska). Je špecializovaný na detských onkologických pacientov. Pomáha rodinám s onkologicky chorými deťmi v liečbe, po liečbe, deťom v terminálnom štádiu onkologického ochorenia a rodinám, ktoré stratili dieťa v dôsledku rakoviny. Služby sú bezplatné.

Mobilný hospic poskytuje kompletnú detskú hospicovú starostlivosť v lokalitách Košického a Prešovského kraja. Bol založený neziskovou organizáciou SVETIELKO POMOCI.

Miesto prevádzkovania zdravotníckeho zariadenia pre Košický kraj:
Pražská 4, 5.poschodie, 040 11 Košice

Miesto prevádzkovania zdravotníckeho zariadenia pre Prešovský kraj:
Hlavná 50, 2.poschodie, 080 01 Prešov

Odborným zástupcom mobilného hospicu je MUDr. Ladislav Deák, špecializačný odbor: pediatria, klinická onkológia.

Povolenie na prevádzkovanie zdravotníckeho zariadenia mobilný hospic bolo udelené Ministerstvom zdravotníctva SR rozhodnutím číslo S10315-OP-2012 k číslu 3740/2012-RU20-26296, podľa par.11, ods.2, písm. a) zákona NR SR č.578/2004 Z.z.

Chcete pomôcť, podporiť tento detský mobilný hospic?
Prispieť môžete zaslaním akejkoľvek čiastky na účet SK20 0900 0000 0006 6087 6163


Adresa: Pražská 8 , 040 11 Košice
Typ: Detský hospic, Krajina: SR
Stav: Otvorený, Právny štatút: n.o., Počet lôžok: 0
Telefón: +421 903821676, Fax:
Web: www.mobilnyhospic.sk, E-mail: svetielkopomoci@netkosice.sk
Riaditeľ: Odborný zástupca: MUDr. Ladislav Deák, Primár: , Vrchná sestra:
Cena za lôžko/deň: Pacient: 0 €, Rodinný príslušník: 0 €
Poskytované služby: Domáca hospicová starostlivosť, Požičovňa pomôcok, Iné: Preprava detských onkologických pacientov, ubytovanie v náhradnom domove, pobytové stretnutia rodín

PREVÁDZKOVATEĽ HOSPICU:

Názov: SVETIELKO POMOCI n.o.
Právny štatút: n.o. Riaditeľ/Konateľ: Miroslava Hunčíková
Adresa: Pražská 8 , 040 11 Košice
Telefón: 903 821 676, Fax:
Web: www.svetielkopomoci.sk, E-mail: svetielkopomoci@netkosice.sk
Popis:IČO : 45736171, DIČ : 2023298706
 
Anketa
Chceli by ste na Slovensku legalizovať eutanáziu?

Áno
(36 %)
Nie
(32 %)
Neviem
(32 %)
Počet odpovedí: 598170
Sponzori
Ignum

Babinet.cz: Vše pro ženy a dívky
Dokumenty
Koncepcia zdravotnej starostlivosti v odbore paliatívna medicína vrátane hospicovej starostlivosti, z dňa 19. 6. 2006

Ochrana ľudských práv a dôstojnosti terminálne chorých a umierajúcich

Reklama
Reklamy na tomto serveru procházejí z výměnného reklamního systému, který využíváme pro větší propagaci hospiců v České republice. Nejsme bohužel schopni zásadně ovlivnit obsah těchto reklam a tudíž nemůžeme zcela zabránit zobrazení nevhodných motivů. Za to se všem našim návštěvníkům omlouváme.

Tiráž
Copyright: © 2002-2013, Ing. Juraj Kizák, +420 722 828 293, Oficiálny partner: Kizak.com, Team Hospice.sk: Ing. Juraj Kizák, (hľadajú sa spolupracovníci), Design and support: Jan Helikar, Programovanie: Michal Novák, Štatistika: Toplist.cz, Založené: 15. septembra 2002, Sponsor: Babinet.sk - komunitný priestor pre ženy Copyright Babinet: © 2000-2013, Ing. Juraj Kizák

Anorexie, Prezidentka, Vangogh, Modigliani, Gauguin

TOPlist