Hlavná stránka – Adresár – Literatúra – Legislatíva – Slovníček – Archív – Odkazy – HOSPICE.CZ English summary 
Hospice 2.1, build 0918
Otázky a odpovede
Čo je hospic?

Čo je paliatívna starostlivosť, liečba, medicína?

Kde sú už existujúce hospice?

Kde a čo si môžem prečítať o hospicoch?

Aké dnes existují právne normy týkajúce sa hospicov?

Aké sú indikácie na konzílium a/alebo hospitalizáciu na oddelení paliatívnej starostlivosti alebo v hospici?

Ako možem podporiť hospicové hnutie?

Čo robiť, keď niekto potrebuje hospicovú starostlivosť?

ePublikácie
Katarína Adamicová, Želmíra Fetisovová, Alena Mažgútová:
Postgraduálne témy komplementárnej hospicovej starostlivosti

Radoslav Lojan:
Etické a psychologické aspekty sprevádzania nemocných a zomierajúcich

Zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie
Pacient v hospici

Zborník vedeckých a odborných príspevkov z 5. bienále hospicovej starostlivosti 2014
Hospicová starostlivosť v postmodernej spoločnosti

Katarína Adamicová, Želmíra Fetisovová, Alena Mažgútová a kolektív:
Hospice v záverečných prácach

Zborník z vedeckej konferencie
"Quo vadis hospic... ",
Bardejov, 11.-12. 10.2012

Zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie
SPOLUPRÁCA POMÁHAJÚCICH PROFESIÍ V PALIATÍVNEJ A HOSPICOVEJ STAROSTLIVOSTI,
Bardejov 2011

Stan Tomandl:
Práca s kómou a paliatívna starostlivosť (manuál)

Alena Ferančíková, PhDr.Patricia Porubčanová: Činnosť Občianskeho združenia Hospic Matky Božej v trnavskom regióne – perspektíva dôstojného zomierania

Mgr. Jana Melišová: Sociálna starostlivosť o zomierajúcich a ich rodiny

MUDr. Mária Jasenková: Paliatívna starostlivosť v detskom veku

MUDr. L. Scheidova, CSc.:
Vývoj zdravotnických zariadení z historického pohľadu

MUDr. L. Scheidova, CSc.:
Pojmy paliatívnej a hospicovej liečby

MUDr. S. Fabuš, MUDr. M. Kulichová:
Model zomierania pre tretie tisícročie

Ľ. Pikulová:
Domáca hospicová starostlivosť

MUDr. S. Fabuš, MUDr. M. Kulichová:
Domáca hospicová starostlivosť v systéme soc.-zdrav. služieb

MUDr. S. Fabuš, MUDr. M. Kulichová:
Definície v paliatívnej starostlivosti

MUDr. S. Fabuš:
Vývoj Hospicového hnutia na Slovensku

 
Hospic Harmónia - Slovenské Nové Mesto
Dátum založenia: 2004
Popis: Hospic Harmónia v Slovenskom Novom Meste bol založený občianským združením 11.7.2003 ako prvý v Košickom kraji. Činnosť sme zahájili 6.12.2004.Hospic slúži nevyliečitežne chorým v terminálnom štádiu. Počet žiadostí o umiestnenie v našom zariadení nie je limitovaný. Za dobu našej činnosti sa nám podarilo rozšíriť počet hospicových lôžok a postupným rozvojom združenia zásadne zvýšiť kvalitu poskytovaných služieb. Ide o edukačné centrum (vzdelávanie,prijímanie informácii), poradňu a požičovňu zdravotných pomôcok, ale aj stravovňu a čajovňu. S ďalším rozvojom nášho združenia je spojená klubová činnosť, agentúra domácej ošetrovatežskej starostlivosti, ambulancia chronickej bolesti, rehabilitačné pracovisko.
Neštátne zdravotnícke zariadenie Hospic Harmónia - lôžkové oddelenie

Hospicová starostlivosť pomáha terminálne chorým pacientom a ich rodinám. Základná myšlienka, ktorá viedla ku vzniku hospicu, vychádza z úcty k človeku, ako jedinečnej a neopakovateľnej bytosti. V hospici je poskytovaná paliatívna (SYMPTOMATICKÁ)liečba, starostlivosť. Tá zbavuje pacienta nepríjemných obtiaží, alebo ich aspoň podstatne zmierni. Najčastejšie sa jedná o chorých s progredujúcim onkologickým ochorením, s potrebou kontroly liečby bolesti preterminálnou starostlivosťou. Kapacita hospicu je 10 pacientov umiestnených v 2 postelových a jedno postelových izbách, s možnosťou ubytovania rodinného príslušníka v jedno postelových izbách s príslušenstvom.Činnosť občianského združenia

O chorých sa stará multidisciplinárny tím 24 hodín denne.

(Čo robíme)
Poskytujeme starostlivosť na oddelení s krátkodobým pobytom, s hospitalizovaním pacientov s dôrazom na rehabilitáciu a nácvik sebaopatery.(Ako pomáhame)
nevyliečitežná choroba,ktorá sa začína prejavovať s plného zdravia,vyradí s práce človeka, bez rozdielu veku. V našej starostlivosti sa snažíme naplniť celú šírku potrieb pre dôstojný a plnohodnotný život takto chorého. Táto starostlivosť zahŕňa:
- zdravotnú, rehabilitačnú a sociálnu starostlivosť
- psychoterapiu a duchovnú starostlivosť
- muzikoterapiu, pracovnú terapiu (liečba umením a tvorením)
kultúrne, voľnočasové a vzdelávacie aktivity, s poznávacími výletmi
Zapojená je verejnosť formou dobrovožníckych prác, finančných zdrojov, či motlidieb, za ktoré všetkým úprimne ďakujeme.Ďalšou činnosťou je edukačné centrum,kde sa konajú semináre s hospicovou tematikou pre odbornú a laickú verejnosť. Priebežne po celý rok prebiehajú v hospici exkurzie tak pre jednotlivcov ako aj pre skupiny.V zariadení funguje poradňa a požičovňa zdravotníckych pomôcok,ktoré podporuje rozvoj domácej ošetrovatežskej starostlivosti o ťažko chorých.

Hlavným cieľom ošetrovatežskej starostlivosti je poskytovanie komplexnej ošetrovateľskej starostlivosti chorým v ich domácom prostredí. Pomáhať chorým zvládať ich handikep, občanom Slovenského Nového Mesta a ďalekého okolia v rámci okresu,každému bez rozdielu veku,pohlavia a vierovyznania. Opatrovateľky poskytujú seniorom a zdravotne postihnutým potrebnú opatrovatežskú starostlivosť, aby im umožnili čo najdlhšiu dobu počas choroby tráviť v domácom prostredí.

Domáca ošetrovateľská a opatrovateľská starostlivosť.

Zahŕňa komplexnú starostlivosť,ktorá je neoddelitežnou súčasťou primárnej zdravotnej starostlivosti. Je to súbor činností poskytovaných zdravotníckymi pracovníkmi,ktoré súvisia s podporou a ochranou zdravia,prevenciou ochorenia,vyšetrovaním,liečením,ošetrovaním a rehabilitáciou v domácom prostredíklienta.Dôraz sa kladie na splnenie poslania komplexnej domácej starostlivosti. Rozsah poskytovaných služieb je individuálny. Je určená každému bez rozdielu veku. Zabezpečuje komplexný servis v nasledujúcom rozsahu:

- základná zdravotná a sociálna starostlivosť: zabezpečenie osobnej hygieny,prevencia a liečba preležanín, príjem tekutín a potravy, úprava domáceho prostredia
- odborná zdravotná a sociálna starostlivosť: hodnotenie aktuálneho telesného a duševného stavu klientov odber biologického materiálu,funkčné a laboratórne vyšetrenia,podávanie predpísaných liekov, preväzy rán,aplikácia liečebných kúr a procedúr,zavádzanie sond, katétrov, podávanie injekcií,infúzií, liečebnej výživy, kyslíkovej terapie, rehabilitačnú starostlivosť, fyzioterapiu.

Domáca hospicová starostlivosť sa poskytuje predovšetkým chorým s nádorovým ochorením,kedy choroba prestane reagovať na kauzálnu liečbu. Ďalej nastupuje liečba symptómov,ktorá sa zameriava na zlepšenie kvality života, nielen pre samotného pacienta ale aj pre jeho rodinu. V súlade s hlavným poslaním v paliatívnej starostlivosti sa multidisciplinárny tím snaží zabezpečiť podporu života,úžavu od bolesti, podporuje duchovné a psychické aspekty, zameriava sa na zvýšenie kvality života chorého, s podpornými systémami, ktoré pomáhajú chorým žiť najaktívnejšie až do smrti, podporuje systém pre rodinu, pomáha členom rodiny vyrovnať sa s pacientovou chorobou a zármutkom po jeho smrti.

Ambulancia chronickej bolesti

Bolesť u onkologických chorých sa až v 90% prípadoch dá úspešne zvládnuť v ambulancii chronickej bolesti. Vežakrát bolesť v súvislosti s nádorovým ochorením vyžaduje hlbkovú analýzu problémov a nasadenie špecifických liečebných metód.Liečbu bolesti poskytuje lekár,ktorý liečebný plán stanovuje pre každého pacienta individuálne. Ciežom liečby je bezbolestnosť, účinnou kontrolou bolesti sa zlepší kvalita života človeka.

Adresa: Hlavná 97/94 , 07633 Slovenské Nové Mesto
Typ: Hospic, Krajina: SR
Stav: nič , Právny štatút: občianske združenie, Počet lôžok: 10
Telefón: 056 6792 727, mobil: 0905 966 682, 0918 636 338, Fax: 056 6792 727
Web: , E-mail: hospicharmonia@post.sk
Riaditeľ: Dipl. s. Edita Takáčová, Primár: , Vrchná sestra:
Cena za lôžko/deň: Pacient: €, Rodinný príslušník: €
Poskytované služby: Iné: Domáca ošetrovateľská a opatrovateľská starostlivosť. Ambulancia chronickej bolesti

PREVÁDZKOVATEĽ HOSPICU:

Názov: Občianske združenie Hospic Harmónia
Právny štatút: občianske združenie Riaditeľ/Konateľ: Dipl. s. Edita Takáčová
Adresa: Hlavná 97/94 , 07633 Slovenské Nové Mesto
Telefón: 056 6792 727, Fax: 056 6792 727
Web: , E-mail: hospicharmonia@post.sk
Popis:
 
Anketa
Chceli by ste na Slovensku legalizovať eutanáziu?

Áno
(36 %)
Nie
(32 %)
Neviem
(32 %)
Počet odpovedí: 598196
Sponzori
Ignum

Babinet.cz: Vše pro ženy a dívky
Dokumenty
Koncepcia zdravotnej starostlivosti v odbore paliatívna medicína vrátane hospicovej starostlivosti, z dňa 19. 6. 2006

Ochrana ľudských práv a dôstojnosti terminálne chorých a umierajúcich

Reklama
Reklamy na tomto serveru procházejí z výměnného reklamního systému, který využíváme pro větší propagaci hospiců v České republice. Nejsme bohužel schopni zásadně ovlivnit obsah těchto reklam a tudíž nemůžeme zcela zabránit zobrazení nevhodných motivů. Za to se všem našim návštěvníkům omlouváme.

Tiráž
Copyright: © 2002-2013, Ing. Juraj Kizák, +420 722 828 293, Oficiálny partner: Kizak.com, Team Hospice.sk: Ing. Juraj Kizák, (hľadajú sa spolupracovníci), Design and support: Jan Helikar, Programovanie: Michal Novák, Štatistika: Toplist.cz, Založené: 15. septembra 2002, Sponsor: Babinet.sk - komunitný priestor pre ženy Copyright Babinet: © 2000-2013, Ing. Juraj Kizák

Anorexie, Prezidentka, Vangogh, Modigliani, Gauguin

TOPlist