Hlavná stránka – Adresár – Literatúra – Legislatíva – Slovníček – Archív – Odkazy – HOSPICE.CZ English summary 
Hospice 2.1, build 0918
Otázky a odpovede
Čo je hospic?

Čo je paliatívna starostlivosť, liečba, medicína?

Kde sú už existujúce hospice?

Kde a čo si môžem prečítať o hospicoch?

Aké dnes existují právne normy týkajúce sa hospicov?

Aké sú indikácie na konzílium a/alebo hospitalizáciu na oddelení paliatívnej starostlivosti alebo v hospici?

Ako možem podporiť hospicové hnutie?

Čo robiť, keď niekto potrebuje hospicovú starostlivosť?

ePublikácie
Katarína Adamicová, Želmíra Fetisovová, Alena Mažgútová:
Postgraduálne témy komplementárnej hospicovej starostlivosti

Radoslav Lojan:
Etické a psychologické aspekty sprevádzania nemocných a zomierajúcich

Zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie
Pacient v hospici

Zborník vedeckých a odborných príspevkov z 5. bienále hospicovej starostlivosti 2014
Hospicová starostlivosť v postmodernej spoločnosti

Katarína Adamicová, Želmíra Fetisovová, Alena Mažgútová a kolektív:
Hospice v záverečných prácach

Zborník z vedeckej konferencie
"Quo vadis hospic... ",
Bardejov, 11.-12. 10.2012

Zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie
SPOLUPRÁCA POMÁHAJÚCICH PROFESIÍ V PALIATÍVNEJ A HOSPICOVEJ STAROSTLIVOSTI,
Bardejov 2011

Stan Tomandl:
Práca s kómou a paliatívna starostlivosť (manuál)

Alena Ferančíková, PhDr.Patricia Porubčanová: Činnosť Občianskeho združenia Hospic Matky Božej v trnavskom regióne – perspektíva dôstojného zomierania

Mgr. Jana Melišová: Sociálna starostlivosť o zomierajúcich a ich rodiny

MUDr. Mária Jasenková: Paliatívna starostlivosť v detskom veku

MUDr. L. Scheidova, CSc.:
Vývoj zdravotnických zariadení z historického pohľadu

MUDr. L. Scheidova, CSc.:
Pojmy paliatívnej a hospicovej liečby

MUDr. S. Fabuš, MUDr. M. Kulichová:
Model zomierania pre tretie tisícročie

Ľ. Pikulová:
Domáca hospicová starostlivosť

MUDr. S. Fabuš, MUDr. M. Kulichová:
Domáca hospicová starostlivosť v systéme soc.-zdrav. služieb

MUDr. S. Fabuš, MUDr. M. Kulichová:
Definície v paliatívnej starostlivosti

MUDr. S. Fabuš:
Vývoj Hospicového hnutia na Slovensku

 
Hospic - DOM Božieho Milosrdenstva, Banská Bystrica
Dátum založenia: 2008
Popis: Realizácia myšlienky Hospicu, ktorá pramení z praktickej kresťanskej lásky, bola už dlhšie túžbou diecézneho biskupa Rudolfa Baláža. Dielo stavby DOM-u Božieho Milosrdenstva bolo dokončené v apríli v roku 2008.

DOM Božieho milosrdenstva tvorí sociálno-zdravotnícky komplex, ktorého súčasťou sú HOSPIC, Domov sociálnych služieb a Zariadenie pre seniorov. V priestoroch DOM-u sa nachádza tiež materská škôlka, farský úrad s kostolom a Diecézna Charita. V Hospici Božieho Milosrdenstva sa plne aplikujú prvky paliatívnej medicíny a ošetrovateľskej, psychologickej, spirituálnej a terminálnej starostlivosti. Personál zariadenia venuje svoju pozornosť aj príbuzným klientov hospicu.

Pri DOM-e Božieho Milosrdenstva sa nachádza novootvorený polyfunkčný Dom Moyses so zdravotníckym zariadením Mammacentrum Sv. Agáty, špecializovanou zdravotníckou nemocnicou na diagnostiku a liečbu ochorení prsníka. Tvorí ho chirurgické lôžkové oddelenie a oddelenia ambulantnej starostlivosti v príbuzných onkologických odboroch. Súčasťou komplexu Domu MOYSES je aj súbor ďalších ambulancií, lekáreň a kaplnka. Vybavenie Mammacentra je jediné svojho druhu na Slovensku.

Hospic je zazmluvnený vo VšZPk.

č.ú.: 282 582 0053/0200

   


   


   

Adresa: Tibora Andrašovana , 974 01 Banská Bystrica
Typ: Hospic, Krajina: SR
Stav: Otvorený, Právny štatút: n.o., Počet lôžok: 16
Telefón: 048/420 44 01, 11, 0907 885 989, Fax: 048 / 420 44 66
Web: www.dombm.sk, E-mail: hospic@dombm.sk
Riaditeľ: Ing. Andrej Dobrota, Primár: Garant: MUDr. Zuzana Otrubová, Vrchná sestra: Garant: Bc. Alena Buzalková
Cena za lôžko/deň: Pacient: 20€ €, Rodinný príslušník: €
Poskytované služby: Lôžková hospicová starostlivosť, Požičovňa pomôcok, Iné: Domov sociálnych služieb, Zariadenie pre seniorov

PREVÁDZKOVATEĽ HOSPICU:

Názov: DOM Božieho milosrdenstva, n.o.
Právny štatút: n.o. Riaditeľ/Konateľ: Ing. Andrej Dobrota
Adresa: ul. Tibora Andrašovana 44 , 974 01 Banská Bystrica
Telefón: +421 48 4204401, Fax: +421 48 4204466
Web: www.dombm.sk, E-mail: dombm@dombm.sk
Popis:Ing. Magdaléna Veselská, člen (náhradník) predsedníctva AHaPS, veselska@rcc.sk
 
Anketa
Chceli by ste na Slovensku legalizovať eutanáziu?

Áno
(36 %)
Nie
(32 %)
Neviem
(32 %)
Počet odpovedí: 598181
Sponzori
Ignum

Babinet.cz: Vše pro ženy a dívky
Dokumenty
Koncepcia zdravotnej starostlivosti v odbore paliatívna medicína vrátane hospicovej starostlivosti, z dňa 19. 6. 2006

Ochrana ľudských práv a dôstojnosti terminálne chorých a umierajúcich

Reklama
Reklamy na tomto serveru procházejí z výměnného reklamního systému, který využíváme pro větší propagaci hospiců v České republice. Nejsme bohužel schopni zásadně ovlivnit obsah těchto reklam a tudíž nemůžeme zcela zabránit zobrazení nevhodných motivů. Za to se všem našim návštěvníkům omlouváme.

Tiráž
Copyright: © 2002-2013, Ing. Juraj Kizák, +420 722 828 293, Oficiálny partner: Kizak.com, Team Hospice.sk: Ing. Juraj Kizák, (hľadajú sa spolupracovníci), Design and support: Jan Helikar, Programovanie: Michal Novák, Štatistika: Toplist.cz, Založené: 15. septembra 2002, Sponsor: Babinet.sk - komunitný priestor pre ženy Copyright Babinet: © 2000-2013, Ing. Juraj Kizák

Anorexie, Prezidentka, Vangogh, Modigliani, Gauguin

TOPlist