Hlavná stránka – Adresár – Literatúra – Legislatíva – Slovníček – Archív – Odkazy – HOSPICE.CZ English summary 
Hospice 2.1, build 0918
Otázky a odpovede
Čo je hospic?

Čo je paliatívna starostlivosť, liečba, medicína?

Kde sú už existujúce hospice?

Kde a čo si môžem prečítať o hospicoch?

Aké dnes existují právne normy týkajúce sa hospicov?

Aké sú indikácie na konzílium a/alebo hospitalizáciu na oddelení paliatívnej starostlivosti alebo v hospici?

Ako možem podporiť hospicové hnutie?

Čo robiť, keď niekto potrebuje hospicovú starostlivosť?

ePublikácie
Katarína Adamicová, Želmíra Fetisovová, Alena Mažgútová:
Postgraduálne témy komplementárnej hospicovej starostlivosti

Radoslav Lojan:
Etické a psychologické aspekty sprevádzania nemocných a zomierajúcich

Zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie
Pacient v hospici

Zborník vedeckých a odborných príspevkov z 5. bienále hospicovej starostlivosti 2014
Hospicová starostlivosť v postmodernej spoločnosti

Katarína Adamicová, Želmíra Fetisovová, Alena Mažgútová a kolektív:
Hospice v záverečných prácach

Zborník z vedeckej konferencie
"Quo vadis hospic... ",
Bardejov, 11.-12. 10.2012

Zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie
SPOLUPRÁCA POMÁHAJÚCICH PROFESIÍ V PALIATÍVNEJ A HOSPICOVEJ STAROSTLIVOSTI,
Bardejov 2011

Stan Tomandl:
Práca s kómou a paliatívna starostlivosť (manuál)

Alena Ferančíková, PhDr.Patricia Porubčanová: Činnosť Občianskeho združenia Hospic Matky Božej v trnavskom regióne – perspektíva dôstojného zomierania

Mgr. Jana Melišová: Sociálna starostlivosť o zomierajúcich a ich rodiny

MUDr. Mária Jasenková: Paliatívna starostlivosť v detskom veku

MUDr. L. Scheidova, CSc.:
Vývoj zdravotnických zariadení z historického pohľadu

MUDr. L. Scheidova, CSc.:
Pojmy paliatívnej a hospicovej liečby

MUDr. S. Fabuš, MUDr. M. Kulichová:
Model zomierania pre tretie tisícročie

Ľ. Pikulová:
Domáca hospicová starostlivosť

MUDr. S. Fabuš, MUDr. M. Kulichová:
Domáca hospicová starostlivosť v systéme soc.-zdrav. služieb

MUDr. S. Fabuš, MUDr. M. Kulichová:
Definície v paliatívnej starostlivosti

MUDr. S. Fabuš:
Vývoj Hospicového hnutia na Slovensku

 
HOSPIC SV. FRANTIŠKA Z ASSISI v Palárikove
Dátum založenia: 2007
Popis: Hospic je po kolaudácií úplne novej 3-podlažnej budovy. V prevádzke po slávnostnom otvorení 5. októbra 2007.


Hospic je zazmluvnený vo VšZPk.

Bankové spojenie: Tatra banka a.s. Nové Zámky číslo účtu: 2628108729/1100


Adresa: Slovenská 11 , 941 11 Palárikovo , okres Nové Zámky
Typ: Hospic, Krajina: SR
Stav: Otvorený, Právny štatút: neštátne zdravotnícke zariadenie, Počet lôžok: 25
Telefón: 035/ 6493411- 12, Fax:
Web: www.hospic.eu, E-mail: hospicpalarikovo@gmail.com
Riaditeľ: Štatutárny zástupca: MUDr. Alena Kollárová, Primár: , Vrchná sestra: Mgr.Zuzana Samuelová 035/6493657
Cena za lôžko/deň: Pacient: €, Rodinný príslušník: €
Poskytované služby: Lôžková hospicová starostlivosť

PREVÁDZKOVATEĽ HOSPICU:

Názov: HOSPIC SV. FRANTIŠKA Z ASSISI
Právny štatút: n.o. Riaditeľ/Konateľ: Predseda združenia: MUDr. Alena Kollárová
Adresa: Slovenská 11 , 941 11 Palárikovo
Telefón: 035 6493 411, Fax:
Web: www.hospic.eu, E-mail: hospicpalarikovo@gmail.com
Popis:Občianske združenie Hospic Sv. Františka z Assisi je mimovládna nezisková organizácia združujúca ľudí s rovnakou filozofiou a spoločným úsilím zabezpečiť primeranú starostlivosť nevyliečiteľne chorým, zomierajúcim a ich blízkym.

Vznik občianskeho združenia dňa: 7. apríla 2002
Registrácia na MV SR dňa: 15. apríla 2002

Štatutárny zástupca: MUDr. Alena Kollárová, tel.: +421-35-6402 088
 
Anketa
Chceli by ste na Slovensku legalizovať eutanáziu?

Áno
(36 %)
Nie
(32 %)
Neviem
(32 %)
Počet odpovedí: 598195
Sponzori
Ignum

Babinet.cz: Vše pro ženy a dívky
Dokumenty
Koncepcia zdravotnej starostlivosti v odbore paliatívna medicína vrátane hospicovej starostlivosti, z dňa 19. 6. 2006

Ochrana ľudských práv a dôstojnosti terminálne chorých a umierajúcich

Reklama
Reklamy na tomto serveru procházejí z výměnného reklamního systému, který využíváme pro větší propagaci hospiců v České republice. Nejsme bohužel schopni zásadně ovlivnit obsah těchto reklam a tudíž nemůžeme zcela zabránit zobrazení nevhodných motivů. Za to se všem našim návštěvníkům omlouváme.

Tiráž
Copyright: © 2002-2013, Ing. Juraj Kizák, +420 722 828 293, Oficiálny partner: Kizak.com, Team Hospice.sk: Ing. Juraj Kizák, (hľadajú sa spolupracovníci), Design and support: Jan Helikar, Programovanie: Michal Novák, Štatistika: Toplist.cz, Založené: 15. septembra 2002, Sponsor: Babinet.sk - komunitný priestor pre ženy Copyright Babinet: © 2000-2013, Ing. Juraj Kizák

Anorexie, Prezidentka, Vangogh, Modigliani, Gauguin

TOPlist