Hlavná stránka – Adresár – Literatúra – Legislatíva – Slovníček – Archív – Odkazy – HOSPICE.CZ English summary 
Hospice 2.1, build 0918
Otázky a odpovede
Čo je hospic?

Čo je paliatívna starostlivosť, liečba, medicína?

Kde sú už existujúce hospice?

Kde a čo si môžem prečítať o hospicoch?

Aké dnes existují právne normy týkajúce sa hospicov?

Aké sú indikácie na konzílium a/alebo hospitalizáciu na oddelení paliatívnej starostlivosti alebo v hospici?

Ako možem podporiť hospicové hnutie?

Čo robiť, keď niekto potrebuje hospicovú starostlivosť?

ePublikácie
Katarína Adamicová, Želmíra Fetisovová, Alena Mažgútová:
Postgraduálne témy komplementárnej hospicovej starostlivosti

Radoslav Lojan:
Etické a psychologické aspekty sprevádzania nemocných a zomierajúcich

Zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie
Pacient v hospici

Zborník vedeckých a odborných príspevkov z 5. bienále hospicovej starostlivosti 2014
Hospicová starostlivosť v postmodernej spoločnosti

Katarína Adamicová, Želmíra Fetisovová, Alena Mažgútová a kolektív:
Hospice v záverečných prácach

Zborník z vedeckej konferencie
"Quo vadis hospic... ",
Bardejov, 11.-12. 10.2012

Zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie
SPOLUPRÁCA POMÁHAJÚCICH PROFESIÍ V PALIATÍVNEJ A HOSPICOVEJ STAROSTLIVOSTI,
Bardejov 2011

Stan Tomandl:
Práca s kómou a paliatívna starostlivosť (manuál)

Alena Ferančíková, PhDr.Patricia Porubčanová: Činnosť Občianskeho združenia Hospic Matky Božej v trnavskom regióne – perspektíva dôstojného zomierania

Mgr. Jana Melišová: Sociálna starostlivosť o zomierajúcich a ich rodiny

MUDr. Mária Jasenková: Paliatívna starostlivosť v detskom veku

MUDr. L. Scheidova, CSc.:
Vývoj zdravotnických zariadení z historického pohľadu

MUDr. L. Scheidova, CSc.:
Pojmy paliatívnej a hospicovej liečby

MUDr. S. Fabuš, MUDr. M. Kulichová:
Model zomierania pre tretie tisícročie

Ľ. Pikulová:
Domáca hospicová starostlivosť

MUDr. S. Fabuš, MUDr. M. Kulichová:
Domáca hospicová starostlivosť v systéme soc.-zdrav. služieb

MUDr. S. Fabuš, MUDr. M. Kulichová:
Definície v paliatívnej starostlivosti

MUDr. S. Fabuš:
Vývoj Hospicového hnutia na Slovensku

 
Hospic v Trnave - VÝSTAVBA BOLA ZRUŠENÁ
Dátum založenia: 2010
Popis:
BUDOVANIE HOSPICU V TRNAVE BOLO ZRUŠENÉ

Nezisková organizácia SVETLO v Trnave vznikla v roku 2004. Od svojho vzniku sa usiluje uskutočniť myšlienku hospicovej starostlivosti v meste Trnava zriadením hospicu Svetlo.

Bude umiestnený v budove barokového kláštora, ktorý bol spolu s kostolom sv. Jakuba po zmene sociálno-spoločenských pomerov prinavrátený pôvodnému majiteľovi Reholi OFM. Časť priestorov kláštora máme od bratov františkánov prenajatých na dobu 35 rokov.Tieto priestory je však potrebné zrekonštruovať, aby sa v nich vytvorilo dôstojné a príjemné prostredie pre jednotlivých klientov hospicu (kapacita 14 lôžok) a domu ošetrovateľskej starostlivosti (kapacita 11 lôžok).

Predpokladané náklady na rekonštrukciu sú 25 miliónov Sk.

V súčasnosti máme už vydané stavebné povolenie a je vypracovaný realizačný projekt rekonštrukcie. Našou snahou je teda získať potrebné financie na rekonštrukciu v čo najkratšom čase.

Na jar 2006 sa začala rekonštrukcia prenajatých priestorov v kláštore OFM. Bola kompletne zrekonštruovaná jedna miestnosť na prízemí pre mobilný hospic, ktorá v súčasnej dobe slúži ako kancelária a miestnosť pre požičiavanie zdravotníckych a hygienických pomôcok tým, ktorí ich potrebujú v domácom prostredí. Taktiež poskytujeme rady, kde tieto pomôcky získať, ak ich my nemáme.

Poskytované služby v súčasnosti: požičiavanie zdravotníckych a hygienických pomôcok

Poskytované služby v budúcnosti: lôžkový a mobilný hospic, dom ošetrovateľskej starostlivosti

Adresa: SVETLO n.o. , Františkánska 2 , 917 01 Trnava
Typ: Hospic, Krajina: SR
Stav: nič , Právny štatút: n.o., Počet lôžok: 14
Telefón: , Fax:
Web: www.hospicsvetlo.sk, E-mail: svetlo.no@gmail.com
Riaditeľ: , Primár: , Vrchná sestra:
Cena za lôžko/deň: Pacient: 0 €, Rodinný príslušník: 0 €
Poskytované služby: Lôžková hospicová starostlivosť, Domáca hospicová starostlivosť, Požičovňa pomôcok

PREVÁDZKOVATEĽ HOSPICU:

Názov: SVETLO n.o.
Právny štatút: n.o. Riaditeľ/Konateľ: Ing. Štefan Bartko
Adresa: SVETLO n.o. , Františkánska 2 , 917 01 Trnava , , ,
Telefón: 033 / 554 54 33, 0915 146 919 , Fax:
Web: www.hospicsvetlo.sk, E-mail: svetlo.no@gmail.com
Popis:V zmysle platného Štatútu sú orgánmi neziskovej organizácie SVETLO:

správna rada – predseda MUDr. Mária Zamkovská
dozorná rada – predseda Ing. Ľudovít Daučo
riaditeľ – Ing. Štefan Bartko

Číslo účtu v banke: 1450739018/1111 UniCredit Bank 
Anketa
Chceli by ste na Slovensku legalizovať eutanáziu?

Áno
(36 %)
Nie
(32 %)
Neviem
(32 %)
Počet odpovedí: 598170
Sponzori
Ignum

Babinet.cz: Vše pro ženy a dívky
Dokumenty
Koncepcia zdravotnej starostlivosti v odbore paliatívna medicína vrátane hospicovej starostlivosti, z dňa 19. 6. 2006

Ochrana ľudských práv a dôstojnosti terminálne chorých a umierajúcich

Reklama
Reklamy na tomto serveru procházejí z výměnného reklamního systému, který využíváme pro větší propagaci hospiců v České republice. Nejsme bohužel schopni zásadně ovlivnit obsah těchto reklam a tudíž nemůžeme zcela zabránit zobrazení nevhodných motivů. Za to se všem našim návštěvníkům omlouváme.

Tiráž
Copyright: © 2002-2013, Ing. Juraj Kizák, +420 722 828 293, Oficiálny partner: Kizak.com, Team Hospice.sk: Ing. Juraj Kizák, (hľadajú sa spolupracovníci), Design and support: Jan Helikar, Programovanie: Michal Novák, Štatistika: Toplist.cz, Založené: 15. septembra 2002, Sponsor: Babinet.sk - komunitný priestor pre ženy Copyright Babinet: © 2000-2013, Ing. Juraj Kizák

Anorexie, Prezidentka, Vangogh, Modigliani, Gauguin

TOPlist