Hlavná stránka – Adresár – Literatúra – Legislatíva – Slovníček – Archív – Odkazy – HOSPICE.CZ English summary 
Hospice 2.1, build 0918
Otázky a odpovede
Čo je hospic?

Čo je paliatívna starostlivosť, liečba, medicína?

Kde sú už existujúce hospice?

Kde a čo si môžem prečítať o hospicoch?

Aké dnes existují právne normy týkajúce sa hospicov?

Aké sú indikácie na konzílium a/alebo hospitalizáciu na oddelení paliatívnej starostlivosti alebo v hospici?

Ako možem podporiť hospicové hnutie?

Čo robiť, keď niekto potrebuje hospicovú starostlivosť?

ePublikácie
Katarína Adamicová, Želmíra Fetisovová, Alena Mažgútová:
Postgraduálne témy komplementárnej hospicovej starostlivosti

Radoslav Lojan:
Etické a psychologické aspekty sprevádzania nemocných a zomierajúcich

Zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie
Pacient v hospici

Zborník vedeckých a odborných príspevkov z 5. bienále hospicovej starostlivosti 2014
Hospicová starostlivosť v postmodernej spoločnosti

Katarína Adamicová, Želmíra Fetisovová, Alena Mažgútová a kolektív:
Hospice v záverečných prácach

Zborník z vedeckej konferencie
"Quo vadis hospic... ",
Bardejov, 11.-12. 10.2012

Zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie
SPOLUPRÁCA POMÁHAJÚCICH PROFESIÍ V PALIATÍVNEJ A HOSPICOVEJ STAROSTLIVOSTI,
Bardejov 2011

Stan Tomandl:
Práca s kómou a paliatívna starostlivosť (manuál)

Alena Ferančíková, PhDr.Patricia Porubčanová: Činnosť Občianskeho združenia Hospic Matky Božej v trnavskom regióne – perspektíva dôstojného zomierania

Mgr. Jana Melišová: Sociálna starostlivosť o zomierajúcich a ich rodiny

MUDr. Mária Jasenková: Paliatívna starostlivosť v detskom veku

MUDr. L. Scheidova, CSc.:
Vývoj zdravotnických zariadení z historického pohľadu

MUDr. L. Scheidova, CSc.:
Pojmy paliatívnej a hospicovej liečby

MUDr. S. Fabuš, MUDr. M. Kulichová:
Model zomierania pre tretie tisícročie

Ľ. Pikulová:
Domáca hospicová starostlivosť

MUDr. S. Fabuš, MUDr. M. Kulichová:
Domáca hospicová starostlivosť v systéme soc.-zdrav. služieb

MUDr. S. Fabuš, MUDr. M. Kulichová:
Definície v paliatívnej starostlivosti

MUDr. S. Fabuš:
Vývoj Hospicového hnutia na Slovensku

 
Hospic Hestia - LUČENEC
Dátum založenia: 2005
Popis: Dňa 1.12.2005 otvorilo OZ PRO VITAE hospic Hestia v Lučenci.

Jedná sa o ústavné zdravotné zariadenie zriadené v zmysle zákova č. 578/2004 Z.z.. par. 7, ods. 3 písm.c);o chronicky chorích v rámci hospicovej starostlivosti.

Kapacita hospicu je 15 postelí. Multidisciplinárny tím sa stará o zmiernenie utrpenia, individuálny prístup k pacientovi, vyhľadávanie a riešenie problémov a uspokojovanie jeho potrieb. Garantuje, že pacient nebude trpieť bolesťou a v posledných hodinách života nezostane sám. Zdravotnícke zariadenie hospic zabezpečuje paliatívnu ošetrovateľskú starostlivosť, dôstojnosť a kvalitu zostávajúceho života.

Zloženie tímu: lekári, zdravotné sestry, fyzioterapeut, zdravotnícki asistenti, sanitár, duchovní, študenti vykonávajúci prax počas rekvalifikačného kurzu opatrovateľstvo, rodinní príslušníci, priatelia a dobrovoľníci.

Ďalšie úlohy multidisciplinárneho tímu sú:
- zlepšiť kvalitu života pacienta až do jeho smrti
- poskytnúť pacientovi úľavu od bolesti a iných závažných symptómov choroby
- zmierniť utrpenie pacienta a stabilizovať jeho zdravotný stav
- neurýchľovať ani neodďaľovať smrť
- zabezpečiť pacientovi komplexnú liečbu a starostlivosť tímom zdravotníckych pracovníkov s odbornou spôsobilosťou, integrovať psychologické a spirituálne aspekty starostlivosti o pacienta
- poskytovať podporný systém, aby pacient mohol žiť čo najaktívnejšie až do smrti
- sprevádzať príbuzných, blízke osoby pacienta na zvládnutie problémov počas jeho choroby a i po jeho smrti v čase smútenia

Vybavenie hospicu : hospic má 3 dvojposteľové a 3 trojposteľové izby s mobilnými klimatizačnými jednotkami. Sídli v budove bývalého interného oddelenia v areáli VšNsP Lučenec n.o. Budova je po úplnej vnútornej rekonštrukcii v súlade s požiadavkami EÚ na poskytovanie paliatívnej ošetrovateľskej starostlivosti.

Finančné prostriedky boli získané vypracovaním žiadostí o granty z fondov EÚ a z Nadácie Markíza. Hospic získal 2 mil. Sk, ktoré boli použité na rekonštrukciu.

V rokoch 2008-2010 realizoval hospic projekt financovaný EÚ, s názvom Zlepšenie kvality zostávajúceho života pacientov v terminálnom štádiu. Vzdelávania sa zúčastnili všetci zamestnanci hospicu.

V súlade s výnosom MZ SR č. 09812/2008 OL na personálne zabezpečenie a materiálno technické vybavenie, hospic v Lučenci spĺňa všetky kritériá.

Svoje služby poskytujeme poistencom VšZP, ZP Dôvera, ZP Union.
Pacienti, resp. ich rodinní príslušníci pred prijatím do zariadenia musia vyplniť „ Žiadosť o prijatie do starostlivosti v hospici“. Žiadosť potvrdí pacientov zmluvný, alebo ošetrujúci lekár.

Žiadosť o prijatie do Hospicu Hestia

Ochorenie pacienta musí spĺňať nasledujúce atribúty za podmienky, že všetky atribúty platia súčasne:

- chronické ochorenie
- nevyliečiteľné ochorenie
- aktívne progredujúce ochorenie
- pokročilé/terminálne štádium ochorenia
- časovo obmedzené prežívanie

Potom môže byť pacient do zariadenia prijatý.Pred prijatím do hospicu, zabezpečia rodinní príslušníci lieky, ktoré pacient užíva, plienkové nohavičky, keď sú indikované na jeden mesiac.Adresa: Námestie republiky č.15 , 984 01 Lučenec
Typ: Hospic, Krajina: SR
Stav: Otvorený, Právny štatút: neštátne zdravotnícke zariadenie, Počet lôžok: 15
Telefón: 047 43 33 959, 0907 172 242, Fax:
Web: www.hospichestia.sk, E-mail: provitae@lcnsp.sk, provitaelc@mail.t-com.sk
Riaditeľ: PhDr. Jana Miadoková, Primár: , Vrchná sestra:
Cena za lôžko/deň: Pacient: €, Rodinný príslušník: €
Poskytované služby: Lôžková hospicová starostlivosť

PREVÁDZKOVATEĽ HOSPICU:

Názov: OZ PRO VITAE
Právny štatút: občianske združenie Riaditeľ/Konateľ: PhDr. Miadoková Jana, predsedníčka
Adresa: Boženy Němcovej č. 21 , 984 03 Lučenec
Telefón: 047/4333959, 0907 493 193, Fax:
Web: www.hospichestia.sk, E-mail: provitaelc@mail.t-com.sk
Popis:
 
Anketa
Chceli by ste na Slovensku legalizovať eutanáziu?

Áno
(36 %)
Nie
(32 %)
Neviem
(32 %)
Počet odpovedí: 598191
Sponzori
Ignum

Babinet.cz: Vše pro ženy a dívky
Dokumenty
Koncepcia zdravotnej starostlivosti v odbore paliatívna medicína vrátane hospicovej starostlivosti, z dňa 19. 6. 2006

Ochrana ľudských práv a dôstojnosti terminálne chorých a umierajúcich

Reklama
Reklamy na tomto serveru procházejí z výměnného reklamního systému, který využíváme pro větší propagaci hospiců v České republice. Nejsme bohužel schopni zásadně ovlivnit obsah těchto reklam a tudíž nemůžeme zcela zabránit zobrazení nevhodných motivů. Za to se všem našim návštěvníkům omlouváme.

Tiráž
Copyright: © 2002-2013, Ing. Juraj Kizák, +420 722 828 293, Oficiálny partner: Kizak.com, Team Hospice.sk: Ing. Juraj Kizák, (hľadajú sa spolupracovníci), Design and support: Jan Helikar, Programovanie: Michal Novák, Štatistika: Toplist.cz, Založené: 15. septembra 2002, Sponsor: Babinet.sk - komunitný priestor pre ženy Copyright Babinet: © 2000-2013, Ing. Juraj Kizák

Anorexie, Prezidentka, Vangogh, Modigliani, Gauguin

TOPlist