Hlavná stránka – Adresár – Literatúra – Legislatíva – Slovníček – Archív – Odkazy – HOSPICE.CZ English summary 
Hospice 2.1, build 0918
Otázky a odpovede
Čo je hospic?

Čo je paliatívna starostlivosť, liečba, medicína?

Kde sú už existujúce hospice?

Kde a čo si môžem prečítať o hospicoch?

Aké dnes existují právne normy týkajúce sa hospicov?

Aké sú indikácie na konzílium a/alebo hospitalizáciu na oddelení paliatívnej starostlivosti alebo v hospici?

Ako možem podporiť hospicové hnutie?

Čo robiť, keď niekto potrebuje hospicovú starostlivosť?

ePublikácie
Katarína Adamicová, Želmíra Fetisovová, Alena Mažgútová:
Postgraduálne témy komplementárnej hospicovej starostlivosti

Radoslav Lojan:
Etické a psychologické aspekty sprevádzania nemocných a zomierajúcich

Zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie
Pacient v hospici

Zborník vedeckých a odborných príspevkov z 5. bienále hospicovej starostlivosti 2014
Hospicová starostlivosť v postmodernej spoločnosti

Katarína Adamicová, Želmíra Fetisovová, Alena Mažgútová a kolektív:
Hospice v záverečných prácach

Zborník z vedeckej konferencie
"Quo vadis hospic... ",
Bardejov, 11.-12. 10.2012

Zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie
SPOLUPRÁCA POMÁHAJÚCICH PROFESIÍ V PALIATÍVNEJ A HOSPICOVEJ STAROSTLIVOSTI,
Bardejov 2011

Stan Tomandl:
Práca s kómou a paliatívna starostlivosť (manuál)

Alena Ferančíková, PhDr.Patricia Porubčanová: Činnosť Občianskeho združenia Hospic Matky Božej v trnavskom regióne – perspektíva dôstojného zomierania

Mgr. Jana Melišová: Sociálna starostlivosť o zomierajúcich a ich rodiny

MUDr. Mária Jasenková: Paliatívna starostlivosť v detskom veku

MUDr. L. Scheidova, CSc.:
Vývoj zdravotnických zariadení z historického pohľadu

MUDr. L. Scheidova, CSc.:
Pojmy paliatívnej a hospicovej liečby

MUDr. S. Fabuš, MUDr. M. Kulichová:
Model zomierania pre tretie tisícročie

Ľ. Pikulová:
Domáca hospicová starostlivosť

MUDr. S. Fabuš, MUDr. M. Kulichová:
Domáca hospicová starostlivosť v systéme soc.-zdrav. služieb

MUDr. S. Fabuš, MUDr. M. Kulichová:
Definície v paliatívnej starostlivosti

MUDr. S. Fabuš:
Vývoj Hospicového hnutia na Slovensku

 
Hospice sv. Martina v Martine
Dátum založenia: 2009
Popis: Martinský Hospice, o. z. vznikol 23. septembra 1997 transformáciou z Nadácie Hospice sv. Martina v Martine na základe vtedajšej zmeny legislatívy Slovenskej republiky. Samotný Hospic je v štádiu projektu. Dátum otvorenia budeme postupne upresňovať.

Z pôvodnej Nadácie sa vytvorila nezisková organizácia Dom sv. Martina so sídlom na ul. Priehradka č. 6. v Martine. Ide o sociálne zariadenie zamerané na starostlivosť o starých ľudí. Má kapacitu 29 klientov, ktorým je poskytovaná 24 hod. starostlivosť. (K dnešnému dňu toto zariadenie už nemá s hospicovým zameraním nič spoločné).

Hospice, o. z. má sídlo v Martine, ul. Kollárova č. 90. Venuje sa dobrovoľnej práci v  domácej hospicovej starostlivosti, najmä paliatívnej starostlivosti, psychiatrickej a sociálnej intervencii a na duchovné sprevádzanie terminálnych pacientov.

Hospice, o. z. úzko spolupracuje s dobrovoľníckymi skupinami zameranými na podobný typ starostlivosti z partnerského mesta Hoogeveen v Holandsku.
Hospice, o. z. sa venuje aj spravovaniu a vypožičiavaniu kompenzačných pomôcok pre pacientov.

Erudovaní pracovníci občianskeho združenia Hospice sa venujú aj propagácií hospicových myšlienok vo verejnosti, vychovávajú študentov ošetrovateľstva aj všeobecného lekárstva k poznaniu potrieb terminálnych pacientov, sú školiteľmi doktorských a doktorandských prác s témou hospicovej starostlivosti.

Prednášajú, publikujú a organizujú podujatia s hospicovými obsahmi.

Zakladateľmi Nadácie Hospice sv. Martina v Martine a šíriteľmi hospicovej filozofie u nás sú: MUDr. Stanislav Fabuš, CSc., Doc. MUDr. Marta Kulichová, CSc., Doc. MUDr. Želmíra Fetisovová, PhD., PhMr. Margita Ondraská a iní.

Zakladateľmi martinského Hospice, o. z. sú: Doc. MUDr. Katarína Adamicová, PhD., Doc. Mgr. Alžbeta Hanzlíková, PhD., Doc. MUDr. Želmíra Fetisovová, PhD. a pani Margita Beniačová.Stáž v Hoogeveene v Holandsku.Svätenie základného kameňa plánovaného hospicu v roku 1997.Kompenzačné pomôcky požičiavame. Keď ich nemáme, vyhotovíme "na mieru".Školiace akcie v hospicovej starostlivosti - za účasti Kamilianov.Doc. Adamicová vedie diskusiu k posterom s tématikou hospicovej starostlivosti.Základný kameň hospicu, ktorý ako veríme raz v Martine bude stáť.

Adresa: ul. Kollárova č. 90 , Martin
Typ: Hospic, Krajina: SR
Stav: Projektuje sa, Právny štatút: občianske združenie, Počet lôžok: 24
Telefón: , Fax:
Web: www.hospice-martin.szm.sk, E-mail: adamicova@jfmed.uniba.sk, fetisovova@jfmed.uniba.sk
Riaditeľ: , Primár: , Vrchná sestra:
Cena za lôžko/deň: Pacient: €, Rodinný príslušník: €
Poskytované služby: Domáca hospicová starostlivosť, Požičovňa pomôcok: Prednášateľská, publikačná a organizačná činnosť, vedenie diplomových a doktorandských prác s témou terminálny pacienti a hospicová starostlivosť, požičiavanie kompenzačných pomôcok

PREVÁDZKOVATEĽ HOSPICU:

Názov: Hospice, o. z.
Právny štatút: občianske združenie Riaditeľ/Konateľ: Predsedníčka združenia: Katarína Adamicová
Adresa: Ul. Kollárova 90 , 03601 Martin , , , , ,
Telefón: , Fax:
Web: , E-mail:
Popis:

IČO:35656484
Číslo účtu: 61332455/0900

Štruktúra Hospice o.z.

Predsedníčka:
doc. MUDr. Katarína Adamicová PhD., mim.prof.,

Podpredsedníčka:
h. doc. Mgr. Alžbeta Hanzlíková PhD.,

Tajomníčka:
MUDr. Alena Mažgútová

Predseda revíznej komisie:
doc. MUDr. Želmíra Fetisovová PhD., mim.prof.

Zápisnica z Valného zhromaždenia Hospice, o. z. v Martine dňa 16. 1. 2008

 
Anketa
Chceli by ste na Slovensku legalizovať eutanáziu?

Áno
(36 %)
Nie
(32 %)
Neviem
(32 %)
Počet odpovedí: 598180
Sponzori
Ignum

Babinet.cz: Vše pro ženy a dívky
Dokumenty
Koncepcia zdravotnej starostlivosti v odbore paliatívna medicína vrátane hospicovej starostlivosti, z dňa 19. 6. 2006

Ochrana ľudských práv a dôstojnosti terminálne chorých a umierajúcich

Reklama
Reklamy na tomto serveru procházejí z výměnného reklamního systému, který využíváme pro větší propagaci hospiců v České republice. Nejsme bohužel schopni zásadně ovlivnit obsah těchto reklam a tudíž nemůžeme zcela zabránit zobrazení nevhodných motivů. Za to se všem našim návštěvníkům omlouváme.

Tiráž
Copyright: © 2002-2013, Ing. Juraj Kizák, +420 722 828 293, Oficiálny partner: Kizak.com, Team Hospice.sk: Ing. Juraj Kizák, (hľadajú sa spolupracovníci), Design and support: Jan Helikar, Programovanie: Michal Novák, Štatistika: Toplist.cz, Založené: 15. septembra 2002, Sponsor: Babinet.sk - komunitný priestor pre ženy Copyright Babinet: © 2000-2013, Ing. Juraj Kizák

Anorexie, Prezidentka, Vangogh, Modigliani, Gauguin

TOPlist