Hlavná stránka – Adresár – Literatúra – Legislatíva – Slovníček – Archív – Odkazy – HOSPICE.CZ English summary 
Hospice 2.1, build 0918
Otázky a odpovede
Čo je hospic?

Čo je paliatívna starostlivosť, liečba, medicína?

Kde sú už existujúce hospice?

Kde a čo si môžem prečítať o hospicoch?

Aké dnes existují právne normy týkajúce sa hospicov?

Aké sú indikácie na konzílium a/alebo hospitalizáciu na oddelení paliatívnej starostlivosti alebo v hospici?

Ako možem podporiť hospicové hnutie?

Čo robiť, keď niekto potrebuje hospicovú starostlivosť?

ePublikácie
Katarína Adamicová, Želmíra Fetisovová, Alena Mažgútová:
Postgraduálne témy komplementárnej hospicovej starostlivosti

Radoslav Lojan:
Etické a psychologické aspekty sprevádzania nemocných a zomierajúcich

Zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie
Pacient v hospici

Zborník vedeckých a odborných príspevkov z 5. bienále hospicovej starostlivosti 2014
Hospicová starostlivosť v postmodernej spoločnosti

Katarína Adamicová, Želmíra Fetisovová, Alena Mažgútová a kolektív:
Hospice v záverečných prácach

Zborník z vedeckej konferencie
"Quo vadis hospic... ",
Bardejov, 11.-12. 10.2012

Zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie
SPOLUPRÁCA POMÁHAJÚCICH PROFESIÍ V PALIATÍVNEJ A HOSPICOVEJ STAROSTLIVOSTI,
Bardejov 2011

Stan Tomandl:
Práca s kómou a paliatívna starostlivosť (manuál)

Alena Ferančíková, PhDr.Patricia Porubčanová: Činnosť Občianskeho združenia Hospic Matky Božej v trnavskom regióne – perspektíva dôstojného zomierania

Mgr. Jana Melišová: Sociálna starostlivosť o zomierajúcich a ich rodiny

MUDr. Mária Jasenková: Paliatívna starostlivosť v detskom veku

MUDr. L. Scheidova, CSc.:
Vývoj zdravotnických zariadení z historického pohľadu

MUDr. L. Scheidova, CSc.:
Pojmy paliatívnej a hospicovej liečby

MUDr. S. Fabuš, MUDr. M. Kulichová:
Model zomierania pre tretie tisícročie

Ľ. Pikulová:
Domáca hospicová starostlivosť

MUDr. S. Fabuš, MUDr. M. Kulichová:
Domáca hospicová starostlivosť v systéme soc.-zdrav. služieb

MUDr. S. Fabuš, MUDr. M. Kulichová:
Definície v paliatívnej starostlivosti

MUDr. S. Fabuš:
Vývoj Hospicového hnutia na Slovensku

 
MOBILNÉ HOSPICE CHARITAS
Dátum založenia: 2005
Popis:


1. Mobilný hospic Charitas Sp. N. Ves

Odborný garant: MUDr. Jaroslav Fedorko
Hospicový tím:
Spolupracujúci lekár: MUDr. Rudolf Sakmár
Hlavná sestra: Mgr. Anna Kovaľová - sr. Jana
Charitatívna sestra: Vlasta Slivová

Hanulova 2
052 01 Sp. N. Ves

053/44 10 625 - tel., fax
0904 501 423 - mobil


2. Mobilný hospic Charitas Sp. Vlachy

Odborný garant: MUDr. Jaroslav Fedorko
Hospicový tím:
Spolupracujúci lekár: MUDr. Rudolf Sakmár
Hlavná sestra: Bc. Ľudmila Gondová
Charitatívna sestra: Jaroslava Júnošová

Požiarnická 973/49
053 61 Sp. Vlachy

053/44 85 237 - tel., fax
0904 501 422 - mobil


3. Mobilný hospic Charitas St. Ľubovňa

Odborný garant: MUDr. Jaroslav Fedorko
Hospicový tím:
Spolupracujúci lekár: MUDr. Jaroslav Fedorko
Hlavná sestra: Mgr. Eva Hešková, sr. Eva
Charitatívna sestra: Monika Senderáková

Nám. sv. Mikuláša 12
064 01 St. Ľubovňa
052/43 24 175 - tel., fax
0904 501 420 - mobil


4. Mobilný hospic Charitas Levoča

Odborný garant: MUDr. Jaroslav Fedorko
Hospicový tím:
Spolupracujúci lekár: MUDr. Bronislava Tarageľová
Hlavná sestra: Mgr. Anna Lipovská, sr. Akvinata
Charitatívna sestra: Andrea Adamčíková

Nám. Majstra Pavla 49
054 01 Levoča

053/45 11 614 - tel., fax
0904 501 421 - mobil


5. Mobilný hospic Charitas Kežmarok

Odborný garant: MUDr. Jaroslav Fedorko
Hospicový tím:
Spolupracujúci lekár: MUDr. Jaroslav Grochola
Hlavná sestra: PhDr. Katarína Budzáková
Charitatívna sestra: Žofia Gálliková

Kostolné námestie 18
060 01 Kežmarok

052/45 24 980 - tel., fax
0904 501 419 - mobil


6. Mobilný hospic Charitas Poprad

Odborný garant: MUDr. Jaroslav Fedorko
Hospicový tím:
Spolupracujúci lekár: MUDr. Ján Melek
Hlavná sestra: Bc. Mgr. Mária Svitaňová
Charitatívna sestra: Veronika Bednárová

Alžbetina 372/5
058 01 Poprad

052/77 22 928 - tel., fax
0903 882 620 - mobil


7. Mobilný hospic Charitas L. Mikuláš

Odborný garant: MUDr. Jaroslav Fedorko
Hospicový tím:
Spolupracujúci lekár: MUDr. Alžbeta Smiešna
Hlavná sestra: Sr. Michaela Gardošová
Charitatívna sestra: Anna Oravcová

Nám. osloboditeľov č. 68/II.posch.
031 01 L. Mikuláš

044/55 14 661 - tel., fax
0904 501 418 - mobil


8. Mobilný hospic Charitas Ružomberok

Odborný garant: MUDr. Jaroslav Fedorko
Hospicový tím:
Spolupracujúci lekár: MUDr. Mária Greisigerová
Hlavná sestra: Mgr. Monika Turacová
Charitatívna sestra: Bc. Anna Šatanová

Majere 5
034 01 Ružomberok

044/43 25 314 - tel., fax
0904 501 417 - mobil


9. Mobilný hospic Charitas Dolný Kubín

Odborný garant: MUDr. Jaroslav Fedorko
Hospicový tím:
Spolupracujúci lekár: MUDr. Juliana Gregová
Hlavná sestra: Bc. Mária Záhorová
Charitatívna sestra: Alžbeta Hanáková

Nám. J. Vojtaššáka 1551/1
026 01 Dolný Kubín

043/58 64 039 - tel., fax
0904 501 416 - mobil


10. Mobilný hospic Charitas Námestovo

Odborný garant: MUDr. Jaroslav Fedorko
Hospicový tím:
Spolupracujúci lekár: MUDr. Drahoslava Kanderková
Hlavná sestra: Anna Povalová
Charitatívna sestra: Jolana Kubicová

Priemyselná 572
029 01 Námestovo

043/55 81 254 - tel., fax
0904 501 415 - mobil


Adresa:
Typ: Hospic, Krajina: SR
Stav: Otvorený, Právny štatút: občianske združenie, Počet lôžok: 0
Telefón: , Fax:
Web: http://www.caritas.sk/hospice/mobil_hospice.html, E-mail:
Riaditeľ: , Primár: , Vrchná sestra:
Cena za lôžko/deň: Pacient: 0 €, Rodinný príslušník: 0 €
Poskytované služby: Domáca hospicová starostlivosť, Iné: Mobilné hospice

PREVÁDZKOVATEĽ HOSPICU:

Názov: Spišská katolícka charita
Právny štatút: Cirkevné zariadenie Riaditeľ/Konateľ: Ing. Peter Maľučky
Adresa: Jesenského 5 , 052 01 Spišská Nová Ves ,
Telefón: , Fax:
Web: http://www.caritas.sk, E-mail:
Popis:
 
Anketa
Chceli by ste na Slovensku legalizovať eutanáziu?

Áno
(36 %)
Nie
(32 %)
Neviem
(32 %)
Počet odpovedí: 598195
Sponzori
Ignum

Babinet.cz: Vše pro ženy a dívky
Dokumenty
Koncepcia zdravotnej starostlivosti v odbore paliatívna medicína vrátane hospicovej starostlivosti, z dňa 19. 6. 2006

Ochrana ľudských práv a dôstojnosti terminálne chorých a umierajúcich

Reklama
Reklamy na tomto serveru procházejí z výměnného reklamního systému, který využíváme pro větší propagaci hospiců v České republice. Nejsme bohužel schopni zásadně ovlivnit obsah těchto reklam a tudíž nemůžeme zcela zabránit zobrazení nevhodných motivů. Za to se všem našim návštěvníkům omlouváme.

Tiráž
Copyright: © 2002-2013, Ing. Juraj Kizák, +420 722 828 293, Oficiálny partner: Kizak.com, Team Hospice.sk: Ing. Juraj Kizák, (hľadajú sa spolupracovníci), Design and support: Jan Helikar, Programovanie: Michal Novák, Štatistika: Toplist.cz, Založené: 15. septembra 2002, Sponsor: Babinet.sk - komunitný priestor pre ženy Copyright Babinet: © 2000-2013, Ing. Juraj Kizák

Anorexie, Prezidentka, Vangogh, Modigliani, Gauguin

TOPlist