Hlavná stránka – Adresár – Literatúra – Legislatíva – Slovníček – Archív – Odkazy – HOSPICE.CZ English summary 
Hospice 2.1, build 0918
Otázky a odpovede
Čo je hospic?

Čo je paliatívna starostlivosť, liečba, medicína?

Kde sú už existujúce hospice?

Kde a čo si môžem prečítať o hospicoch?

Aké dnes existují právne normy týkajúce sa hospicov?

Aké sú indikácie na konzílium a/alebo hospitalizáciu na oddelení paliatívnej starostlivosti alebo v hospici?

Ako možem podporiť hospicové hnutie?

Čo robiť, keď niekto potrebuje hospicovú starostlivosť?

ePublikácie
Katarína Adamicová, Želmíra Fetisovová, Alena Mažgútová:
Postgraduálne témy komplementárnej hospicovej starostlivosti

Radoslav Lojan:
Etické a psychologické aspekty sprevádzania nemocných a zomierajúcich

Zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie
Pacient v hospici

Zborník vedeckých a odborných príspevkov z 5. bienále hospicovej starostlivosti 2014
Hospicová starostlivosť v postmodernej spoločnosti

Katarína Adamicová, Želmíra Fetisovová, Alena Mažgútová a kolektív:
Hospice v záverečných prácach

Zborník z vedeckej konferencie
"Quo vadis hospic... ",
Bardejov, 11.-12. 10.2012

Zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie
SPOLUPRÁCA POMÁHAJÚCICH PROFESIÍ V PALIATÍVNEJ A HOSPICOVEJ STAROSTLIVOSTI,
Bardejov 2011

Stan Tomandl:
Práca s kómou a paliatívna starostlivosť (manuál)

Alena Ferančíková, PhDr.Patricia Porubčanová: Činnosť Občianskeho združenia Hospic Matky Božej v trnavskom regióne – perspektíva dôstojného zomierania

Mgr. Jana Melišová: Sociálna starostlivosť o zomierajúcich a ich rodiny

MUDr. Mária Jasenková: Paliatívna starostlivosť v detskom veku

MUDr. L. Scheidova, CSc.:
Vývoj zdravotnických zariadení z historického pohľadu

MUDr. L. Scheidova, CSc.:
Pojmy paliatívnej a hospicovej liečby

MUDr. S. Fabuš, MUDr. M. Kulichová:
Model zomierania pre tretie tisícročie

Ľ. Pikulová:
Domáca hospicová starostlivosť

MUDr. S. Fabuš, MUDr. M. Kulichová:
Domáca hospicová starostlivosť v systéme soc.-zdrav. služieb

MUDr. S. Fabuš, MUDr. M. Kulichová:
Definície v paliatívnej starostlivosti

MUDr. S. Fabuš:
Vývoj Hospicového hnutia na Slovensku

 
Hospic svätej Alžbety v Ľubici (Kežmarok)
Dátum založenia: 2005
Popis: Náš hospic sv. Alžbety umožňuje ubytovanie a služby časovo obmedzené do prirodzenej smrti pacienta alebo do takej stabilizácie pacienta, ktorá umožňuje terénnu hospicovú alebo inú zdravotnícko - sociálnu pomoc.

NONSTOP LINKA:
052/47 80 904


>>> Informácie pred prijatím pacienta do Hospicu Sv. Alžbety v Ľubici a informovaný súhlas <<<
>>> Žiadosťo prijatie pacienta do Hospicu Sv. Alžbety v Ľubici <<<

Dĺžka pobytu: individuálna, spravidla nie viac ako 3 mesiace, inak to môže byť pri konkrétnych pacientov podľa zdravotného stavu, diagnóz a prognózy

Hospic je zazmluvnený vo VšZPk.

č.ú.: 29634592/0200, VS 4050101646


Personálne obsadenie hospicu: Riaditeľ hospicu PhDr. Štefan Kuffa, tel. kontakt 052/478 09 00, 052/4566090, 0910 949 669
Fax: 052/478 09 08
email: stefan.kuffa@caritas.sk
Ekonóm hospicu: Viera Cochová, tel. kontakt 052/478 09 01
email: viera.cochova@caritas.sk
Primár - Lekár Garant: MUDr. Mária Balážová (sr. Alžbeta) 052/478 09 02
email: maria.balazova@caritas.sk
Hlavná sestra: sestra Lucietta, Ružena Ondírková, tel .kontakt 052/47809 02 - 04
email: ruzena.ondirkova@caritas.sk
Štatutár SpKCH PhDr., Ing. Pavol Vilček, tel kontakt 053/442 45 19
email: pavol.vilcek@caritas.sk

Adresa: Svätej Alžbety 1 , 059 71 Ľubica , ,
Typ: Hospic, Krajina: SR
Stav: Otvorený, Právny štatút: Cirkevné zariadenie, Počet lôžok: 24
Telefón: 052/4566090, Fax: 052/478 09 08
Web: http://www.spisskacharita.com/#!hospicove-sluzby/c1zuj, E-mail: stefan.kuffa@caritas.sk
Riaditeľ: PhDr. Štefan Kuffa, 0910 949 669, Primár: MUDr. Mária Balážová (sr. Alžbeta) - lekár Garant, maria.balazova@caritas.sk, 052/47 80 903, Vrchná sestra: Ružena Ondirková, ruzena.ondirkova@caritas.sk, 052/47 80 902,0903/982 647
Cena za lôžko/deň: Pacient: 15 €, Rodinný príslušník: 10 €
Poskytované služby: Lôžková hospicová starostlivosť, Domáca hospicová starostlivosť, Iné

PREVÁDZKOVATEĽ HOSPICU:

Názov: Spišská katolícka charita
Právny štatút: Cirkevné zariadenie Riaditeľ/Konateľ: Ing. Pavol Vilček, tel. 053/442 45 19
Adresa: J. Hanulu 2 , 052 01 Spišská Nová Ves , 052/47 80 900
Telefón: 053/442 45 00, Fax:
Web: http://www.caritas.sk, E-mail: pavol.vilcek@caritas.sk
Popis:Cirkevná nezisková organizácia zriadená biskupom Spišskej diecézy.
 
Anketa
Chceli by ste na Slovensku legalizovať eutanáziu?

Áno
(36 %)
Nie
(32 %)
Neviem
(32 %)
Počet odpovedí: 598170
Sponzori
Ignum

Babinet.cz: Vše pro ženy a dívky
Dokumenty
Koncepcia zdravotnej starostlivosti v odbore paliatívna medicína vrátane hospicovej starostlivosti, z dňa 19. 6. 2006

Ochrana ľudských práv a dôstojnosti terminálne chorých a umierajúcich

Reklama
Reklamy na tomto serveru procházejí z výměnného reklamního systému, který využíváme pro větší propagaci hospiců v České republice. Nejsme bohužel schopni zásadně ovlivnit obsah těchto reklam a tudíž nemůžeme zcela zabránit zobrazení nevhodných motivů. Za to se všem našim návštěvníkům omlouváme.

Tiráž
Copyright: © 2002-2013, Ing. Juraj Kizák, +420 722 828 293, Oficiálny partner: Kizak.com, Team Hospice.sk: Ing. Juraj Kizák, (hľadajú sa spolupracovníci), Design and support: Jan Helikar, Programovanie: Michal Novák, Štatistika: Toplist.cz, Založené: 15. septembra 2002, Sponsor: Babinet.sk - komunitný priestor pre ženy Copyright Babinet: © 2000-2013, Ing. Juraj Kizák

Anorexie, Prezidentka, Vangogh, Modigliani, Gauguin

TOPlist