Hlavná stránka – Adresár – Literatúra – Legislatíva – Slovníček – Archív – Odkazy – HOSPICE.CZ English summary 
Hospice 2.1, build 0918
Otázky a odpovede
Čo je hospic?

Čo je paliatívna starostlivosť, liečba, medicína?

Kde sú už existujúce hospice?

Kde a čo si môžem prečítať o hospicoch?

Aké dnes existují právne normy týkajúce sa hospicov?

Aké sú indikácie na konzílium a/alebo hospitalizáciu na oddelení paliatívnej starostlivosti alebo v hospici?

Ako možem podporiť hospicové hnutie?

Čo robiť, keď niekto potrebuje hospicovú starostlivosť?

ePublikácie
Katarína Adamicová, Želmíra Fetisovová, Alena Mažgútová:
Postgraduálne témy komplementárnej hospicovej starostlivosti

Radoslav Lojan:
Etické a psychologické aspekty sprevádzania nemocných a zomierajúcich

Zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie
Pacient v hospici

Zborník vedeckých a odborných príspevkov z 5. bienále hospicovej starostlivosti 2014
Hospicová starostlivosť v postmodernej spoločnosti

Katarína Adamicová, Želmíra Fetisovová, Alena Mažgútová a kolektív:
Hospice v záverečných prácach

Zborník z vedeckej konferencie
"Quo vadis hospic... ",
Bardejov, 11.-12. 10.2012

Zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie
SPOLUPRÁCA POMÁHAJÚCICH PROFESIÍ V PALIATÍVNEJ A HOSPICOVEJ STAROSTLIVOSTI,
Bardejov 2011

Stan Tomandl:
Práca s kómou a paliatívna starostlivosť (manuál)

Alena Ferančíková, PhDr.Patricia Porubčanová: Činnosť Občianskeho združenia Hospic Matky Božej v trnavskom regióne – perspektíva dôstojného zomierania

Mgr. Jana Melišová: Sociálna starostlivosť o zomierajúcich a ich rodiny

MUDr. Mária Jasenková: Paliatívna starostlivosť v detskom veku

MUDr. L. Scheidova, CSc.:
Vývoj zdravotnických zariadení z historického pohľadu

MUDr. L. Scheidova, CSc.:
Pojmy paliatívnej a hospicovej liečby

MUDr. S. Fabuš, MUDr. M. Kulichová:
Model zomierania pre tretie tisícročie

Ľ. Pikulová:
Domáca hospicová starostlivosť

MUDr. S. Fabuš, MUDr. M. Kulichová:
Domáca hospicová starostlivosť v systéme soc.-zdrav. služieb

MUDr. S. Fabuš, MUDr. M. Kulichová:
Definície v paliatívnej starostlivosti

MUDr. S. Fabuš:
Vývoj Hospicového hnutia na Slovensku

 
AHaPS - Asociácia hospicovej a paliatívnej starostlivosti Slovenska
Dátum založenia: 2000
Popis: Asociácia hospicovej a paliatívnej starostlivosti Slovenska (AHaPS) je občianské združenie podľa zákona 83/1990 Zb. Je právnickou osobou. Pôsobí a vyvíja činnosť na území Slovenskej republiky.

Údaje v registri občianskych združení: http://portal.ives.sk/registre/detailOZ.do?action=aktualny&formular=nazov&id=177419
IČO 37823027

Zloženie orgánov:
Predseda predsedníctva AHAPS: doc. PhDr. Mgr. Dobríková Patrícia, PhD. et PhD, vysokoškolský pedagóg
Prezident AHAPS: MUDr.Alena Kollárová Alena, riaditeľ n.o., Hospic Sv. Františka z Assisi
Podpredseda predsedníctva AHAPS: MUDr.Križanová Kristína, odborník pre paliatívnu medicínu, primár odd. pal. med. NOU

Členovia predsedníctva AHAPS (podľa abecedy):
Ing.Mellenová Magdaléna, prezident SOZP
MUDr.Otrubová Zuzana, vedúci lekár v hospici, DOM Božieho milosrdenstva, n.o.
Ing.Rybiansky Stanislav,riaditeľ Liečebňa Sv.Františka a.s., Bratislava-Prievoz
Mgr.Šmýkalová Martina, MZ SR
Ing.Veselská Magdaléna, Dip Mgmt, Slovenská katolícka charita

Náhradníci predsedníctva AHAPS:
Ing. Chlebana Vladimír, predseda OZ Refugium, Trenčín
Mgr. Hudecová Ivana, riaditeľ n.o.Refugium

Dozorná rada AHAPS: predseda: MUDr.Škripeková Andrea, lekár, NOU BA,

Členovia (podľa abecedy):
Mgr.Anna Suchoňová, predseda SR n.o.SVETLO
Ing.Vlasák Juraj, správca Nadácia J.Murgaša, Bratislava

Stanovy AHAPS- VŠETKY ĎALEJ UVEDENÉ DOKUMENTY BUDÚ ZAKTUALIZOVANÉ - nájdete na http://hospice.cz/hospice1/data/ahs.html. Tiež tam nájdete prihlášku a zoznam členov AHAPS.

Adresa: Asociácia hospicovej a paliatívnej starostlivosti Slovenska , Slovenská 11 , 94111 Palárikovo , Slovenská republika
Typ: Jiné, Krajina: SR
Stav: nič , Právny štatút: občianske združenie, Počet lôžok: 0
Telefón: , Fax:
Web: , E-mail: dobrikp@gmail.com
Riaditeľ: doc. PhDr. Mgr. Dobríková, predseda predsedníctva, MUDr. Kollárová, prezident, Primár: , Vrchná sestra:
Cena za lôžko/deň: Pacient: 0 €, Rodinný príslušník: 0 €
Poskytované služby:

PREVÁDZKOVATEĽ HOSPICU:

Názov:
Právny štatút: nic Riaditeľ/Konateľ:
Adresa:
Telefón: , Fax:
Web: , E-mail:
Popis:
 
Anketa
Chceli by ste na Slovensku legalizovať eutanáziu?

Áno
(36 %)
Nie
(32 %)
Neviem
(32 %)
Počet odpovedí: 598190
Sponzori
Ignum

Babinet.cz: Vše pro ženy a dívky
Dokumenty
Koncepcia zdravotnej starostlivosti v odbore paliatívna medicína vrátane hospicovej starostlivosti, z dňa 19. 6. 2006

Ochrana ľudských práv a dôstojnosti terminálne chorých a umierajúcich

Reklama
Reklamy na tomto serveru procházejí z výměnného reklamního systému, který využíváme pro větší propagaci hospiců v České republice. Nejsme bohužel schopni zásadně ovlivnit obsah těchto reklam a tudíž nemůžeme zcela zabránit zobrazení nevhodných motivů. Za to se všem našim návštěvníkům omlouváme.

Tiráž
Copyright: © 2002-2013, Ing. Juraj Kizák, +420 722 828 293, Oficiálny partner: Kizak.com, Team Hospice.sk: Ing. Juraj Kizák, (hľadajú sa spolupracovníci), Design and support: Jan Helikar, Programovanie: Michal Novák, Štatistika: Toplist.cz, Založené: 15. septembra 2002, Sponsor: Babinet.sk - komunitný priestor pre ženy Copyright Babinet: © 2000-2013, Ing. Juraj Kizák

Anorexie, Prezidentka, Vangogh, Modigliani, Gauguin

TOPlist