Hlavná stránka – Adresár – Literatúra – Legislatíva – Slovníček – Archív – Odkazy – HOSPICE.CZ English summary 
Hospice 2.1, build 0918
Otázky a odpovede
Čo je hospic?

Čo je paliatívna starostlivosť, liečba, medicína?

Kde sú už existujúce hospice?

Kde a čo si môžem prečítať o hospicoch?

Aké dnes existují právne normy týkajúce sa hospicov?

Aké sú indikácie na konzílium a/alebo hospitalizáciu na oddelení paliatívnej starostlivosti alebo v hospici?

Ako možem podporiť hospicové hnutie?

Čo robiť, keď niekto potrebuje hospicovú starostlivosť?

ePublikácie
Katarína Adamicová, Želmíra Fetisovová, Alena Mažgútová:
Postgraduálne témy komplementárnej hospicovej starostlivosti

Radoslav Lojan:
Etické a psychologické aspekty sprevádzania nemocných a zomierajúcich

Zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie
Pacient v hospici

Zborník vedeckých a odborných príspevkov z 5. bienále hospicovej starostlivosti 2014
Hospicová starostlivosť v postmodernej spoločnosti

Katarína Adamicová, Želmíra Fetisovová, Alena Mažgútová a kolektív:
Hospice v záverečných prácach

Zborník z vedeckej konferencie
"Quo vadis hospic... ",
Bardejov, 11.-12. 10.2012

Zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie
SPOLUPRÁCA POMÁHAJÚCICH PROFESIÍ V PALIATÍVNEJ A HOSPICOVEJ STAROSTLIVOSTI,
Bardejov 2011

Stan Tomandl:
Práca s kómou a paliatívna starostlivosť (manuál)

Alena Ferančíková, PhDr.Patricia Porubčanová: Činnosť Občianskeho združenia Hospic Matky Božej v trnavskom regióne – perspektíva dôstojného zomierania

Mgr. Jana Melišová: Sociálna starostlivosť o zomierajúcich a ich rodiny

MUDr. Mária Jasenková: Paliatívna starostlivosť v detskom veku

MUDr. L. Scheidova, CSc.:
Vývoj zdravotnických zariadení z historického pohľadu

MUDr. L. Scheidova, CSc.:
Pojmy paliatívnej a hospicovej liečby

MUDr. S. Fabuš, MUDr. M. Kulichová:
Model zomierania pre tretie tisícročie

Ľ. Pikulová:
Domáca hospicová starostlivosť

MUDr. S. Fabuš, MUDr. M. Kulichová:
Domáca hospicová starostlivosť v systéme soc.-zdrav. služieb

MUDr. S. Fabuš, MUDr. M. Kulichová:
Definície v paliatívnej starostlivosti

MUDr. S. Fabuš:
Vývoj Hospicového hnutia na Slovensku

 
Detský hospic Plamienok
Dátum založenia: 2003
Popis: Poskytujeme odbornú starostlivosť (t.j. integrovaná lekárska, ošetrovateľská, psychologická, sociálna, špeciálno-pedagogická a duchovná) deťom s život limitujúcimi chorobami, nevyliečiteľnými ochoreniami v ich domácom prostredí. Pre deti a ich rodiny sme tu 24 hodín denne v Bratislave a okolí do 2 hodín jazdy od Bratislavy. Naše Poradenské centrum navštevujú deti a rodiny po strate blízkeho. Poskytujeme vzdelávanie verejnosti, študentov aj odborníkov.

Adresa: Zadunajská 6/A , 851 01 Bratislava
Typ: Detský hospic, Krajina: SR
Stav: Otvorený, Právny štatút: n.o., Počet lôžok: 0
Telefón: 0908 686 897, 02/207 18 169, Fax:
Web: www.plamienok.sk, E-mail: info@plamienok.sk
Riaditeľ: MUDr. Mária Jasenková, Primár: , Vrchná sestra:
Cena za lôžko/deň: Pacient: 0 €, Rodinný príslušník: 0 €
Poskytované služby: Stacionár - denný pobyt, Domáca hospicová starostlivosť, Požičovňa pomôcok, Iné: poradenské centrum pre rodiny a deti po strate blízkeho (konzultácie, pobyty a tábory), vzdelávanie (školenia, semináre, prednášky)

PREVÁDZKOVATEĽ HOSPICU:

Názov: Plamienok n.o. (nezisková organizácia)
Právny štatút: n.o. Riaditeľ/Konateľ: MUDr. Mária Jasenková
Adresa: Zadunajská 6/A , 851 01 Bratislava ,
Telefón: 02/207 18 169, Fax: 02/207 18 169
Web: , E-mail: info@plamienok.sk
Popis:MUDr. Mária Jasenková -detský onkológ, je zakladateľkou neziskovej organizácie PLAMIENOK (IČO: 360 77 259) a je aj jej odborným garantom - garantom detského mobilného hospicu.
Kto by chcel podporiť prácu PLAMIENOK n.o. formou darovania 2%, potrebné informácie a predvyplnené tlačivá nájdete na stiahnutie na našej webovej stránke TU

č.ú.: SK78 1100 0000 0026 2953 0681
 
Anketa
Chceli by ste na Slovensku legalizovať eutanáziu?

Áno
(36 %)
Nie
(32 %)
Neviem
(32 %)
Počet odpovedí: 598192
Sponzori
Ignum

Babinet.cz: Vše pro ženy a dívky
Dokumenty
Koncepcia zdravotnej starostlivosti v odbore paliatívna medicína vrátane hospicovej starostlivosti, z dňa 19. 6. 2006

Ochrana ľudských práv a dôstojnosti terminálne chorých a umierajúcich

Reklama
Reklamy na tomto serveru procházejí z výměnného reklamního systému, který využíváme pro větší propagaci hospiců v České republice. Nejsme bohužel schopni zásadně ovlivnit obsah těchto reklam a tudíž nemůžeme zcela zabránit zobrazení nevhodných motivů. Za to se všem našim návštěvníkům omlouváme.

Tiráž
Copyright: © 2002-2013, Ing. Juraj Kizák, +420 722 828 293, Oficiálny partner: Kizak.com, Team Hospice.sk: Ing. Juraj Kizák, (hľadajú sa spolupracovníci), Design and support: Jan Helikar, Programovanie: Michal Novák, Štatistika: Toplist.cz, Založené: 15. septembra 2002, Sponsor: Babinet.sk - komunitný priestor pre ženy Copyright Babinet: © 2000-2013, Ing. Juraj Kizák

Anorexie, Prezidentka, Vangogh, Modigliani, Gauguin

TOPlist