Hlavná stránka – Adresár – Literatúra – Legislatíva – Slovníček – Archív – Odkazy – HOSPICE.CZ English summary 
Hospice 2.1, build 0918
Otázky a odpovede
Čo je hospic?

Čo je paliatívna starostlivosť, liečba, medicína?

Kde sú už existujúce hospice?

Kde a čo si môžem prečítať o hospicoch?

Aké dnes existují právne normy týkajúce sa hospicov?

Aké sú indikácie na konzílium a/alebo hospitalizáciu na oddelení paliatívnej starostlivosti alebo v hospici?

Ako možem podporiť hospicové hnutie?

Čo robiť, keď niekto potrebuje hospicovú starostlivosť?

ePublikácie
Katarína Adamicová, Želmíra Fetisovová, Alena Mažgútová:
Postgraduálne témy komplementárnej hospicovej starostlivosti

Radoslav Lojan:
Etické a psychologické aspekty sprevádzania nemocných a zomierajúcich

Zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie
Pacient v hospici

Zborník vedeckých a odborných príspevkov z 5. bienále hospicovej starostlivosti 2014
Hospicová starostlivosť v postmodernej spoločnosti

Katarína Adamicová, Želmíra Fetisovová, Alena Mažgútová a kolektív:
Hospice v záverečných prácach

Zborník z vedeckej konferencie
"Quo vadis hospic... ",
Bardejov, 11.-12. 10.2012

Zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie
SPOLUPRÁCA POMÁHAJÚCICH PROFESIÍ V PALIATÍVNEJ A HOSPICOVEJ STAROSTLIVOSTI,
Bardejov 2011

Stan Tomandl:
Práca s kómou a paliatívna starostlivosť (manuál)

Alena Ferančíková, PhDr.Patricia Porubčanová: Činnosť Občianskeho združenia Hospic Matky Božej v trnavskom regióne – perspektíva dôstojného zomierania

Mgr. Jana Melišová: Sociálna starostlivosť o zomierajúcich a ich rodiny

MUDr. Mária Jasenková: Paliatívna starostlivosť v detskom veku

MUDr. L. Scheidova, CSc.:
Vývoj zdravotnických zariadení z historického pohľadu

MUDr. L. Scheidova, CSc.:
Pojmy paliatívnej a hospicovej liečby

MUDr. S. Fabuš, MUDr. M. Kulichová:
Model zomierania pre tretie tisícročie

Ľ. Pikulová:
Domáca hospicová starostlivosť

MUDr. S. Fabuš, MUDr. M. Kulichová:
Domáca hospicová starostlivosť v systéme soc.-zdrav. služieb

MUDr. S. Fabuš, MUDr. M. Kulichová:
Definície v paliatívnej starostlivosti

MUDr. S. Fabuš:
Vývoj Hospicového hnutia na Slovensku

 
HospicTatiana, Dom milosrdenstva v Dunajskej Lužnej - BUDOVANIE BOLO ZRUŠENÉ
Dátum založenia: 2005
Popis: BUDOVANIE HOSPICU V v Dunajskej Lužnej BOLO ZRUŠENÉ Hospice Tatiana, Dom milosrdenstva v Dunajskej Lužnej je pripravovaný charitatívnou organizáciou Liga proti rakovine plus a Cirkevným zborom Evanjelickej cirkvi v Dunajskej Lužnej.

Adresa:
Typ: Hospic, Krajina: SR
Stav: Projektuje sa, Právny štatút: neštátne zdravotnícke zariadenie, Počet lôžok: 0
Telefón: , Fax:
Web: , E-mail:
Riaditeľ: , Primár: , Vrchná sestra:
Cena za lôžko/deň: Pacient: 0 €, Rodinný príslušník: 0 €
Poskytované služby: Lôžková hospicová starostlivosť

PREVÁDZKOVATEĽ HOSPICU:

Názov: Liga proti rakovine plus - ORGANIZÁCIA BOLA ZRUŠENÁ
Právny štatút: občianske združenie Riaditeľ/Konateľ: predseda: Mgr. Elena Ružeková
Adresa: 900 42 Dunajská Lužná 190 ,
Telefón: 02/ 4552 5569, mobil: 0905 127958, Fax: 02/ 4598 0130
Web: , E-mail: ruju@post.sk
Popis:Dna 22. 1. 2017 sa konal Zjazd Ligy proti rakovine plus v Dunajskej Luznej. Citujem z Uznesenia č. 1/2017 Zjazdu Ligy proti rakovine plus v Dunajskej Luznej na tomto fore:"Podla zakona 83/1990 o zdruzovani obcanov, posledny stav textu k 13. 1. 2017 do ciastky 3/2017 a podla Stanov obcianskeho zdruzenia Liga proti rakovine plus v Dunajskej Luznej, zdruzenie zanika dobrovolnym rozpustenim podla zakona 83/90, §12/a, a podla stanov zdruzenia Liga proti rakovine plus v Dunajskej Luznej v zaverecnych ustanoveniach 9/2, kedze neexistuje ziadna naslednicka organizacia, vysporiadany majetok, pripadne Evanjelickemu cirkevnemu zboru a. v. Dunajska Luzna".

Hlasovanie: Za: 26 clenov, Proti: 0 clenov

Obcianske zdruzenie bolo zrusene Zjazdom Ligy proti rakovine plus v Dunajskej Luznej pretoze naplnilo ciastkove ciele, ale hlavny ciel sa nepodarilo splnit.

Juraj Ruzek 004210908749010
 
Anketa
Chceli by ste na Slovensku legalizovať eutanáziu?

Áno
(36 %)
Nie
(32 %)
Neviem
(32 %)
Počet odpovedí: 613345
Sponzori
Ignum

Babinet.cz: Vše pro ženy a dívky
Dokumenty
Koncepcia zdravotnej starostlivosti v odbore paliatívna medicína vrátane hospicovej starostlivosti, z dňa 19. 6. 2006

Ochrana ľudských práv a dôstojnosti terminálne chorých a umierajúcich

Reklama
Reklamy na tomto serveru procházejí z výměnného reklamního systému, který využíváme pro větší propagaci hospiců v České republice. Nejsme bohužel schopni zásadně ovlivnit obsah těchto reklam a tudíž nemůžeme zcela zabránit zobrazení nevhodných motivů. Za to se všem našim návštěvníkům omlouváme.

Tiráž
Copyright: © 2002-2013, Ing. Juraj Kizák, +420 722 828 293, Oficiálny partner: Kizak.com, Team Hospice.sk: Ing. Juraj Kizák, (hľadajú sa spolupracovníci), Design and support: Jan Helikar, Programovanie: Michal Novák, Štatistika: Toplist.cz, Založené: 15. septembra 2002, Sponsor: Babinet.sk - komunitný priestor pre ženy Copyright Babinet: © 2000-2013, Ing. Juraj Kizák

Anorexie, Prezidentka, Vangogh, Modigliani, Gauguin

TOPlist