Hlavná stránka – Adresár – Literatúra – Legislatíva – Slovníček – Archív – Odkazy – HOSPICE.CZ English summary 
Hospice 2.1, build 0918
Otázky a odpovede
Čo je hospic?

Čo je paliatívna starostlivosť, liečba, medicína?

Kde sú už existujúce hospice?

Kde a čo si môžem prečítať o hospicoch?

Aké dnes existují právne normy týkajúce sa hospicov?

Aké sú indikácie na konzílium a/alebo hospitalizáciu na oddelení paliatívnej starostlivosti alebo v hospici?

Ako možem podporiť hospicové hnutie?

Čo robiť, keď niekto potrebuje hospicovú starostlivosť?

ePublikácie
Katarína Adamicová, Želmíra Fetisovová, Alena Mažgútová:
Postgraduálne témy komplementárnej hospicovej starostlivosti

Radoslav Lojan:
Etické a psychologické aspekty sprevádzania nemocných a zomierajúcich

Zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie
Pacient v hospici

Zborník vedeckých a odborných príspevkov z 5. bienále hospicovej starostlivosti 2014
Hospicová starostlivosť v postmodernej spoločnosti

Katarína Adamicová, Želmíra Fetisovová, Alena Mažgútová a kolektív:
Hospice v záverečných prácach

Zborník z vedeckej konferencie
"Quo vadis hospic... ",
Bardejov, 11.-12. 10.2012

Zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie
SPOLUPRÁCA POMÁHAJÚCICH PROFESIÍ V PALIATÍVNEJ A HOSPICOVEJ STAROSTLIVOSTI,
Bardejov 2011

Stan Tomandl:
Práca s kómou a paliatívna starostlivosť (manuál)

Alena Ferančíková, PhDr.Patricia Porubčanová: Činnosť Občianskeho združenia Hospic Matky Božej v trnavskom regióne – perspektíva dôstojného zomierania

Mgr. Jana Melišová: Sociálna starostlivosť o zomierajúcich a ich rodiny

MUDr. Mária Jasenková: Paliatívna starostlivosť v detskom veku

MUDr. L. Scheidova, CSc.:
Vývoj zdravotnických zariadení z historického pohľadu

MUDr. L. Scheidova, CSc.:
Pojmy paliatívnej a hospicovej liečby

MUDr. S. Fabuš, MUDr. M. Kulichová:
Model zomierania pre tretie tisícročie

Ľ. Pikulová:
Domáca hospicová starostlivosť

MUDr. S. Fabuš, MUDr. M. Kulichová:
Domáca hospicová starostlivosť v systéme soc.-zdrav. služieb

MUDr. S. Fabuš, MUDr. M. Kulichová:
Definície v paliatívnej starostlivosti

MUDr. S. Fabuš:
Vývoj Hospicového hnutia na Slovensku

 
Hospic Milosrdných sestier - TRENČÍN
Dátum založenia: 2005
Popis: Hospic Milosrdných sestier v Trenčíne je neštátne zdravotnícke zariadenie slúžiace ťažko chorým a nevyliečiteľným pacientom, ktorým ich choroba bezprostredne ohrozuje život, a slúžiace tiež ich rodinným príslušníkom. Slávnostné otvorenie a požehnanie hospicu bolo 5. augusta 2005 a do
prevádzky bol uvedený 1. decembra 2005.

Mapa - príchod do Hospicu TU. Nižšie je pohľad na Hospic.Hospic ponúka 24 hospicových miest pre pacientov z Trenčianskeho kraja i z celej SR bez rozdielu vyznania, národnosti a sociálneho postavenia. K dispozícii je 8 dvojposteľových a 8 jednoposteľových izieb (tieto sú i zväčša s prístelkou pre príbuzného).Multidisciplinárny tím pracovníkov Hospicu je zložený z civilných zamestnancov a z rehoľných sestier z Kongregácie Milosrdných sestier sv. Vincenta – Satmárok. Sestry v zmysle svojich Konštitúcií chcú „pomáhať tam, kde nikto nepomáha. Služba sestier patrí tým, čo najviac potrebujú pomoc, bez ohľadu na národnosť, rasu, svetonázor a náboženstvo.“

Hospic je zazmluvnený vo VšZP, Dôvera, Union.

Tlačivá na stiahnutie:
Žiadosť o prijatie do Hospicu
Vyjadrenie lekára k prijatiu do Hospicu

Za účelom podpory Hospicu Milosrdných sestier v Trenčíne bol zriadený Nadačný fond Refugium, ktorého zakladateľom sú:
- Nadácia J. Murgaša
- Refugium občianske združenie
- Kongregácia Milosrdných sestier sv. Vincenta – Satmárok

Viac o hospici sa dozviete na ich webových stránkach.

* Čo sa týka nižšie uvádzanej ceny za lôžko/deň, v prípade sociálnej núdze sa výška príspevku prehodnotí.

Názov účtu: Nadácia J. Murgaša – Nadačný fond Refugium
Číslo účtu: 2626030497 / 1100 – vedený v Tatrabanke, a.s., pob. Bratislava, Račianske mýto

Adresa: Súvoz 739 , 911 01 Trenčín , , , , ,
Typ: Hospic, Krajina: SR
Stav: Otvorený, Právny štatút: neštátne zdravotnícke zariadenie, Počet lôžok: 24
Telefón: 032/7417011 (ústredňa), 33 (soc.pracovník), 21 a 31 (lekár), Fax: 032/7417025
Web: www.satmarky.sk, E-mail: hospicTN@satmarky.sk
Riaditeľ: sr. M. Noemi – Mgr. Henrieta Žilková, riaditel.hospic@satmarky.sk, Primár: MUDr. Jarmila Bunčáková, lekar.hospic@satmarky.sk, Vrchná sestra: sr. M. Gertrúda - Mgr. Anna Burganová: sestra.hospic@satmarky.sk
Cena za lôžko/deň: Pacient: 18* €, Rodinný príslušník: €
Poskytované služby: Lôžková hospicová starostlivosť

PREVÁDZKOVATEĽ HOSPICU:

Názov: Hospic Milosrdných sestier
Právny štatút: n.o. Riaditeľ/Konateľ: sr. M. Noemi - Mgr. Henrieta Žilková
Adresa: Súvoz 739 , 911 01 Trenčín
Telefón: 032/7417011, Fax:
Web: http://www.satmarky.sk , E-mail: hospicTN@satmarky.sk
Popis:Myšlienka zriadiť a sprevádzkovať v Trenčíne zariadenie hospicového typu viedla k vzniku občianskeho združenia Refugium v roku 1999. Tento zámer sa stal hlavným cieľom združenia a kolektív zakladajúcich členov a podporovateľov hospicového hnutia v širokom okolí robil všetko preto, aby sa tento sen stal skutočnosťou. V šiestom roku svojej existencie o. z. Refugium zrealizovalo Hospic Milosrdných sestier v Trenčíne, kde v komplexe rekonštruovaných priestorov bolo pôvodne 14
hospicových lôžok zaradených do siete zdravotníckych zariadení ako neštátne a spolu s nimi i domov dôchodcov „JOB“. Neskôr však zariadenie prešlo transformáciou rozšírenia kapacít hospicových lôžok na konečných 24.
 
Anketa
Chceli by ste na Slovensku legalizovať eutanáziu?

Áno
(36 %)
Nie
(32 %)
Neviem
(32 %)
Počet odpovedí: 598195
Sponzori
Ignum

Babinet.cz: Vše pro ženy a dívky
Dokumenty
Koncepcia zdravotnej starostlivosti v odbore paliatívna medicína vrátane hospicovej starostlivosti, z dňa 19. 6. 2006

Ochrana ľudských práv a dôstojnosti terminálne chorých a umierajúcich

Reklama
Reklamy na tomto serveru procházejí z výměnného reklamního systému, který využíváme pro větší propagaci hospiců v České republice. Nejsme bohužel schopni zásadně ovlivnit obsah těchto reklam a tudíž nemůžeme zcela zabránit zobrazení nevhodných motivů. Za to se všem našim návštěvníkům omlouváme.

Tiráž
Copyright: © 2002-2013, Ing. Juraj Kizák, +420 722 828 293, Oficiálny partner: Kizak.com, Team Hospice.sk: Ing. Juraj Kizák, (hľadajú sa spolupracovníci), Design and support: Jan Helikar, Programovanie: Michal Novák, Štatistika: Toplist.cz, Založené: 15. septembra 2002, Sponsor: Babinet.sk - komunitný priestor pre ženy Copyright Babinet: © 2000-2013, Ing. Juraj Kizák

Anorexie, Prezidentka, Vangogh, Modigliani, Gauguin

TOPlist