Hlavná stránka – Adresár – Literatúra – Legislatíva – Slovníček – Archív – Odkazy – HOSPICE.CZ English summary 
Hospice 2.1, build 0918
Otázky a odpovede
Čo je hospic?

Čo je paliatívna starostlivosť, liečba, medicína?

Kde sú už existujúce hospice?

Kde a čo si môžem prečítať o hospicoch?

Aké dnes existují právne normy týkajúce sa hospicov?

Aké sú indikácie na konzílium a/alebo hospitalizáciu na oddelení paliatívnej starostlivosti alebo v hospici?

Ako možem podporiť hospicové hnutie?

Čo robiť, keď niekto potrebuje hospicovú starostlivosť?

ePublikácie
Katarína Adamicová, Želmíra Fetisovová, Alena Mažgútová:
Postgraduálne témy komplementárnej hospicovej starostlivosti

Radoslav Lojan:
Etické a psychologické aspekty sprevádzania nemocných a zomierajúcich

Zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie
Pacient v hospici

Zborník vedeckých a odborných príspevkov z 5. bienále hospicovej starostlivosti 2014
Hospicová starostlivosť v postmodernej spoločnosti

Katarína Adamicová, Želmíra Fetisovová, Alena Mažgútová a kolektív:
Hospice v záverečných prácach

Zborník z vedeckej konferencie
"Quo vadis hospic... ",
Bardejov, 11.-12. 10.2012

Zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie
SPOLUPRÁCA POMÁHAJÚCICH PROFESIÍ V PALIATÍVNEJ A HOSPICOVEJ STAROSTLIVOSTI,
Bardejov 2011

Stan Tomandl:
Práca s kómou a paliatívna starostlivosť (manuál)

Alena Ferančíková, PhDr.Patricia Porubčanová: Činnosť Občianskeho združenia Hospic Matky Božej v trnavskom regióne – perspektíva dôstojného zomierania

Mgr. Jana Melišová: Sociálna starostlivosť o zomierajúcich a ich rodiny

MUDr. Mária Jasenková: Paliatívna starostlivosť v detskom veku

MUDr. L. Scheidova, CSc.:
Vývoj zdravotnických zariadení z historického pohľadu

MUDr. L. Scheidova, CSc.:
Pojmy paliatívnej a hospicovej liečby

MUDr. S. Fabuš, MUDr. M. Kulichová:
Model zomierania pre tretie tisícročie

Ľ. Pikulová:
Domáca hospicová starostlivosť

MUDr. S. Fabuš, MUDr. M. Kulichová:
Domáca hospicová starostlivosť v systéme soc.-zdrav. služieb

MUDr. S. Fabuš, MUDr. M. Kulichová:
Definície v paliatívnej starostlivosti

MUDr. S. Fabuš:
Vývoj Hospicového hnutia na Slovensku

 
Hospic Prešov - BUDOVANIE BOLO ZRUŠENÉ
Dátum založenia: 2005
Popis: BUDOVANIE HOSPICU BOLO ZRUŠENÉ


Kongregácia zakúpila bývalú škôlku, v ktorej by mal byť hospic pre 20 až 25 ležiacích pacientov. Na fotkách vidíte túto budovu pred jej rekonštrukciou, ktorá ešte nezačala z dovodu nedostatku finančných prostriedkov. Takto vyzerá v lete v roku 2001.


Adresa: Rumanova 6 , 080 01 Prešov
Typ: Hospic, Krajina: SR
Stav: nič , Právny štatút: nič, Počet lôžok: 25
Telefón: , Fax:
Web: , E-mail:
Riaditeľ: MUDr. Dária Margita Krajnáková, Primár: , Vrchná sestra:
Cena za lôžko/deň: Pacient: 0 €, Rodinný príslušník: 0 €
Poskytované služby: Lôžková hospicová starostlivosť

PREVÁDZKOVATEĽ HOSPICU:

Názov: Kongregácia Sestier Služobníc Nepoškvrnenej Panny Marie, Provincia Sv.Ducha
Právny štatút: Cirkevné zariadenie Riaditeľ/Konateľ: Sr. Ignácia Terézia Fiľakovská, provinciálna predstavená
Adresa: Rumanova 6 , 080 01 Prešov
Telefón: 051/ 7733 326, 733 326, Fax: 051/ 7733 326, 733 326
Web: , E-mail:
Popis:IČO: 585 700
Materiál kongregácie z novembra 2000:

Naša Kongregácia v súlade s potrebou doby a dopytom pacientov v súčasnej tiesnivej situácii v našom zdravotníctve sa rozhodla pre zriadenie hospica.
Hospic, prvý svojho druhu v meste Prešov, má slúžit ťažko chorým a umierajúcim ľudom prevážne s onkologickým ochorením v každom veku. Bude poskytovať zdravotnicko-sociálne služby a podľa priania klienta bude uspokojovať aj duchovné potreby 7 dní v týždni, 24 hodín v pripravenom prostredí. Na prianie klienta aj za spoluúčasti príbuznych. Bude klásť dôraz na kvalitu života chorého až do jeho posledného okamihu. Tento typ zariadenia je v západnej Europe známy a úspešný.
Projekt chce poukázať aj na hodnotový systém spoločnosti vo vzťahu k chorým, starým a opusteným ľudom v ťažkých chvíľach života. Princípom fungovania hospica je úcta k životu. Potreba hospica je v súcasnej dobe veľmi naliehavá a nutná. Príliš veľa chorých a starých ľudí žije v poslednej fáze života v nedôstojných podmienkach. Za súčasnej situácie v zdravotníctve nie je možné riešiť tento problém zdravotníckych zariadeniach ani v rodinách.
Nakoľko náklady na zriadenie hospica sú v dnešnej dobe značné, naša Kongregácia hľadá ľudí dobrej voľe, ktorí chápu život ako dar a človeka ako jedinečnu a neopakovateľnu bytosť, aby nám pri realizácií tohoto šľachetného diela pomohli. Obraciame sa preto s prosbou a dôverou aj na Vás o finančnu pomoc pri výstavbe tohoto projektu, aby sme spoločne pomohli ľudom ktorí sú v ťažkých chvíľach života odkázaní na našu solidaritu.

S úctou a pozdravom
MUDr. Dária Margita Krajnáková, všeobecný lekár,
Sr. Ignácia Terézia Fiľakovská, provinciálna predstavená.

Možnosť finančného príspevku:

ČSOB pobočka Prešov, číslo účtu: 30778010

 
Anketa
Chceli by ste na Slovensku legalizovať eutanáziu?

Áno
(36 %)
Nie
(32 %)
Neviem
(32 %)
Počet odpovedí: 598184
Sponzori
Ignum

Babinet.cz: Vše pro ženy a dívky
Dokumenty
Koncepcia zdravotnej starostlivosti v odbore paliatívna medicína vrátane hospicovej starostlivosti, z dňa 19. 6. 2006

Ochrana ľudských práv a dôstojnosti terminálne chorých a umierajúcich

Reklama
Reklamy na tomto serveru procházejí z výměnného reklamního systému, který využíváme pro větší propagaci hospiců v České republice. Nejsme bohužel schopni zásadně ovlivnit obsah těchto reklam a tudíž nemůžeme zcela zabránit zobrazení nevhodných motivů. Za to se všem našim návštěvníkům omlouváme.

Tiráž
Copyright: © 2002-2013, Ing. Juraj Kizák, +420 722 828 293, Oficiálny partner: Kizak.com, Team Hospice.sk: Ing. Juraj Kizák, (hľadajú sa spolupracovníci), Design and support: Jan Helikar, Programovanie: Michal Novák, Štatistika: Toplist.cz, Založené: 15. septembra 2002, Sponsor: Babinet.sk - komunitný priestor pre ženy Copyright Babinet: © 2000-2013, Ing. Juraj Kizák

Anorexie, Prezidentka, Vangogh, Modigliani, Gauguin

TOPlist