Hlavná stránka – Adresár – Literatúra – Legislatíva – Slovníček – Archív – Odkazy – HOSPICE.CZ English summary 
Hospice 2.1, build 0918
Otázky a odpovede
Čo je hospic?

Čo je paliatívna starostlivosť, liečba, medicína?

Kde sú už existujúce hospice?

Kde a čo si môžem prečítať o hospicoch?

Aké dnes existují právne normy týkajúce sa hospicov?

Aké sú indikácie na konzílium a/alebo hospitalizáciu na oddelení paliatívnej starostlivosti alebo v hospici?

Ako možem podporiť hospicové hnutie?

Čo robiť, keď niekto potrebuje hospicovú starostlivosť?

ePublikácie
Katarína Adamicová, Želmíra Fetisovová, Alena Mažgútová:
Postgraduálne témy komplementárnej hospicovej starostlivosti

Radoslav Lojan:
Etické a psychologické aspekty sprevádzania nemocných a zomierajúcich

Zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie
Pacient v hospici

Zborník vedeckých a odborných príspevkov z 5. bienále hospicovej starostlivosti 2014
Hospicová starostlivosť v postmodernej spoločnosti

Katarína Adamicová, Želmíra Fetisovová, Alena Mažgútová a kolektív:
Hospice v záverečných prácach

Zborník z vedeckej konferencie
"Quo vadis hospic... ",
Bardejov, 11.-12. 10.2012

Zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie
SPOLUPRÁCA POMÁHAJÚCICH PROFESIÍ V PALIATÍVNEJ A HOSPICOVEJ STAROSTLIVOSTI,
Bardejov 2011

Stan Tomandl:
Práca s kómou a paliatívna starostlivosť (manuál)

Alena Ferančíková, PhDr.Patricia Porubčanová: Činnosť Občianskeho združenia Hospic Matky Božej v trnavskom regióne – perspektíva dôstojného zomierania

Mgr. Jana Melišová: Sociálna starostlivosť o zomierajúcich a ich rodiny

MUDr. Mária Jasenková: Paliatívna starostlivosť v detskom veku

MUDr. L. Scheidova, CSc.:
Vývoj zdravotnických zariadení z historického pohľadu

MUDr. L. Scheidova, CSc.:
Pojmy paliatívnej a hospicovej liečby

MUDr. S. Fabuš, MUDr. M. Kulichová:
Model zomierania pre tretie tisícročie

Ľ. Pikulová:
Domáca hospicová starostlivosť

MUDr. S. Fabuš, MUDr. M. Kulichová:
Domáca hospicová starostlivosť v systéme soc.-zdrav. služieb

MUDr. S. Fabuš, MUDr. M. Kulichová:
Definície v paliatívnej starostlivosti

MUDr. S. Fabuš:
Vývoj Hospicového hnutia na Slovensku

 
Hospic - dom pokoja a zmieru u Bernadetky v Nitre
Dátum založenia: 2013
Popis: Hospic - dom pokoja a zmieru u Bernadetky v Nitre je neštátne zdravotnícke zariadenie, zriadené Diecéznou charitou Nitra, so zameraním na poskytovanie paliatívnej starostlivosti. Služby poskytuje od 7.3.2007Liečba je zameraná na udržanie kvality života, teda zmierňovanie nepríjemných symptómov (bolesť, nutkanie na vracanie a pod.). Diagnózy, pre ktoré je hospic indikovaný, sú uvedené v Koncepcii paliatívnej starostlivosti z r. 2006 (najčastejšie onkologické ochorenia, algické stavy, ochorenia neurologického charakteru /a iné/ v terminálnej fáze).  V hospici pracuje tím odborníkov (interný tím: lekári, zdravotné sestry, sociálny pracovník, externý tím:  duchovný, psychológ, dobrovoľníci), ktorý zabezpečuje, že na situáciu každého klienta sa pozerá komplexne, teda z pohľadu zdravotníckeho, sociálneho a v prípade potreby duchovného. Starostlivosť je zameraná aj na rodinu. V našom zariadení kladieme dôraz na vysoko-odborný a najmä ľudský prístup ku pacientovi a jeho rodine, poskytujeme zdravotnícku starostlivosť najvyššej kvality na európskej úrovni. Hospic zaviedol a používa systém manažérstva podľa medzinárodnej normy ISO 9001:2008 udelenej certifikačným orgánom PQM.


Hospic spolupracuje so všetkými zdravotnými poisťovňami.


Kapacita hospicu je 15 lôžok, k dispozícii je sedem 1-lôžkových, dve 3-lôžkové a jedna 2-lôžková izba. Každá izba má vlastné sociálne príslušenstvo a priamy vstup na vonkajšiu terasu.
Ubytovanie je možné poskytnúť aj príbuzným a blízkym pacienta, buď na prístelku alebo v samostatnej izbe.
Pacienti a ich blízky majú možnosť využívať priestory spoločenskej miestnosti s knižnicou a krbom, priestory zimnej záhrady a kaplnky.Paliatívnu starostlivosť v hospici zabezpečuje tím lekárov, sestier, sanitárov, ale aj sociálny pracovník, duchovný a dobrovoľníci.
Denný režim je iný ako v bežných zdravotníckych zariadeniach, plne sa prispôsobuje individuálnym potrebám a stavu pacientov.
Starostlivosť o nevyliečiteľne chorého a zomierajúceho pacienta sa zameriava najmä na zmierňovanie príznakov choroby a bolesti, poskytovanie psychickej pohody a napokon na zabezpečenie psychickej, sociálnej, emocionálnej a duchovnej podpory pacientovi a jeho blízkym vo finálnom štádiu ochorenia, pri úmrtí a v období smútku.

Prijatie pacienta
Prijímaní sú nevyliečiteľne chorí pacienti v pokročilom štádiu chronického, aktívne progredujúceho ochorenia, u ktorých sa predpokladá časovo obmedzené prežívanie.

Žiadosť o prijatie pacienta a informovaný súhlas je TU


Pacienti sú do hospicu prijímaní na vlastnú žiadosť a na základe odporúčania praktického alebo iného ošetrujúceho lekára.

Vyjadrenie lekára - indikácia k prijatiu TU

Pre prijatie pacienta je rozhodujúci zdravotný stav.

K hospicu patrí aj Ambulancia paliatívnej starostlivosti a liečby chronickej bolesti. Je určená pre pacientov, ktorí potrebujú úľavu od chronickej bolesti akéhokoľvek pôvodu a liečbu symptómov pokročilého štádia ochorenia. Cieľom poskytovanej zdravotnej starostlivosti je starať sa o ťažko chorých pred prijatím do hospicu, alebo po návrate do domáceho prostredia, či o pacientov v terminálnom a predterminálnom štádiu, ktorí chcú a majú tú možnosť zostať vo svojom domove.
Ambulancia spolupracuje aj s mobilným hospicom a lekármi iných špecializácií.
Ambulancia sa nachádza v budove hospicu.
Na vyšetrenie sa môžte objednať každý pracovný deň v čase 8.00 – 15.00, na tel.č. 037/653 10 43, 0902 419 151.

Personálne obsadenie
MUDr. Leona Šóthová, MUDr. Kristína Kroftová (lekar@hospicnitra.sk),
Mgr. Eva Lacušková(hlavnasestra@hospicnitra.sk),
PhDr. Margaréta Kilianová, PhD. (soc.pracovnik@hospicnitra.sk)

Financovanie poskytovaných služieb
Financovanie poskytovaných služieb v hospici je viaczdrojové - prostredníctvom úhrady zo zdravotných poisťovní, príspevku pacienta, prípadne rodinných príslušníkov 18 €/deň, zabezpečovaním sponzorstva od fyzických a právnických osôb.


Podporiť finančne nás môžete na číslo účtu Prima banky: IBAN č. SK94 5600 0000 0008 0762 0008
alebo cez Dobromat https://dobromat.sk/podporim/hospic-dom-pokoja-a-zmieru-u-bernadetky
alebo formou dobrovoľníctva http://hospicnitra.sk/?page_id=1008Výročné správy
Výročná správa 2007
Výročná správa 2008
Výročná správa 2009
Všetky ďalšie výročné zprávy nájdete na webových stránkach hospicu.

Kontakty:

Telefón:
Ústredňa: 037/653 10 41
Koordinátor: 037/653 10 42
Lekár: 037/653 10 43
Fax: 037/ 653 10 13

Mobilný hospic:
Kontakt:0902 419 151
MUDr. Kroftová 0910/842 325 medzi 9:00-15:00
E-mail: mobilnyhospic@hospicnitra.sk

Podávanie informácií ohľadom poskytovania hospicovej starostlivosti: pondelok – piatok od 9.00 – 15.00

Informácie o hospici nájdete i na facebooku: Hospic Nitra

Adresa: Chrenovská 22 B , 949 01 Nitra
Typ: Hospic, Krajina: SR
Stav: Otvorený, Právny štatút: neštátne zdravotnícke zariadenie, Počet lôžok: 15
Telefón: 037/653 10 41, 0902 419 242; Lekár: 037/653 10 43, , Fax: 037/ 653 10 13
Web: www.hospicnitra.sk, E-mail: hlavnasestra@hospicnitra.sk, soc.pracovník@hospicnitra.sk
Riaditeľ: MUDr. Leona Šóthová, (koordinátor hospicovej starostlivosti), 037/653 10 42, Primár: , Vrchná sestra: PhDr. Mária Cibulová, PhD.
Cena za lôžko/deň: Pacient: 18 €, Rodinný príslušník: €
Poskytované služby: Lôžková hospicová starostlivosť, Domáca hospicová starostlivosť, Požičovňa pomôcok, Iné: ambulancia paliatívnej starostlivosti a liečba chronickej bolesti. Školenia, semináre o hospicovej starostlivosti pre dobrovoľníkov, laickú a odbornú verejnosť.

PREVÁDZKOVATEĽ HOSPICU:

Názov: Diecézna charita Nitra
Právny štatút: Účelové zariadenie církve Riaditeľ/Konateľ: Ing. Mgr. Juraj Barát (riaditeľ Diecézna Charita Nitra)
Adresa: Samova 4 , 950 50 Nitra
Telefón: 037/ 77 217 92, Fax: 037/ 77 217 98
Web: www. Hospicnitra.sk, E-mail: charita.nr@ba.telecom.sk
Popis:Diecézna charita Nitra už od roku 1998 realizuje projekt hospicovej starostlivosti. V r. 2007 sme otvorili zariadenie Hospic – dom pokoja a zmieru u Bernadetky v Nitre, ktoré má kapacitu 15 lôžok s celoslovenskou pôsobnosťou. Do dnešného dňa sme poskytli starostlivosť viac ako 1000 chorým klientom v záverečnom štádiu života.

IČO: 35602406
DIČ: 2021271010
 
Anketa
Chceli by ste na Slovensku legalizovať eutanáziu?

Áno
(36 %)
Nie
(32 %)
Neviem
(32 %)
Počet odpovedí: 598317
Sponzori
Ignum

Babinet.cz: Vše pro ženy a dívky
Dokumenty
Koncepcia zdravotnej starostlivosti v odbore paliatívna medicína vrátane hospicovej starostlivosti, z dňa 19. 6. 2006

Ochrana ľudských práv a dôstojnosti terminálne chorých a umierajúcich

Reklama
Reklamy na tomto serveru procházejí z výměnného reklamního systému, který využíváme pro větší propagaci hospiců v České republice. Nejsme bohužel schopni zásadně ovlivnit obsah těchto reklam a tudíž nemůžeme zcela zabránit zobrazení nevhodných motivů. Za to se všem našim návštěvníkům omlouváme.

Tiráž
Copyright: © 2002-2013, Ing. Juraj Kizák, +420 722 828 293, Oficiálny partner: Kizak.com, Team Hospice.sk: Ing. Juraj Kizák, (hľadajú sa spolupracovníci), Design and support: Jan Helikar, Programovanie: Michal Novák, Štatistika: Toplist.cz, Založené: 15. septembra 2002, Sponsor: Babinet.sk - komunitný priestor pre ženy Copyright Babinet: © 2000-2013, Ing. Juraj Kizák

Anorexie, Prezidentka, Vangogh, Modigliani, Gauguin

TOPlist