Hlavná stránka – Adresár – Literatúra – Legislatíva – Slovníček – Archív – Odkazy – HOSPICE.CZ English summary 
Hospice 2.1, build 0918
Otázky a odpovede
Čo je hospic?

Čo je paliatívna starostlivosť, liečba, medicína?

Kde sú už existujúce hospice?

Kde a čo si môžem prečítať o hospicoch?

Aké dnes existují právne normy týkajúce sa hospicov?

Aké sú indikácie na konzílium a/alebo hospitalizáciu na oddelení paliatívnej starostlivosti alebo v hospici?

Ako možem podporiť hospicové hnutie?

Čo robiť, keď niekto potrebuje hospicovú starostlivosť?

ePublikácie
Katarína Adamicová, Želmíra Fetisovová, Alena Mažgútová:
Postgraduálne témy komplementárnej hospicovej starostlivosti

Radoslav Lojan:
Etické a psychologické aspekty sprevádzania nemocných a zomierajúcich

Zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie
Pacient v hospici

Zborník vedeckých a odborných príspevkov z 5. bienále hospicovej starostlivosti 2014
Hospicová starostlivosť v postmodernej spoločnosti

Katarína Adamicová, Želmíra Fetisovová, Alena Mažgútová a kolektív:
Hospice v záverečných prácach

Zborník z vedeckej konferencie
"Quo vadis hospic... ",
Bardejov, 11.-12. 10.2012

Zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie
SPOLUPRÁCA POMÁHAJÚCICH PROFESIÍ V PALIATÍVNEJ A HOSPICOVEJ STAROSTLIVOSTI,
Bardejov 2011

Stan Tomandl:
Práca s kómou a paliatívna starostlivosť (manuál)

Alena Ferančíková, PhDr.Patricia Porubčanová: Činnosť Občianskeho združenia Hospic Matky Božej v trnavskom regióne – perspektíva dôstojného zomierania

Mgr. Jana Melišová: Sociálna starostlivosť o zomierajúcich a ich rodiny

MUDr. Mária Jasenková: Paliatívna starostlivosť v detskom veku

MUDr. L. Scheidova, CSc.:
Vývoj zdravotnických zariadení z historického pohľadu

MUDr. L. Scheidova, CSc.:
Pojmy paliatívnej a hospicovej liečby

MUDr. S. Fabuš, MUDr. M. Kulichová:
Model zomierania pre tretie tisícročie

Ľ. Pikulová:
Domáca hospicová starostlivosť

MUDr. S. Fabuš, MUDr. M. Kulichová:
Domáca hospicová starostlivosť v systéme soc.-zdrav. služieb

MUDr. S. Fabuš, MUDr. M. Kulichová:
Definície v paliatívnej starostlivosti

MUDr. S. Fabuš:
Vývoj Hospicového hnutia na Slovensku

 
Národný onkologický ústav, oddelenie paliativnej starostlivosti
Dátum založenia: 2005
Popis: Ďalší kontakt: MUDr. Oľga Sadovská, tel. 07/ 5937 8872, mobil: 0905 630 093,
email: osadovska@hotmail.com

V roku 2000 sa jedná o jediné zdravotnícke zariadenie na Slovensku (založené vo februári 1995), ktoré sa oficiálne hlási k paliativnej starostlivosti. Súčasťou oddelenia je každodenná ambulantná služba, spolupráca s agentúrami domácej hospicovej starostlivosti a dobrovolníckym združením Palium.

MUDr. Kristína Križanová

Tel: 07 5937 8111, Email: kristina.krizanova@nou.sk
Primár Oddelenia paliatívnej starostlivosti Národného onkologického ústavu v Bratislave. Toto oddelenie prvé a zatial jediné svojho druhu na Slovensku založila v roku 1995, spoluprácu s dobrovoľníkmi PALIUM realizuje od roku 1997. Poskytuje stáže pre lekárov a sestry v oblasti paliatívnej starostlivosti zo Slovenska, ako aj zo zahraničia v rámci programu OSF (Nadácie otvorenej spoločnosti). Prednáša na stredných zdravotníckych školách a na rôznych vzdelávacích a osvetových aktivitách na celom Slovensku. Je zakladajúcim členom Sekcie paliatívnej starostlivosti Slovenskej spoločnosti pre štúdium a liečbu bolesti SLS (Slovenskej lekárskej spoločnosti). Spolupracuje s medzinárodnými organizáciami v oblasti paliatívnej medicíny, ako IAHPC (Medzinárodná asociácia pre hospic a paliatívnu starostlivosť) a EAPC (Európska asociácia paliatívnej starostlivosti).


Adresa: Klenová 1 , Bratislava
Typ: Paliativní odd. nemocnice, Krajina: SR
Stav: Otvorený, Právny štatút: nič, Počet lôžok: 19
Telefón: 02/ 59 37 8111, 5937 8418, Fax:
Web: www.nou.sk, E-mail: kristina.krizanova@nou.sk
Riaditeľ: , Primár: MUDr. Kristína Križanová, Vrchná sestra: Katarína Grancová, tel. 07/ 5937 8871, 5937 8418
Cena za lôžko/deň: Pacient: 0 €, Rodinný príslušník: 0 €
Poskytované služby: Lôžková hospicová starostlivosť

PREVÁDZKOVATEĽ HOSPICU:

Názov:
Právny štatút: nic Riaditeľ/Konateľ:
Adresa:
Telefón: , Fax:
Web: , E-mail:
Popis:
 
Anketa
Chceli by ste na Slovensku legalizovať eutanáziu?

Áno
(36 %)
Nie
(32 %)
Neviem
(32 %)
Počet odpovedí: 598170
Sponzori
Ignum

Babinet.cz: Vše pro ženy a dívky
Dokumenty
Koncepcia zdravotnej starostlivosti v odbore paliatívna medicína vrátane hospicovej starostlivosti, z dňa 19. 6. 2006

Ochrana ľudských práv a dôstojnosti terminálne chorých a umierajúcich

Reklama
Reklamy na tomto serveru procházejí z výměnného reklamního systému, který využíváme pro větší propagaci hospiců v České republice. Nejsme bohužel schopni zásadně ovlivnit obsah těchto reklam a tudíž nemůžeme zcela zabránit zobrazení nevhodných motivů. Za to se všem našim návštěvníkům omlouváme.

Tiráž
Copyright: © 2002-2013, Ing. Juraj Kizák, +420 722 828 293, Oficiálny partner: Kizak.com, Team Hospice.sk: Ing. Juraj Kizák, (hľadajú sa spolupracovníci), Design and support: Jan Helikar, Programovanie: Michal Novák, Štatistika: Toplist.cz, Založené: 15. septembra 2002, Sponsor: Babinet.sk - komunitný priestor pre ženy Copyright Babinet: © 2000-2013, Ing. Juraj Kizák

Anorexie, Prezidentka, Vangogh, Modigliani, Gauguin

TOPlist