Hlavná stránka – Adresár – Literatúra – Legislatíva – Slovníček – Archív – Odkazy – HOSPICE.CZ English summary 
Hospice 2.1, build 0918
Otázky a odpovede
Čo je hospic?

Čo je paliatívna starostlivosť, liečba, medicína?

Kde sú už existujúce hospice?

Kde a čo si môžem prečítať o hospicoch?

Aké dnes existují právne normy týkajúce sa hospicov?

Aké sú indikácie na konzílium a/alebo hospitalizáciu na oddelení paliatívnej starostlivosti alebo v hospici?

Ako možem podporiť hospicové hnutie?

Čo robiť, keď niekto potrebuje hospicovú starostlivosť?

ePublikácie
Katarína Adamicová, Želmíra Fetisovová, Alena Mažgútová:
Postgraduálne témy komplementárnej hospicovej starostlivosti

Radoslav Lojan:
Etické a psychologické aspekty sprevádzania nemocných a zomierajúcich

Zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie
Pacient v hospici

Zborník vedeckých a odborných príspevkov z 5. bienále hospicovej starostlivosti 2014
Hospicová starostlivosť v postmodernej spoločnosti

Katarína Adamicová, Želmíra Fetisovová, Alena Mažgútová a kolektív:
Hospice v záverečných prácach

Zborník z vedeckej konferencie
"Quo vadis hospic... ",
Bardejov, 11.-12. 10.2012

Zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie
SPOLUPRÁCA POMÁHAJÚCICH PROFESIÍ V PALIATÍVNEJ A HOSPICOVEJ STAROSTLIVOSTI,
Bardejov 2011

Stan Tomandl:
Práca s kómou a paliatívna starostlivosť (manuál)

Alena Ferančíková, PhDr.Patricia Porubčanová: Činnosť Občianskeho združenia Hospic Matky Božej v trnavskom regióne – perspektíva dôstojného zomierania

Mgr. Jana Melišová: Sociálna starostlivosť o zomierajúcich a ich rodiny

MUDr. Mária Jasenková: Paliatívna starostlivosť v detskom veku

MUDr. L. Scheidova, CSc.:
Vývoj zdravotnických zariadení z historického pohľadu

MUDr. L. Scheidova, CSc.:
Pojmy paliatívnej a hospicovej liečby

MUDr. S. Fabuš, MUDr. M. Kulichová:
Model zomierania pre tretie tisícročie

Ľ. Pikulová:
Domáca hospicová starostlivosť

MUDr. S. Fabuš, MUDr. M. Kulichová:
Domáca hospicová starostlivosť v systéme soc.-zdrav. služieb

MUDr. S. Fabuš, MUDr. M. Kulichová:
Definície v paliatívnej starostlivosti

MUDr. S. Fabuš:
Vývoj Hospicového hnutia na Slovensku

 
Hospic pod Vysokošpecializovaným odborným ústavom geriatrickým sv. Lukáša v Košiciach n. o.
Dátum založenia: 2006
Popis: Hospic sa nachádza vo Vysokošpecializovanom odbornom ústave geriatrickom sv. Lukáša v Košiciach. ĎaLŠIE informácie nájdete na webových stránkach ústavu. Hospic bol slávnostne otvorený 30.5.2006.

Základné ciele hospicovej starostlivosti:

Doopatrovanie zomierajúcich a nevyliečiteľne chorých ľudí, umožnenie dôstojnej smrti.
Zabezpečenie fyzickej a psychickej pohody nevyliečiteľne chorým a zomierajúcim.
Minimalizovanie symptómov ochorenia pacientov - bolesť, ťažkosti s dýchaním, zažívaním, nespavosť, zmiernenie psychických problémov - strach, depresie, sklony k agresivite.
Pomoc pri vyrovnávaní sa chorého alebo zomierajúceho so smrťou, s chorobou.
Poskytovanie citovej, sociálnej a duchovnej podpory nevyliečiteľne chorému a zomierajúcemu a jeho rodine.

Indikácie prijatia na hospicové oddelenie

chronická nádorová a nenádorová bolesť
pokročilé nádorové ochorenie po ukončení kauzálnej liečby
komplikácie metastáz nádorového ochorenia
preterminálne a terminálne štádiá chronických ochorení
nevyliečiteľné nenádorové ochorenia

Spektrum služieb

kontinuálna liečba bolesti
kontinuálna enterálna a parenterálna výživa
ošetrovanie jednotlivých stómií
odsávanie patologických výpotkov
rehabilitácia
sociálna a spirituálna pomoc

Vysokošpecializovaný odborný ústav geriatrický sv. Lukáša v Košiciach n.o. z vlastných prevádzkových zdrojov zrealizoval stavebné úpravy na siedmom poschodí budovy v hodnote 4,5 mil. Sk, kde podľa projektu vzniklo

Hospicové zariadenie sa nachádza na 3. poschodí. Má 10 lôžok.

Hospic je upravený tak, aby chorému pripomínal skôr domov ako nemocnicu. Toto sa odráža vo vybavení hospicu a v osobnom prístupe k pacientovi. Priestory sú bezbariérové, aby boli dostupné aj pre pacientov, ktorí sú pripútaní na posteľ. Návštevy sú v hospici neobmedzené, dokonca vítané ako nevyhnutná súčasť starostlivosti o ťažko chorého. Príbuzní môžu byť s chorým stále. Podľa záujmu sa môžu zapojiť do starostlivosti o chorého. Hospic má spoločné priestory, kde sa môžu chorí neobmedzene stretávať.

Hospic je zazmluvnený vo VšZP, ZP Dôvera a Union.

Výročná správa za rok 2007
Výročná správa za rok 2006

Adresa: Strojárenská 13
Typ: Hospic, Krajina: SR
Stav: Otvorený, Právny štatút: n.o., Počet lôžok: 10
Telefón: 055/6824320, Fax: 055/6824206
Web: http://www.gckosice.sk/hospic.html, E-mail: geriatria@gckosice.sk
Riaditeľ: Riaditeľ ústavu: Peter Pavlov, MPH, Primár: MUDr. Valéria Tarabová, Vrchná sestra: Staničná sestra Mgr. Marianna Novotná
Cena za lôžko/deň: Pacient: 13,- € - dvojložkova izba, 17,- € - jednolôžková izba €, Rodinný príslušník: ? €
Poskytované služby: Lôžková hospicová starostlivosť, Stacionár - denný pobyt, Domáca hospicová starostlivosť, Iné: Viz text

PREVÁDZKOVATEĽ HOSPICU:

Názov: Vysokošpecializovaný odborný ústav geriatrický sv. Lukáša v Košiciach n. o.
Právny štatút: n.o. Riaditeľ/Konateľ:
Adresa: Strojárenská 13 , 040 01 Košice ,
Telefón: 055/6824 111 , Fax: 055/6824 206
Web: www.gckosice.sk , E-mail: geriatria@gckosice.sk
Popis:IČO: 31256911
číslo účtu: 60131512/0200
 
Anketa
Chceli by ste na Slovensku legalizovať eutanáziu?

Áno
(36 %)
Nie
(32 %)
Neviem
(32 %)
Počet odpovedí: 598184
Sponzori
Ignum

Babinet.cz: Vše pro ženy a dívky
Dokumenty
Koncepcia zdravotnej starostlivosti v odbore paliatívna medicína vrátane hospicovej starostlivosti, z dňa 19. 6. 2006

Ochrana ľudských práv a dôstojnosti terminálne chorých a umierajúcich

Reklama
Reklamy na tomto serveru procházejí z výměnného reklamního systému, který využíváme pro větší propagaci hospiců v České republice. Nejsme bohužel schopni zásadně ovlivnit obsah těchto reklam a tudíž nemůžeme zcela zabránit zobrazení nevhodných motivů. Za to se všem našim návštěvníkům omlouváme.

Tiráž
Copyright: © 2002-2013, Ing. Juraj Kizák, +420 722 828 293, Oficiálny partner: Kizak.com, Team Hospice.sk: Ing. Juraj Kizák, (hľadajú sa spolupracovníci), Design and support: Jan Helikar, Programovanie: Michal Novák, Štatistika: Toplist.cz, Založené: 15. septembra 2002, Sponsor: Babinet.sk - komunitný priestor pre ženy Copyright Babinet: © 2000-2013, Ing. Juraj Kizák

Anorexie, Prezidentka, Vangogh, Modigliani, Gauguin

TOPlist