Hlavná stránka – Adresár – Literatúra – Legislatíva – Slovníček – Archív – Odkazy – HOSPICE.CZ English summary 
Hospice 2.1, build 0918
Otázky a odpovede
Čo je hospic?

Čo je paliatívna starostlivosť, liečba, medicína?

Kde sú už existujúce hospice?

Kde a čo si môžem prečítať o hospicoch?

Aké dnes existují právne normy týkajúce sa hospicov?

Aké sú indikácie na konzílium a/alebo hospitalizáciu na oddelení paliatívnej starostlivosti alebo v hospici?

Ako možem podporiť hospicové hnutie?

Čo robiť, keď niekto potrebuje hospicovú starostlivosť?

ePublikácie
Katarína Adamicová, Želmíra Fetisovová, Alena Mažgútová:
Postgraduálne témy komplementárnej hospicovej starostlivosti

Radoslav Lojan:
Etické a psychologické aspekty sprevádzania nemocných a zomierajúcich

Zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie
Pacient v hospici

Zborník vedeckých a odborných príspevkov z 5. bienále hospicovej starostlivosti 2014
Hospicová starostlivosť v postmodernej spoločnosti

Katarína Adamicová, Želmíra Fetisovová, Alena Mažgútová a kolektív:
Hospice v záverečných prácach

Zborník z vedeckej konferencie
"Quo vadis hospic... ",
Bardejov, 11.-12. 10.2012

Zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie
SPOLUPRÁCA POMÁHAJÚCICH PROFESIÍ V PALIATÍVNEJ A HOSPICOVEJ STAROSTLIVOSTI,
Bardejov 2011

Stan Tomandl:
Práca s kómou a paliatívna starostlivosť (manuál)

Alena Ferančíková, PhDr.Patricia Porubčanová: Činnosť Občianskeho združenia Hospic Matky Božej v trnavskom regióne – perspektíva dôstojného zomierania

Mgr. Jana Melišová: Sociálna starostlivosť o zomierajúcich a ich rodiny

MUDr. Mária Jasenková: Paliatívna starostlivosť v detskom veku

MUDr. L. Scheidova, CSc.:
Vývoj zdravotnických zariadení z historického pohľadu

MUDr. L. Scheidova, CSc.:
Pojmy paliatívnej a hospicovej liečby

MUDr. S. Fabuš, MUDr. M. Kulichová:
Model zomierania pre tretie tisícročie

Ľ. Pikulová:
Domáca hospicová starostlivosť

MUDr. S. Fabuš, MUDr. M. Kulichová:
Domáca hospicová starostlivosť v systéme soc.-zdrav. služieb

MUDr. S. Fabuš, MUDr. M. Kulichová:
Definície v paliatívnej starostlivosti

MUDr. S. Fabuš:
Vývoj Hospicového hnutia na Slovensku

 
Mobilný hospic sv. Kataríny Labouré - Bratislava
Dátum založenia: 2003
Popis: Mobilný hospic sv. Kataríny Labouré ponúka odbornú starostlivosť a ľudskú podporu nevyliečiteľne chorým a zomierajúcim, ako aj ich rodinám, v ich domácom prostredí. Mobilná hospicová starostlivosť sa snaží vytvoriť v domácom prostredí dôstojný priestor, v ktorom by sa umieranie a smrť stala prirodzenou súčasťou konca života. Vychádza z celostného pohľadu na človeka, z dôsledného akceptovania individuálnych potrieb chorého a kladie dôraz na nenahraditeľnosť rodiny a priateľských vzťahov každého človeka.
Paliatívna starostlivosť garantuje zomierajúcemu, že nezostane osamelý až do posledných chvíľ svojho života. Rodinu pacienta podporujeme a pomáha jej zvládnuť situáciu s chorým a vyrovnať sa so smútkom po odchode blízkeho človeka.
Rešpektujeme ľudskú dôstojnosť človeka. Poskytujeme úľavu od bolesti a zasahujúcich príznakov a tiež pomoc pri riešení psychologických, sociálnych, duchovných a spirituálnych potrieb chorého.
Pre klienta je táto služba bezplatná, čiastočne hradená zdravotnými poisťovňami.
Možno nás podporiť akoukoľvek peňažnou čiastkou na účet IBAN:
SK44 3100 0000 0041 2000 8718 vedený v Prima banka Slovensko, a.s.

Naše Občianske združenie Slnečnica Slovensko poskytuje svoje služby cez:

Mobilný hospic sv. Kataríny Labouré
e-mail: mh@hospic-slnecnica.sk tel. kontakt: 0905 966 059

Agentúra domácej ošetrovateľskej starostlivosti
e-mail: ados@hospic-slnecnica.sk tel. kontat: 0910 842 157

Domáca opatrovateľská služba
e-mail: dos@hospic-slnecnica.sk tel. kontakt: 0915 441 400

Požičovňa zdravotníckych pomôcok
e-mail: pzp@hospic-slnecnica.sk tel. kontakt: 0915 290 304


Odborný garant: MUDr. Kristína Križanová
Lekár MH: MUDr. Helena Ivančová
koordinátorka MH: Mgr. Erika Cáková


Odborný garant: MUDr. Kristína Križanová
Lekár MH: MUDr. Helena Ivančová
Kooridnátorka MH: Mgr. Erika Cáková, sr. Judita

Adresa: Syslia 29 , 821 05 Bratislava
Typ: Hospic, Krajina: SR
Stav: Otvorený, Právny štatút: občianske združenie, Počet lôžok: 0
Telefón: 0905 966 059, Fax:
Web: http://www.hospic-slnecnica.sk/mobilny-hospic, E-mail: info@hospic-slnecnica.sk,mh@hospic-slnecnica.sk
Riaditeľ: , Primár: , Vrchná sestra:
Cena za lôžko/deň: Pacient: 0 €, Rodinný príslušník: 0 €
Poskytované služby: Domáca hospicová starostlivosť, Požičovňa pomôcok, Iné: Mobilný hospic, školenia dobrovoľníkov hospicovej starostlivosti

PREVÁDZKOVATEĽ HOSPICU:

Názov: Občianske združenie Slnečnica Slovensko
Právny štatút: občianske združenie Riaditeľ/Konateľ: Predseda predstavenstva MUDr. Kristína Kroftová
Adresa: Občianske združenie SLNEČNICA Slovensko , Štyndlova 1 , 821 05 Bratislava , , Prevádzka: , Svätovojtešská 40 , 831 03 Bratislava
Telefón: 0915 290 304, Fax: 02/43428444
Web: http://www.hospic-slnecnica.sk, E-mail: predseda@hospic-slnecnica.sk, info@hospic-slnecnica.sk
Popis: Správa Občianskeho Združenia Slnečnica Slovensko:


PREDSEDNÍCTVO
Predseda: Mgr. Erika Cáková, sr. Judita
Členovia: Ing. Emília Pagáčová, Ing. Mária Müllerová, sr. Silvia,
Mgr. Ľudmila Šikyňová, sr. Dominika

DOZORNÁ RADA

Predseda: MUDr. Barbora Slabá
Členovia: doc. MUDr. Anna Egnerová, CSc., Ing. Marta Baliaková, sr. Marta
 
Anketa
Chceli by ste na Slovensku legalizovať eutanáziu?

Áno
(36 %)
Nie
(32 %)
Neviem
(32 %)
Počet odpovedí: 598196
Sponzori
Ignum

Babinet.cz: Vše pro ženy a dívky
Dokumenty
Koncepcia zdravotnej starostlivosti v odbore paliatívna medicína vrátane hospicovej starostlivosti, z dňa 19. 6. 2006

Ochrana ľudských práv a dôstojnosti terminálne chorých a umierajúcich

Reklama
Reklamy na tomto serveru procházejí z výměnného reklamního systému, který využíváme pro větší propagaci hospiců v České republice. Nejsme bohužel schopni zásadně ovlivnit obsah těchto reklam a tudíž nemůžeme zcela zabránit zobrazení nevhodných motivů. Za to se všem našim návštěvníkům omlouváme.

Tiráž
Copyright: © 2002-2013, Ing. Juraj Kizák, +420 722 828 293, Oficiálny partner: Kizak.com, Team Hospice.sk: Ing. Juraj Kizák, (hľadajú sa spolupracovníci), Design and support: Jan Helikar, Programovanie: Michal Novák, Štatistika: Toplist.cz, Založené: 15. septembra 2002, Sponsor: Babinet.sk - komunitný priestor pre ženy Copyright Babinet: © 2000-2013, Ing. Juraj Kizák

Anorexie, Prezidentka, Vangogh, Modigliani, Gauguin

TOPlist