Hlavná stránka – Adresár – Literatúra – Legislatíva – Slovníček – Archív – Odkazy – HOSPICE.CZ English summary 
Hospice 2.1, build 0918
Otázky a odpovede
Čo je hospic?

Čo je paliatívna starostlivosť, liečba, medicína?

Kde sú už existujúce hospice?

Kde a čo si môžem prečítať o hospicoch?

Aké dnes existují právne normy týkajúce sa hospicov?

Aké sú indikácie na konzílium a/alebo hospitalizáciu na oddelení paliatívnej starostlivosti alebo v hospici?

Ako možem podporiť hospicové hnutie?

Čo robiť, keď niekto potrebuje hospicovú starostlivosť?

ePublikácie
Katarína Adamicová, Želmíra Fetisovová, Alena Mažgútová:
Postgraduálne témy komplementárnej hospicovej starostlivosti

Radoslav Lojan:
Etické a psychologické aspekty sprevádzania nemocných a zomierajúcich

Zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie
Pacient v hospici

Zborník vedeckých a odborných príspevkov z 5. bienále hospicovej starostlivosti 2014
Hospicová starostlivosť v postmodernej spoločnosti

Katarína Adamicová, Želmíra Fetisovová, Alena Mažgútová a kolektív:
Hospice v záverečných prácach

Zborník z vedeckej konferencie
"Quo vadis hospic... ",
Bardejov, 11.-12. 10.2012

Zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie
SPOLUPRÁCA POMÁHAJÚCICH PROFESIÍ V PALIATÍVNEJ A HOSPICOVEJ STAROSTLIVOSTI,
Bardejov 2011

Stan Tomandl:
Práca s kómou a paliatívna starostlivosť (manuál)

Alena Ferančíková, PhDr.Patricia Porubčanová: Činnosť Občianskeho združenia Hospic Matky Božej v trnavskom regióne – perspektíva dôstojného zomierania

Mgr. Jana Melišová: Sociálna starostlivosť o zomierajúcich a ich rodiny

MUDr. Mária Jasenková: Paliatívna starostlivosť v detskom veku

MUDr. L. Scheidova, CSc.:
Vývoj zdravotnických zariadení z historického pohľadu

MUDr. L. Scheidova, CSc.:
Pojmy paliatívnej a hospicovej liečby

MUDr. S. Fabuš, MUDr. M. Kulichová:
Model zomierania pre tretie tisícročie

Ľ. Pikulová:
Domáca hospicová starostlivosť

MUDr. S. Fabuš, MUDr. M. Kulichová:
Domáca hospicová starostlivosť v systéme soc.-zdrav. služieb

MUDr. S. Fabuš, MUDr. M. Kulichová:
Definície v paliatívnej starostlivosti

MUDr. S. Fabuš:
Vývoj Hospicového hnutia na Slovensku

 
Mobilný hospic sv. Kataríny Labouré - Bratislava
Dátum založenia: 2003
Popis: Pre hospic (25 lôžok) sa pripravuje úplne nová budova v rámci Cirkevného centra Ružinov s rozpočtom 1 mil. EUR. Hospic bude súčasťou sociálneho strediska.

Termín dokončenia výstavby závisí od zabezpečenia finančných prostriedkov. Spolok sv. Vincenta de Paul spolupracuje so Spoločenstvom Dcér kresťanskej lásky - vincentinkami. Ako prvé štádium sestry vincentinky v roku 2003 zahájili domácu hospicovú starostlivosť.

Venujeme sa domácej lekárskej starostlivosti o terminálne chorých, u ktorých je ukončená kauzálna (príčinná) liečba, u ktorých je možná len symptomatická liečba (tlmenie bolesti a negatívnych príznakov), ktorí túžia byť v ich zbývajúcom čase v domácom prostredí a ktorí majú na to vytvorené primerané podmienky, najmä trvalú prítomnosť príbuzných. Spolu s lekárom mobilného hospicu môže do domácnosti dochádzať zdravotná sestra, psycholog, sociálny pracovník a dobrovoľník. Všetci sprevádzajú zomierajúceho na poslednej ceste, aby ju prežil čo najkvalitnejšie, pokojne a pomáhajú príbuzným zvládať túto často dosť ťažkú situáciu. Súčasne ponúkame i požičanie zdravotníckych pomôcok (napr. kyslíkový koncentrátor, nemocničnú posteľ, WC kreslo, invalidný vozík, odsávačku atď.)

Licencia na činnosť mobilného hospicu bola vydaná Občianskému združeniu Slnečnica Slovensko, odborným garantom je MUDr. Kristína Kroftová - sr. Barbora (č.mob.0908 889284). Služba je vykonávaná zadarmo, nie je ešte zazmluvnená nemocenskými poisťovňami.

V spolupráci s Nadáciou Jozefa Murgaša sa plánuje v budúcnosti i stavba stacionárneho hospicu s penzionom.

Aktivity: V spolupraci s Nadáciou J. Murgaša organizujeme školenia dobrovoľníkov hospicovej starostlivosti vydávame vlastný časopis Slnečnica Slovensko

Občianske združenie Slnečnica Slovensko okrem mobilného hospicu prevádzkuje aj DOS - domácu opatrovateľskú službu pre obyvateľov v Ružinove a ADOS - Agentúru domácej ošetrovateľskej starostlivosti pre obyvateľov Ružinova. Vedúcou je Mgr, Erika Cáková, sr. Judita č.t. 02/ 43428444

Pokiaľ chcete pomôcť mobilnému hospicu sv. Kataríny Labouré, môžete tak urobiť venovaním 2% svojej zaplatenej dane.Formulár nájdete priamo tu. Možno ho tiež podporiť akoukoľvek peňažnou čiastkou na účet IBAN:
SK44 3100 0000 0041 2000 8718 vedený v Sberbank Slovensko, a.s.

Mobilný hospic ponúka odbornú starostlivosť a ľudskú podporu nevyliečiteľne chorým a zomierajúcim, ako aj ich rodinám, v ich domácom prostredí. Mobilná hospicová starostlivosť sa snaží vytvoriť v domácom prostredí dôstojný priestor, v ktorom by sa umieranie a smrť stala prirodzenou súčasťou konca života. Vychádza z celostného pohľadu na človeka, z dôsledného akceptovania individuálnych potrieb chorého a kladie dôraz na nenahraditeľnosť rodiny a priateľských vzťahov každého človeka.

Odborný garant: MUDr. Kristína Križanová
Lekár MH: MUDr. Helena Ivančová
koordinátorka MH: Mgr. Erika Cáková

Adresa: Syslia 29 , 821 05 Bratislava
Typ: Hospic, Krajina: SR
Stav: Otvorený, Právny štatút: občianske združenie, Počet lôžok: 25
Telefón: 0905 966 059, 02/43428444, Fax: 02/43428444
Web: http://www.hospic-slnecnica.sk/mobilny-hospic, E-mail: info@hospic-slnecnica.sk, ozzs@hospic-slnecnica.sk
Riaditeľ: MUDr. Kristína Koftová, Primár: , Vrchná sestra:
Cena za lôžko/deň: Pacient: 0 €, Rodinný príslušník: 0 €
Poskytované služby: Domáca hospicová starostlivosť, Požičovňa pomôcok, Iné: Mobilný hospic, školenia dobrovoľníkov hospicovej starostlivosti

PREVÁDZKOVATEĽ HOSPICU:

Názov: Občianske združenie Slnečnica Slovensko
Právny štatút: občianske združenie Riaditeľ/Konateľ: Predseda predstavenstva MUDr. Kristína Kroftová
Adresa: Občianske združenie SLNEČNICA Slovensko , Parková 31 , 821 05 Bratislava
Telefón: 02/43428444, mobil: 0908 889284, Fax: 02/43428444
Web: http://www.hospic-slnecnica.sk, E-mail: predseda@hospic-slnecnica.sk
Popis:Spolok sv. Vincenta de Paul na Slovensku, konferencia sv. Gorazda, je iniciátorom a zriaďovateľom Hospicu sv. Kataríny Laboure.

Správa Občianskeho Združenia Slnečnica Slovensko:


Predsedníctvo
Predseda: Mgr. Erika Cáková
Členovia: MUDr. Andrea Lukšicová, Pavol Lukšic, Ing. Emília Pagáčová, Mgr. Ľubomíra Jagelková, Ing. Marta Baliaková

Dozorná rada
Predseda: MUDr. Marta Vodičková
Členovia: Bc. Alžbeta Hanáková, Beáta Grigerová
 
Anketa
Chceli by ste na Slovensku legalizovať eutanáziu?

Áno
(36 %)
Nie
(32 %)
Neviem
(32 %)
Počet odpovedí: 566359
Sponzori
Ignum

Babinet.cz: Vše pro ženy a dívky
Dokumenty
Koncepcia zdravotnej starostlivosti v odbore paliatívna medicína vrátane hospicovej starostlivosti, z dňa 19. 6. 2006

Ochrana ľudských práv a dôstojnosti terminálne chorých a umierajúcich

Reklama
Reklamy na tomto serveru procházejí z výměnného reklamního systému, který využíváme pro větší propagaci hospiců v České republice. Nejsme bohužel schopni zásadně ovlivnit obsah těchto reklam a tudíž nemůžeme zcela zabránit zobrazení nevhodných motivů. Za to se všem našim návštěvníkům omlouváme.

Tiráž
Copyright: © 2002-2013, Ing. Juraj Kizák, +420 722 828 293, Oficiálny partner: Kizak.com, Team Hospice.sk: Ing. Juraj Kizák, (hľadajú sa spolupracovníci), Design and support: Jan Helikar, Programovanie: Michal Novák, Štatistika: Toplist.cz, Založené: 15. septembra 2002, Sponsor: Babinet.sk - komunitný priestor pre ženy Copyright Babinet: © 2000-2013, Ing. Juraj Kizák

Anorexie, Prezidentka, Vangogh, Modigliani, Gauguin

TOPlist