Hlavná stránka – Adresár – Literatúra – Legislatíva – Slovníček – Archív – Odkazy – HOSPICE.CZ English summary 
Hospice 2.1, build 0918
Otázky a odpovede
Čo je hospic?

Čo je paliatívna starostlivosť, liečba, medicína?

Kde sú už existujúce hospice?

Kde a čo si môžem prečítať o hospicoch?

Aké dnes existují právne normy týkajúce sa hospicov?

Aké sú indikácie na konzílium a/alebo hospitalizáciu na oddelení paliatívnej starostlivosti alebo v hospici?

Ako možem podporiť hospicové hnutie?

Čo robiť, keď niekto potrebuje hospicovú starostlivosť?

ePublikácie
Katarína Adamicová, Želmíra Fetisovová, Alena Mažgútová:
Postgraduálne témy komplementárnej hospicovej starostlivosti

Radoslav Lojan:
Etické a psychologické aspekty sprevádzania nemocných a zomierajúcich

Zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie
Pacient v hospici

Zborník vedeckých a odborných príspevkov z 5. bienále hospicovej starostlivosti 2014
Hospicová starostlivosť v postmodernej spoločnosti

Katarína Adamicová, Želmíra Fetisovová, Alena Mažgútová a kolektív:
Hospice v záverečných prácach

Zborník z vedeckej konferencie
"Quo vadis hospic... ",
Bardejov, 11.-12. 10.2012

Zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie
SPOLUPRÁCA POMÁHAJÚCICH PROFESIÍ V PALIATÍVNEJ A HOSPICOVEJ STAROSTLIVOSTI,
Bardejov 2011

Stan Tomandl:
Práca s kómou a paliatívna starostlivosť (manuál)

Alena Ferančíková, PhDr.Patricia Porubčanová: Činnosť Občianskeho združenia Hospic Matky Božej v trnavskom regióne – perspektíva dôstojného zomierania

Mgr. Jana Melišová: Sociálna starostlivosť o zomierajúcich a ich rodiny

MUDr. Mária Jasenková: Paliatívna starostlivosť v detskom veku

MUDr. L. Scheidova, CSc.:
Vývoj zdravotnických zariadení z historického pohľadu

MUDr. L. Scheidova, CSc.:
Pojmy paliatívnej a hospicovej liečby

MUDr. S. Fabuš, MUDr. M. Kulichová:
Model zomierania pre tretie tisícročie

Ľ. Pikulová:
Domáca hospicová starostlivosť

MUDr. S. Fabuš, MUDr. M. Kulichová:
Domáca hospicová starostlivosť v systéme soc.-zdrav. služieb

MUDr. S. Fabuš, MUDr. M. Kulichová:
Definície v paliatívnej starostlivosti

MUDr. S. Fabuš:
Vývoj Hospicového hnutia na Slovensku

 
Palium, Dobrovoľnícke združenie pre paliatívnu starostlivosť
Dátum založenia: 2005
Popis: Koordinátor dobrovoľníkov: Ing. Miriam Čejková, email: cejkova@euba.sk

Dobrovoľnícke združenie neoficiálne vyvíjalo činnosť v oblasti pastoračnej starostlivosti o terminálnych pacientov už od roku 1997. Činnosť dobrovoľníkov spočíva v pravidelných návštevách u pacientov, ktorí prejavia záujem o ich spoločnosť, či morálnu podporu. Na ich nových internetových stránkach www.palium.sk nájdete od mája 2000 veľa doležitých informácií a rád pre dobrovolníkov v oblasti paliatívnej starostlivosti. Na jeseň roku 2000 (pravdepodobne 20.-21.10. a 27.-28.10.2000) Palium organizuje ďalšie prípravné školenie pre nových záujemcov o dobrovolnícku sprevádzaciu službu terminálne chorých pacientov. Absolvovanie tohto prípravného kurzu je podmienkou pre aktívnu službu v nemocnici.

Palium má tiež registrovanú doménu www.hospic.sk, ktorá sa pripravuje k prevádzke. Dátum zprevádzkovania nie je známy.

Činnosť dobrovoľníckeho združenia PALIUM sa začala v roku 1997, názov je odvodený z latinského slova „plášť, prikrývka“, ktorý v kontexte paliatívnej medicíny znamená prístup tíšenia a zmierňovania utrpenia pacienta a jeho rodiny.

Dobrovoľník je školený laik, ktorý dobrovoľne venuje svoju energiu a voľný čas činnosti prospešnej človeku i celej spoločnosti, a to bez nároku na odmenu. Bežnou súčasťou starostlivosti o pacienta je v mnohých krajinách práve dobrovoľnícka práca v nemocniciach. Napriek chýbajúcej legislatíve to začína byť realitou aj na Slovensku. Na rozdiel od vyspelých krajín, kde sú dobrovoľníkmi predovšetkým dôchodcovia, u nás sú to vysokoškolskí študenti.

Dobrovoľníci združenia PALIUM sa zameriavajú na návštevy pacientov hospitalizovaných v nemocniciach, hlavne v Národnom onkologickom ústave na Klenovej ulici v Bratislave. Sprevádzacia služba sa orientuje predovšetkým na pacientov v terminálnom štádiu onkologického ochorenia, ktorí o takúto službu sami prejavia záujem.

Rakovina znamená pre väčšinu z nás strach z bolesti, úzkosť a beznádej. Všetko, čo môžeme pre smrteľne chorého človeka urobiť, je byť mu na blízku. Veríme, že preukázaný záujem o pacienta ako človeka je účinnou prevenciou eutanázie. Pomoc v utrpení spočíva predovšetkým v tom, že ho nenecháme osamote a vedieme s ním dialóg o tom čo cítime, aby sme sa navzájom posilňovali a ocenili čas, ktorý zostáva. Utrpenie pacienta vyžaduje ľudské pochopenie a oporu.

Záujemcovia o dobrovoľnícku prácu v združení PALIUM absolvujú vstupný kurz zameraný na odbornú prípravu. Tento kurz je orientovaný na tri dimenzie paliatívnej starostlivosti: medicínsku, psychologickú a duchovnú. Okrem odbornej stránky kurz dáva priestor na sebapoznanie zoči-voči chorobe, utrpeniu a smrti. Dobrovoľníci navštevujúci pacientov sa raz týždenne stretávajú a zdieľajú svoje skúsenosti a pocity.


Adresa: Studenohorská 89 , 841 03 Bratislava , , , ,
Typ: Jiné, Krajina: SR
Stav: nič , Právny štatút: občianske združenie, Počet lôžok: 0
Telefón: 07/ 5930 2914, Fax:
Web: www.palium.sk, E-mail: palium@palium.sk, stredisko@milosrdni.sk
Riaditeľ: Predseda: Ing. Renáta Pudišová, Primár: , Vrchná sestra:
Cena za lôžko/deň: Pacient: 0 €, Rodinný príslušník: 0 €
Poskytované služby: Iné: Príprava dobrovoľníkov

PREVÁDZKOVATEĽ HOSPICU:

Názov:
Právny štatút: nadace Riaditeľ/Konateľ:
Adresa:
Telefón: , Fax:
Web: , E-mail:
Popis:
 
Anketa
Chceli by ste na Slovensku legalizovať eutanáziu?

Áno
(36 %)
Nie
(32 %)
Neviem
(32 %)
Počet odpovedí: 598195
Sponzori
Ignum

Babinet.cz: Vše pro ženy a dívky
Dokumenty
Koncepcia zdravotnej starostlivosti v odbore paliatívna medicína vrátane hospicovej starostlivosti, z dňa 19. 6. 2006

Ochrana ľudských práv a dôstojnosti terminálne chorých a umierajúcich

Reklama
Reklamy na tomto serveru procházejí z výměnného reklamního systému, který využíváme pro větší propagaci hospiců v České republice. Nejsme bohužel schopni zásadně ovlivnit obsah těchto reklam a tudíž nemůžeme zcela zabránit zobrazení nevhodných motivů. Za to se všem našim návštěvníkům omlouváme.

Tiráž
Copyright: © 2002-2013, Ing. Juraj Kizák, +420 722 828 293, Oficiálny partner: Kizak.com, Team Hospice.sk: Ing. Juraj Kizák, (hľadajú sa spolupracovníci), Design and support: Jan Helikar, Programovanie: Michal Novák, Štatistika: Toplist.cz, Založené: 15. septembra 2002, Sponsor: Babinet.sk - komunitný priestor pre ženy Copyright Babinet: © 2000-2013, Ing. Juraj Kizák

Anorexie, Prezidentka, Vangogh, Modigliani, Gauguin

TOPlist