Hlavná stránka – Adresár – Literatúra – Legislatíva – Slovníček – Archív – Odkazy – HOSPICE.CZ English summary 
Hospice 2.1, build 0918
Otázky a odpovede
Čo je hospic?

Čo je paliatívna starostlivosť, liečba, medicína?

Kde sú už existujúce hospice?

Kde a čo si môžem prečítať o hospicoch?

Aké dnes existují právne normy týkajúce sa hospicov?

Aké sú indikácie na konzílium a/alebo hospitalizáciu na oddelení paliatívnej starostlivosti alebo v hospici?

Ako možem podporiť hospicové hnutie?

Čo robiť, keď niekto potrebuje hospicovú starostlivosť?

ePublikácie
Katarína Adamicová, Želmíra Fetisovová, Alena Mažgútová:
Postgraduálne témy komplementárnej hospicovej starostlivosti

Radoslav Lojan:
Etické a psychologické aspekty sprevádzania nemocných a zomierajúcich

Zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie
Pacient v hospici

Zborník vedeckých a odborných príspevkov z 5. bienále hospicovej starostlivosti 2014
Hospicová starostlivosť v postmodernej spoločnosti

Katarína Adamicová, Želmíra Fetisovová, Alena Mažgútová a kolektív:
Hospice v záverečných prácach

Zborník z vedeckej konferencie
"Quo vadis hospic... ",
Bardejov, 11.-12. 10.2012

Zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie
SPOLUPRÁCA POMÁHAJÚCICH PROFESIÍ V PALIATÍVNEJ A HOSPICOVEJ STAROSTLIVOSTI,
Bardejov 2011

Stan Tomandl:
Práca s kómou a paliatívna starostlivosť (manuál)

Alena Ferančíková, PhDr.Patricia Porubčanová: Činnosť Občianskeho združenia Hospic Matky Božej v trnavskom regióne – perspektíva dôstojného zomierania

Mgr. Jana Melišová: Sociálna starostlivosť o zomierajúcich a ich rodiny

MUDr. Mária Jasenková: Paliatívna starostlivosť v detskom veku

MUDr. L. Scheidova, CSc.:
Vývoj zdravotnických zariadení z historického pohľadu

MUDr. L. Scheidova, CSc.:
Pojmy paliatívnej a hospicovej liečby

MUDr. S. Fabuš, MUDr. M. Kulichová:
Model zomierania pre tretie tisícročie

Ľ. Pikulová:
Domáca hospicová starostlivosť

MUDr. S. Fabuš, MUDr. M. Kulichová:
Domáca hospicová starostlivosť v systéme soc.-zdrav. služieb

MUDr. S. Fabuš, MUDr. M. Kulichová:
Definície v paliatívnej starostlivosti

MUDr. S. Fabuš:
Vývoj Hospicového hnutia na Slovensku

 
Názov Adresa Služby Typ Stav Poznámka
Slovensko
Bratislavská katolícka charita Heydukova 12
811 08 Bratislava 
Domácí hospicová péče
Iné: školenia o hospicovej starostlivosti 
Charita  Projektuje sa  více ...
HospicTatiana, Dom milosrdenstva v Dunajskej Lužnej - BUDOVANIE BOLO ZRUŠENÉ   Lôžková péče  Hospic  Projektuje sa  více ...
Hospice sv. Martina v Martine ul. Kollárova č. 90
Martin 
Domácí hospicová péče
Požičovňa pomôcok: Prednášateľská, publikačná a organizačná činnosť, vedenie diplomových a doktorandských prác s témou terminálny pacienti a hospicová starostlivosť, požičiavanie kompenzačných pomôcok 
Hospic  Projektuje sa  více ...
Hospic Žilina   Domácí hospicová péče
Požičovňa pomôcok 
Hospic  Projektuje sa  více ...
Hospic Matky Božej Piešťany Družobná 24
Piešťany-Kocurice

 
Lôžková péče  Jiné  Buduje sa  více ...
Detský hospic Plamienok Zadunajská 6/A
851 01 Bratislava 
Stacionáre - denní pobyty
Domácí hospicová péče
Požičovňa pomôcok
Iné: poradenské centrum pre rodiny a deti po strate blízkeho (konzultácie, pobyty a tábory), vzdelávanie (školenia, semináre, prednášky) 
Detský hospic  Otvorený  více ...
Hospic Matky Terezy Bardejov a Dom ošetrovateľskej starostlivosti Pri štadióne 23
Bardejovská nová Ves
085 01 Bardejov 
Lôžková péče
Stacionáre - denní pobyty
Požičovňa pomôcok
Iné: smútkové poradenstvo 
Hospic  Otvorený  více ...
Mobilný hospic sv. Kataríny Labouré - Bratislava Syslia 29
821 05 Bratislava 
Domácí hospicová péče
Požičovňa pomôcok
Iné: Mobilný hospic, školenia dobrovoľníkov hospicovej starostlivosti 
Hospic  Otvorený  více ...
Hospic pod Vysokošpecializovaným odborným ústavom geriatrickým sv. Lukáša v Košiciach n. o. Strojárenská 13  Lôžková péče
Stacionáre - denní pobyty
Domácí hospicová péče
Iné: Viz text 
Hospic  Otvorený  více ...
Národný onkologický ústav, oddelenie paliativnej starostlivosti Klenová 1
Bratislava 
Lôžková péče  Paliativní odd. nemocnice  Otvorený  více ...
Hospic - dom pokoja a zmieru u Bernadetky v Nitre Chrenovská 22 B
949 01 Nitra 
Lôžková péče
Domácí hospicová péče
Požičovňa pomôcok
Iné: ambulancia paliatívnej starostlivosti a liečba chronickej bolesti. Školenia, semináre o hospicovej starostlivosti pre dobrovoľníkov, laickú a odbornú verejnosť. 
Hospic  Otvorený  více ...
Hospic Trstice a služby sociálnej starostlivosti 925 42 Trstice č. 1277
 
Lôžková péče
Požičovňa pomôcok
Iné: mobilný hospic, Agentúra domácej ošetrovateľskej starostlivosti (ADOS), Zariadenie pre seniorov a domov sociálnych služieb 
Hospic  Otvorený  více ...
Hospic Milosrdných sestier - TRENČÍN Súvoz 739
911 01 Trenčín
 
Lôžková péče  Hospic  Otvorený  více ...
Diakonické združenie Betánia Partizánska 6
811 03 Bratislava 
Iné: doprevádzanie starých ľudí pri zomieraní formou hospicovej starostlivosti.   Charita  Otvorený  více ...
Hospic Hestia - LUČENEC Námestie republiky č.15
984 01 Lučenec 
Lôžková péče  Hospic  Otvorený  více ...
Hospic svätej Alžbety v Ľubici (Kežmarok) Svätej Alžbety 1
059 71 Ľubica

 
Lôžková péče
Domácí hospicová péče
Iné 
Hospic  Otvorený  více ...
MOBILNÉ HOSPICE CHARITAS   Domácí hospicová péče
Iné: Mobilné hospice 
Hospic  Otvorený  více ...
HOSPIC SV. FRANTIŠKA Z ASSISI v Palárikove Slovenská 11
941 11 Palárikovo
okres Nové Zámky 
Lôžková péče  Hospic  Otvorený  více ...
Hospic - DOM Božieho Milosrdenstva, Banská Bystrica Tibora Andrašovana
974 01 Banská Bystrica 
Lôžková péče
Požičovňa pomôcok
Iné: Domov sociálnych služieb, Zariadenie pre seniorov 
Hospic  Otvorený  více ...
Detský mobilný hospic SVETIELKO POMOCI Pražská 8
040 11 Košice 
Domácí hospicová péče
Požičovňa pomôcok
Iné: Preprava detských onkologických pacientov, ubytovanie v náhradnom domove, pobytové stretnutia rodín 
Detský hospic  Otvorený  více ...
Liečebňa sv. Františka, a.s., Bratislava- Prievoz     Jiné  Otvorený  více ...
Univerzitná NsP Milosrdení bratia, s.r.o , Bratislava - Staré mesto     Jiné  Otvorený  více ...
Mobilný hospic - Ošetrovateľské centrum Slnečný dom Lipová 32
066 01 Humenné

 
Domácí hospicová péče
Iné: osoby s nevyliečiteľnou a zároveň pokročilou a aktívne progredujúcou chorobou, ktorá spravidla vedie k smrti 
Jiné  Otvorený  více ...
Mobilný hospic Charitas - NÁMESTOVO NÁMESTOVO
 
Stacionáre - denní pobyty
Domácí hospicová péče
Iné: mobilný hospic, ADOS, opatrovateľská služba 
Charita  Otvorený  více ...
Detský mobilný hospic Pod krídlami Dominiky   Stacionáre - denní pobyty
Domácí hospicová péče
Požičovňa pomôcok
Iné: poskytovanie sociálnej starostlivosti, prevoz pacientov, materiálna pomoc, pobyty 
Detský hospic  Otvorený  více ...
Detský mobilný hospic Svetielko nádeje - BANSKÁ BYSTRICA SVETIELKO NÁDEJE
DFNsP
Nám. L. Svobodu 4
974 09 Banská Bystrica 
Iné: poskytovanie poradenstva, sociálna pomoc, organizovanie stretnutí rodín  Detský hospic  Otvorený  více ...
Palium, Dobrovoľnícke združenie pre paliatívnu starostlivosť Studenohorská 89
841 03 Bratislava 
Iné: Príprava dobrovoľníkov  Jiné  nič   více ...
Centrum AGAPE Jegorovova ulica 21
974 01 Banská Bystrica 
Lôžková péče
Domácí hospicová péče 
Jiné  nič   více ...
Hospic v Trnave - VÝSTAVBA BOLA ZRUŠENÁ SVETLO n.o.
Františkánska 2
917 01 Trnava 
Lôžková péče
Domácí hospicová péče
Požičovňa pomôcok 
Hospic  nič   více ...
Slovenská katolícka charita Bratislava Kapitulská 18
814 15 Bratislava
http://hospice.sk/hospice1/org_info.php?id=25 
Iné: koordinácia, poradenstvo, vzdelávanie, fundraising  Charita  nič   více ...
Hospic Prešov - BUDOVANIE BOLO ZRUŠENÉ Rumanova 6
080 01 Prešov 
Lôžková péče  Hospic  nič   více ...
Sekcia paliatívnej starostlivosti Slovenskej spoločnosti pre štúdium a liečbu bolesti SLS (Slovenskej lekárskej spoločnosti)     Jiné  nič   více ...
Dobrovoľnícka skupina Vŕba Hviezdoslavova 119
900 31 Stupava 
Iné: Dobrovoľnická návštevná služba na onkologickom oddelení  Jiné  nič   více ...
AHaPS - Asociácia hospicovej a paliatívnej starostlivosti Slovenska Asociácia hospicovej a paliatívnej starostlivosti Slovenska
Slovenská 11
94111 Palárikovo
Slovenská republika 
  Jiné  nič   více ...
Únia poskytovateľov hospicovej starostlivosti Tibora Andrašovana 44
974 01 Banská Bystrica 
  Jiné  nič   více ...
Hospic Harmónia - Slovenské Nové Mesto Hlavná 97/94
07633 Slovenské Nové Mesto 
Iné: Domáca ošetrovateľská a opatrovateľská starostlivosť. Ambulancia chronickej bolesti   Hospic  nič   více ...
Svet
IAHPC - Medzinárodná asociácia pre hospic a paliatívnu starostlivosť     Jiné  nič   více ...
EAPC - Európska asociácia paliatívnej starostlivosti     Hospic  nič   více ...
Řazenie: název -/- -\-, typ -/- -\-, stav -/- -\-
 
Anketa
Chceli by ste na Slovensku legalizovať eutanáziu?

Áno
(36 %)
Nie
(32 %)
Neviem
(32 %)
Počet odpovedí: 593081
Sponzori
Ignum

Babinet.cz: Vše pro ženy a dívky
Dokumenty
Koncepcia zdravotnej starostlivosti v odbore paliatívna medicína vrátane hospicovej starostlivosti, z dňa 19. 6. 2006

Ochrana ľudských práv a dôstojnosti terminálne chorých a umierajúcich

Reklama
Reklamy na tomto serveru procházejí z výměnného reklamního systému, který využíváme pro větší propagaci hospiců v České republice. Nejsme bohužel schopni zásadně ovlivnit obsah těchto reklam a tudíž nemůžeme zcela zabránit zobrazení nevhodných motivů. Za to se všem našim návštěvníkům omlouváme.

Tiráž
Copyright: © 2002-2013, Ing. Juraj Kizák, +420 722 828 293, Oficiálny partner: Kizak.com, Team Hospice.sk: Ing. Juraj Kizák, (hľadajú sa spolupracovníci), Design and support: Jan Helikar, Programovanie: Michal Novák, Štatistika: Toplist.cz, Založené: 15. septembra 2002, Sponsor: Babinet.sk - komunitný priestor pre ženy Copyright Babinet: © 2000-2013, Ing. Juraj Kizák

Anorexie, Prezidentka, Vangogh, Modigliani, Gauguin

TOPlist