Hlavná stránka – Adresár – Literatúra – Legislatíva – Slovníček – Archív – Odkazy – HOSPICE.CZ English summary 
Hospice 2.1, build 0918
Otázky a odpovede
Čo je hospic?

Čo je paliatívna starostlivosť, liečba, medicína?

Kde sú už existujúce hospice?

Kde a čo si môžem prečítať o hospicoch?

Aké dnes existují právne normy týkajúce sa hospicov?

Aké sú indikácie na konzílium a/alebo hospitalizáciu na oddelení paliatívnej starostlivosti alebo v hospici?

Ako možem podporiť hospicové hnutie?

Čo robiť, keď niekto potrebuje hospicovú starostlivosť?

ePublikácie
Katarína Adamicová, Želmíra Fetisovová, Alena Mažgútová:
Postgraduálne témy komplementárnej hospicovej starostlivosti

Radoslav Lojan:
Etické a psychologické aspekty sprevádzania nemocných a zomierajúcich

Zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie
Pacient v hospici

Zborník vedeckých a odborných príspevkov z 5. bienále hospicovej starostlivosti 2014
Hospicová starostlivosť v postmodernej spoločnosti

Katarína Adamicová, Želmíra Fetisovová, Alena Mažgútová a kolektív:
Hospice v záverečných prácach

Zborník z vedeckej konferencie
"Quo vadis hospic... ",
Bardejov, 11.-12. 10.2012

Zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie
SPOLUPRÁCA POMÁHAJÚCICH PROFESIÍ V PALIATÍVNEJ A HOSPICOVEJ STAROSTLIVOSTI,
Bardejov 2011

Stan Tomandl:
Práca s kómou a paliatívna starostlivosť (manuál)

Alena Ferančíková, PhDr.Patricia Porubčanová: Činnosť Občianskeho združenia Hospic Matky Božej v trnavskom regióne – perspektíva dôstojného zomierania

Mgr. Jana Melišová: Sociálna starostlivosť o zomierajúcich a ich rodiny

MUDr. Mária Jasenková: Paliatívna starostlivosť v detskom veku

MUDr. L. Scheidova, CSc.:
Vývoj zdravotnických zariadení z historického pohľadu

MUDr. L. Scheidova, CSc.:
Pojmy paliatívnej a hospicovej liečby

MUDr. S. Fabuš, MUDr. M. Kulichová:
Model zomierania pre tretie tisícročie

Ľ. Pikulová:
Domáca hospicová starostlivosť

MUDr. S. Fabuš, MUDr. M. Kulichová:
Domáca hospicová starostlivosť v systéme soc.-zdrav. služieb

MUDr. S. Fabuš, MUDr. M. Kulichová:
Definície v paliatívnej starostlivosti

MUDr. S. Fabuš:
Vývoj Hospicového hnutia na Slovensku

 
Názov Adresa Služby Typ Stav Poznámka
Slovensko
HospicTatiana, Dom milosrdenstva v Dunajskej Lužnej - BUDOVANIE BOLO ZRUŠENÉ   Lôžková péče  Hospic  Projektuje sa  více ...
Hospic Matky Terezy Bardejov a Dom ošetrovateľskej starostlivosti Pri štadióne 23
Bardejovská nová Ves
085 01 Bardejov 
Lôžková péče
Stacionáre - denní pobyty
Požičovňa pomôcok
Iné: smútkové poradenstvo 
Hospic  Otvorený  více ...
Mobilný hospic sv. Kataríny Labouré - Bratislava Syslia 29
821 05 Bratislava 
Domácí hospicová péče
Požičovňa pomôcok
Iné: Mobilný hospic, školenia dobrovoľníkov hospicovej starostlivosti 
Hospic  Otvorený  více ...
Hospic v Trnave - VÝSTAVBA BOLA ZRUŠENÁ SVETLO n.o.
Františkánska 2
917 01 Trnava 
Lôžková péče
Domácí hospicová péče
Požičovňa pomôcok 
Hospic  nič   více ...
Hospic pod Vysokošpecializovaným odborným ústavom geriatrickým sv. Lukáša v Košiciach n. o. Strojárenská 13  Lôžková péče
Stacionáre - denní pobyty
Domácí hospicová péče
Iné: Viz text 
Hospic  Otvorený  více ...
Hospic - dom pokoja a zmieru u Bernadetky v Nitre Chrenovská 22 B
949 01 Nitra 
Lôžková péče
Domácí hospicová péče
Požičovňa pomôcok
Iné: ambulancia paliatívnej starostlivosti a liečba chronickej bolesti. Školenia, semináre o hospicovej starostlivosti pre dobrovoľníkov, laickú a odbornú verejnosť. 
Hospic  Otvorený  více ...
Hospic Trstice a služby sociálnej starostlivosti 925 42 Trstice č. 1277
 
Lôžková péče
Požičovňa pomôcok
Iné: mobilný hospic, Agentúra domácej ošetrovateľskej starostlivosti (ADOS), Zariadenie pre seniorov a domov sociálnych služieb 
Hospic  Otvorený  více ...
Hospic Prešov - BUDOVANIE BOLO ZRUŠENÉ Rumanova 6
080 01 Prešov 
Lôžková péče  Hospic  nič   více ...
Hospice sv. Martina v Martine ul. Kollárova č. 90
Martin 
Domácí hospicová péče
Požičovňa pomôcok: Prednášateľská, publikačná a organizačná činnosť, vedenie diplomových a doktorandských prác s témou terminálny pacienti a hospicová starostlivosť, požičiavanie kompenzačných pomôcok 
Hospic  Projektuje sa  více ...
Hospic Milosrdných sestier - TRENČÍN Súvoz 739
911 01 Trenčín
 
Lôžková péče  Hospic  Otvorený  více ...
Hospic Hestia - LUČENEC Námestie republiky č.15
984 01 Lučenec 
Lôžková péče  Hospic  Otvorený  více ...
Hospic svätej Alžbety v Ľubici (Kežmarok) Svätej Alžbety 1
059 71 Ľubica

 
Lôžková péče
Domácí hospicová péče
Iné 
Hospic  Otvorený  více ...
MOBILNÉ HOSPICE CHARITAS   Domácí hospicová péče
Iné: Mobilné hospice 
Hospic  Otvorený  více ...
HOSPIC SV. FRANTIŠKA Z ASSISI v Palárikove Slovenská 11
941 11 Palárikovo
okres Nové Zámky 
Lôžková péče  Hospic  Otvorený  více ...
Hospic - DOM Božieho Milosrdenstva, Banská Bystrica Tibora Andrašovana
974 01 Banská Bystrica 
Lôžková péče
Požičovňa pomôcok
Iné: Domov sociálnych služieb, Zariadenie pre seniorov 
Hospic  Otvorený  více ...
Hospic Žilina   Domácí hospicová péče
Požičovňa pomôcok 
Hospic  Projektuje sa  více ...
Hospic Harmónia - Slovenské Nové Mesto Hlavná 97/94
07633 Slovenské Nové Mesto 
Iné: Domáca ošetrovateľská a opatrovateľská starostlivosť. Ambulancia chronickej bolesti   Hospic  nič   více ...
Bratislavská katolícka charita Heydukova 12
811 08 Bratislava 
Domácí hospicová péče
Iné: školenia o hospicovej starostlivosti 
Charita  Projektuje sa  více ...
Slovenská katolícka charita Bratislava Kapitulská 18
814 15 Bratislava
http://hospice.sk/hospice1/org_info.php?id=25 
Iné: koordinácia, poradenstvo, vzdelávanie, fundraising  Charita  nič   více ...
Diakonické združenie Betánia Partizánska 6
811 03 Bratislava 
Iné: doprevádzanie starých ľudí pri zomieraní formou hospicovej starostlivosti.   Charita  Otvorený  více ...
Mobilný hospic Charitas - NÁMESTOVO NÁMESTOVO
 
Stacionáre - denní pobyty
Domácí hospicová péče
Iné: mobilný hospic, ADOS, opatrovateľská služba 
Charita  Otvorený  více ...
Národný onkologický ústav, oddelenie paliativnej starostlivosti Klenová 1
Bratislava 
Lôžková péče  Paliativní odd. nemocnice  Otvorený  více ...
Palium, Dobrovoľnícke združenie pre paliatívnu starostlivosť Studenohorská 89
841 03 Bratislava 
Iné: Príprava dobrovoľníkov  Jiné  nič   více ...
Centrum AGAPE Jegorovova ulica 21
974 01 Banská Bystrica 
Lôžková péče
Domácí hospicová péče 
Jiné  nič   více ...
Hospic Matky Božej Piešťany Družobná 24
Piešťany-Kocurice

 
Lôžková péče  Jiné  Buduje sa  více ...
Sekcia paliatívnej starostlivosti Slovenskej spoločnosti pre štúdium a liečbu bolesti SLS (Slovenskej lekárskej spoločnosti)     Jiné  nič   více ...
Dobrovoľnícka skupina Vŕba Hviezdoslavova 119
900 31 Stupava 
Iné: Dobrovoľnická návštevná služba na onkologickom oddelení  Jiné  nič   více ...
AHaPS - Asociácia hospicovej a paliatívnej starostlivosti Slovenska Asociácia hospicovej a paliatívnej starostlivosti Slovenska
Slovenská 11
94111 Palárikovo
Slovenská republika 
  Jiné  nič   více ...
Únia poskytovateľov hospicovej starostlivosti Tibora Andrašovana 44
974 01 Banská Bystrica 
  Jiné  nič   více ...
Liečebňa sv. Františka, a.s., Bratislava- Prievoz     Jiné  Otvorený  více ...
Univerzitná NsP Milosrdení bratia, s.r.o , Bratislava - Staré mesto     Jiné  Otvorený  více ...
Mobilný hospic - Ošetrovateľské centrum Slnečný dom Lipová 32
066 01 Humenné

 
Domácí hospicová péče
Iné: osoby s nevyliečiteľnou a zároveň pokročilou a aktívne progredujúcou chorobou, ktorá spravidla vedie k smrti 
Jiné  Otvorený  více ...
Detský hospic Plamienok Zadunajská 6/A
851 01 Bratislava 
Stacionáre - denní pobyty
Domácí hospicová péče
Požičovňa pomôcok
Iné: poradenské centrum pre rodiny a deti po strate blízkeho (konzultácie, pobyty a tábory), vzdelávanie (školenia, semináre, prednášky) 
Detský hospic  Otvorený  více ...
Detský mobilný hospic SVETIELKO POMOCI Pražská 8
040 11 Košice 
Domácí hospicová péče
Požičovňa pomôcok
Iné: Preprava detských onkologických pacientov, ubytovanie v náhradnom domove, pobytové stretnutia rodín 
Detský hospic  Otvorený  více ...
Detský mobilný hospic Pod krídlami Dominiky   Stacionáre - denní pobyty
Domácí hospicová péče
Požičovňa pomôcok
Iné: poskytovanie sociálnej starostlivosti, prevoz pacientov, materiálna pomoc, pobyty 
Detský hospic  Otvorený  více ...
Detský mobilný hospic Svetielko nádeje - BANSKÁ BYSTRICA SVETIELKO NÁDEJE
DFNsP
Nám. L. Svobodu 4
974 09 Banská Bystrica 
Iné: poskytovanie poradenstva, sociálna pomoc, organizovanie stretnutí rodín  Detský hospic  Otvorený  více ...
Svet
EAPC - Európska asociácia paliatívnej starostlivosti     Hospic  nič   více ...
IAHPC - Medzinárodná asociácia pre hospic a paliatívnu starostlivosť     Jiné  nič   více ...
Řazenie: název -/- -\-, typ -/- -\-, stav -/- -\-
 
Anketa
Chceli by ste na Slovensku legalizovať eutanáziu?

Áno
(36 %)
Nie
(32 %)
Neviem
(32 %)
Počet odpovedí: 613341
Sponzori
Ignum

Babinet.cz: Vše pro ženy a dívky
Dokumenty
Koncepcia zdravotnej starostlivosti v odbore paliatívna medicína vrátane hospicovej starostlivosti, z dňa 19. 6. 2006

Ochrana ľudských práv a dôstojnosti terminálne chorých a umierajúcich

Reklama
Reklamy na tomto serveru procházejí z výměnného reklamního systému, který využíváme pro větší propagaci hospiců v České republice. Nejsme bohužel schopni zásadně ovlivnit obsah těchto reklam a tudíž nemůžeme zcela zabránit zobrazení nevhodných motivů. Za to se všem našim návštěvníkům omlouváme.

Tiráž
Copyright: © 2002-2013, Ing. Juraj Kizák, +420 722 828 293, Oficiálny partner: Kizak.com, Team Hospice.sk: Ing. Juraj Kizák, (hľadajú sa spolupracovníci), Design and support: Jan Helikar, Programovanie: Michal Novák, Štatistika: Toplist.cz, Založené: 15. septembra 2002, Sponsor: Babinet.sk - komunitný priestor pre ženy Copyright Babinet: © 2000-2013, Ing. Juraj Kizák

Anorexie, Prezidentka, Vangogh, Modigliani, Gauguin

TOPlist