Hlavná stránka – Adresár – Literatúra – Legislatíva – Slovníček – Archív – Odkazy – HOSPICE.CZ English summary 

Aké sú indikácie na konzílium a/alebo hospitalizáciu na oddelení paliatívnej starostlivosti alebo v hospici?

A. onkologický pacient s nevyliečiteľným, aktívne progredujúcim nádorovým ochorením s/so:
- bolesťou rôzneho pôvodu - somatickou, viscerálnou, neuropatickou a v kombinácii), ich diferenciálnou diagnostikou, vrátane CT a/alebo MRI, liečbou, vrátane invazívnych analgetických postupov (napr. epidurálnou analgéziou),
- dýchavicou, kašľom, diferenciálnou diagnostikou a liečbou,
- vracaním, hnačkami, obstipáciou,
- obštrukciou gastrointestinálneho traktu neriešiteľnou chirurgicky,
- obštrukciou uropoetického traktu,
- indikáciou na zavedenie vnútorných alebo vonkajších stentov,
- opuchmi, ascitom, pleurálnym výpotkom s potrebou ich opakovanej evakuácie,
- intrakraniálnou hypertenziou, diagnostikou, liečbou, vrátane rádioterapie,
- útlakom miechy neriešiteľným neurochirurgicky alebo recidivujúcim, s neurologickými príznakmi a bolesťami,
- fraktúrami kostí pri metastázach, neriešiteľnými chirurgicky,
- krvácaním z dýchacích ústrojov, z gastrointestinálneho traktu neriešiteľného chirurgicky,
- indikáciou podania transfúznych liekov /alebo transfúznych prípravkov ambulantných pacientov,
- povrchovými mokvajúcimi tumormi alebo fistulami (tumorokutánnych, vezikorektálnych a podobne.),
- dekubitmi, narušenou celistvosťou kože,
- akútnymi metabolickými poruchami (dehydratáciou, hyperkalciémiou, hypokáliémiou, a inými),
- paliatívnou chemoterapiou zameranou na zmiernenie symptómov nádorového ochorenia,
- psychiatrickou poruchou (depresiou, zmätenosťou, a inými),
- potrebou akútnej psychologickej intervencie.

B. pacient s progredujúcim neurodegeneratívnym ochorením, pacient s progredujúcim demyelinizačným ochorením, pacient s progredujúcou neuromuskulárnou dystrofiou s/so:
- dýchavicou,
- bolesťou,
- renálnym postihnutím,
- intenzívnou rehabilitáciou.

pacient s chronickou obštrukčnou bronchopulmonálnou chorobou v terminálnom štádiu s /so:
- globálnou respiračnou insuficienciou,
- dýchavicou vyžadujúcou medikamentóznu liečbu,
- bolesťami.

D. pacient s chronickou renálnou insuficienciou v terminálnom štádiu, aj v chronickom intermitentnom dialyzačnom programe s/so:
- terminálnym štádiom renálnej insuficiencie bez možnosti hemodialýzy,
- zdravotnými komplikáciami spojenými s rozhodovaním o ukončení dialyzačného programu,
- bolesťami,
- peritonitídou pri peritoneálnej dialýze.

E. pacient v perzistentnom vegetatívnom stave (po kraniocerebrálnom poranení, kardiopulmonálnej resuscitácii)

F. pacient so závažnými bolesťami neonkologického pôvodu, ktorého nemožno nastaviť na analgetickú liečbu ambulantne.

Vzhľadom na to, že terminálna fáza onkologického (alebo iného) ochorenia sa nedá presne ohraničiť, hospitalizácia je indikovaná opakovane, pre progresiu ochorenia a jeho príznakov, ak ich nemožno zvládnuť ambulantne. Hospic poskytuje paliatívnu starostlivosť najmä chorým s pokročilým ochorením v jeho terminálnej fáze a tesne pred smrťou a zväčša nevykonáva liečbu zameranú proti progresii ochorenia (protinádorovú chemoterapiu, rádioterapiu a podobne).


Tiráž
Copyright: © 2002-2012, Ing. Juraj Kizák, +420 722 828 293, Oficiálny partner: Sun Caesar's Group, s.r.o., Team Hospice.sk: Ing. Juraj Kizák, (hľadajú sa spolupracovníci), Design and support: Jan Helikar, Programovanie: Michal Novák, Štatistika: Toplist.cz, Založené: 15. septembra 2002, Sponsor: Babinet.cz - komunitní prostor pro ženy

Sídlo firmy Bratislava

TOPlist