Hlavná stránka – Adresár – Literatúra – Legislatíva – Slovníček – Archív – Odkazy – HOSPICE.CZ English summary 
Hospice 2.1, build 0918
Otázky a odpovede
Čo je hospic?

Čo je paliatívna starostlivosť, liečba, medicína?

Kde sú už existujúce hospice?

Kde a čo si môžem prečítať o hospicoch?

Aké dnes existují právne normy týkajúce sa hospicov?

Aké sú indikácie na konzílium a/alebo hospitalizáciu na oddelení paliatívnej starostlivosti alebo v hospici?

Ako možem podporiť hospicové hnutie?

Čo robiť, keď niekto potrebuje hospicovú starostlivosť?

ePublikácie
Katarína Adamicová, Želmíra Fetisovová, Alena Mažgútová:
Postgraduálne témy komplementárnej hospicovej starostlivosti

Radoslav Lojan:
Etické a psychologické aspekty sprevádzania nemocných a zomierajúcich

Zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie
Pacient v hospici

Zborník vedeckých a odborných príspevkov z 5. bienále hospicovej starostlivosti 2014
Hospicová starostlivosť v postmodernej spoločnosti

Katarína Adamicová, Želmíra Fetisovová, Alena Mažgútová a kolektív:
Hospice v záverečných prácach

Zborník z vedeckej konferencie
"Quo vadis hospic... ",
Bardejov, 11.-12. 10.2012

Zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie
SPOLUPRÁCA POMÁHAJÚCICH PROFESIÍ V PALIATÍVNEJ A HOSPICOVEJ STAROSTLIVOSTI,
Bardejov 2011

Stan Tomandl:
Práca s kómou a paliatívna starostlivosť (manuál)

Alena Ferančíková, PhDr.Patricia Porubčanová: Činnosť Občianskeho združenia Hospic Matky Božej v trnavskom regióne – perspektíva dôstojného zomierania

Mgr. Jana Melišová: Sociálna starostlivosť o zomierajúcich a ich rodiny

MUDr. Mária Jasenková: Paliatívna starostlivosť v detskom veku

MUDr. L. Scheidova, CSc.:
Vývoj zdravotnických zariadení z historického pohľadu

MUDr. L. Scheidova, CSc.:
Pojmy paliatívnej a hospicovej liečby

MUDr. S. Fabuš, MUDr. M. Kulichová:
Model zomierania pre tretie tisícročie

Ľ. Pikulová:
Domáca hospicová starostlivosť

MUDr. S. Fabuš, MUDr. M. Kulichová:
Domáca hospicová starostlivosť v systéme soc.-zdrav. služieb

MUDr. S. Fabuš, MUDr. M. Kulichová:
Definície v paliatívnej starostlivosti

MUDr. S. Fabuš:
Vývoj Hospicového hnutia na Slovensku

 
Vyhľadávanie
       

Správy

Bardejovský hospic v pozornosti predsedu PSK. Prišiel, videl, páčilo sa mu...
Keď predseda Prešovského samosprávneho kraja PaedDr. Milan Majerský, PhD., odovzdával v závere minulého roka na aktíve dobrovoľníkov cenu „Krajské srdce na dlani“ zástupcom bardejovského charitného Hospicu Matky Terezy (ďalej: HMT), mimochodom prvého na Slovensku, a laureátovi za mimoriadne a trvalé úspechy a rozvoj dobrovoľníctva v kraji, bol milo prekvapený a v krátkom rozhovore naznačil, že ho naisto navštívi, aby sa bližšie oboznámil s jeho poslaním a napĺňaním skvelej hospicovej filozofie pre opateru nevyliečiteľne chorých a zomierajúcich pacientov.

A tak sa aj stalo, keď pol roka od tejto udalosti prišiel s tímom najbližších spolupracovníkov - s riaditeľom kancelárie PaedDr. Marekom Cimbalom, PhD. a vedúcim odd. komunikácie a propagácie Ing. Petrom Hamrákom. Zaujal ich už prvotný pohľad na hospic vystavaný na spôsob tatranskej chaty s nádvorím a celkový exteriér, ktorý vyvrcholil vstupom do pokojného foajé s reliéfom patrónky, sv. Matky Terezy a hospicovým erbom.

Po srdečnom sa zvítaní s personálom, na čele s novým vedúcim hospicu PhDr. Bohušom Čepigom PhD., ako aj s pracovníkmi z Arcidiecéznej charity Košice na čele s jej riaditeľom Ing. Cyrilom Korpesiom, ktorí boli v HMT práve na odborných konzultáciách, absolvovali spoločne exkurziu so sprievodným slovom exšéfa HMT Jozefa Krajčiho. Pozorne a dôsledne si prezreli interiér, jeho komplexné vybavenie počnúc smútočnou sieňou, separátnu práčovňu so sušiarňou a žehliarňou, plynovou kotolňou, krížom - jediným artefaktom po bývalej cirkevnej škole na mezaníne schodišťa, meditačnou hospicovou kaplnkou Božieho Milosrdenstva s kompletným mobiliárom a dvomi relikviami, miestnosť pre ekumenické bohoslužobné obrady s Krížovou cestou. Prezreli si aj špeciálne kúpeľne, dielčie laboratórium, izby s polohovateľnými posteľami a kreslami, ako aj ďalšie súvisiace zariadenia. Boli veľmi prekvapení, hospic v nich zanechal dobrý dojem. Všade čisto, povzbudzujúco a príjemne.

V ďalšom priebehu si hostia vypočuli od sprievodcu odborné Curriculum vitae, na tému „Vznik charity a hospicu“, ktorý sa stal nielen prvým, čo do poradia, ale vlastne celkovo, čo ho predurčilo na piedestál zariadení tohto druhu na Slovensku. Bol skolaudovaný, posvätený a slávnostne otvorený 1. 7. 2003, po neuveriteľných ťažkostiach aj vďaka finančnej pomoci solidárnych charít z Nemecka a Holandska. HMT doteraz dosiahol neuveriteľné výsledky a úspechy aj v medzinárodných sférach reprezentáciou cirkvi, charity, mesta i Slovenska vďaka skvelým, obetavým a nezištným pracovníkom - terajších i tých predošlých. Títo totiž jasne ukazujú, že nie iba natŕčajú svoje ruky s úslovím: prispejte dajte, pomôžte,..., ale sami konajú mnohé skutky dobra a blížnym. Treba spomenúť mimopracovné činnosti a to v sférach:

* V odbornej, kde okrem svojho poslania v lekárskej a zdravotníckej náplne usporadúvajú medzinárodné odb. semináre a konferencie, umožňujú odborné stáže pre študentov stredných a vysokých škôl a pod.).

* V duchovnej, keď umožňujú konať sv.omše za zomrelých v HMT a za ich rodiny, stretnutia s pozostalými, adorácie, sprevádzanie zomierajúcich, rôzne náboženské obrady a úkony v ekumenickom poňatí)

* V spoločenskej, rozvojom idey dobrovoľníctva mládeže, benefičné koncerty, plesy, výstavy či iné zmysluplné aktivity a podujatia so zámerom propagácie i získania zopár financií s cieľom pomôcť prevádzke – tu má osobitné postavenie populárne: Ekumenické privítanie Betlehemského svetla na Radničnom námestí na Štedrý deň za účasti cca 700 ľuďmi/naposledy... Tu stojí za zmienku aj vydanie poučnej brožúry: Hospicové Vademecum...

Potom sa už prikročilo k vážnejším otázkam, a to o možnosti pomôcť hospicu a charite vôbec zo strany PSK. Zástupcovia charity a hospicu sa budú spoločne s vedením PSK zaoberať a hľadať vhodné možnosti adekvátnej podpory prostredníctvom svojej legislatívy i VZN. Najmä v sociálnej a zdravotníckej oblasti, ktorú charita zabezpečuje na základe konkrétnych potrieb, kde v podstate supluje v nemalej miere štát. Je však potrebné spracovať vhodne podklady, podnety či plány do budúcna. Medzitým sa však stala neuveriteľná vec, keď počas jednania zapršalo a voda začala cícerkom padať zo stropu do vedierka na lekárovom stole vedľa PC. Tento fakt akoby nepriamo podporil snahu s požiadavkou konkrétnej pomoci, ktorou HMT apeloval na zástupov PSK. Zatekanie strechy spôsobuje nemalú traumu hospicu nakoľko sústavné opravy nič neriešia. Podľa odborníkov, je treba urýchlene meniť kompletne celú strešnú krytinu (kanadský šindeľ/naplnená životnosť), ktorá je v havarijnom stave. Výmena komplet krytiny za novú, trvácnejšiu, je žiaduca aj preto, že zatekanie sa objavuje čoraz častejšie a vždy na inom mieste.. Nie je to však lacný špás, nakoľko ide o čiastku cca 40.000,- eur.

Tu sa ukázala županova ústretovosť a šľachetnosť, nakoľko prisľúbil, že sa bude týmto problémom zaoberať s tým, že sa musí pričiniť aj charita, hospic nevynímajúc. Hospic už k tomu pripravil oslovujúci list pre okolitých podnikateľov a živnostníkov s prosbou o finančnú výpomoc v tejto havarijnej situácii vo viere a nádeji. Veľká vďaka tým, čo pomôžu!

V závere sa hostia zastavili ešte v charitnom Dennom stacionári sv. Matky Terezy, v ktorom nachádza výborné a príjemné prostredie 20 spokojných dôchodcov z Bardejovskej Novej Vsi. Po povzbudivom županovom príhovore a rozlúčke ešte hostia zotrvali v zdvorilostných hovoroch na príhodnej agapé s tým, že PSK sa bude zaoberať nepriaznivom situáciou v zariadení. Rozlúčili sa v nádeji, že hospic zotrvá na svojich pozíciách a bude užitočný pre spoločnosť aj v ďalšom období. Bolo to užitočné a vďačné stretnutie. Predseda PSK prejavil záujem hľadať vhodné riešenie pre opravu strechy na úrovni samosprávy.


(Hospice.sk: Máte svoj názor na túto zprávu? Napíšte ju formou "Komentára")

11.6. 2019, 14:24 - Mgr. Ing. Jozef Krajči

predchádzajúca zpráva

Komentáre (0):
 
ePrihlášky
Stanovy AHS

Prihláška AHS

Žiadosť o členstvo v Sekcii paliatívnej starostlivosti SLS

Hospic v Bardejovskej
Novej Vsi:

Žiadosť o prijatie pacienta do hospicu

Hospic Rohovce:
Žiadosť o prijatie pacienta do hospicu
Vyjadrenie lekára k prijatiu pacienta do hospicu

Hospic v Nitre:
Vyjadrenie lekára
Žiadosť o prijatie a informovaný súhlas

Hospic v Lučenci:
Žiadosť o prijatie do Hospicu

Hospic v Trenčíne:
Žiadosť o prijatie do Hospicu
Vyjadrenie lekára k prijatiu

Hospic v Ľubici:
Informácie pred prijatím pacienta a informovaný súhlas
Žiadosť o prijatie pacienta

Hospic Trstice:
Žiadosť o prijatie pacienta
Vyjadrenie lekára - indikácia k prijatiu
Sponzori
Ignum

Babinet.cz: Vše pro ženy a dívky
Dokumenty
Koncepcia zdravotnej starostlivosti v odbore paliatívna medicína vrátane hospicovej starostlivosti, z dňa 19. 6. 2006

Ochrana ľudských práv a dôstojnosti terminálne chorých a umierajúcich

Anketa
Chceli by ste na Slovensku legalizovať eutanáziu?

Áno
(36 %)
Nie
(32 %)
Neviem
(32 %)
Počet odpovedí: 613326
Reklama

Tiráž
Copyright: © 2002-2013, Ing. Juraj Kizák, +420 722 828 293, Oficiálny partner: Kizak.com, Team Hospice.sk: Ing. Juraj Kizák, (hľadajú sa spolupracovníci), Design and support: Jan Helikar, Programovanie: Michal Novák, Štatistika: Toplist.cz, Založené: 15. septembra 2002, Sponsor: Babinet.sk - komunitný priestor pre ženy Copyright Babinet: © 2000-2013, Ing. Juraj Kizák

Anorexie, Prezidentka, Vangogh, Modigliani, Gauguin

TOPlist