Hlavná stránka – Adresár – Literatúra – Legislatíva – Slovníček – Archív – Odkazy – HOSPICE.CZ English summary 
Hospice 2.1, build 0918
Otázky a odpovede
Čo je hospic?

Čo je paliatívna starostlivosť, liečba, medicína?

Kde sú už existujúce hospice?

Kde a čo si môžem prečítať o hospicoch?

Aké dnes existují právne normy týkajúce sa hospicov?

Aké sú indikácie na konzílium a/alebo hospitalizáciu na oddelení paliatívnej starostlivosti alebo v hospici?

Ako možem podporiť hospicové hnutie?

Čo robiť, keď niekto potrebuje hospicovú starostlivosť?

ePublikácie
Katarína Adamicová, Želmíra Fetisovová, Alena Mažgútová:
Postgraduálne témy komplementárnej hospicovej starostlivosti

Radoslav Lojan:
Etické a psychologické aspekty sprevádzania nemocných a zomierajúcich

Zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie
Pacient v hospici

Zborník vedeckých a odborných príspevkov z 5. bienále hospicovej starostlivosti 2014
Hospicová starostlivosť v postmodernej spoločnosti

Katarína Adamicová, Želmíra Fetisovová, Alena Mažgútová a kolektív:
Hospice v záverečných prácach

Zborník z vedeckej konferencie
"Quo vadis hospic... ",
Bardejov, 11.-12. 10.2012

Zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie
SPOLUPRÁCA POMÁHAJÚCICH PROFESIÍ V PALIATÍVNEJ A HOSPICOVEJ STAROSTLIVOSTI,
Bardejov 2011

Stan Tomandl:
Práca s kómou a paliatívna starostlivosť (manuál)

Alena Ferančíková, PhDr.Patricia Porubčanová: Činnosť Občianskeho združenia Hospic Matky Božej v trnavskom regióne – perspektíva dôstojného zomierania

Mgr. Jana Melišová: Sociálna starostlivosť o zomierajúcich a ich rodiny

MUDr. Mária Jasenková: Paliatívna starostlivosť v detskom veku

MUDr. L. Scheidova, CSc.:
Vývoj zdravotnických zariadení z historického pohľadu

MUDr. L. Scheidova, CSc.:
Pojmy paliatívnej a hospicovej liečby

MUDr. S. Fabuš, MUDr. M. Kulichová:
Model zomierania pre tretie tisícročie

Ľ. Pikulová:
Domáca hospicová starostlivosť

MUDr. S. Fabuš, MUDr. M. Kulichová:
Domáca hospicová starostlivosť v systéme soc.-zdrav. služieb

MUDr. S. Fabuš, MUDr. M. Kulichová:
Definície v paliatívnej starostlivosti

MUDr. S. Fabuš:
Vývoj Hospicového hnutia na Slovensku

 
Vyhľadávanie
       

Správy

Veľkonočná duchovná príprava - s MUDr. Svatošovou
Pre mnohých z nás a na kresťanskom Slovensku zvlášť, pozostáva oslava sviatkov Veľkej noci z dvoch častí. V tzv. svetskej to býva čas veselosti, ktorá pozostáva z bujarých šibačiek, oblievania či hopsačiek a vítania prírody či jari, prosto folklóru. Druhá časť, ta dôležitejšia, duchovná, či pôstna, ponúka človeku viaceré možností konať mnohé duchovné aktivity či meditácie, ktorými zmysluplne napĺňa čas očakávania zmŕtvychvstania Pána.

Medzi takéto patrí napr. úprimné absolvovanie Krížovej cesty na Kalváriu, meditácie v bazilike pred monumentálnou Golgotou pri pohľade aj na zločinca a lotra Dismasa, ktorý bol ukrižovaný vedľa Ježiša a ako prvý vošiel do Božieho kráľovstva, ale účinnými sú aj Duchovné cvičenia, zamerané na povzbudenie človeka týkajúce sa nielen prehodnotenia svojho života, ale aj osobnej otázke: „Kto som, čo konám a kam smerujem...?“

Z pohľadu moderného človeka sa javia dôležitými spomenuté duchovné cvičenia. Tieto bývajú zamerané na to, aby sme spoznali veci, ktoré nám bránia žiť v plnosti a zbavili sa ich, a následne pomocou Božej vôle i plánu hľadať ďalšie a potrebné, a rozhodnúť sa tak pre svoju ďalšiu orientáciu v živote. Ony účelne pomáhajú človeku pri usporadúvaní vzťahov k sebe, bezprostrednému okoliu i k Bohu, čím sa stávajú zdrojom získavania skúseností s duchovnou posilou a povzbudením.

Duchovné cvičenie sa zvyknú konať na vhodných miestach. Takým je aj známy prešovský Exercičný dom sv. Ignáca, ktorý realizuje rôzne duchovné aktivity pre každého. Na jednej z nedávnych sa zúčastnila aj skupina z nášho Hospicu Matky Terezy. S názvom „Byť Duchu svätému úplne k dispozícii“. Bola určená (nielen) pre zdravotníkov v paliatívnej a hospicovej službe. Viedla ju populárna aktivistka hospicového hnutia v strednej Európe a jeho zakladateľka a priekopníčka v Čechách MUDr. Marie Svatošová (ona bola vlastne aj prvou školiteľkou zamestnancov nášho hospicu pred jeho otvorením) so svojim odborným hospicovým tímom (MUDr. Jana Sieberová a ThDr. Pavel Rousek).

Podľa slov jednej z účastníčok prednáškového cyklu tejto duchovnej obnovy - zdravotnej sestry Marianny Kaločayovej bolo toto pútavé 3-dňové podujatie veľkým a vhodným prínosom s poukázaním na formy konania skutkov milosrdenstva pacientom. Pozoruhodným bolo aj poukázanie na potrebu s akou by sa mal každý (nielen zdravotník a nielen v predveľkonočnom období) prejavovať so zámerom konať svoju prácu s čo najväčším zápalom, trpezlivosťou a láskou. Oslovila nás aj konštatácia, že práve duchovná obnova je skvelým a účinným prostriedkom k mobilizácii človeka pre zapájanie sa aj do nad-každodenných činnosti a to nielen pri tak náročnej práci, akou bezosporu starostlivosť o nevyliečiteľne a ťažko chorých pacientov je. Prednášky zaujali a boli veľmi účinné, poučné a povzbudzujúce.

Nakoľko sa tejto významnej duchovnej obnovy mohla zúčastniť iba časť zamestnancov hospicu, zabezpečilo jeho vedenie (prostredníctvom gestorky duchovného života v hospici Sr. Bohuslavy CJ) obdobnú aktivitu aj pre ďalších. Táto sa uskutočnila vo vyzdobenej hospicovej adoračnej kaplnke Božieho milosrdenstva pod vedením Mgr. Jozefa Čeľovského Sch.P., svojho duchovného

Aj takýmto spôsobom sa osadenstvo hospicu už pod vedením nového vedúceho, PhDr. Bohuša Čepigu, PhD.,pripravilo nielen na slávenie najväčších kresťanských sviatkov, ale zároveň i duchovne obohatilo a posilnilo pre konanie svojho náročného povolania v zmysle úžasnej hospicovej filozofii.


(Hospice.sk: Máte svoj názor na túto zprávu? Napíšte ju formou "Komentára")

20.4. 2019.7:20 - Mgr. Ing. Jozef Krajči

predchádzajúca zpráva
ďalšia zpráva

Komentáre (0):
 
ePrihlášky
Stanovy AHS

Prihláška AHS

Žiadosť o členstvo v Sekcii paliatívnej starostlivosti SLS

Hospic v Bardejovskej
Novej Vsi:

Žiadosť o prijatie pacienta do hospicu

Hospic Rohovce:
Žiadosť o prijatie pacienta do hospicu
Vyjadrenie lekára k prijatiu pacienta do hospicu

Hospic v Nitre:
Vyjadrenie lekára
Žiadosť o prijatie a informovaný súhlas

Hospic v Lučenci:
Žiadosť o prijatie do Hospicu

Hospic v Trenčíne:
Žiadosť o prijatie do Hospicu
Vyjadrenie lekára k prijatiu

Hospic v Ľubici:
Informácie pred prijatím pacienta a informovaný súhlas
Žiadosť o prijatie pacienta

Hospic Trstice:
Žiadosť o prijatie pacienta
Vyjadrenie lekára - indikácia k prijatiu
Sponzori
Ignum

Babinet.cz: Vše pro ženy a dívky
Dokumenty
Koncepcia zdravotnej starostlivosti v odbore paliatívna medicína vrátane hospicovej starostlivosti, z dňa 19. 6. 2006

Ochrana ľudských práv a dôstojnosti terminálne chorých a umierajúcich

Anketa
Chceli by ste na Slovensku legalizovať eutanáziu?

Áno
(36 %)
Nie
(32 %)
Neviem
(32 %)
Počet odpovedí: 613328
Reklama

Tiráž
Copyright: © 2002-2013, Ing. Juraj Kizák, +420 722 828 293, Oficiálny partner: Kizak.com, Team Hospice.sk: Ing. Juraj Kizák, (hľadajú sa spolupracovníci), Design and support: Jan Helikar, Programovanie: Michal Novák, Štatistika: Toplist.cz, Založené: 15. septembra 2002, Sponsor: Babinet.sk - komunitný priestor pre ženy Copyright Babinet: © 2000-2013, Ing. Juraj Kizák

Anorexie, Prezidentka, Vangogh, Modigliani, Gauguin

TOPlist