Hlavná stránka – Adresár – Literatúra – Legislatíva – Slovníček – Archív – Odkazy – HOSPICE.CZ English summary 
Hospice 2.1, build 0918
Otázky a odpovede
Čo je hospic?

Čo je paliatívna starostlivosť, liečba, medicína?

Kde sú už existujúce hospice?

Kde a čo si môžem prečítať o hospicoch?

Aké dnes existují právne normy týkajúce sa hospicov?

Aké sú indikácie na konzílium a/alebo hospitalizáciu na oddelení paliatívnej starostlivosti alebo v hospici?

Ako možem podporiť hospicové hnutie?

Čo robiť, keď niekto potrebuje hospicovú starostlivosť?

ePublikácie
Katarína Adamicová, Želmíra Fetisovová, Alena Mažgútová:
Postgraduálne témy komplementárnej hospicovej starostlivosti

Radoslav Lojan:
Etické a psychologické aspekty sprevádzania nemocných a zomierajúcich

Zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie
Pacient v hospici

Zborník vedeckých a odborných príspevkov z 5. bienále hospicovej starostlivosti 2014
Hospicová starostlivosť v postmodernej spoločnosti

Katarína Adamicová, Želmíra Fetisovová, Alena Mažgútová a kolektív:
Hospice v záverečných prácach

Zborník z vedeckej konferencie
"Quo vadis hospic... ",
Bardejov, 11.-12. 10.2012

Zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie
SPOLUPRÁCA POMÁHAJÚCICH PROFESIÍ V PALIATÍVNEJ A HOSPICOVEJ STAROSTLIVOSTI,
Bardejov 2011

Stan Tomandl:
Práca s kómou a paliatívna starostlivosť (manuál)

Alena Ferančíková, PhDr.Patricia Porubčanová: Činnosť Občianskeho združenia Hospic Matky Božej v trnavskom regióne – perspektíva dôstojného zomierania

Mgr. Jana Melišová: Sociálna starostlivosť o zomierajúcich a ich rodiny

MUDr. Mária Jasenková: Paliatívna starostlivosť v detskom veku

MUDr. L. Scheidova, CSc.:
Vývoj zdravotnických zariadení z historického pohľadu

MUDr. L. Scheidova, CSc.:
Pojmy paliatívnej a hospicovej liečby

MUDr. S. Fabuš, MUDr. M. Kulichová:
Model zomierania pre tretie tisícročie

Ľ. Pikulová:
Domáca hospicová starostlivosť

MUDr. S. Fabuš, MUDr. M. Kulichová:
Domáca hospicová starostlivosť v systéme soc.-zdrav. služieb

MUDr. S. Fabuš, MUDr. M. Kulichová:
Definície v paliatívnej starostlivosti

MUDr. S. Fabuš:
Vývoj Hospicového hnutia na Slovensku

 
Vyhľadávanie
       

Správy

Bardejov: Nezvyčajná slávnosť v hospici - incenzovanie relikvie sv. Jána Pavla II.
Tento rok sa v Hospici Matky Terezy (HMT) ukazuje ako jeden z najvitálnejších počas jeho existencie. A to nielen v oblasti pracovnej pri plnení svojho základného poslania, ale aj po stránke duchovno-spoločenskej. Ako by chcel dať na vedomie, že je tu a niečo pre mesto i široké okolie znamená a treba s ním naozaj naďalej rátať pri konaní zmysluplných podujatí pre podporu dobra v širokom poňatí. V rámci takýchto aktivít si pri 15. výročí osláv vzniku HMT ako aj v rámci pripomenutia a uctenie si Svetového dňa hospicov, usporiadali Slávnosť incenzovania relikvie sv. Jána Pavla II., ktorá im bola darovaná poľskou Asociáciou bratstva odznaku sv.Floriána Mazovia, ako aj krakovským biskupom J.E. Kazimierzom Górnym, prostredníctvom manželov Svetlany (pracovníčka nášho hospicu) a mjr. Ing. Milana (komandor Slov. ABO sv. F.M.) Dušenkovcov, ktorí dar do hospicu priniesli. Nádherná a hlboko oslovujúca slávnosť pozostávala z troch častí. V tej prvej, spoločenskej, vystúpil vynikajúci Spevácky zbor Bambini di Bosco z Cirkevnej ZUŠ sv.J.Bosca pod vedením Mgr. Mjárie Jevčákovej a odzneli: Curriculum vitae sv. Jána Pavla II. v podaní Mgr. Antónie Peregrimovej a báseň Modlitba za trpiacich (J. Maga) v prednese Ing. Marcely Ščurovej. Ceremóniu incenzácie zabezpečil pán Stanislav Vavrek a príjemné estetično obradných priestorov pripravila sr. Janka Jutková. Zároveň bola relikvia/obraz prinesená a umiestnená manž. Dušenkovými v elegantných uniformách, na oltár k obradu. Slávnosť zdokumentoval Peter Franko, pracovník HMT.

V druhej časti slávnosti sa uskutočnila sv. omša, ktorú celebroval duchovný HMT Mgr. Jozef Čeľovský. Vo svojej homílii priblížil a vyzdvihol osobnosť sv. Jána Pavla II., jeho podiel na nie tak dávnej zmene politickej klímy v Európe i v celom svete, ako aj svoj úprimný vzťah k Slovenskému národu. Čítania, žalmy, prosby a obetné dary a. i., okrem už spomenutých, realizovali: A. Džobková, Ing. M. Ščurová, M. Kaločayová, J. Jutková, M. Gažiová, A. Oršuľáková, M. Harčárová, M. Kozáková a ďalší. V jej závere bola relikvia prenesená opätovne manž. Dušenkovými do hospicovej kaplnky, kde bola sr. Zdenkou Koscelníkovou prednesená sprievodná modlitba k svätcovi z Vatikánu, ktorá znie:

Bože, bohatý na milosrdenstvo, ty si povolal svätého pápeža Jána Pavla II. viesť tvoju Cirkev; daj, aby sme posilnení jeho náukou s dôverou otvorili svoje srdcia spásnej milosti Krista, jediného Vykupiteľa človeka. On je Boh a s tebou žije a kraľuje v jednote s Duchom Svätým po všetky veky vekov. Amen. Následne bola táto 47. relikvia (zatiaľ posledná) nášho dekanátu umiestnená hneď vedľa neoficiálne prvej relikvie sv. Matky Terezy, patrónke hospicu. Tu v adoračnej kaplnke Božieho milosrdenstva obaja títo svätci, označovaní za hrdinov a velikánov žijúcich na prielome 20. a 21. storočia, budú vo vzácnej symbióze pomocou meditácií pacientov, ich príbuzných či iných návštevníkov povzbudzovať prostredníctvom sprievodných modlitieb umiestnených vedľa relikvií, ako aj pri vlastných modlitbách, a prosbách pri riešení svojich ťažkostí či utrpení, samozrejme personálu hospicu nevynímajúc. Po slávnostnom požehnaní relikvie, prítomných i pamätného obrázku relikvie svätca (autor ideového návrhu: PhDr. Jozef Geffert) vyhotoveného k tomuto účelu, sa prítomní odobrali do spoločenskej miestnosti, aby prikročili ku skromnej agapé. Tu sa vedúca hospicu PhDr. Martina Proněková poďakovala všetkým, i v článku nemenovaným, ktorí sa akýmkoľvek dielom pričinili o priebeh tejto nádhernej, skvelej a hodnotnej slávnosti. Po vrúcnych a priateľských dišputách čo a ako sa udeje ďalej, sa napokon rozlúčili a spokojní i plní dojmov i plánov rozišli domov k svojim najbližším.


(Hospice.sk: Máte svoj názor na túto zprávu? Napíšte ju formou "Komentára")

30. 10. 2018, 11:46 - Mgr. Ing. Jozef Krajči

predchádzajúca zpráva
ďalšia zpráva

Komentáre (0):
 
ePrihlášky
Stanovy AHS

Prihláška AHS

Žiadosť o členstvo v Sekcii paliatívnej starostlivosti SLS

Hospic v Bardejovskej
Novej Vsi:

Žiadosť o prijatie pacienta do hospicu

Hospic Rohovce:
Žiadosť o prijatie pacienta do hospicu
Vyjadrenie lekára k prijatiu pacienta do hospicu

Hospic v Nitre:
Vyjadrenie lekára
Žiadosť o prijatie a informovaný súhlas

Hospic v Lučenci:
Žiadosť o prijatie do Hospicu

Hospic v Trenčíne:
Žiadosť o prijatie do Hospicu
Vyjadrenie lekára k prijatiu

Hospic v Ľubici:
Informácie pred prijatím pacienta a informovaný súhlas
Žiadosť o prijatie pacienta

Hospic Trstice:
Žiadosť o prijatie pacienta
Vyjadrenie lekára - indikácia k prijatiu
Sponzori
Ignum

Babinet.cz: Vše pro ženy a dívky
Dokumenty
Koncepcia zdravotnej starostlivosti v odbore paliatívna medicína vrátane hospicovej starostlivosti, z dňa 19. 6. 2006

Ochrana ľudských práv a dôstojnosti terminálne chorých a umierajúcich

Anketa
Chceli by ste na Slovensku legalizovať eutanáziu?

Áno
(36 %)
Nie
(32 %)
Neviem
(32 %)
Počet odpovedí: 613341
Reklama

Tiráž
Copyright: © 2002-2013, Ing. Juraj Kizák, +420 722 828 293, Oficiálny partner: Kizak.com, Team Hospice.sk: Ing. Juraj Kizák, (hľadajú sa spolupracovníci), Design and support: Jan Helikar, Programovanie: Michal Novák, Štatistika: Toplist.cz, Založené: 15. septembra 2002, Sponsor: Babinet.sk - komunitný priestor pre ženy Copyright Babinet: © 2000-2013, Ing. Juraj Kizák

Anorexie, Prezidentka, Vangogh, Modigliani, Gauguin

TOPlist