Hlavná stránka – Adresár – Literatúra – Legislatíva – Slovníček – Archív – Odkazy – HOSPICE.CZ English summary 
Hospice 2.1, build 0918
Otázky a odpovede
Čo je hospic?

Čo je paliatívna starostlivosť, liečba, medicína?

Kde sú už existujúce hospice?

Kde a čo si môžem prečítať o hospicoch?

Aké dnes existují právne normy týkajúce sa hospicov?

Aké sú indikácie na konzílium a/alebo hospitalizáciu na oddelení paliatívnej starostlivosti alebo v hospici?

Ako možem podporiť hospicové hnutie?

Čo robiť, keď niekto potrebuje hospicovú starostlivosť?

ePublikácie
Katarína Adamicová, Želmíra Fetisovová, Alena Mažgútová:
Postgraduálne témy komplementárnej hospicovej starostlivosti

Radoslav Lojan:
Etické a psychologické aspekty sprevádzania nemocných a zomierajúcich

Zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie
Pacient v hospici

Zborník vedeckých a odborných príspevkov z 5. bienále hospicovej starostlivosti 2014
Hospicová starostlivosť v postmodernej spoločnosti

Katarína Adamicová, Želmíra Fetisovová, Alena Mažgútová a kolektív:
Hospice v záverečných prácach

Zborník z vedeckej konferencie
"Quo vadis hospic... ",
Bardejov, 11.-12. 10.2012

Zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie
SPOLUPRÁCA POMÁHAJÚCICH PROFESIÍ V PALIATÍVNEJ A HOSPICOVEJ STAROSTLIVOSTI,
Bardejov 2011

Stan Tomandl:
Práca s kómou a paliatívna starostlivosť (manuál)

Alena Ferančíková, PhDr.Patricia Porubčanová: Činnosť Občianskeho združenia Hospic Matky Božej v trnavskom regióne – perspektíva dôstojného zomierania

Mgr. Jana Melišová: Sociálna starostlivosť o zomierajúcich a ich rodiny

MUDr. Mária Jasenková: Paliatívna starostlivosť v detskom veku

MUDr. L. Scheidova, CSc.:
Vývoj zdravotnických zariadení z historického pohľadu

MUDr. L. Scheidova, CSc.:
Pojmy paliatívnej a hospicovej liečby

MUDr. S. Fabuš, MUDr. M. Kulichová:
Model zomierania pre tretie tisícročie

Ľ. Pikulová:
Domáca hospicová starostlivosť

MUDr. S. Fabuš, MUDr. M. Kulichová:
Domáca hospicová starostlivosť v systéme soc.-zdrav. služieb

MUDr. S. Fabuš, MUDr. M. Kulichová:
Definície v paliatívnej starostlivosti

MUDr. S. Fabuš:
Vývoj Hospicového hnutia na Slovensku

 
Vyhľadávanie
       

Správy

Jubilujúci Hospic Matky Terezy slávi 15 rokov svojej požehnanej činnosti
Jubilujúci Hospic Matky Terezy slávi 15 rokov svojej požehnanej činnosti

O existencii prvého slovenského hospicu, charitného Hospicu Matky Terezy (HMT) bývate vážení čitatelia pravidelne informovaní a je takmer neuveriteľné, čo všetko dokáže tých niekoľko zamestnancov vykonať, keď popri svojej náročnej práci dokáže vykonať mnohé a užitočné v prospech charity, Bardejova i spoločnosti vôbec.

Keď sa hospic 1.júla 2003 otváral, bola to veľká neznáma, nakoľko charita s takýmto zdravotníckym zariadením nemala skúsenosti. Vďaka ústretovosti prvého českého hospicu v Červenem Kostelci a neskôr aj krakovského, vzniklo priekopnícke, perfektné a špičkové zariadenie, ktoré sústavne udáva tón vo svojom odvetví nielen na Slovensku, kde patrí na jeho piedestál. To svedčí aj o perfektnom a vyspelom personáli, ktorý okrem svojho prvoradého poslania v prospech svojich pacientov v samotnom hospici, nikdy neváha priložiť ruku k dielu aj na poli duchovnom i spoločenskom.

A tak sa činia aj v tomto existenčnom jubilejnom roku, keď pripravili viacero hodnotných a užitočných podujatí. V podstate sa začalo už v úvode roka usporiadaním ďalšieho benefičného plesu, ktorého výťažok bol použitý na vydanie unikátnej brožúrky „Hospicové vademekum pre každého“ a tiež na propagáciu 15. jubileá existencie hospicu. Onedlho to bola dnes už tradičná duchovná slávnosť: Stretnutie s pozostalými, ktorých blízki zomreli v hospici v predošlom roku (mimochodom tento druh spomienky začali konať ako prví na Slovensku). Ďalším obohatením skvelej činnosti bolo zorganizovanie ďalšej dvojdňovej Medzinárodnej hospicovej konferencie. ktorá úspešne za účasti vyše 200 odborníkov prebehla v Bardejovskej Novej Vsi. Je potešiteľné, že sa na nej predstavilo aj viacero hospicových, ale i iných zdravotníckych odborníkov z Bardejova. Tu sa mohli nielen vymeniť podnetné skúsenosti, ale ponúknuť aj viaceré poznatky z ešte stále sa rozvíjajúcej slovenskej hospicovej sféry.

Ďalším vynikajúcim benefičným podujatím, ktoré hospicu ponúkol pán Slavomír Mlynár so svojimi spoločníkmi a priateľmi zo Stebníka a okolia, bol prvý ročník festivalu Ruthenia bar fest, na spôsob niekdajšieho juniálesu pre malých i veľkých, ktorého výťažok sa použil na kúpu tak prepotrebného kyslíkového prístroja. Tento bude slúžiť aj iným, mimo hospic, požičiavaním. Naozaj úctyhodné i chvályhodné gesto. Vďaka za túto šľachetnosť.

Pripravujú sa aj ďalšie interesantné podujatia, ktoré isto zvýraznia toto hospicové požehnané dielo z rúk skvelého personálu. Bude to vrúcna slávnosť incezovania druhej relikvie (sv. Ján Pavol II.), darovanej Strážnou službou z Krakova (prostredníctvom manž. Dušenkových z BJ) a tiež spoluorganizovanie tradičného ekumenického privítania Betlehemského svetla. Pripravujú sa aj Dobrovoľnícke dni ako aj ďalšie duchovné a spoločenské podujatia.

Z uvedeného možno teda usúdiť, že hospic to nie je len inštitúcia, ktorá natŕča dlane a prosíka: „podporte nás, sme z charity“, ale i ponúka viacero zmysluplného a pre spoločnosť osožného. Predstavte si, že okrem už vyššie spomenutého, vedenie hospicu v tomto pre neho jubilejnom roku nezabúda ani na tých najchudobnejších z chudobných. Tento fakt potvrdzuje aj skromný, ale hodnotný dar z nie až tak hojných, ale niektorých svojich prebytkov, ktorý nedávno odoslali do domu – komunity Misionárok lásky: do Betánie v Žiline, jedného z dvoch u nás (druhý otvorili neskôr v  Bratislave), ktorý pre 15-tich klientov – beznádejne chorých bezdomovcov, spravujú 4 sestry z tejto rehole. Túto na Slovensku. založila dnes už sv. Matka Tereza a otvorila ju spoločne s kardinálom  J.Ch.Korecom, pri svojej historicky prvej návšteve (na Slovensku bola táto svätica týchto čias 2x). Stalo sa tak v Čadci/1990. Rehoľa sa neskôr /1999, presťahovala do Žiliny. Boli do Bardejova pozvané aj na jubilejné oslavy i hospicovú konferenciu, avšak skrz svoju nepostrádateľnosť pri chorých, ako aj nedostatku prostriedkov nemohli prísť. Vedúca tohto zariadenia predstavená sr. Bernys pôvodom z africkej Kene, tlmočila obstojnou slovenčinou veľkú vďačnosť pri preberaní daru (z rúk autora tohto článku). Osobne a šťastná pôsobí u nás už 8 požehnaných rokov. Ďalšími sú sr. John Pauline (India), sr. Daniela (Poľsko) a sr. Marie Marta (Rumunsko).

Prajeme celému, do počtu tak neuveriteľne malému hospicovému tímu vedenému PhDr. Martiny Proněkovej i vzácnym dobrodincom a ústretovým dobrovoľníkom, mnoho síl i úspechov pri konaní tejto úžasne šľachetnej a ničím nenahraditeľnej činnosti. Svojim prístupom ste skutočne príkladom pre mnohých, ale aj pri reprezentáciu Cirkvi, charity, mesta i celej spoločnosti. Prajeme vám do ďalších rokov vašej skvelej činnosti mnoho úspechov.

Ad multos annos !


(Hospice.sk: Máte svoj názor na túto zprávu? Napíšte ju formou "Komentára")

8. 10. 2018, 14:56 - Mgr. Ing. Jozef Krajči

predchádzajúca zpráva
ďalšia zpráva

Komentáre (0):
 
ePrihlášky
Stanovy AHS

Prihláška AHS

Žiadosť o členstvo v Sekcii paliatívnej starostlivosti SLS

Hospic v Bardejovskej
Novej Vsi:

Žiadosť o prijatie pacienta do hospicu

Hospic Rohovce:
Žiadosť o prijatie pacienta do hospicu
Vyjadrenie lekára k prijatiu pacienta do hospicu

Hospic v Nitre:
Vyjadrenie lekára
Žiadosť o prijatie a informovaný súhlas

Hospic v Lučenci:
Žiadosť o prijatie do Hospicu

Hospic v Trenčíne:
Žiadosť o prijatie do Hospicu
Vyjadrenie lekára k prijatiu

Hospic v Ľubici:
Informácie pred prijatím pacienta a informovaný súhlas
Žiadosť o prijatie pacienta

Hospic Trstice:
Žiadosť o prijatie pacienta
Vyjadrenie lekára - indikácia k prijatiu
Sponzori
Ignum

Babinet.cz: Vše pro ženy a dívky
Dokumenty
Koncepcia zdravotnej starostlivosti v odbore paliatívna medicína vrátane hospicovej starostlivosti, z dňa 19. 6. 2006

Ochrana ľudských práv a dôstojnosti terminálne chorých a umierajúcich

Anketa
Chceli by ste na Slovensku legalizovať eutanáziu?

Áno
(36 %)
Nie
(32 %)
Neviem
(32 %)
Počet odpovedí: 613325
Reklama

Tiráž
Copyright: © 2002-2013, Ing. Juraj Kizák, +420 722 828 293, Oficiálny partner: Kizak.com, Team Hospice.sk: Ing. Juraj Kizák, (hľadajú sa spolupracovníci), Design and support: Jan Helikar, Programovanie: Michal Novák, Štatistika: Toplist.cz, Založené: 15. septembra 2002, Sponsor: Babinet.sk - komunitný priestor pre ženy Copyright Babinet: © 2000-2013, Ing. Juraj Kizák

Anorexie, Prezidentka, Vangogh, Modigliani, Gauguin

TOPlist