Hlavná stránka – Adresár – Literatúra – Legislatíva – Slovníček – Archív – Odkazy – HOSPICE.CZ English summary 
Hospice 2.1, build 0918
Otázky a odpovede
Čo je hospic?

Čo je paliatívna starostlivosť, liečba, medicína?

Kde sú už existujúce hospice?

Kde a čo si môžem prečítať o hospicoch?

Aké dnes existují právne normy týkajúce sa hospicov?

Aké sú indikácie na konzílium a/alebo hospitalizáciu na oddelení paliatívnej starostlivosti alebo v hospici?

Ako možem podporiť hospicové hnutie?

Čo robiť, keď niekto potrebuje hospicovú starostlivosť?

ePublikácie
Katarína Adamicová, Želmíra Fetisovová, Alena Mažgútová:
Postgraduálne témy komplementárnej hospicovej starostlivosti

Radoslav Lojan:
Etické a psychologické aspekty sprevádzania nemocných a zomierajúcich

Zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie
Pacient v hospici

Zborník vedeckých a odborných príspevkov z 5. bienále hospicovej starostlivosti 2014
Hospicová starostlivosť v postmodernej spoločnosti

Katarína Adamicová, Želmíra Fetisovová, Alena Mažgútová a kolektív:
Hospice v záverečných prácach

Zborník z vedeckej konferencie
"Quo vadis hospic... ",
Bardejov, 11.-12. 10.2012

Zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie
SPOLUPRÁCA POMÁHAJÚCICH PROFESIÍ V PALIATÍVNEJ A HOSPICOVEJ STAROSTLIVOSTI,
Bardejov 2011

Stan Tomandl:
Práca s kómou a paliatívna starostlivosť (manuál)

Alena Ferančíková, PhDr.Patricia Porubčanová: Činnosť Občianskeho združenia Hospic Matky Božej v trnavskom regióne – perspektíva dôstojného zomierania

Mgr. Jana Melišová: Sociálna starostlivosť o zomierajúcich a ich rodiny

MUDr. Mária Jasenková: Paliatívna starostlivosť v detskom veku

MUDr. L. Scheidova, CSc.:
Vývoj zdravotnických zariadení z historického pohľadu

MUDr. L. Scheidova, CSc.:
Pojmy paliatívnej a hospicovej liečby

MUDr. S. Fabuš, MUDr. M. Kulichová:
Model zomierania pre tretie tisícročie

Ľ. Pikulová:
Domáca hospicová starostlivosť

MUDr. S. Fabuš, MUDr. M. Kulichová:
Domáca hospicová starostlivosť v systéme soc.-zdrav. služieb

MUDr. S. Fabuš, MUDr. M. Kulichová:
Definície v paliatívnej starostlivosti

MUDr. S. Fabuš:
Vývoj Hospicového hnutia na Slovensku

 
Vyhľadávanie
       

Správy

Bardejov: XI. MEDZINÁRODNÁ VEDECKÁ KONFERENCIA, 21. – 22. júna 2018


PROGRAM KONFERENCIE „VÝZNAM MULTIODBOROVEJ SPOLUPRÁCE V HOSPICOVEJ STAROSTLIVOSTI“ (PDF)

21. – 22. jún 2018 Bardejov


Štvrtok 21.6.2018

8:00 – 8:45 Registrácia účastníkov konferencie

9:00 Slávnostná sv. omša v Kostole Narodenia Panny Márie v BNV

10:00 Otvorenie konferencie
Slovo na úvod...

PRESTÁVKA

1. Prof. PhDr. František Hanobik, PhD. – Potreba duchovnej služby v paliatívnej starostlivosti
2. Dr. Jolanta Stoklasa – Hospicijum Krakow
3. Mgr. Adriana Čurajová – Blízko pri človeku
4. PhDr. Jana Sušinková, PhD. – Profesionálne pôsobenie hospicového multidisciplinárneho tímu
5. Mgr. Anna Banasová – Sestra s ľudskou tvárou pri ošetrovaní chorých
6. MUDr. Mária Balážová – Komplexná starostlivosť o pacienta v Hospici sv. Alžbety v Ľubici

13:00 – 14:00 OBEDŇAJŠIA PRESTÁVKA

Popoludňajší blok prednášok:

7. PhDr. Jana Nemcová, PhD., Mgr. Katarína Žiaková, PhD., Mgr. Juraj Čáp, PhD. – Dôstojnosť pacientov s neurologickým ochorením v kontexte zdravotnej starostlivosti: interpretatívno fenomenologický prístup
8. Mgr. Michaela Miertová, PhD., Mgr. Juraj Čáp, PhD., Mgr. Katarína Žiaková, PhD., doc. Mgr. Elena Gurková, PhD. – Sociálne faktory ovplyvňujúce dôstojnosť pacientov so sklerózou multiplex
9. Mgr. Martina Tomagová, PhD., Mgr. Martina Lepiešová, PhD., Mgr. Ivana Bóriková, Mgr. Mária Zanovitová, PhD., Mgr. Katarína Žiaková, PhD., Mgr. Juraj Čáp, PhD. – Dopad Parkinsonovej choroby na každodenné fungovanie v kontexte dôstojnosti pacienta
10. Mgr. Edita Hlinková, PhD., PhDr. Jana Nemcová, PhD., Mgr. Anna Ovšonková, PhD. – Manažment ošetrovania pacienta so stómiou v paliatívnej starostlivosti
11. MUDr. Jozef Chovanec – Výživa onkologického pacienta
12. MUDr. Martin Bujda – Starostlivosť o pacienta s demenciou

PRESTÁVKA

13. Mgr. Nicole Fuchsová – Dobrovoľník a jeho rola v hospicovej starostlivosti o klientov
14. RNDr. Lucia Franková – Trendy v liečbe malnutrície
15. Mgr. Martina Lizáková – Získavanie nových pracovných zručností žiakov s mentálnym postihnutím, navštevujúcich OU pri hospicovej starostlivosti
16. Mgr. Marek Fek – Spirituálny rozmer práce s ľuďmi bez domova

Po každej prednáške je diskusia v trvaní max. 5 minút.

17:30 – UKONČENIE
18:00 SPOLOČENSKÁ VEČERAPiatok 22.6.2018

8:00 – 8:30 Registrácia účastníkov konferencie

1. Mgr. Iveta Michalcová – Legislatíva v ošetrovateľskom povolaní /registrácia – odbornosť/
2. PhDr. Anna Hudáková, PhD., PhDr. Andrea Obročníková, PhD., PhDr. Ľudmila Majerníková, PhD. – Metódy merania zdravotného stavu u dlhodobo chorých v kontexte kvality života
3. PhDr. Gabriela Kuriplachová PhD., PhDr. Lucia Kendrová, PhDr. Silvia Cibríková, PhD., PhDr. Andrea Lengyelová, PhD. – Miera fyzickej záťaže pri vykonávaní každodenných činností u pacientov s reumatoidnou artritídou
4. PhDr. Mária Kaščáková, PhD., PhDr. Gabriela Kuriplachová, PhD., PhDr. Beáta Grešš Halász, PhD. – Uspokojovanie fyziologických potrieb pacienta so zrakovým postihnutím
5. doc. PhDr. Ľubomíra Tkáčová, PhD., PhDr. Dagmar Magurová, PhD., PhDr. Slávka Mrosková, PhD., Mgr. Ivana Butkovská – Komparácia domácej ošetrovateľskej starostlivosti o onkologického pacienta v Rakúsku a na Slovensku
6. PhDr. Beáta Grešš Halász, PhD., PhDr. Andrea Obročníková, PhD., PhDr. Gabriela Kuriplachová, PhD., Mgr. Jana Rošová – Paliatívna ošetrovateľská starostlivosť
7. MUDr. Emília Vlčková – Zomrieť doma
8. Mgr. Jozef Mačejovský – Systém pomoci v zariadeniach Inštitútu Krista Veľkňaza

PRESTÁVKA

9. Doc. ThDr. Peter Vansač, PhD., – Dôstojnosť trpiaceho človeka v duchu apoštolskej exhortácie pápeža Františka Gaudete et exsultate – radujte sa a jasajte
10. RNDr. Daniela Barkasi, PhD. – Motivačné faktory dobrovoľníkov v paliatívnej a hospicovej starostlivosti
11. MUDr. Denisa Borošová – Prehľad nefarmakologických intervencií u pacientov v hospicovej starostlivosti
12. RNDr. Monika Kašová – Príčiny ochorení a fázy uzdravovania
13. PhDr. Mária Popovičová, PhD. – Psychosociálne aspekty práce sestier s umierajúcim pacientom v hospicoch
14. RNDr. Lucia Franková – Vivomixx – rovnováha čriev
15. Bc. Ivana Dupláková, Mgr. Beáta Rohaľová, Kamila Digoňová – Prevalencia nádorov prsníka v onkochirurgii, prevencia a liečba
16. Mgr. Gabriela Benka – Rybárová, Bc. Gabriela Harčarufková, Mgr. Iveta Gibeľová - Usmernenie správnej komunikácie s agresívnym pacientom
17. Mgr. Katarína Pavúková – Bandážovacie techniky

13:30 – 14:30 OBEDŇAJŠIA PRESTÁVKA

Popoludňajší blok prednášok:

18. Mgr. Stanislav Kruľ – Význam rehabilitácie u terminálne chorého pacienta
19. Mgr. Martina Proněková – Význam sociálnej starostlivosti o pozostalých v hospici ako súčasť špecializovaného sociálneho poradenstva
20. Mgr. Antónia Peregrimová – Vplyv výživy na hojenie dekubitov u imobilného pacienta
21. Bc. Alena Kmecová – Technika podávania stravy cez NGS, PEG u terminílne chorého pacienta

PRESTÁVKA

22. Bc. Jana Tarasová, Marianna Kaločayová – Vplyv výživy na celkový zdravotný stav u pacienta v bdelej kóme, kazuistika
23. Mária Gažiová – Starostlivosť o onkologického pacienta v hospici
24. Anna Džopková – Ošetrovateľská starostlivosť o pacienta s diagnózou nádor pľúc v terminálnom štádiu
25. Mgr. Martina Proněková – Komunitná ošetrovateľská starostlivosť o pacienta v terminálnom štádiu
26. Anna Oršuľaková – Ošetrovateľská starostlivosť o pacienta s kolorektálnym karcinómom
27. Bc. Gabriela Semanová – Duchovné doprevádzanie v hospici

Po každej prednáške je diskusia v trvaní max. 5 minút.

16:30 - ZÁVER KONFERENCIE


„Keď nie je práca pretkaná láskou, je zbytočná“
Sv. Matka Tereza


(Hospice.sk: Máte svoj názor na túto zprávu? Napíšte ju formou "Komentára")

3.6. 2018, 11:01 - Mgr. Ing. Jozef Krajči

predchádzajúca zpráva
ďalšia zpráva

Komentáre (554):
 
ePrihlášky
Stanovy AHS

Prihláška AHS

Žiadosť o členstvo v Sekcii paliatívnej starostlivosti SLS

Hospic v Bardejovskej
Novej Vsi:

Žiadosť o prijatie pacienta do hospicu

Hospic Rohovce:
Žiadosť o prijatie pacienta do hospicu
Vyjadrenie lekára k prijatiu pacienta do hospicu

Hospic v Nitre:
Vyjadrenie lekára
Žiadosť o prijatie a informovaný súhlas

Hospic v Lučenci:
Žiadosť o prijatie do Hospicu

Hospic v Trenčíne:
Žiadosť o prijatie do Hospicu
Vyjadrenie lekára k prijatiu

Hospic v Ľubici:
Informácie pred prijatím pacienta a informovaný súhlas
Žiadosť o prijatie pacienta

Hospic Trstice:
Žiadosť o prijatie pacienta
Vyjadrenie lekára - indikácia k prijatiu
Sponzori
Ignum

Babinet.cz: Vše pro ženy a dívky
Dokumenty
Koncepcia zdravotnej starostlivosti v odbore paliatívna medicína vrátane hospicovej starostlivosti, z dňa 19. 6. 2006

Ochrana ľudských práv a dôstojnosti terminálne chorých a umierajúcich

Anketa
Chceli by ste na Slovensku legalizovať eutanáziu?

Áno
(36 %)
Nie
(32 %)
Neviem
(32 %)
Počet odpovedí: 613328
Reklama

Tiráž
Copyright: © 2002-2013, Ing. Juraj Kizák, +420 722 828 293, Oficiálny partner: Kizak.com, Team Hospice.sk: Ing. Juraj Kizák, (hľadajú sa spolupracovníci), Design and support: Jan Helikar, Programovanie: Michal Novák, Štatistika: Toplist.cz, Založené: 15. septembra 2002, Sponsor: Babinet.sk - komunitný priestor pre ženy Copyright Babinet: © 2000-2013, Ing. Juraj Kizák

Anorexie, Prezidentka, Vangogh, Modigliani, Gauguin

TOPlist