Hlavná stránka – Adresár – Literatúra – Legislatíva – Slovníček – Archív – Odkazy – HOSPICE.CZ English summary 
Hospice 2.1, build 0918
Otázky a odpovede
Čo je hospic?

Čo je paliatívna starostlivosť, liečba, medicína?

Kde sú už existujúce hospice?

Kde a čo si môžem prečítať o hospicoch?

Aké dnes existují právne normy týkajúce sa hospicov?

Aké sú indikácie na konzílium a/alebo hospitalizáciu na oddelení paliatívnej starostlivosti alebo v hospici?

Ako možem podporiť hospicové hnutie?

Čo robiť, keď niekto potrebuje hospicovú starostlivosť?

ePublikácie
Katarína Adamicová, Želmíra Fetisovová, Alena Mažgútová:
Postgraduálne témy komplementárnej hospicovej starostlivosti

Radoslav Lojan:
Etické a psychologické aspekty sprevádzania nemocných a zomierajúcich

Zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie
Pacient v hospici

Zborník vedeckých a odborných príspevkov z 5. bienále hospicovej starostlivosti 2014
Hospicová starostlivosť v postmodernej spoločnosti

Katarína Adamicová, Želmíra Fetisovová, Alena Mažgútová a kolektív:
Hospice v záverečných prácach

Zborník z vedeckej konferencie
"Quo vadis hospic... ",
Bardejov, 11.-12. 10.2012

Zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie
SPOLUPRÁCA POMÁHAJÚCICH PROFESIÍ V PALIATÍVNEJ A HOSPICOVEJ STAROSTLIVOSTI,
Bardejov 2011

Stan Tomandl:
Práca s kómou a paliatívna starostlivosť (manuál)

Alena Ferančíková, PhDr.Patricia Porubčanová: Činnosť Občianskeho združenia Hospic Matky Božej v trnavskom regióne – perspektíva dôstojného zomierania

Mgr. Jana Melišová: Sociálna starostlivosť o zomierajúcich a ich rodiny

MUDr. Mária Jasenková: Paliatívna starostlivosť v detskom veku

MUDr. L. Scheidova, CSc.:
Vývoj zdravotnických zariadení z historického pohľadu

MUDr. L. Scheidova, CSc.:
Pojmy paliatívnej a hospicovej liečby

MUDr. S. Fabuš, MUDr. M. Kulichová:
Model zomierania pre tretie tisícročie

Ľ. Pikulová:
Domáca hospicová starostlivosť

MUDr. S. Fabuš, MUDr. M. Kulichová:
Domáca hospicová starostlivosť v systéme soc.-zdrav. služieb

MUDr. S. Fabuš, MUDr. M. Kulichová:
Definície v paliatívnej starostlivosti

MUDr. S. Fabuš:
Vývoj Hospicového hnutia na Slovensku

 
Vyhľadávanie
       

Správy

Program Medzinárodnej konferencie hospicovej a paliatívnej starostlivosti, Trnava, 12. mája 2018
Program 8. konferencie o Medzinárodnej konferenciehospicovej a paliatívnej starostlivosti
Rokovacie jazyky: slovenský, český, anglický
(Ďalšie organizačné informácie a PRIHLÁŠKU NÁJDETE TU - kliknite!)


--> Program konferencie vo formáte PDF <--


Predsedníctvo dopoludňajšej sekcie: Prof. Daniel J. West, Jr., PhD., FACHE, FACMPEdoc. PhDr. Mgr. Patricia Dobríková, PhD. et. PhD.MUDr. Kristína Križanová

07:30-08:30 Registrácia účastníkov konferencie
08:30-08:45 Slávnostné otvorenie konferencie
08:45-09:05 Prof. Daniel J. West, Jr., PhD., FACHE, FACMPE:Improving the Patient Experience and Quality in Hospice Care
09:05-09:35 MUDr. Kristína Križanová, doc. PhDr. Mgr. Patricia Dobríková, PhD. et. PhD.: Fakty a mýty o liečbe bolesti z medicínskeho a psychosociálneho pohľadu
09:35-09:55 Michael M. Costello, MBA, JD: Natural Law implications ForMedical Assistance-In-Dying
09:55-10:15 DISKUSIA
10:15-10:45 Občerstvenie
10:45-11:05 Steven Szydlowski, DHA: Innovative Approaches and Trends in Hospice Care
11:05-11:45 MUDr. Marie Svatošová: Na světě nenajdete dva hospice stejné. Proč?11:45-12:25 Mgr. Jana Sieberová: Kulturní a duchovní aspekty péče o pacienty v konečné fázi života
12:25-12:45 DISKUSIA
12:45-14:00 Obedná prestávka


Popoludňajšie sekcie

Sekcia 1 – Medicína v hospicovej a paliatívnej starostlivosti
Predsedníctvo sekcie: prof. MUDr. Jaroslav Slaný, CSc.MUDr. Kristína Križanová


14:00-14:20 MUDr. Jana Hoozová: Geriatrické špecifiká paliatívnejmedicíny
14:20-14:40 MUDr. Andrea Škripeková, PhD.: Antibiotiká na konciživota – môžu pomôcť?
14:40-15:00 MUDr. Jana Ferencová: Psychofarmakoterapia v paliatívnej starostlivosti 15:00-15:20 MUDr. Zuzana Otrubová: Malígna nádorová obštrukciatráviaceho traktu
15:20-15:35 Niti Patel: The Effects of Oxygen Therapy in Palliative Care
15:35-15:50 Rohit Baghel: Cardiovascular & Malignony Disorder As a BasisFor Palliative Care in Slovakia
15:50-16:10 DISKUSIA A ZÁVER


Sekcia 2 – Ošetrovateľstvo v hospicovej a paliatívnej starostlivosti
Predsedníctvo sekcie: doc. PhDr. Andrea Botíková, PhD.doc. PhDr. Jana Martinková, PhD.PhDr. Alica Slamková, PhD.


14:00-14:15 doc. PhDr. Ľubomíra Tkáčová, PhD., PhDr. Dagmar Magurová, PhD., PhDr. Anna Hudáková, PhD., Mgr. Ivana Butkovská: Domáca ošetrovateľská starostlivosť o onkologického pacienta
14:15-14:30 Mgr. Květoslava Zapletalová: Prevence a léčba dekubitů v palitivní péči
14:30-14:45 doc. PhDr. Jana Martinková, PhD.: Hospicová a paliatívna
starostlivosť o pacienta s Alzheimerovou demenciou
14:45-15:00 Mgr. Natália Scharingerová: Parenterálna výživa u paliatívneho pacienta, starostlivosť o CVK a PORT
15:00-15:15 Bc. Mária Gažiová: Práca sestry v mobilnom hospici
15:15–15:30 PhDr. Ľubica Trnková, PhDr. Eva Balogová, PhD.: Bolo to ťažké, ale doma
15:30-15:45 PhDr. Beáta Grešš Halász, PhD., PhDr. Dagmar Magurová, PhD., PhDr. Slávka Mrosková, PhD., PhDr. Ľudmila Majerníková, PhD.: Paliatívne ošetrovateľstvo: Vzdelanie a prax
15:30-15:45 PhDr. Alica Slamková, PhD.: Multimediálne vzdelávanie sestier v paliatívnej starostlivosti
15:45-16:10 DISKUSIA A ZÁVER


Sekcia 3 – Spirituálne aspekty v hospicovej a paliatívnej starostlivosti
Predsedníctvo sekcie: doc. PhDr. Mária Kopáčiková, PhD., doc. PhDr. Mgr. Vladimír Littva, PhD., MPH, ThDr. Ing. Vladimír Thurzo, PhD.


14:00-14:15 ThDr. Juraj Sedláček, PhD., DiS.: Prežívanie pocitu viny vo vzťahu k odpusteniu v paliatívnej starostlivosti.
14:15-14:30 doc. PhDr. Mária Kopáčiková, PhD., PhDr. Katarína Zrubáková, PhD.: Posudzovanie spirituálnych potrieb paliatívneho pacienta v kontexte ošetrovateľskej starostlivosti
14:30-14:45 ThDr. Ing. Vladimír Thurzo, PhD.: Teologické východiská starostlivosti o zomierajúcich v Novej charte zdravotníckych pracovníkov
14:45-15:00 doc. PhDr. Mgr. Vladimír Littva, PhD., MPH, Ing. Mgr. Imrich Andrási, PhDr. Marek Šichman, PhD., Mgr. Anna Králová: Akceptácia zomierania u veriacich a neveriacich pacientov a ich prostredím.
15:00-15:15 Mgr. Václav Tomiczek: Spirituální potřeby příbuzných v procesu doprovázení
15:15-15:30 Mgr. Anna Králová: Hodnotiace nástroje uspokojovania spirituálnych potrieb pacientov v databázach WoS a Scopus v rokoch 2012 - 2017
15:30-15:45 PhDr. Jarmila Bramušková, PhD.: Vplyv náboženstva a postoje sestier k umierajúcim
15:45-16:10 DISKUSIA A ZÁVER


(Hospice.sk: Máte svoj názor na túto zprávu? Napíšte ju formou "Komentára")

7.5. 2018, 13:19 - PhDr. Mgr. Patricia Dobríková, PhD.

predchádzajúca zpráva
ďalšia zpráva

Komentáre (555):
 
ePrihlášky
Stanovy AHS

Prihláška AHS

Žiadosť o členstvo v Sekcii paliatívnej starostlivosti SLS

Hospic v Bardejovskej
Novej Vsi:

Žiadosť o prijatie pacienta do hospicu

Hospic Rohovce:
Žiadosť o prijatie pacienta do hospicu
Vyjadrenie lekára k prijatiu pacienta do hospicu

Hospic v Nitre:
Vyjadrenie lekára
Žiadosť o prijatie a informovaný súhlas

Hospic v Lučenci:
Žiadosť o prijatie do Hospicu

Hospic v Trenčíne:
Žiadosť o prijatie do Hospicu
Vyjadrenie lekára k prijatiu

Hospic v Ľubici:
Informácie pred prijatím pacienta a informovaný súhlas
Žiadosť o prijatie pacienta

Hospic Trstice:
Žiadosť o prijatie pacienta
Vyjadrenie lekára - indikácia k prijatiu
Sponzori
Ignum

Babinet.cz: Vše pro ženy a dívky
Dokumenty
Koncepcia zdravotnej starostlivosti v odbore paliatívna medicína vrátane hospicovej starostlivosti, z dňa 19. 6. 2006

Ochrana ľudských práv a dôstojnosti terminálne chorých a umierajúcich

Anketa
Chceli by ste na Slovensku legalizovať eutanáziu?

Áno
(36 %)
Nie
(32 %)
Neviem
(32 %)
Počet odpovedí: 613332
Reklama

Tiráž
Copyright: © 2002-2013, Ing. Juraj Kizák, +420 722 828 293, Oficiálny partner: Kizak.com, Team Hospice.sk: Ing. Juraj Kizák, (hľadajú sa spolupracovníci), Design and support: Jan Helikar, Programovanie: Michal Novák, Štatistika: Toplist.cz, Založené: 15. septembra 2002, Sponsor: Babinet.sk - komunitný priestor pre ženy Copyright Babinet: © 2000-2013, Ing. Juraj Kizák

Anorexie, Prezidentka, Vangogh, Modigliani, Gauguin

TOPlist