Hlavná stránka – Adresár – Literatúra – Legislatíva – Slovníček – Archív – Odkazy – HOSPICE.CZ English summary 
Hospice 2.1, build 0918
Otázky a odpovede
Čo je hospic?

Čo je paliatívna starostlivosť, liečba, medicína?

Kde sú už existujúce hospice?

Kde a čo si môžem prečítať o hospicoch?

Aké dnes existují právne normy týkajúce sa hospicov?

Aké sú indikácie na konzílium a/alebo hospitalizáciu na oddelení paliatívnej starostlivosti alebo v hospici?

Ako možem podporiť hospicové hnutie?

Čo robiť, keď niekto potrebuje hospicovú starostlivosť?

ePublikácie
Katarína Adamicová, Želmíra Fetisovová, Alena Mažgútová:
Postgraduálne témy komplementárnej hospicovej starostlivosti

Radoslav Lojan:
Etické a psychologické aspekty sprevádzania nemocných a zomierajúcich

Zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie
Pacient v hospici

Zborník vedeckých a odborných príspevkov z 5. bienále hospicovej starostlivosti 2014
Hospicová starostlivosť v postmodernej spoločnosti

Katarína Adamicová, Želmíra Fetisovová, Alena Mažgútová a kolektív:
Hospice v záverečných prácach

Zborník z vedeckej konferencie
"Quo vadis hospic... ",
Bardejov, 11.-12. 10.2012

Zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie
SPOLUPRÁCA POMÁHAJÚCICH PROFESIÍ V PALIATÍVNEJ A HOSPICOVEJ STAROSTLIVOSTI,
Bardejov 2011

Stan Tomandl:
Práca s kómou a paliatívna starostlivosť (manuál)

Alena Ferančíková, PhDr.Patricia Porubčanová: Činnosť Občianskeho združenia Hospic Matky Božej v trnavskom regióne – perspektíva dôstojného zomierania

Mgr. Jana Melišová: Sociálna starostlivosť o zomierajúcich a ich rodiny

MUDr. Mária Jasenková: Paliatívna starostlivosť v detskom veku

MUDr. L. Scheidova, CSc.:
Vývoj zdravotnických zariadení z historického pohľadu

MUDr. L. Scheidova, CSc.:
Pojmy paliatívnej a hospicovej liečby

MUDr. S. Fabuš, MUDr. M. Kulichová:
Model zomierania pre tretie tisícročie

Ľ. Pikulová:
Domáca hospicová starostlivosť

MUDr. S. Fabuš, MUDr. M. Kulichová:
Domáca hospicová starostlivosť v systéme soc.-zdrav. služieb

MUDr. S. Fabuš, MUDr. M. Kulichová:
Definície v paliatívnej starostlivosti

MUDr. S. Fabuš:
Vývoj Hospicového hnutia na Slovensku

 
Vyhľadávanie
       

Správy

12.5.2018, Trnava: 8. ročník Medzinárodnej konferencie hospicovej a paliatívnej starostlivosti
Dňa 12. mája 2018 sa uskutoční 8. ročník Medzinárodnej konferencie hospicovej a paliatívnej starostlivosti na Fakulte zdravotníctva a sociálnej práce Trnavskej univerzity v Trnave. Tešíme sa, že účasť v hlavnej dopoludňajšej sekcii potvrdila aj zakladateľka prvého Českého hospicu v ČR MUDr. Marie Svatošová.

Záväznú prihlášku na aktívnu aj pasívnu účasť, prosím, zašlite do 15. apríla 2018 na mailovú adresu: konferenciahps@gmail.com .

Podrobnejšia pozvánka je uvedená nižšie.

Katedra sociálnej práce Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce Trnavská Univerzita, Dpt. of Health Administration and Human Resources The University of Scranton (USA)a Nadácia J. Murgaša Bratislava Vás pozývajú na 8. ročník Medzinárodnej konferencie hospicovej a paliatívnej starostlivosti, ktorá sa koná dňa 12. mája 2018 v Aule Pazmaneum FZaSP TU v Trnave

 

Hlavní organizátori a garanti konferencie:

doc. PhDr. Mgr. Patricia Dobríková, PhD. et PhD, prof. Daniel J. West, Jr., PhD., FACHE, FACMPE, MUDr. Kristína Križanová

Organizačný a vedecký výbor: doc. PhDr. Mgr. Patricia Dobríková, PhD. et PhD., prof. Dr. Daniel J. West, Jr., PhD., FACHE, FACMPE, MUDr. Kristína Križanová, prof. MUDr. Jaroslav Slaný, CSc., prof. PhDr. Jana Levická, PhD., doc. PhDr. Martina Žáková, PhD., doc. PhDr. Nadežda Kovalčíková, PhD., doc. PhDr. Ondrej Botek, PhD., doc. PhDr. Miriam Slaná, PhD., doc. PhDr. Mária Šmidová, PhD., Steve Szydlowski, MBA, MHA, DHA, Michael Costello, MBA, J.D. - MHA, doc. Ing. Jana Holá, PhD., doc. PhDr. Marie Macková, PhD., Mgr. Michaela Hromková, PhD., Mgr. Katarína Molnárová Letovancová, PhD., Ing. Vladimír Horváth, Ing. Iveta Horváthová, Ing. Magdaléna Veselská, Mgr. Barbora Rajnáková, Mgr. Sandra Silná, Mgr. Beáta Danišová

Rokovací jazyk: slovenský, český, anglický
Výstup konferencie: recenzovaný supplement časopisu Paliatívna medicína a liečba bolesti.
V prípade kvalitných príspevkov v anglickom jazyku bude vydaný zborník, ktorý pošleme na indexovanie do WOS (zborník z našej minulej konferencie je indexovaný vo WOS a je voľne dostupný na internete ako Proceedings from the 7th International Conference of Hospice and Palliative Care, 2015).

Program konferencie a ostatné detaily budú zverejnené na www.hospice.sk, www.truni.sk a na Katedra sociálnej práce FZASP TU do 31.04.2018

Záväznú prihlášku na aktívu aj pasívnu účasť zašlite najneskôr do 15.04.2018 e-mailom na: konferenciahps@gmail.com

Konferenčný poplatok: 20,- EUR prevodom na účet alebo 25,- EUR priamo na mieste v deň konania konferencie
Členovia Komory sestier a členovia AHaPS Slovenska: 18, - EUR

Číslo účtu: 7000065543/8180
IBAN: SK36 81800000007000065543
Variabilný symbol: 103006
SWIFT: SPSRSKBA


Konferenčný poplatok platia aj aktívni aj pasívni účastníci, ktorí sa prihlasujú prostredníctvom tohto formulára!

Spolu s prihláškou prosíme zaslať oskenovaný doklad o zaplatení konferenčného poplatku.

V prípade, že z jedného zdravotníckeho zariadenia v SR sa prihlási na konferenciu viac ako 5 účastníkov, konferenčný poplatok sa znižuje na sumu 15,- EUR/osoba.

BONUS: Účastníci tejto konferencie majú zároveň bezplatný vstup na konferenciu Res Socialis „Evaluácia včasnej intervencie“, ktorá sa uskutoční dňa 11.5.2018 na FZaSP, TU.

 

POZVÁNKA a PRIHLÁŠKA TU - kliknite!

Záväzná prihláška (túto stranu zašlite)

Záväzne sa prihlasujem na 8. ročník Medzinárodnej konferencie hospicovej a paliatívnej starostlivosti, ktorá sa uskutoční dňa 12.05.2018 v Trnave.

Titul, meno, priezvisko:
Pracovné zaradenie, pracovisko:
Email:
Adresa, tel. číslo:


Posielam doklad o zaplatení konf. poplatku (podčiarknite)
ÁNO
NIE
, zaplatím na konferencii

Prihlasujem sa na: (podčiarknite aj formu účasti, aj sekciu a vpíšte číslo Vami vybratej sekcie)

PASÍVNU účasť alebo AKTÍVNU účasť v sekcii číslo:

1. Medicína v hospicovej a paliatívnej starostlivosti
2. Ošetrovateľstvo v hospicovej a paliatívnej starostlivosti
3. Psychologické a spirituálne aspekty v hospicovej a paliatívnej starostlivosti
4. Manažment v hospicovej a paliatívnej starostlivosti
5. Sociálna práca a dobrovoľníctvo v hospicovej a paliatívnej starostlivosti - Social Work and Volunteering in Hospice and Palliative Care
6. Detská paliatívna starostlivosť - Children´s palliative care
7. Future ideas for development of the care for dying (in English Language)

V prípade záujmu o aktívnu účasť prosíme vyplniť aj nasledovný text:

Meno prvého autora, titul:
Adresa pracoviska:
E-mail:
Telefónne číslo:
Spoluautori, titul, adresa:

Názov PREZENTÁCIE alebo POSTERU v slovenskom jazyku (prosím podčiarknite o akú formu máte záujem):

Abstrakt v slovenskom jazyku:
Kľúčové slová v slovenskom jazyku:
Názov príspevku v anglickom jazyku:
Abstrakt v anglickom jazyku:
Kľúčové slová v anglickom jazyku:O akceptovaní prednášky alebo posteru Vás budeme informovať telefonicky alebo e-mailom do 25.04.2018, kedy Vám pošleme všetky inštrukcie na písanie príspevku.


Tešíme sa na Vašu účasť.


Organizátori konferencie


(Hospice.sk: Máte svoj názor na túto zprávu? Napíšte ju formou "Komentára")

9.4. 2018.9:11 - Lucia Bosáková

predchádzajúca zpráva
ďalšia zpráva

Komentáre (623):
 
ePrihlášky
Stanovy AHS

Prihláška AHS

Žiadosť o členstvo v Sekcii paliatívnej starostlivosti SLS

Hospic v Bardejovskej
Novej Vsi:

Žiadosť o prijatie pacienta do hospicu

Hospic Rohovce:
Žiadosť o prijatie pacienta do hospicu
Vyjadrenie lekára k prijatiu pacienta do hospicu

Hospic v Nitre:
Vyjadrenie lekára
Žiadosť o prijatie a informovaný súhlas

Hospic v Lučenci:
Žiadosť o prijatie do Hospicu

Hospic v Trenčíne:
Žiadosť o prijatie do Hospicu
Vyjadrenie lekára k prijatiu

Hospic v Ľubici:
Informácie pred prijatím pacienta a informovaný súhlas
Žiadosť o prijatie pacienta

Hospic Trstice:
Žiadosť o prijatie pacienta
Vyjadrenie lekára - indikácia k prijatiu
Sponzori
Ignum

Babinet.cz: Vše pro ženy a dívky
Dokumenty
Koncepcia zdravotnej starostlivosti v odbore paliatívna medicína vrátane hospicovej starostlivosti, z dňa 19. 6. 2006

Ochrana ľudských práv a dôstojnosti terminálne chorých a umierajúcich

Anketa
Chceli by ste na Slovensku legalizovať eutanáziu?

Áno
(36 %)
Nie
(32 %)
Neviem
(32 %)
Počet odpovedí: 613330
Reklama

Tiráž
Copyright: © 2002-2013, Ing. Juraj Kizák, +420 722 828 293, Oficiálny partner: Kizak.com, Team Hospice.sk: Ing. Juraj Kizák, (hľadajú sa spolupracovníci), Design and support: Jan Helikar, Programovanie: Michal Novák, Štatistika: Toplist.cz, Založené: 15. septembra 2002, Sponsor: Babinet.sk - komunitný priestor pre ženy Copyright Babinet: © 2000-2013, Ing. Juraj Kizák

Anorexie, Prezidentka, Vangogh, Modigliani, Gauguin

TOPlist