Hlavná stránka – Adresár – Literatúra – Legislatíva – Slovníček – Archív – Odkazy – HOSPICE.CZ English summary 
Hospice 2.1, build 0918
Otázky a odpovede
Čo je hospic?

Čo je paliatívna starostlivosť, liečba, medicína?

Kde sú už existujúce hospice?

Kde a čo si môžem prečítať o hospicoch?

Aké dnes existují právne normy týkajúce sa hospicov?

Aké sú indikácie na konzílium a/alebo hospitalizáciu na oddelení paliatívnej starostlivosti alebo v hospici?

Ako možem podporiť hospicové hnutie?

Čo robiť, keď niekto potrebuje hospicovú starostlivosť?

ePublikácie
Katarína Adamicová, Želmíra Fetisovová, Alena Mažgútová:
Postgraduálne témy komplementárnej hospicovej starostlivosti

Radoslav Lojan:
Etické a psychologické aspekty sprevádzania nemocných a zomierajúcich

Zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie
Pacient v hospici

Zborník vedeckých a odborných príspevkov z 5. bienále hospicovej starostlivosti 2014
Hospicová starostlivosť v postmodernej spoločnosti

Katarína Adamicová, Želmíra Fetisovová, Alena Mažgútová a kolektív:
Hospice v záverečných prácach

Zborník z vedeckej konferencie
"Quo vadis hospic... ",
Bardejov, 11.-12. 10.2012

Zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie
SPOLUPRÁCA POMÁHAJÚCICH PROFESIÍ V PALIATÍVNEJ A HOSPICOVEJ STAROSTLIVOSTI,
Bardejov 2011

Stan Tomandl:
Práca s kómou a paliatívna starostlivosť (manuál)

Alena Ferančíková, PhDr.Patricia Porubčanová: Činnosť Občianskeho združenia Hospic Matky Božej v trnavskom regióne – perspektíva dôstojného zomierania

Mgr. Jana Melišová: Sociálna starostlivosť o zomierajúcich a ich rodiny

MUDr. Mária Jasenková: Paliatívna starostlivosť v detskom veku

MUDr. L. Scheidova, CSc.:
Vývoj zdravotnických zariadení z historického pohľadu

MUDr. L. Scheidova, CSc.:
Pojmy paliatívnej a hospicovej liečby

MUDr. S. Fabuš, MUDr. M. Kulichová:
Model zomierania pre tretie tisícročie

Ľ. Pikulová:
Domáca hospicová starostlivosť

MUDr. S. Fabuš, MUDr. M. Kulichová:
Domáca hospicová starostlivosť v systéme soc.-zdrav. služieb

MUDr. S. Fabuš, MUDr. M. Kulichová:
Definície v paliatívnej starostlivosti

MUDr. S. Fabuš:
Vývoj Hospicového hnutia na Slovensku

 
Vyhľadávanie
       

Správy

PROGRAM Konferencie 23.09.2017 pri príležitosti 10. výročia otvorenia Hospicu domu pokoja a zmieru u Bernadetky v Nitre
PROGRAM Konferencie pri príležitosti 10. výročia otvorenia Hospicu domu pokoja a zmieru u Bernadetky v Nitre

PROGRAM V PDF08:00 – 11:00 Registrácia
08:30 – 09:30 Sv. omša v Katedrále sv. Emeráma v Nitre
10:00 – 10:15 Otvorenie konferencie, privítanie hostí

(Hostiteľka MUDr. Leona Šóthová)


10:15 – 11:20 Téma: Plenárne prednášky (Koordinátor: MUDr. L. Šóthová, MUDr. K. Križanová)
Aula

"Ostaňte a bdejte so mnou“... (Mt. 26, 38).
"Ako v doprevádzaní ťažko chorého a zomierajúceho očakávať "turíce"?
ThDr. J. Sedláček, PhD., DiS.
Bratislava, Slovenská republika

Detská paliatívní péče v ČR
MUDr. M. Mojžíšová
Praha, Česká republika

Paliatívna starostlivosť v SR
MUDr. K. Križanová
Bratislava, Slovenská republika


11:20 – 11:30 PRESTÁVKA NA KÁVU


11:30 – 12:30 Téma: Paliatívna starostlivosť I.
(Koordinátor:
MUDr. A. Škripeková, PhD., MUDr. G. Chowaniecová)

Aula

Paliatívna starostlivosť u pacientov s onkologickým pľúcnym ochorením
MUDr. G. Chowaniecová
Nitra, Slovenská republika

Bolesť u karcinomu pankreasu a léčba
MUDr. H. Bihányová
Nitra, Slovenská republika

Syndróm nádorovej anorexie a kachexie
MUDr. A. Rábeková
Nitra, Slovenská republika

Etické otázniky umelej výživy v paliatívnej
starostlivosti
MUDr. J. Ďurková
Nitra, Slovenská republika

Incidencia depresívnej symptomatológie u onkologických pacientov- súvislosť s vnímaním
životnej zmysluplnosti
MUDr. B. Mešková
Trenčín, Slovenská republika


Diskusia


12:30 – 14:00 PRESTÁVKA NA OBED


14:00 – 15:15 Téma: Paliatívna starostlivosť II.
(Koordinátor: MUDr. A. Kollárová, MUDr. K. Križanová)
Aula

Čo by mal vedieť onkológ o výžive - väčšinou mu pripomenie paliatológ
MUDr. A. Škripeková, PhD.
Bratislava, Slovenská republika

Neonkologické indikácie na hospicovú starostlivosť
MUDr. J. Hoozová
Bratislava, Slovenská republika

PEG - Perkutánna endoskopická gastrostómia
MUDr. O. Holička, MUDr. T. Štrpka
Nitra, Slovenská republika

Paliatívna starostlivosť u pacientov s neonkologickým pľúcnym ochorením
MUDr. G. Majerníková, MUDr. B. Matula,
MUDr. S. Majerník
Nitra, Slovenská republika


Diskusia


15:15 – 15:30 PRESTÁVKA NA KÁVU


15:30 – 16:45 Téma: Paliatívna starostlivosť III.
(Koordinátor: MUDr. M. Mojžíšová, MUDr. L. Šóthová)
Aula

Terminálne štádiá sklerosis multiplex
MUDr. A. Kollárová
Palárikovo, Slovenská republika

Infekcie kože, komplexná liečba a využitie svetelnej terapie pri herpetických infekciách, kazuistiky
MUDr. V. Vahalová
Nitra, Slovenská republika

Paliatívna starostlivosť v terminálnych štádiách ALS
MUDr. L. Šóthová
Nitra, Slovenská republika

Rešpekt k rozhodnutiu zomierajúceho v mobilnom hospici
MUDr. K. Kroftová
Nitra, Slovenská republika

Potreba uzatvárania - dôležitá súčasť ukončovanie životného cyklu
PhDr. P. Klubert, PhD., Mgr. Z. Németyová,
Mgr. M. Kučková Veselá
Nitra, Slovenská republika


Diskusia


17:00 – 17:30 Adorácia
18:00 – 19:00 Koncert v Katedrále sv. Emeráma v Nitre
19:00 – 20:00 Nočný výstup na vežu Katedrály sv. Emeráma v Nitre


(Hospice.sk: Máte svoj názor na túto zprávu? Napíšte ju formou "Komentára")

18.9. 2017, 13:25 - Lucia Bosáková

predchádzajúca zpráva
ďalšia zpráva

Komentáre (0):
 
ePrihlášky
Stanovy AHS

Prihláška AHS

Žiadosť o členstvo v Sekcii paliatívnej starostlivosti SLS

Hospic v Bardejovskej
Novej Vsi:

Žiadosť o prijatie pacienta do hospicu

Hospic Rohovce:
Žiadosť o prijatie pacienta do hospicu
Vyjadrenie lekára k prijatiu pacienta do hospicu

Hospic v Nitre:
Vyjadrenie lekára
Žiadosť o prijatie a informovaný súhlas

Hospic v Lučenci:
Žiadosť o prijatie do Hospicu

Hospic v Trenčíne:
Žiadosť o prijatie do Hospicu
Vyjadrenie lekára k prijatiu

Hospic v Ľubici:
Informácie pred prijatím pacienta a informovaný súhlas
Žiadosť o prijatie pacienta

Hospic Trstice:
Žiadosť o prijatie pacienta
Vyjadrenie lekára - indikácia k prijatiu
Sponzori
Ignum

Babinet.cz: Vše pro ženy a dívky
Dokumenty
Koncepcia zdravotnej starostlivosti v odbore paliatívna medicína vrátane hospicovej starostlivosti, z dňa 19. 6. 2006

Ochrana ľudských práv a dôstojnosti terminálne chorých a umierajúcich

Anketa
Chceli by ste na Slovensku legalizovať eutanáziu?

Áno
(36 %)
Nie
(32 %)
Neviem
(32 %)
Počet odpovedí: 613345
Reklama

Tiráž
Copyright: © 2002-2013, Ing. Juraj Kizák, +420 722 828 293, Oficiálny partner: Kizak.com, Team Hospice.sk: Ing. Juraj Kizák, (hľadajú sa spolupracovníci), Design and support: Jan Helikar, Programovanie: Michal Novák, Štatistika: Toplist.cz, Založené: 15. septembra 2002, Sponsor: Babinet.sk - komunitný priestor pre ženy Copyright Babinet: © 2000-2013, Ing. Juraj Kizák

Anorexie, Prezidentka, Vangogh, Modigliani, Gauguin

TOPlist