Hlavná stránka – Adresár – Literatúra – Legislatíva – Slovníček – Archív – Odkazy – HOSPICE.CZ English summary 
Hospice 2.1, build 0918
Otázky a odpovede
Čo je hospic?

Čo je paliatívna starostlivosť, liečba, medicína?

Kde sú už existujúce hospice?

Kde a čo si môžem prečítať o hospicoch?

Aké dnes existují právne normy týkajúce sa hospicov?

Aké sú indikácie na konzílium a/alebo hospitalizáciu na oddelení paliatívnej starostlivosti alebo v hospici?

Ako možem podporiť hospicové hnutie?

Čo robiť, keď niekto potrebuje hospicovú starostlivosť?

ePublikácie
Katarína Adamicová, Želmíra Fetisovová, Alena Mažgútová:
Postgraduálne témy komplementárnej hospicovej starostlivosti

Radoslav Lojan:
Etické a psychologické aspekty sprevádzania nemocných a zomierajúcich

Zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie
Pacient v hospici

Zborník vedeckých a odborných príspevkov z 5. bienále hospicovej starostlivosti 2014
Hospicová starostlivosť v postmodernej spoločnosti

Katarína Adamicová, Želmíra Fetisovová, Alena Mažgútová a kolektív:
Hospice v záverečných prácach

Zborník z vedeckej konferencie
"Quo vadis hospic... ",
Bardejov, 11.-12. 10.2012

Zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie
SPOLUPRÁCA POMÁHAJÚCICH PROFESIÍ V PALIATÍVNEJ A HOSPICOVEJ STAROSTLIVOSTI,
Bardejov 2011

Stan Tomandl:
Práca s kómou a paliatívna starostlivosť (manuál)

Alena Ferančíková, PhDr.Patricia Porubčanová: Činnosť Občianskeho združenia Hospic Matky Božej v trnavskom regióne – perspektíva dôstojného zomierania

Mgr. Jana Melišová: Sociálna starostlivosť o zomierajúcich a ich rodiny

MUDr. Mária Jasenková: Paliatívna starostlivosť v detskom veku

MUDr. L. Scheidova, CSc.:
Vývoj zdravotnických zariadení z historického pohľadu

MUDr. L. Scheidova, CSc.:
Pojmy paliatívnej a hospicovej liečby

MUDr. S. Fabuš, MUDr. M. Kulichová:
Model zomierania pre tretie tisícročie

Ľ. Pikulová:
Domáca hospicová starostlivosť

MUDr. S. Fabuš, MUDr. M. Kulichová:
Domáca hospicová starostlivosť v systéme soc.-zdrav. služieb

MUDr. S. Fabuš, MUDr. M. Kulichová:
Definície v paliatívnej starostlivosti

MUDr. S. Fabuš:
Vývoj Hospicového hnutia na Slovensku

 
Vyhľadávanie
       

Správy

23. 9.2017, Nitra: Konferencia pri príležitosti 10. výročia otvorenia Hospicu Dom pokoja a zmieru u Bernadetky
Vážené kolegyne a kolegovia, milí priatelia. V mene organizačného výboru si Vás dovoľujem pozvať na Konferenciu pri príležitosti 10. výročia otvorenia Hospicu Dom pokoja a zmieru u Bernadetky v Nitre.

Súčasťou programu je sekcia lekárov a sekcia sestier, dobrovoľníkov, sociálnych pracovníkov a duchovnej služby. Pre úspešný priebeh a organizáciu konferencie si Vás dovoľujem poprosiť o dodržanie uvedených termínov na prihlásenie k aktívnej alebo pasívnej účasti a odoslanie abstraktov.

Tešíme sa na stretnutie s Vami, za organizačný výbor: MUDr. Leona ŠóthováPodujatie: Konferencia pri príležitosti 10. výročia otvorenia Hospicu Dom pokoja a zmieru u Bernadetky v Nitre


Miesto a dátum konania:
23. september,
Kňazský seminár sv. Gorazda, Samova 14, 94901 Nitra


Organizátori:
Hospic Dom pokoja a zmieru u Bernadetky v Nitre

Organizačný výbor:
MUDr. Leona Šóthová, PhDr. Mária Cibuľová PhD.Témy:
Lekárska sekcia: paliatívna medicína - kazuistiky, vária
Sesterská sekcia: ošetrovateľstvo v paliatívnej medicíne-kazuistiky, vária


Dôležité termíny:
- prihláška: aktívna účasť do 10. septembra, pasívna účasť: do 10. septembra
- odoslanie abstraktu do 14. septembra

Lekári: prihlášku na aktívnu účasť a abstrakty prednášok zasielajte na kontaktnú e-mailovú adresu: koordinator@hospicnitra.sk v tvare: názov prednášky autori pracovisko

Sestry: hlavnasestra@hospicnitra.sk

Formát pre abstrakt:
Program - Microsoft Word; Písmo - Times New Roman 12; Riadkovanie – jednoduché; Rozsah 1 strana A5; Do abstraktu nevkladajte tabuľky, grafy, obrázkySpôsob registrácie:
Na hore uvedené kontaktné e-mailové adresy
Pri registrácii uveďte: meno a priezvisko pracovisko registračné číslo LK alebo SKSaPA


Účastnícky poplatok (platba pri registrácii):
Lekári 10 euro, sestry a ostatní 5 euro (poplatok zahŕňa: účasť na konferencii, organizačné zabezpečenie konferencie)


Ubytovanie:
Každý účastník si zabezpečuje a hradí ubytovanie individuálne


Kontaktné adresy:
koordinator@hospicnitra.sk, hlavnasestra@hospicnitra.sk


Za kolektív Hospicu v Nitre Lucia Bosáková(Hospice.sk: Máte svoj názor na túto zprávu? Napíšte ju formou "Komentára")

24.8. 2017.9:33 - Lucia Bosáková

predchádzajúca zpráva
ďalšia zpráva

Komentáre (1):
 
ePrihlášky
Stanovy AHS

Prihláška AHS

Žiadosť o členstvo v Sekcii paliatívnej starostlivosti SLS

Hospic v Bardejovskej
Novej Vsi:

Žiadosť o prijatie pacienta do hospicu

Hospic Rohovce:
Žiadosť o prijatie pacienta do hospicu
Vyjadrenie lekára k prijatiu pacienta do hospicu

Hospic v Nitre:
Vyjadrenie lekára
Žiadosť o prijatie a informovaný súhlas

Hospic v Lučenci:
Žiadosť o prijatie do Hospicu

Hospic v Trenčíne:
Žiadosť o prijatie do Hospicu
Vyjadrenie lekára k prijatiu

Hospic v Ľubici:
Informácie pred prijatím pacienta a informovaný súhlas
Žiadosť o prijatie pacienta

Hospic Trstice:
Žiadosť o prijatie pacienta
Vyjadrenie lekára - indikácia k prijatiu
Sponzori
Ignum

Babinet.cz: Vše pro ženy a dívky
Dokumenty
Koncepcia zdravotnej starostlivosti v odbore paliatívna medicína vrátane hospicovej starostlivosti, z dňa 19. 6. 2006

Ochrana ľudských práv a dôstojnosti terminálne chorých a umierajúcich

Anketa
Chceli by ste na Slovensku legalizovať eutanáziu?

Áno
(36 %)
Nie
(32 %)
Neviem
(32 %)
Počet odpovedí: 613327
Reklama

Tiráž
Copyright: © 2002-2013, Ing. Juraj Kizák, +420 722 828 293, Oficiálny partner: Kizak.com, Team Hospice.sk: Ing. Juraj Kizák, (hľadajú sa spolupracovníci), Design and support: Jan Helikar, Programovanie: Michal Novák, Štatistika: Toplist.cz, Založené: 15. septembra 2002, Sponsor: Babinet.sk - komunitný priestor pre ženy Copyright Babinet: © 2000-2013, Ing. Juraj Kizák

Anorexie, Prezidentka, Vangogh, Modigliani, Gauguin

TOPlist