Hlavná stránka – Adresár – Literatúra – Legislatíva – Slovníček – Archív – Odkazy – HOSPICE.CZ English summary 
Hospice 2.1, build 0918
Otázky a odpovede
Čo je hospic?

Čo je paliatívna starostlivosť, liečba, medicína?

Kde sú už existujúce hospice?

Kde a čo si môžem prečítať o hospicoch?

Aké dnes existují právne normy týkajúce sa hospicov?

Aké sú indikácie na konzílium a/alebo hospitalizáciu na oddelení paliatívnej starostlivosti alebo v hospici?

Ako možem podporiť hospicové hnutie?

Čo robiť, keď niekto potrebuje hospicovú starostlivosť?

ePublikácie
Katarína Adamicová, Želmíra Fetisovová, Alena Mažgútová:
Postgraduálne témy komplementárnej hospicovej starostlivosti

Radoslav Lojan:
Etické a psychologické aspekty sprevádzania nemocných a zomierajúcich

Zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie
Pacient v hospici

Zborník vedeckých a odborných príspevkov z 5. bienále hospicovej starostlivosti 2014
Hospicová starostlivosť v postmodernej spoločnosti

Katarína Adamicová, Želmíra Fetisovová, Alena Mažgútová a kolektív:
Hospice v záverečných prácach

Zborník z vedeckej konferencie
"Quo vadis hospic... ",
Bardejov, 11.-12. 10.2012

Zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie
SPOLUPRÁCA POMÁHAJÚCICH PROFESIÍ V PALIATÍVNEJ A HOSPICOVEJ STAROSTLIVOSTI,
Bardejov 2011

Stan Tomandl:
Práca s kómou a paliatívna starostlivosť (manuál)

Alena Ferančíková, PhDr.Patricia Porubčanová: Činnosť Občianskeho združenia Hospic Matky Božej v trnavskom regióne – perspektíva dôstojného zomierania

Mgr. Jana Melišová: Sociálna starostlivosť o zomierajúcich a ich rodiny

MUDr. Mária Jasenková: Paliatívna starostlivosť v detskom veku

MUDr. L. Scheidova, CSc.:
Vývoj zdravotnických zariadení z historického pohľadu

MUDr. L. Scheidova, CSc.:
Pojmy paliatívnej a hospicovej liečby

MUDr. S. Fabuš, MUDr. M. Kulichová:
Model zomierania pre tretie tisícročie

Ľ. Pikulová:
Domáca hospicová starostlivosť

MUDr. S. Fabuš, MUDr. M. Kulichová:
Domáca hospicová starostlivosť v systéme soc.-zdrav. služieb

MUDr. S. Fabuš, MUDr. M. Kulichová:
Definície v paliatívnej starostlivosti

MUDr. S. Fabuš:
Vývoj Hospicového hnutia na Slovensku

 
Vyhľadávanie
       

Správy

Nový stacionár v Bardejovskej Novej Vsi otvorený posviackou
Slovenská katolícka charita, ktorej ústredným mottom je „Pomáhajte nám pomáhať“ vytvorila v rámci osláv svojej 90 ročnej existencie, zriadila prostredníctvom svojej Arcidiecéznej charity Košice ďalšie kvalitné sociálne zariadenie. Ide o perfektné dielo: Denný stacionár pre seniorov sv. Matky Terezy v Bardejovskej Novej Vsi. (Fotky budů doplnené v najbližších dňoch)

Prívetivé a útulné zariadenie je umiestnené v novej zrekonštruovanej reštaurácii na Nám. Ladislava Berku. Jeho poslanie a činnosť je garantovaná našim Hospicom Matky Terezy, ktorý je zárukou, o čom nikto nepochybuje a teda sme presvedčení, že bude odborným a serióznym pomocníkom pre odkázaných občanov v Bardejovskej Novej Vsi i širšieho okolia. Jeho hlavnou úlohou je podstatnou mierou sa pričiňovať o dôstojné skvalitnenie každodenného, neraz náročného života.Po istej skúšobnej lehote a uvedení stacionára do prevádzky - tak ako je zvykom pri otváraní cirkevných zariadení, bol vykonaný kropeničkou a kadidlom slávnostný akt posviacky.

Slávnosť začala sv. omšou, ktorú celebroval dekan -farár Mons. Pavol Marton s koncelebráciou vdp. Mgr. Martina Kertýsa, nášho misionára v USA a hospicového duchovného Mgr. Jozefa Ćelovského. Na sv. omši, ktorú hudobne sprevádzala Mgr. Mária Jevčáková. odznela oslovujúca homília Mons. Martona, zvýrazňujúca silu modlitieb (najmä Otčenáš a Zdravas) tak potrebných pri starostlivosti o trpiacich pacientov. Pripomenul, že pri týchto pokiaľ majú byť účinné je žiaduce, aby vychádzali z úprimného srdca, lebo iba vtedy sú zárukou pomoci i úspechu pri tejto tak náročnej a záslužnej práci. Avšak najmä vtedy majú efekt, ak sa konajú s veľkou láskou, hoci sa nemusí vždy jednať iba o veľké veci. V závere ocenil a vyjadril veľkú vďačnosť a uznanie tým, ktorí v stacionári i hospici pracujú a tvoria perfektné prostredie pre svojich klientov a pacientov na nich odkázaných.Potom sa už pozvaná spoločnosť presunula z hospicu do stacionára, kde ju privítali hudobníci z Cirkevnej hudobnej školy spolu s jeho koordinátorkou Mgr. Annou Kertýsovou. Na posväcujúcom akte zariadenia i jeho vybavenia, sa zúčastnili aj PhDr. Tatiana Fedáková (ved. SO) a Mgr. Slávka Hanuščaková, obidve z MsÚ, vedenie Hospicu Matky Terezy a niekoľkí dobrodinci, sponzori a dobrovoľníci, ktorí sa o dielo pričinili. Po uskutočnení svätiaceho aktu, ktorý vykonali už spomínaní celebranti odznel Mariánsky príhovor v podaní hospicovej dobrovoľníčky Anny Vavrekovej a prítomní boli informovaní aj o vzniku nového Združenia zázračnej medaily, o ktorého šľachetnej činnosti informovala prítomných rehoľná sestra Jozefa z radu vincentiek.

Potom už nasledovala agapé, na ktorej prítomní v jej kuloároch hľadali navzájom ďalšie možnosti k tomu, ako sprístupniť a otvoriť brány stacionáru čo najväčšiemu počtu núdznych a odkázaných na jeho kvalitné služby.


(Hospice.sk: Máte svoj názor na túto zprávu? Napíšte ju formou "Komentára")

24.7. 2017, 11:43 - Mgr. Ing. Jozef Krajči

predchádzajúca zpráva
ďalšia zpráva

Komentáre (1):
 
ePrihlášky
Stanovy AHS

Prihláška AHS

Žiadosť o členstvo v Sekcii paliatívnej starostlivosti SLS

Hospic v Bardejovskej
Novej Vsi:

Žiadosť o prijatie pacienta do hospicu

Hospic Rohovce:
Žiadosť o prijatie pacienta do hospicu
Vyjadrenie lekára k prijatiu pacienta do hospicu

Hospic v Nitre:
Vyjadrenie lekára
Žiadosť o prijatie a informovaný súhlas

Hospic v Lučenci:
Žiadosť o prijatie do Hospicu

Hospic v Trenčíne:
Žiadosť o prijatie do Hospicu
Vyjadrenie lekára k prijatiu

Hospic v Ľubici:
Informácie pred prijatím pacienta a informovaný súhlas
Žiadosť o prijatie pacienta

Hospic Trstice:
Žiadosť o prijatie pacienta
Vyjadrenie lekára - indikácia k prijatiu
Sponzori
Ignum

Babinet.cz: Vše pro ženy a dívky
Dokumenty
Koncepcia zdravotnej starostlivosti v odbore paliatívna medicína vrátane hospicovej starostlivosti, z dňa 19. 6. 2006

Ochrana ľudských práv a dôstojnosti terminálne chorých a umierajúcich

Anketa
Chceli by ste na Slovensku legalizovať eutanáziu?

Áno
(36 %)
Nie
(32 %)
Neviem
(32 %)
Počet odpovedí: 613343
Reklama

Tiráž
Copyright: © 2002-2013, Ing. Juraj Kizák, +420 722 828 293, Oficiálny partner: Kizak.com, Team Hospice.sk: Ing. Juraj Kizák, (hľadajú sa spolupracovníci), Design and support: Jan Helikar, Programovanie: Michal Novák, Štatistika: Toplist.cz, Založené: 15. septembra 2002, Sponsor: Babinet.sk - komunitný priestor pre ženy Copyright Babinet: © 2000-2013, Ing. Juraj Kizák

Anorexie, Prezidentka, Vangogh, Modigliani, Gauguin

TOPlist