Hlavná stránka – Adresár – Literatúra – Legislatíva – Slovníček – Archív – Odkazy – HOSPICE.CZ English summary 
Hospice 2.1, build 0918
Otázky a odpovede
Čo je hospic?

Čo je paliatívna starostlivosť, liečba, medicína?

Kde sú už existujúce hospice?

Kde a čo si môžem prečítať o hospicoch?

Aké dnes existují právne normy týkajúce sa hospicov?

Aké sú indikácie na konzílium a/alebo hospitalizáciu na oddelení paliatívnej starostlivosti alebo v hospici?

Ako možem podporiť hospicové hnutie?

Čo robiť, keď niekto potrebuje hospicovú starostlivosť?

ePublikácie
Katarína Adamicová, Želmíra Fetisovová, Alena Mažgútová:
Postgraduálne témy komplementárnej hospicovej starostlivosti

Radoslav Lojan:
Etické a psychologické aspekty sprevádzania nemocných a zomierajúcich

Zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie
Pacient v hospici

Zborník vedeckých a odborných príspevkov z 5. bienále hospicovej starostlivosti 2014
Hospicová starostlivosť v postmodernej spoločnosti

Katarína Adamicová, Želmíra Fetisovová, Alena Mažgútová a kolektív:
Hospice v záverečných prácach

Zborník z vedeckej konferencie
"Quo vadis hospic... ",
Bardejov, 11.-12. 10.2012

Zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie
SPOLUPRÁCA POMÁHAJÚCICH PROFESIÍ V PALIATÍVNEJ A HOSPICOVEJ STAROSTLIVOSTI,
Bardejov 2011

Stan Tomandl:
Práca s kómou a paliatívna starostlivosť (manuál)

Alena Ferančíková, PhDr.Patricia Porubčanová: Činnosť Občianskeho združenia Hospic Matky Božej v trnavskom regióne – perspektíva dôstojného zomierania

Mgr. Jana Melišová: Sociálna starostlivosť o zomierajúcich a ich rodiny

MUDr. Mária Jasenková: Paliatívna starostlivosť v detskom veku

MUDr. L. Scheidova, CSc.:
Vývoj zdravotnických zariadení z historického pohľadu

MUDr. L. Scheidova, CSc.:
Pojmy paliatívnej a hospicovej liečby

MUDr. S. Fabuš, MUDr. M. Kulichová:
Model zomierania pre tretie tisícročie

Ľ. Pikulová:
Domáca hospicová starostlivosť

MUDr. S. Fabuš, MUDr. M. Kulichová:
Domáca hospicová starostlivosť v systéme soc.-zdrav. služieb

MUDr. S. Fabuš, MUDr. M. Kulichová:
Definície v paliatívnej starostlivosti

MUDr. S. Fabuš:
Vývoj Hospicového hnutia na Slovensku

 
Vyhľadávanie
       

Správy

KONFERENCIA v Martine: VI. bienále hospicovej starostlivosti
Hospice, o. z., Martin, Hospice-EDU, o. z., Martin, Ústav pôrodnej asistencie JLF UK v Martine,JLF UK v Martine poriadajú v sobotu 10. septembra 2016 už VI. bienále hospicovej starostlivosti.

KONFERENCIA O HOSPICOVEJ STAROSTLIVOSTI je venovaná pamiatke doc. PhDr. Alžbety Hanzlíkovej, PhD.


Termín konania
Sobota 10. septembra 2016


Miesto konania
JLF UK, Ústav pôrodnej asistencie JLF UK v Martine
Malá Hora 5
MartinPROGRAM

Sobota 10. septembra 2016

8.00–9.00 Prezentácia a registrácia účastníkov konferencie

9.00–9.15 Otvorenie konferencie

9.15–10.00 Sekcia úvodných prednášok
Predsedníctvo: Prof. MUDr. Katarína Adamicová, PhD., doc. MUDr. Želmíra
Fetisovová, PhD.

1. Alžbeta Hanzlíková a jej pôsobenie v Hospice, o. z., Martin Želmíra Fetisovová, Katarína Adamicová, Alena Mažgútová
Hospice, o. z., Martin

2. Forenzná expertíza ostatkov sv. Jána Almužníka v Bratislave
František Štuller, František Novomeský
1 Súdnolekárske pracovisko ÚDZS Martin, 2 Ústav súdneho lekárstva a medicínskych expertíz JLF UK Martin

3. Možnosti formovania medikov pre prácu v hospicových zariadeniach
Michal Žiaran
RK farnosť v Martine

10.00–10.30 Prestávka a občerstvenie

10.30–11.50 I. sekcia
Predsedníctvo: Doc. MUDr. Želmíra Fetisovová, PhD. , PhDr. Simona Kelčíková, PhD.

4. Lekár ako dobrovoľník v univerzitnej nemocnici
Hilda Nagyová, Beatrix Nagyová (15 min) Dobrovoľníčka UNM pod duchovnou správou UNM, Martin, Zariadenie pre geriatrických pacientov Oxford, GB

5. Skúmanie hygieny rúk sestier v ambulantnej starostlivosti ‒ aspekt self assessmentu hygieny rúk a vedomostí
Simona Kelčíková
Ústav pôrodnej asistencie JLF UK, Martin

6. Pomoc ženám s onkologickým ochorením prsníka. Z činnosti o. z. Turčianske Venuše Želmíra Brozmannová
Turčianske Venuše, o. z., Martin

7. Význam a techniky kompresívnej terapie
Blanka Fatráková
Dermatovenerologická klinika JLF UK a UNM, Martin

8. Zmeny prístupu k prevencii pacientok s karcinómom prsníka

Dana Šefránková

KSaMCH JLF UK a UNM,  Martin


11.50–12.15 Prestávka a občerstvenie

12.15–13.20 II. sekcia
Predsedníctvo: MUDr. Alena Mažgútová, PhD., Mgr. Ivan Moďoroši, PhD.

9. Informovanost vysokoškolských studentů o darcovství kostní dřeně
Ilona Plevová, Gabriela Kuráňová
Ostravská univerzita v Ostrave

10. Sondy do komunikácie
Alena Mažgútová
Psychiatrická klinika JLF UK a UNM, Martin, Hospice, o. z., Martin

11. Osem zlých myšlienok a boj proti nim

Ivan Moďoroši

Katolícka univerzita, Ružomberok

12. Webinář
Katarína Adamicová
Ústav patologickej anatómie JLF UK a UNM, Martin

13. Spiritualita v tvorbe F. M. Dostojevského
Ivan Moďoroši
Katolícka univerzita, Ružomberok

13.30–14.00 Prestávka

14.00–15.30 Panelová diskusia
Vedúci diskusie: Prof. MUDr. Katarína Adamicová, PhD., doc. MUDr. Želmíra Fetisovová, PhD., MUDr. Alena Mažgútová, PhD., Mgr. Ivan Moďoroši, PhD.

15. 30–17.00 Zakončenie a zhodnotenie konferencie

Prosíme prednášajúcich, aby svoje príspevky priniesli vo forme publikácie na USB kľúči, prípadne ich poslali do 10 dní (do 20. septembra 2016), aby sme mohli recenzovaný zborník prednášok vydať ešte v tomto kalendárnom roku. Ďakujeme. Organizačný výbor konferencie

BODOVÉ HODNOTENIE PODUJATIA od Akreditačnej rady Slovenska pre kontinuálne medicínske vzdelávanie

Aktívna účasť Pasívna účasť 5 kreditov
autor 10 kreditov
prví dvaja spoluautori po 5 kreditov(Hospice.sk: Máte svoj názor na túto zprávu? Napíšte ju formou "Komentára")

30.8. 2016, 10:12 - MUDr. Katarína Adamicová

predchádzajúca zpráva
ďalšia zpráva

Komentáre (90):
 
ePrihlášky
Stanovy AHS

Prihláška AHS

Žiadosť o členstvo v Sekcii paliatívnej starostlivosti SLS

Hospic v Bardejovskej
Novej Vsi:

Žiadosť o prijatie pacienta do hospicu

Hospic Rohovce:
Žiadosť o prijatie pacienta do hospicu
Vyjadrenie lekára k prijatiu pacienta do hospicu

Hospic v Nitre:
Vyjadrenie lekára
Žiadosť o prijatie a informovaný súhlas

Hospic v Lučenci:
Žiadosť o prijatie do Hospicu

Hospic v Trenčíne:
Žiadosť o prijatie do Hospicu
Vyjadrenie lekára k prijatiu

Hospic v Ľubici:
Informácie pred prijatím pacienta a informovaný súhlas
Žiadosť o prijatie pacienta

Hospic Trstice:
Žiadosť o prijatie pacienta
Vyjadrenie lekára - indikácia k prijatiu
Sponzori
Ignum

Babinet.cz: Vše pro ženy a dívky
Dokumenty
Koncepcia zdravotnej starostlivosti v odbore paliatívna medicína vrátane hospicovej starostlivosti, z dňa 19. 6. 2006

Ochrana ľudských práv a dôstojnosti terminálne chorých a umierajúcich

Anketa
Chceli by ste na Slovensku legalizovať eutanáziu?

Áno
(36 %)
Nie
(32 %)
Neviem
(32 %)
Počet odpovedí: 598352
Reklama

Tiráž
Copyright: © 2002-2013, Ing. Juraj Kizák, +420 722 828 293, Oficiálny partner: Kizak.com, Team Hospice.sk: Ing. Juraj Kizák, (hľadajú sa spolupracovníci), Design and support: Jan Helikar, Programovanie: Michal Novák, Štatistika: Toplist.cz, Založené: 15. septembra 2002, Sponsor: Babinet.sk - komunitný priestor pre ženy Copyright Babinet: © 2000-2013, Ing. Juraj Kizák

Anorexie, Prezidentka, Vangogh, Modigliani, Gauguin

TOPlist