Hlavná stránka – Adresár – Literatúra – Legislatíva – Slovníček – Archív – Odkazy – HOSPICE.CZ English summary 
Hospice 2.1, build 0918
Otázky a odpovede
Čo je hospic?

Čo je paliatívna starostlivosť, liečba, medicína?

Kde sú už existujúce hospice?

Kde a čo si môžem prečítať o hospicoch?

Aké dnes existují právne normy týkajúce sa hospicov?

Aké sú indikácie na konzílium a/alebo hospitalizáciu na oddelení paliatívnej starostlivosti alebo v hospici?

Ako možem podporiť hospicové hnutie?

Čo robiť, keď niekto potrebuje hospicovú starostlivosť?

ePublikácie
Katarína Adamicová, Želmíra Fetisovová, Alena Mažgútová:
Postgraduálne témy komplementárnej hospicovej starostlivosti

Radoslav Lojan:
Etické a psychologické aspekty sprevádzania nemocných a zomierajúcich

Zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie
Pacient v hospici

Zborník vedeckých a odborných príspevkov z 5. bienále hospicovej starostlivosti 2014
Hospicová starostlivosť v postmodernej spoločnosti

Katarína Adamicová, Želmíra Fetisovová, Alena Mažgútová a kolektív:
Hospice v záverečných prácach

Zborník z vedeckej konferencie
"Quo vadis hospic... ",
Bardejov, 11.-12. 10.2012

Zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie
SPOLUPRÁCA POMÁHAJÚCICH PROFESIÍ V PALIATÍVNEJ A HOSPICOVEJ STAROSTLIVOSTI,
Bardejov 2011

Stan Tomandl:
Práca s kómou a paliatívna starostlivosť (manuál)

Alena Ferančíková, PhDr.Patricia Porubčanová: Činnosť Občianskeho združenia Hospic Matky Božej v trnavskom regióne – perspektíva dôstojného zomierania

Mgr. Jana Melišová: Sociálna starostlivosť o zomierajúcich a ich rodiny

MUDr. Mária Jasenková: Paliatívna starostlivosť v detskom veku

MUDr. L. Scheidova, CSc.:
Vývoj zdravotnických zariadení z historického pohľadu

MUDr. L. Scheidova, CSc.:
Pojmy paliatívnej a hospicovej liečby

MUDr. S. Fabuš, MUDr. M. Kulichová:
Model zomierania pre tretie tisícročie

Ľ. Pikulová:
Domáca hospicová starostlivosť

MUDr. S. Fabuš, MUDr. M. Kulichová:
Domáca hospicová starostlivosť v systéme soc.-zdrav. služieb

MUDr. S. Fabuš, MUDr. M. Kulichová:
Definície v paliatívnej starostlivosti

MUDr. S. Fabuš:
Vývoj Hospicového hnutia na Slovensku

 
Vyhľadávanie
       

Správy

Bardejov 2016: Šťastných 13 rokov hospicu
Prvého júla t.r. vstúpil prvý slovenský hospic, hospic Matky Terezy už do svojej 14. požehnanej a úspešnej sezóny. Zdalo by sa, že tento významný deň nebol v činnosti hospicu ničím výnimočným, prebehol tak ako iné pracovné dni, teda v plnom nasadení svojho skvelého personálu. Neznamená to však, že si ho v úcte nepripomenuli, akurát slávnosť sa konala vo viacerých etapách.Ďalší rok existencie, ktorý hospic zavŕšil, začal v podstate v jeho úvode III. plesom priateľov hospicu. Potom nasledovala Spomienková slávnosť za zomrelých v hospici počas minulého roka. Ďalším podujatím, ktorého cieľom bol výlet na Spiš, si zamestnanci s deťmi upevňovali svoje vzájomné vzťahy po stránke duchovnej i spoločenskej, keď navštívili kláštor Palotínov so Svätou bránou v Smižanoch, zoologickú záhradu v Spiš.Novej Vsi a iné zaujímavosti. Úspešná bola aj desiata Medzinárodná vedecká a odborná hospicová konferencia, ktorá si svojou úrovňou stále udržuje vysoký štandard a je veľmi vyhľadávanou.

V ďalšom období pripravuje hospic spoločne so svojim občianskym združením (OZ/HMT) Benefičnú slávnosť v Bazilike sv. Egídia na počesť kanonizácie svojej patrónky Matky Terezy (9.septembra/17:00). Táto bude pozostávať so slávnostnej sv. omše a kultúrno-spoločenského programu, na ktorom vystúpia miestne spevácke zbory a populárna Anna Servická. Prítomní budú obdarovaní pamätným obrázkom Matky Terezy.

Medzi ďalšími podujatiami, ktoré mieni vedenie hospicu v spolupráci s OZ/HMT zorganizovať by mala byť ďakovná duchovno-kultúrna slávnosť v Bardejovskej Novej Vsi pre dobrovoľníkov, sponzorov a dobrodincov v rámci Svetového dňa hospicov v októbri, ako aj tradičné a obľúbené Ekumenické uvítanie Betlehemského svetla na Radničnom námestí priamo na poludnie štedrého vianočného dňa.

Z uvedeného vidno, že hospic, napriek tomu, že je mimoriadne využitý svojimi pracovnými záležitosťami ponúka aj mnohé iné súce a žiaduce aktivity, ktoré naznačujú jeho opodstatnenosť a užitočnosť nielen v našom regióne.

Pri tejto príležitosti poprajme jeho osadenstvu i tým, ktorí sú nápomocní pri realizovaní jeho požehnaných činnosti mnoho zdravia, i dobrého ako aj ďalších úspechov viditeľných pri vykonávaní tak náročnej práce i zviditeľňovaní nášho skvelého mesta doma i v zahraničí.


(Hospice.sk: Máte svoj názor na túto zprávu? Napíšte ju formou "Komentára")

3.7. 2016, 14:37 - Mgr. Ing. Jozef Krajči

predchádzajúca zpráva
ďalšia zpráva

Komentáre (11):
 
ePrihlášky
Stanovy AHS

Prihláška AHS

Žiadosť o členstvo v Sekcii paliatívnej starostlivosti SLS

Hospic v Bardejovskej
Novej Vsi:

Žiadosť o prijatie pacienta do hospicu

Hospic Rohovce:
Žiadosť o prijatie pacienta do hospicu
Vyjadrenie lekára k prijatiu pacienta do hospicu

Hospic v Nitre:
Vyjadrenie lekára
Žiadosť o prijatie a informovaný súhlas

Hospic v Lučenci:
Žiadosť o prijatie do Hospicu

Hospic v Trenčíne:
Žiadosť o prijatie do Hospicu
Vyjadrenie lekára k prijatiu

Hospic v Ľubici:
Informácie pred prijatím pacienta a informovaný súhlas
Žiadosť o prijatie pacienta

Hospic Trstice:
Žiadosť o prijatie pacienta
Vyjadrenie lekára - indikácia k prijatiu
Sponzori
Ignum

Babinet.cz: Vše pro ženy a dívky
Dokumenty
Koncepcia zdravotnej starostlivosti v odbore paliatívna medicína vrátane hospicovej starostlivosti, z dňa 19. 6. 2006

Ochrana ľudských práv a dôstojnosti terminálne chorých a umierajúcich

Anketa
Chceli by ste na Slovensku legalizovať eutanáziu?

Áno
(36 %)
Nie
(32 %)
Neviem
(32 %)
Počet odpovedí: 598317
Reklama

Tiráž
Copyright: © 2002-2013, Ing. Juraj Kizák, +420 722 828 293, Oficiálny partner: Kizak.com, Team Hospice.sk: Ing. Juraj Kizák, (hľadajú sa spolupracovníci), Design and support: Jan Helikar, Programovanie: Michal Novák, Štatistika: Toplist.cz, Založené: 15. septembra 2002, Sponsor: Babinet.sk - komunitný priestor pre ženy Copyright Babinet: © 2000-2013, Ing. Juraj Kizák

Anorexie, Prezidentka, Vangogh, Modigliani, Gauguin

TOPlist