Hlavná stránka – Adresár – Literatúra – Legislatíva – Slovníček – Archív – Odkazy – HOSPICE.CZ English summary 
Hospice 2.1, build 0918
Otázky a odpovede
Čo je hospic?

Čo je paliatívna starostlivosť, liečba, medicína?

Kde sú už existujúce hospice?

Kde a čo si môžem prečítať o hospicoch?

Aké dnes existují právne normy týkajúce sa hospicov?

Aké sú indikácie na konzílium a/alebo hospitalizáciu na oddelení paliatívnej starostlivosti alebo v hospici?

Ako možem podporiť hospicové hnutie?

Čo robiť, keď niekto potrebuje hospicovú starostlivosť?

ePublikácie
Katarína Adamicová, Želmíra Fetisovová, Alena Mažgútová:
Postgraduálne témy komplementárnej hospicovej starostlivosti

Radoslav Lojan:
Etické a psychologické aspekty sprevádzania nemocných a zomierajúcich

Zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie
Pacient v hospici

Zborník vedeckých a odborných príspevkov z 5. bienále hospicovej starostlivosti 2014
Hospicová starostlivosť v postmodernej spoločnosti

Katarína Adamicová, Želmíra Fetisovová, Alena Mažgútová a kolektív:
Hospice v záverečných prácach

Zborník z vedeckej konferencie
"Quo vadis hospic... ",
Bardejov, 11.-12. 10.2012

Zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie
SPOLUPRÁCA POMÁHAJÚCICH PROFESIÍ V PALIATÍVNEJ A HOSPICOVEJ STAROSTLIVOSTI,
Bardejov 2011

Stan Tomandl:
Práca s kómou a paliatívna starostlivosť (manuál)

Alena Ferančíková, PhDr.Patricia Porubčanová: Činnosť Občianskeho združenia Hospic Matky Božej v trnavskom regióne – perspektíva dôstojného zomierania

Mgr. Jana Melišová: Sociálna starostlivosť o zomierajúcich a ich rodiny

MUDr. Mária Jasenková: Paliatívna starostlivosť v detskom veku

MUDr. L. Scheidova, CSc.:
Vývoj zdravotnických zariadení z historického pohľadu

MUDr. L. Scheidova, CSc.:
Pojmy paliatívnej a hospicovej liečby

MUDr. S. Fabuš, MUDr. M. Kulichová:
Model zomierania pre tretie tisícročie

Ľ. Pikulová:
Domáca hospicová starostlivosť

MUDr. S. Fabuš, MUDr. M. Kulichová:
Domáca hospicová starostlivosť v systéme soc.-zdrav. služieb

MUDr. S. Fabuš, MUDr. M. Kulichová:
Definície v paliatívnej starostlivosti

MUDr. S. Fabuš:
Vývoj Hospicového hnutia na Slovensku

 
Vyhľadávanie
       

Správy

Na margo konferencie „Pacient v hospici“ (Bardejov)
Do pestrého koloritu tohoročných bardejovských medzinárodných kultúrno-spoločenských a vedeckých podujatí sa celkom vhodne a jubilejne začlenila aj X. Medzinárodná hospicová konferencia s názvom „Pacient v hospici“, ktorá sa uskutočnila v dňoch 26. až 27. mája 2016 tradične v bardejovskom Poľsko - slovenskom dome. Jej hlavným usporiadateľom bol prvý slovenský charitný Hospic Matky Terezy (HMT), v spolupráci s Vysokou školou ZaSP sv. Alžbety Bratislava, Ústavom Kráľovnej pokoja Medžugorie Bardejov a Arcidiecéznou charitou Košice. Ďalšími boli: Mesto Bardejov prostredníctvom Poľsko-slovenského domu, NsP sv. Jakuba Bardejov, Regionálna pobočka SK sestier a PA Bardejov, UK PF Bratislava, UPJŠ Košice, OZ Matky Terezy Bardejov, Hospicjum sw. Lazarza Krakow a iné.
V minulosti sa táto konferencia konávala v rámci osláv Svetového dňa hospicov (október), ale v tomto roku sťaby náhodou  sa vhodne presunula do obdobia aktivít, ktoré sa budú konať na počesť kanonizácie patrónky hospicu, Matky Terezy (4. septembra t.r.). Po viacročných skúsenostiach opäť vyvolala veľký záujem i z okolitých krajín o čom svedčí bohatá účasť. Zúčastnilo sa na nej priebežne vyše 160 poslucháčov, ktorí si mali možnosť vypočuť 37 prednášok od 51 autorov, medzi ktorými na milé prekvapenie bolo oproti minulosti viacero Bardejovčanov, čo svedčí o dobrých vzťahoch medzi HMT i NsP. Ako býva dobrým zvykom a v Bardejove zvlášť, konferencii nechýbal okrem rozmeru duchovno- odborného ani kultúrne – spoločenský, keď organizátori zabezpečili pre nich možnosť navštívenia niektorých muzeálnych expozícií, krásnu baziliku sv.Egídia, synagógu, výstavné siene, ale i spoločenský večierok, ale i samotný hospic, čomu sa účastníci konferencie každoročne veľmi tešia.


V priebehu konferencie, ktorú otvorila vedúca HMT Mgr. Martina Proněková, sa prihovorili: Mons. Bernard Bober, v mene primátora mesta Bardejov PhDr. Tatiana Fedáková, za Vysokú školu prof. František Hanobik, za ADCH Ing. Cyril Korpesio. Pozvanie prijali aj prednosta okresného úradu Bardejov Ing. Miroslav Bujda, riaditeľ ABÚ Košice ThLic. Ján Urban a dekan Mons. Pavol Marton. K účastníkom sa prihovoril aj hospicový kňaz Mgr. Jozef Čeľovský. Úvodnú prednášku konferencie mal pomocný biskup P. SEODr. Michal Lach SJ. Pozvanie prijali aj odborníci z Čiech, Ukrajiny a Poľska a zástupkyne VŠZP z Bratislavy a Prešova. X. ročník tejto konferencie kultúrne obohatili žiaci z Cirkevnej základnej umeleckej školy sv. Jána Bosca Bardejov pod vedením zástupkyne jej riaditeľa Mgr. Márii Kertysovej. Pri občerstvení pomáhali žiaci z Hotelov ej akadémie Jána Andraščíka Bardejov pod vedením riaditeľky RNDr. Evy Čajkovej PhD. Konferenciu pôvabne moderovali Mgr. Anna Kertysová a Laura Proněková. Záujem o konferenciu prejavili aj média: Bardejovská televízia, Rádio Lumen, Ahoj Bardejov a Bardejovské novosti. Pri príležitosti konania konferencie Hospicu odovzdal pre HMT Mons. Bernard Bober šek v hodnote 4000 eur, na zakúpenie geriatrických mušľových kresiel pre vylepšenie podmienok pacientov hospicu.
Na konferencii odzneli vzácne príspevky orientované na súčasné hospicové, ale i zdravotnícke problémy. Dotýkali sa duchovna, medicíny, psychológie, ošetrovateľstva, dobrovoľníkov, etiky, morálky a ďalších aktivít zameraných na hospicovú filozofiu, ale i na ich zložitú a náročnú prevádzku. Hospice sú totiž špecificky odlišné od iných zdravotníckych zariadení. Aj preto sa oceňuje, že príspevky boli prednesené ľuďmi, ktorí veci rozumejú, majú o nej konkrétne vedomosti a skúsenosti overené praxou a hlavne venujú sa jej s láskou a celým srdcom. Preto organizátori rozhodli, že vďaka ich prínosu a významu, budú všetky zaradené do pripravovaného zborníka, ktorý vyjde v elektronickej i knižnej forme.


Konferencia sa niesla v znamení priateľskej atmosféry, pohody, dobrej vôle a možno s plnou vážnosťou spomenúť, že za jej vrcholenie sa dá smelo označiť úžasná a strhujúca prednáška prof. teológie Jozefa Leščinského: „Vzťah medzi spravodlivosťou a milosrdenstvom v biblickom kontexte“, tak príhodnou pre naplnenie zámerov a plánov v tomto roku, Mimoriadnom svätom roku milosrdenstva vyhlásenom pápežom Františkom.
Pri príležitosti konania už X. výročia tejto medzinárodnej hospicovej konferencie boli odovzdané aj ďakovné listy tým, ktorí sa dlhodobo podieľali a podieľajú na spolupráci a pomoci bardejovskému HMT.

Možno s pocitom neskromnosti uviesť, že táto svojim spôsobom u nás ojedinelá konferencia splnila svoj cieľ a naplnila zámery usporiadateľov i celého hospicového spektra a úspešne reprezentovala charitu, Bardejov i Slovensko. Organizátori ďakujú všetkým , ktorí sa akýmkoľvek spôsobom a mierou pričinili o jej dôstojný priebeh i úroveň a tešia sa na ďalšie spoločné aktivity.

Tak teda dovidenia o rok priatelia!


Za organizátorov: M.Proněková a J.Krajči
Foto: Ing. G.Malinková


(Hospice.sk: Máte svoj názor na túto zprávu? Napíšte ju formou "Komentára")

26.6. 2016, 14:27 - Mgr. Ing. Jozef Krajči

predchádzajúca zpráva
ďalšia zpráva

Komentáre (0):
 
ePrihlášky
Stanovy AHS

Prihláška AHS

Žiadosť o členstvo v Sekcii paliatívnej starostlivosti SLS

Hospic v Bardejovskej
Novej Vsi:

Žiadosť o prijatie pacienta do hospicu

Hospic Rohovce:
Žiadosť o prijatie pacienta do hospicu
Vyjadrenie lekára k prijatiu pacienta do hospicu

Hospic v Nitre:
Vyjadrenie lekára
Žiadosť o prijatie a informovaný súhlas

Hospic v Lučenci:
Žiadosť o prijatie do Hospicu

Hospic v Trenčíne:
Žiadosť o prijatie do Hospicu
Vyjadrenie lekára k prijatiu

Hospic v Ľubici:
Informácie pred prijatím pacienta a informovaný súhlas
Žiadosť o prijatie pacienta

Hospic Trstice:
Žiadosť o prijatie pacienta
Vyjadrenie lekára - indikácia k prijatiu
Sponzori
Ignum

Babinet.cz: Vše pro ženy a dívky
Dokumenty
Koncepcia zdravotnej starostlivosti v odbore paliatívna medicína vrátane hospicovej starostlivosti, z dňa 19. 6. 2006

Ochrana ľudských práv a dôstojnosti terminálne chorých a umierajúcich

Anketa
Chceli by ste na Slovensku legalizovať eutanáziu?

Áno
(36 %)
Nie
(32 %)
Neviem
(32 %)
Počet odpovedí: 598360
Reklama

Tiráž
Copyright: © 2002-2013, Ing. Juraj Kizák, +420 722 828 293, Oficiálny partner: Kizak.com, Team Hospice.sk: Ing. Juraj Kizák, (hľadajú sa spolupracovníci), Design and support: Jan Helikar, Programovanie: Michal Novák, Štatistika: Toplist.cz, Založené: 15. septembra 2002, Sponsor: Babinet.sk - komunitný priestor pre ženy Copyright Babinet: © 2000-2013, Ing. Juraj Kizák

Anorexie, Prezidentka, Vangogh, Modigliani, Gauguin

TOPlist