Hlavná stránka – Adresár – Literatúra – Legislatíva – Slovníček – Archív – Odkazy – HOSPICE.CZ English summary 
Hospice 2.1, build 0918
Otázky a odpovede
Čo je hospic?

Čo je paliatívna starostlivosť, liečba, medicína?

Kde sú už existujúce hospice?

Kde a čo si môžem prečítať o hospicoch?

Aké dnes existují právne normy týkajúce sa hospicov?

Aké sú indikácie na konzílium a/alebo hospitalizáciu na oddelení paliatívnej starostlivosti alebo v hospici?

Ako možem podporiť hospicové hnutie?

Čo robiť, keď niekto potrebuje hospicovú starostlivosť?

ePublikácie
Katarína Adamicová, Želmíra Fetisovová, Alena Mažgútová:
Postgraduálne témy komplementárnej hospicovej starostlivosti

Radoslav Lojan:
Etické a psychologické aspekty sprevádzania nemocných a zomierajúcich

Zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie
Pacient v hospici

Zborník vedeckých a odborných príspevkov z 5. bienále hospicovej starostlivosti 2014
Hospicová starostlivosť v postmodernej spoločnosti

Katarína Adamicová, Želmíra Fetisovová, Alena Mažgútová a kolektív:
Hospice v záverečných prácach

Zborník z vedeckej konferencie
"Quo vadis hospic... ",
Bardejov, 11.-12. 10.2012

Zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie
SPOLUPRÁCA POMÁHAJÚCICH PROFESIÍ V PALIATÍVNEJ A HOSPICOVEJ STAROSTLIVOSTI,
Bardejov 2011

Stan Tomandl:
Práca s kómou a paliatívna starostlivosť (manuál)

Alena Ferančíková, PhDr.Patricia Porubčanová: Činnosť Občianskeho združenia Hospic Matky Božej v trnavskom regióne – perspektíva dôstojného zomierania

Mgr. Jana Melišová: Sociálna starostlivosť o zomierajúcich a ich rodiny

MUDr. Mária Jasenková: Paliatívna starostlivosť v detskom veku

MUDr. L. Scheidova, CSc.:
Vývoj zdravotnických zariadení z historického pohľadu

MUDr. L. Scheidova, CSc.:
Pojmy paliatívnej a hospicovej liečby

MUDr. S. Fabuš, MUDr. M. Kulichová:
Model zomierania pre tretie tisícročie

Ľ. Pikulová:
Domáca hospicová starostlivosť

MUDr. S. Fabuš, MUDr. M. Kulichová:
Domáca hospicová starostlivosť v systéme soc.-zdrav. služieb

MUDr. S. Fabuš, MUDr. M. Kulichová:
Definície v paliatívnej starostlivosti

MUDr. S. Fabuš:
Vývoj Hospicového hnutia na Slovensku

 
Vyhľadávanie
       

Správy

Pomoc cez dobročinnosť a lásku mnohým (Urobíme dobrý skutok bez námahy aj pre hospic?)
Milí čitatelia, vzácni dobrodinci a priatelia, vstupujeme opätovne do jedného z období roka, kedy sa môžeme prejaviť a vykonať dobrý skutok pre blížnych , teda okrem iných pomôcť aj takým, ktorí sa dostali do nejakej zlej a nezávidenia hodnej situácie, často bez svojho pričinenia a nemajú nijakú možnosť túto riešiť. Pomáha sa im prostredníctvom neziskových spolkov z tretieho sektora a ich funkcionárov, teda ľudí dobrej vôle ochotných pomôcť.

Mnohí z vás si iste všimli, že každoročne v tejto dobe v spolupráci s touto redakciou Vás oslovujeme s takouto výzvou, teda tých ktorí majú možnosť poskytnúť finančný príspevok vo výške 2% či 1,5% zo zaplatenej dane za rok 2014 (nie je vás naozaj málo). Iste vám je známe, toto naozaj skvelé gesto ako pomôcť iným vás prakticky nič nestojí. Stačí len vyplniť zopár riadkov príslušného tlačiva, podpísať sa, dať potvrdiť vedeniu firmy či zamestnávateľovi, ktorí už ostatné ochotne zariadia, alebo potom  odovzdať ho buď priamo tým, ktorých prospech ste sa rozhodli či vybrali si ich alebo rovno na daňový úrad.

Z tohto dôvodu vás onedlho navštívia a oslovia zástupcovia najrôznejších inštitúcií, spolky a kluby detí, mládeže i seniorov a organizácií (šport, kultúra, ochrana, opatera, charita a iní), ktorí na vás budú apelovať a prosiť vás aby ste pomohli, nakoľko od štátu sa im nedostáva, lebo tento má málo prostriedkov. Často ho totiž ho v mnohých prípadoch činností, ktoré vykonávajú suplujú a obetavo  konajú v prospech spoločného dobra, boriac sa s mnohými ťažkosťami a napokon aj o zachovanie svojej existencie. Preto naozaj stojí zato, aby sme ich oslovenie neodmietli a príspevkom im pomohli.

Tento druh naozaj jednoduchej, nenáročnej a svojim spôsobom takmer bezprácnej pomoci by sa mohol stáť prioritou každého z nás. Zamyslime sa prosím nad tým a otvorme naše tak často zatvrdilé srdcia, buďme ústretoví a pomôžme dobrej veci. Veď tu ide naozaj o naše deti, mládež, starých, či odkázaných. Neodmietajme túto jedinečnú možnosť a pomôžme. Verím, že sa tak stane a v mene všetkých, čo sa sprostredkovaniu tejto ušľachtilej pomoci venujú vám úprimne ďakujeme.
Okrem tejto všeobecnej užitočnej informácie k možnosti pomôcť, sa vám prihováram aj ako bývalý direktor Hospicu Matky Terezy, ktorý k dosahovaniu všestranne vynikajúcich výsledkov vo svojej činnosti a propagácii si často vypomáha prostredníctvom svojho Občianskeho združenia s takto získanými financiami, ktoré sú vo veľkej miere nápomocnými pri plnení poslania, ktorým sa zaraďuje medzi široko-ďaleko najsúcejšie zdravotnícke zariadenia svojho druhu. Čo je teda aj vaša zásluha.

Ak sa teda rozhodnete a zvážite možnosť tejto pomoci aj pre náš hospic, ktorej zúročenie sa venuje na časť rekonštrukcie a kúpu zariadenia hospicovej kuchyne. Predpísané tlačivo bude k dispozícii priamo v hospici. Pre  jeho vyplnenie  vám ponúkame tieto základné informácie:

Adresa:
Občianske združenie Hospic Matky Terezy, Pri štadióne 23, Bard. Nová Ves, 085 01 Bardejov IČO: 37797760
Ďalšie informácie možno vyhľadať na web-stránke: www. hospicmatkyterezy.sk


Konať dobré skutky a prejavy lásky k blížnemu vôbec, by mali byť pre človeka v jeho každodennom živote najdôležitejšími atribútmi, ktoré by sa mali rozvíjať už od jeho detstva, teda rodinou počnúc, školou pokračujúc a jeho životným dianím sa naplňujúc. Takto to prirodzene beží a prebieha v každej dobre fungujúcej a prosperujúcej spoločnosti. Tak začnime už teraz priatelia, toto je úžasná príležitosť, využime ju - naisto by sme tento sebarealizačný a láskyplný počin voči blížnym, ktorým je pomoc tohto druhu nasmerovaná, nemali oľutovať. Všetkým, ktorí sa takto rozhodnú pomôcť, patrí úprimné poďakovanie.


(Hospice.sk: Máte svoj názor na túto zprávu? Napíšte ju formou "Komentára")

1.4. 2015.8:14 - Mgr. Ing. Jozef Krajči

predchádzajúca zpráva
ďalšia zpráva

Komentáre (0):
 
ePrihlášky
Stanovy AHS

Prihláška AHS

Žiadosť o členstvo v Sekcii paliatívnej starostlivosti SLS

Hospic v Bardejovskej
Novej Vsi:

Žiadosť o prijatie pacienta do hospicu

Hospic Rohovce:
Žiadosť o prijatie pacienta do hospicu
Vyjadrenie lekára k prijatiu pacienta do hospicu

Hospic v Nitre:
Vyjadrenie lekára
Žiadosť o prijatie a informovaný súhlas

Hospic v Lučenci:
Žiadosť o prijatie do Hospicu

Hospic v Trenčíne:
Žiadosť o prijatie do Hospicu
Vyjadrenie lekára k prijatiu

Hospic v Ľubici:
Informácie pred prijatím pacienta a informovaný súhlas
Žiadosť o prijatie pacienta

Hospic Trstice:
Žiadosť o prijatie pacienta
Vyjadrenie lekára - indikácia k prijatiu
Sponzori
Ignum

Babinet.cz: Vše pro ženy a dívky
Dokumenty
Koncepcia zdravotnej starostlivosti v odbore paliatívna medicína vrátane hospicovej starostlivosti, z dňa 19. 6. 2006

Ochrana ľudských práv a dôstojnosti terminálne chorých a umierajúcich

Anketa
Chceli by ste na Slovensku legalizovať eutanáziu?

Áno
(36 %)
Nie
(32 %)
Neviem
(32 %)
Počet odpovedí: 598357
Reklama

Tiráž
Copyright: © 2002-2013, Ing. Juraj Kizák, +420 722 828 293, Oficiálny partner: Kizak.com, Team Hospice.sk: Ing. Juraj Kizák, (hľadajú sa spolupracovníci), Design and support: Jan Helikar, Programovanie: Michal Novák, Štatistika: Toplist.cz, Založené: 15. septembra 2002, Sponsor: Babinet.sk - komunitný priestor pre ženy Copyright Babinet: © 2000-2013, Ing. Juraj Kizák

Anorexie, Prezidentka, Vangogh, Modigliani, Gauguin

TOPlist