Hlavná stránka – Adresár – Literatúra – Legislatíva – Slovníček – Archív – Odkazy – HOSPICE.CZ English summary 
Hospice 2.1, build 0918
Otázky a odpovede
Čo je hospic?

Čo je paliatívna starostlivosť, liečba, medicína?

Kde sú už existujúce hospice?

Kde a čo si môžem prečítať o hospicoch?

Aké dnes existují právne normy týkajúce sa hospicov?

Aké sú indikácie na konzílium a/alebo hospitalizáciu na oddelení paliatívnej starostlivosti alebo v hospici?

Ako možem podporiť hospicové hnutie?

Čo robiť, keď niekto potrebuje hospicovú starostlivosť?

ePublikácie
Katarína Adamicová, Želmíra Fetisovová, Alena Mažgútová:
Postgraduálne témy komplementárnej hospicovej starostlivosti

Radoslav Lojan:
Etické a psychologické aspekty sprevádzania nemocných a zomierajúcich

Zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie
Pacient v hospici

Zborník vedeckých a odborných príspevkov z 5. bienále hospicovej starostlivosti 2014
Hospicová starostlivosť v postmodernej spoločnosti

Katarína Adamicová, Želmíra Fetisovová, Alena Mažgútová a kolektív:
Hospice v záverečných prácach

Zborník z vedeckej konferencie
"Quo vadis hospic... ",
Bardejov, 11.-12. 10.2012

Zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie
SPOLUPRÁCA POMÁHAJÚCICH PROFESIÍ V PALIATÍVNEJ A HOSPICOVEJ STAROSTLIVOSTI,
Bardejov 2011

Stan Tomandl:
Práca s kómou a paliatívna starostlivosť (manuál)

Alena Ferančíková, PhDr.Patricia Porubčanová: Činnosť Občianskeho združenia Hospic Matky Božej v trnavskom regióne – perspektíva dôstojného zomierania

Mgr. Jana Melišová: Sociálna starostlivosť o zomierajúcich a ich rodiny

MUDr. Mária Jasenková: Paliatívna starostlivosť v detskom veku

MUDr. L. Scheidova, CSc.:
Vývoj zdravotnických zariadení z historického pohľadu

MUDr. L. Scheidova, CSc.:
Pojmy paliatívnej a hospicovej liečby

MUDr. S. Fabuš, MUDr. M. Kulichová:
Model zomierania pre tretie tisícročie

Ľ. Pikulová:
Domáca hospicová starostlivosť

MUDr. S. Fabuš, MUDr. M. Kulichová:
Domáca hospicová starostlivosť v systéme soc.-zdrav. služieb

MUDr. S. Fabuš, MUDr. M. Kulichová:
Definície v paliatívnej starostlivosti

MUDr. S. Fabuš:
Vývoj Hospicového hnutia na Slovensku

 
Vyhľadávanie
       

Správy

Bardejov: Hospic Matky Terezy na rozhraní rokov
Po významných minuloročných odborných, duchovných a kultúrno-spoločenských podujatiach, ktorými sa hospic výrazne zapísal do historických análov Bardejova a širokého okolia ba i Slovenska, sa žiada tunajšej verejnosti tieto pripomenúť. Taktiež poznamenávam, že podujatia sa uskutočňujú v úzkej a príkladnej spolupráci s Občianskym združením, pôsobiacim pri hospici.

Takými boli Záhradná slávnosť, benefičný koncert na hospicovej terase, medzinárodná konferencia a oslava Svetového dňa hospicov. Okrem týchto to boli viaceré mikulášske a vianočné podujatia najmä pre pacientov a potom aj pre personál, ktorému vedenie hospicu pripravilo Posedenie pri kapustnici, spojené s pracovným hodnotením uplynulého roka, ako aj oboznámením s tým, čo ho v budúcom roku očakáva. Prirátať k tomu treba aj neočakávanú fúziu s charitnou ADOS (agentúra domácej starostlivosti) prvou na území mesta, donedávna pôsobiacej na Stöcklovej ulici v Bardejove.

Medzi najvýznamnejšie aktivity v roku patrí ekumenické privítane Betlehemského svetla. Patrí medzi jedinečné a ojedinelé podujatia svojho druhu na Slovensku a toho roku sme ho vítali po 19-ty krát. Udialo sa na nádherne vyzdobenom historickom Radničnom námestí v spolupráci s mestským magistrátom (jeho odd. kultúry MsÚ), bardejovskými skautmi z Dlhej Lúky a zástupcami všetkých tunajších kresťanských cirkví (bratská, evanjelická a. v., gréckokatolícka, pravoslávna a rímskokatolícka, ktorí sa počas uvítacieho aktu prezentovali prítomným zdravicami k Vianociam a Novému roku.

Prvým počinom v úvode Nového roka bolo zorganizovanie II. plesu priateľov hospicu, ktorý sa konal v sále stravovacej prevádzky v areáli bývalého podniku JAS. Bol benefičný a jeho zámerom bolo získať financie na zaplatenie časti prostriedkov potrebných na rekonštrukciu hospicovej kuchyne, čo sa aj podarilo, nakoľko zisk z neho predstavoval čiastku: 1.700,- eur. Ubezpečujeme všetkých dobrodincov a prispievajúcich, že tieto financie budú použité na deklarovaný cieľ. Tak ako tomu bolo aj na minuloročnom I. plese, kedy sa prostriedky komplet použili na dokúpenie chýbajúcich špeciálne polohovacích hospicových postelí. Všetkým úprimne ďakujeme.
Dôležitú úlohu v hospicovej filozofii, ktorej vedenie hospicu prikladá osobitný zreteľ, zohráva aj triumvirát: Rodina – pacient – personál hospicu. Ich vzájomná a kvalitná symbióza vytvára v starostlivosti o nevyliečiteľne chorého človeka vzácne prostredie, ktoré mu napomáha pokojne prežívať posledné dni či chvíle jeho života. Preto hospic vie byť rodine nápomocný pri riešení situácií súvisiacich s odchodom pacienta na druhý svet. Pokiaľ o to rodina stojí hospic je pre ňu maximálne otvorený, napomáha jej radami či iným, ako si počínať, čo robiť, aby posledné chvíle i tie, čo nastanú po pohrebe všetci pokojne zvládli. Teda dvere pre nich sú vždy otvorené a jedným z takých podporných podujatí je aj Stretnutie s pozostalými tých, ktorí v predošlom roku v hospici skonali. Takéto sa uskutočnilo aj minulý týždeň a pozostávalo z kultúrnospoločenskej časti, pobožnosťou a napokon s agapé so vzájomnými i užitočnými pohovormi.
Takto to teda všetko na rozhraní rokov v prvom slovenskom hospici prebehlo. Vidno z toho, že hospic aj keď je to charitné zdravotnícke zariadenie nie je z tých čo iba natŕčajú svoje ruky a stále niečo pýtajú... vidíme, že aj mnohé ponúkajú. A aj preto si celé jeho osadenstvo zaslúži nielen úctu, uznanie, ale aj poďakovanie za úspešnú reprezentáciu charity, mesta a v konečnom dôsledku i Slovenska.

Milí čitatelia, prichádza aj obdobie roka, kedy sa skladajú účty spoločnosti a odvádzajú dane štátu. Tu je šanca prispieť každému bez ťažkosti príspevkom 2 či 3% z odvedených daní. Okrem vypísanie pár riadkov, vás to nič nestojí a môžete veľkodušne prispieť na pomoci tých, čo sú na to odkázaní. Neváhajte, otvorte k tomu svoje srdcia a buďte tomuto skutku pre blížnych či nevyliečiteľne chorých veľkorysí. Ďakujeme vám veriac, že využijete túto jednoduchú, ale zato účinnú možnosť pomôcť. Pán vás za to istotne požehná.

Bližšie i iné zaujímavé a dôležité informácie o Hospici Matky Terezy si môžete nájsť na novovytvorenej internetovej web-stránke: www.hospicmatkyterezy.sk.


Mgr. Ing. Jozef Krajči
exdirektor hospicu


(Hospice.sk: Máte svoj názor na túto zprávu? Napíšte ju formou "Komentára")

27.3. 2015.6:49 - Mgr. Ing. Jozef Krajči

predchádzajúca zpráva
ďalšia zpráva

Komentáre (0):
 
ePrihlášky
Stanovy AHS

Prihláška AHS

Žiadosť o členstvo v Sekcii paliatívnej starostlivosti SLS

Hospic v Bardejovskej
Novej Vsi:

Žiadosť o prijatie pacienta do hospicu

Hospic Rohovce:
Žiadosť o prijatie pacienta do hospicu
Vyjadrenie lekára k prijatiu pacienta do hospicu

Hospic v Nitre:
Vyjadrenie lekára
Žiadosť o prijatie a informovaný súhlas

Hospic v Lučenci:
Žiadosť o prijatie do Hospicu

Hospic v Trenčíne:
Žiadosť o prijatie do Hospicu
Vyjadrenie lekára k prijatiu

Hospic v Ľubici:
Informácie pred prijatím pacienta a informovaný súhlas
Žiadosť o prijatie pacienta

Hospic Trstice:
Žiadosť o prijatie pacienta
Vyjadrenie lekára - indikácia k prijatiu
Sponzori
Ignum

Babinet.cz: Vše pro ženy a dívky
Dokumenty
Koncepcia zdravotnej starostlivosti v odbore paliatívna medicína vrátane hospicovej starostlivosti, z dňa 19. 6. 2006

Ochrana ľudských práv a dôstojnosti terminálne chorých a umierajúcich

Anketa
Chceli by ste na Slovensku legalizovať eutanáziu?

Áno
(36 %)
Nie
(32 %)
Neviem
(32 %)
Počet odpovedí: 598316
Reklama

Tiráž
Copyright: © 2002-2013, Ing. Juraj Kizák, +420 722 828 293, Oficiálny partner: Kizak.com, Team Hospice.sk: Ing. Juraj Kizák, (hľadajú sa spolupracovníci), Design and support: Jan Helikar, Programovanie: Michal Novák, Štatistika: Toplist.cz, Založené: 15. septembra 2002, Sponsor: Babinet.sk - komunitný priestor pre ženy Copyright Babinet: © 2000-2013, Ing. Juraj Kizák

Anorexie, Prezidentka, Vangogh, Modigliani, Gauguin

TOPlist