Hlavná stránka – Adresár – Literatúra – Legislatíva – Slovníček – Archív – Odkazy – HOSPICE.CZ English summary 
Hospice 2.1, build 0918
Otázky a odpovede
Čo je hospic?

Čo je paliatívna starostlivosť, liečba, medicína?

Kde sú už existujúce hospice?

Kde a čo si môžem prečítať o hospicoch?

Aké dnes existují právne normy týkajúce sa hospicov?

Aké sú indikácie na konzílium a/alebo hospitalizáciu na oddelení paliatívnej starostlivosti alebo v hospici?

Ako možem podporiť hospicové hnutie?

Čo robiť, keď niekto potrebuje hospicovú starostlivosť?

ePublikácie
Katarína Adamicová, Želmíra Fetisovová, Alena Mažgútová:
Postgraduálne témy komplementárnej hospicovej starostlivosti

Radoslav Lojan:
Etické a psychologické aspekty sprevádzania nemocných a zomierajúcich

Zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie
Pacient v hospici

Zborník vedeckých a odborných príspevkov z 5. bienále hospicovej starostlivosti 2014
Hospicová starostlivosť v postmodernej spoločnosti

Katarína Adamicová, Želmíra Fetisovová, Alena Mažgútová a kolektív:
Hospice v záverečných prácach

Zborník z vedeckej konferencie
"Quo vadis hospic... ",
Bardejov, 11.-12. 10.2012

Zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie
SPOLUPRÁCA POMÁHAJÚCICH PROFESIÍ V PALIATÍVNEJ A HOSPICOVEJ STAROSTLIVOSTI,
Bardejov 2011

Stan Tomandl:
Práca s kómou a paliatívna starostlivosť (manuál)

Alena Ferančíková, PhDr.Patricia Porubčanová: Činnosť Občianskeho združenia Hospic Matky Božej v trnavskom regióne – perspektíva dôstojného zomierania

Mgr. Jana Melišová: Sociálna starostlivosť o zomierajúcich a ich rodiny

MUDr. Mária Jasenková: Paliatívna starostlivosť v detskom veku

MUDr. L. Scheidova, CSc.:
Vývoj zdravotnických zariadení z historického pohľadu

MUDr. L. Scheidova, CSc.:
Pojmy paliatívnej a hospicovej liečby

MUDr. S. Fabuš, MUDr. M. Kulichová:
Model zomierania pre tretie tisícročie

Ľ. Pikulová:
Domáca hospicová starostlivosť

MUDr. S. Fabuš, MUDr. M. Kulichová:
Domáca hospicová starostlivosť v systéme soc.-zdrav. služieb

MUDr. S. Fabuš, MUDr. M. Kulichová:
Definície v paliatívnej starostlivosti

MUDr. S. Fabuš:
Vývoj Hospicového hnutia na Slovensku

 
Vyhľadávanie
       

Správy

Paliatívna konziliárna služba v Rakúsku. Chcete sa dozvedieť viac?
Nižšie uvedené údaje a kritériá pochádzajú z Ministerstva zdravotníctva Rakúska tzv. ÖBIG. Pre Hospice.sk nám to pripravila a zaslala pani Jana Maceková, paliatívna sestra vo Viedni, ktorá má vo Viedni v Rakúsku Paliatívny konziliárny team.

Jedná sa o koncept, ktorý vznikol na základe p6iadavku, ako zlepšiť kvalitu poskytovania paliatívnej a hospicovej starostlivosti v tejto krajine. Program určuje kritériá, ktoré by mali byť presadené v praxi aby sa zaručila optimálna starostlivosť v paliatívnych a hospicových zariadeniach.

Tento Koncept bol vytvorený za pomoci expertov v tejto oblasti v roku 2004.
Existuje skupina expertov, ktorí sa zaberajú špeciálne touto témou a vytvorili takzvané „Diskusné fórum“.
K tejto diskusii sú pozvaní aj "nie experti", ktorí pracujú v inštitúciách s paliatívnymi pacientami a konzultujú poznatky, ktoré je možné reálne použiť v praxi a naopak zisťujú v ktorých oblastiach sú nedostatky.
Vzdelávanie v oblasti paliatívnej starostlivosti začína už na zdravotných školách.
Na špecializovaných pracoviskách musia mať vzdelanie okrem lekárov aj sestry.
Počet hodín a praxe určuje tiež Ministerstvo zdravotnícka.


Paliatívna konziliárna služba
(Jana Maceková, Viedeň, Rakúsko)

Definícia:
Paliatívna konziliárna služba pozostáva s multiprofesionálneho tímu v Nemocniciach a podporuje v prvom rade zdravotnícky personál na oddeleniach , Ambulanciách a v druhom rade sa orientuje na pacientov a príbuzných.
Náplň práce je podporná a rozhodnutie naďalej náleží na ošetrujúcom lekárovi či personálu.

Cieľová skupina:
Ošetrovateľskí personál a lekári,ktorý poskytujú starostlivosť paliatívnym pacientom na lôžkovom oddelení alebo v ambulanciách.
Paliatívny pacienti s komplexnou symptomatikou a špeciálnymi medicínskymi a
ošetrovateľskými expertízami.
Sprevádzanie príbuzných.

Cieľ:
Cieľ sú špeciálne medicínske, ošetrovateľské a komunikačné expertízi a kompetencie na oddeleniach a v ambulanciách v danej nemocnici zabezpečiť ,tým podporiť a odľahčiť ošetrujúci personál. Samozrejme k nim patria aj riešenia závažných etických otázok.
So súhlasom ošetrujúceho lekára alebo personálu môže paliatívna konziliárna služba medicínske,ošetrovateľské, terapeutické alebo sociálne potreby pri pacientoch previesť, zabezpečiť.

Kritériá pre poskytovanie takejto služby:
Pacient súhlasí so službou a je oboznámený s pojmom „Paliatívna starostlivosť“

Kritériá na dodržanie kvality:
Personálne zabezpečenie:všeobecný lekár alebo lekár špecialista, zdravotná sestra, sociálna pracovníčka.
-2 plné úväzky pre 150-200 lôžok, 1 ďalší pracovník pre ďalších 250 lôžok
Ďalší personál: fyzioterapeuti, psychoterapeuti, ergoterapeuti,logopédi,dietológovia, duchovný rôznych vyznaní, hospicový tím
Kvalifikácia personálu:
Interprofesionálni tím musí mat vzdelanie v Palliativ Care -aj sestry.
Hospicoví tím ,dobrovoľníci tiež.

Infraštuktúra:
Miestnosť: na sedenie,porady,ambulantné poradenstvo a pre dokumentáciu.
Taktiež technické vybavenie- telefón, PC, EDV, internet.

CHCETE VEDIEŤ VIACEJ o SITUÁCII V RAKÚSKU? MÁTE ZÁUJEM SI VYMENIŤ SVOJE SKÚSENOSTI? PRISPEJTE K DISKUSII OHĽADOM PALIATÍVNEJ A HOSPICOVEJ STAROSTLIVOSTI NA SLOVENSKU VAŠIM KOMENTÁROM K TEJTO ZPRÁVE. PANI MACEKOVÁ RADA ZODPOVIE VAŠE OTÁZKY. (Palliativteam.Wien@bbwien.at)


(Hospice.sk: Máte svoj názor na túto zprávu? Napíšte ju formou "Komentára")

2.2. 2015, 21:22 - Ing. Juraj Kizák

predchádzajúca zpráva
ďalšia zpráva

Komentáre (1):
 
ePrihlášky
Stanovy AHS

Prihláška AHS

Žiadosť o členstvo v Sekcii paliatívnej starostlivosti SLS

Hospic v Bardejovskej
Novej Vsi:

Žiadosť o prijatie pacienta do hospicu

Hospic Rohovce:
Žiadosť o prijatie pacienta do hospicu
Vyjadrenie lekára k prijatiu pacienta do hospicu

Hospic v Nitre:
Vyjadrenie lekára
Žiadosť o prijatie a informovaný súhlas

Hospic v Lučenci:
Žiadosť o prijatie do Hospicu

Hospic v Trenčíne:
Žiadosť o prijatie do Hospicu
Vyjadrenie lekára k prijatiu

Hospic v Ľubici:
Informácie pred prijatím pacienta a informovaný súhlas
Žiadosť o prijatie pacienta

Hospic Trstice:
Žiadosť o prijatie pacienta
Vyjadrenie lekára - indikácia k prijatiu
Sponzori
Ignum

Babinet.cz: Vše pro ženy a dívky
Dokumenty
Koncepcia zdravotnej starostlivosti v odbore paliatívna medicína vrátane hospicovej starostlivosti, z dňa 19. 6. 2006

Ochrana ľudských práv a dôstojnosti terminálne chorých a umierajúcich

Anketa
Chceli by ste na Slovensku legalizovať eutanáziu?

Áno
(36 %)
Nie
(32 %)
Neviem
(32 %)
Počet odpovedí: 598354
Reklama

Tiráž
Copyright: © 2002-2013, Ing. Juraj Kizák, +420 722 828 293, Oficiálny partner: Kizak.com, Team Hospice.sk: Ing. Juraj Kizák, (hľadajú sa spolupracovníci), Design and support: Jan Helikar, Programovanie: Michal Novák, Štatistika: Toplist.cz, Založené: 15. septembra 2002, Sponsor: Babinet.sk - komunitný priestor pre ženy Copyright Babinet: © 2000-2013, Ing. Juraj Kizák

Anorexie, Prezidentka, Vangogh, Modigliani, Gauguin

TOPlist