Hlavná stránka – Adresár – Literatúra – Legislatíva – Slovníček – Archív – Odkazy – HOSPICE.CZ English summary 
Hospice 2.1, build 0918
Otázky a odpovede
Čo je hospic?

Čo je paliatívna starostlivosť, liečba, medicína?

Kde sú už existujúce hospice?

Kde a čo si môžem prečítať o hospicoch?

Aké dnes existují právne normy týkajúce sa hospicov?

Aké sú indikácie na konzílium a/alebo hospitalizáciu na oddelení paliatívnej starostlivosti alebo v hospici?

Ako možem podporiť hospicové hnutie?

Čo robiť, keď niekto potrebuje hospicovú starostlivosť?

ePublikácie
Katarína Adamicová, Želmíra Fetisovová, Alena Mažgútová:
Postgraduálne témy komplementárnej hospicovej starostlivosti

Radoslav Lojan:
Etické a psychologické aspekty sprevádzania nemocných a zomierajúcich

Zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie
Pacient v hospici

Zborník vedeckých a odborných príspevkov z 5. bienále hospicovej starostlivosti 2014
Hospicová starostlivosť v postmodernej spoločnosti

Katarína Adamicová, Želmíra Fetisovová, Alena Mažgútová a kolektív:
Hospice v záverečných prácach

Zborník z vedeckej konferencie
"Quo vadis hospic... ",
Bardejov, 11.-12. 10.2012

Zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie
SPOLUPRÁCA POMÁHAJÚCICH PROFESIÍ V PALIATÍVNEJ A HOSPICOVEJ STAROSTLIVOSTI,
Bardejov 2011

Stan Tomandl:
Práca s kómou a paliatívna starostlivosť (manuál)

Alena Ferančíková, PhDr.Patricia Porubčanová: Činnosť Občianskeho združenia Hospic Matky Božej v trnavskom regióne – perspektíva dôstojného zomierania

Mgr. Jana Melišová: Sociálna starostlivosť o zomierajúcich a ich rodiny

MUDr. Mária Jasenková: Paliatívna starostlivosť v detskom veku

MUDr. L. Scheidova, CSc.:
Vývoj zdravotnických zariadení z historického pohľadu

MUDr. L. Scheidova, CSc.:
Pojmy paliatívnej a hospicovej liečby

MUDr. S. Fabuš, MUDr. M. Kulichová:
Model zomierania pre tretie tisícročie

Ľ. Pikulová:
Domáca hospicová starostlivosť

MUDr. S. Fabuš, MUDr. M. Kulichová:
Domáca hospicová starostlivosť v systéme soc.-zdrav. služieb

MUDr. S. Fabuš, MUDr. M. Kulichová:
Definície v paliatívnej starostlivosti

MUDr. S. Fabuš:
Vývoj Hospicového hnutia na Slovensku

 
Vyhľadávanie
       

Správy

Martin 5. september 2014: V. konferencia hospicovej starostlivosti
Hospice, o. z. v Martine, Hospice-EDU, o.z. v Martine, Mesto Martin Vás pozývajú na V. konferenciu hospicovej starostlivosti


Hlavná téma konferencie: Hospicová starostlivosť v postmodernej spoločnosti

Dátum konania: 5. september 2014 (piatok)

Miesto konania:
Ústav ošetrovateľstva a Ústav pôrodnej asistencie JLF UK, Malá Hora 5. 036 01 (bývalý Štefánikov ústav, resp. bývalá Stredná zdravotnícka škola v Martine)

Konferenčný poplatok: 5 Eur (program, občerstvenie, zborník abstraktov)

Aktívna účasť:
Malým jubileom - V. ročníkom bienále chceme osláviť 10 ročné výročie konania martinských hospicových konferencií. Pozývame pracovníkov hospicových zariadení, DSS, LDCH, onkologických oddelení, pracovníkov fakúlt so zameraním na sociálnu prácu a zdravotnícku starostlivosť, študentov-doktorandov so záujmom o hospicovú problematiku, ako aj odborníkov iných profesií, ktorých činnosť sa dotýka prevádzky a služieb v hospicoch, alebo starostlivosti o hospicových pacientov, aby v pohodovom prostredí oboznámili prítomných so svojimi skúsenosťami či zážitkami, alebo čiastočnými či ucelenými výsledkami vedeckých prác.

Prihlášky: na aktívnu prezentáciu prednášky sa akceptujú do 1. augusta 2014. Prednesené príspevky budú zaradené in extenso do pripravovaného recenzovaného zborníka, tak ako  po predchádzajúcich 4 konferenciách.

Programový a organizačný výbor:
Prof. MUDr. Katarína Adamicová, PhD., adamicova@jfmed.uniba.sk
Doc. MUDr. Želmíra Fetisovová, PhD., fetisovova@jfmed.uniba.sk
MUDr. Alena Mažgútová, PhD., alena.mazgutova@gmail.com
Mária Stuchlá

Kontakt: Mária Stuchlá, Ústav pôrodnej asistencie JLF UK, Malá Hora 5, 036 01 Martin, stuchla@jfmed.uniba.sk


(Hospice.sk: Máte svoj názor na túto zprávu? Napíšte ju formou "Komentára")

20.6. 2014.9:57 - MUDr. Katarína Adamicová

predchádzajúca zpráva
ďalšia zpráva

Komentáre (2):
 
ePrihlášky
Stanovy AHS

Prihláška AHS

Žiadosť o členstvo v Sekcii paliatívnej starostlivosti SLS

Hospic v Bardejovskej
Novej Vsi:

Žiadosť o prijatie pacienta do hospicu

Hospic Rohovce:
Žiadosť o prijatie pacienta do hospicu
Vyjadrenie lekára k prijatiu pacienta do hospicu

Hospic v Nitre:
Vyjadrenie lekára
Žiadosť o prijatie a informovaný súhlas

Hospic v Lučenci:
Žiadosť o prijatie do Hospicu

Hospic v Trenčíne:
Žiadosť o prijatie do Hospicu
Vyjadrenie lekára k prijatiu

Hospic v Ľubici:
Informácie pred prijatím pacienta a informovaný súhlas
Žiadosť o prijatie pacienta

Hospic Trstice:
Žiadosť o prijatie pacienta
Vyjadrenie lekára - indikácia k prijatiu
Sponzori
Ignum

Babinet.cz: Vše pro ženy a dívky
Dokumenty
Koncepcia zdravotnej starostlivosti v odbore paliatívna medicína vrátane hospicovej starostlivosti, z dňa 19. 6. 2006

Ochrana ľudských práv a dôstojnosti terminálne chorých a umierajúcich

Anketa
Chceli by ste na Slovensku legalizovať eutanáziu?

Áno
(36 %)
Nie
(32 %)
Neviem
(32 %)
Počet odpovedí: 598323
Reklama

Tiráž
Copyright: © 2002-2013, Ing. Juraj Kizák, +420 722 828 293, Oficiálny partner: Kizak.com, Team Hospice.sk: Ing. Juraj Kizák, (hľadajú sa spolupracovníci), Design and support: Jan Helikar, Programovanie: Michal Novák, Štatistika: Toplist.cz, Založené: 15. septembra 2002, Sponsor: Babinet.sk - komunitný priestor pre ženy Copyright Babinet: © 2000-2013, Ing. Juraj Kizák

Anorexie, Prezidentka, Vangogh, Modigliani, Gauguin

TOPlist