Hlavná stránka – Adresár – Literatúra – Legislatíva – Slovníček – Archív – Odkazy – HOSPICE.CZ English summary 
Hospice 2.1, build 0918
Otázky a odpovede
Čo je hospic?

Čo je paliatívna starostlivosť, liečba, medicína?

Kde sú už existujúce hospice?

Kde a čo si môžem prečítať o hospicoch?

Aké dnes existují právne normy týkajúce sa hospicov?

Aké sú indikácie na konzílium a/alebo hospitalizáciu na oddelení paliatívnej starostlivosti alebo v hospici?

Ako možem podporiť hospicové hnutie?

Čo robiť, keď niekto potrebuje hospicovú starostlivosť?

ePublikácie
Katarína Adamicová, Želmíra Fetisovová, Alena Mažgútová:
Postgraduálne témy komplementárnej hospicovej starostlivosti

Radoslav Lojan:
Etické a psychologické aspekty sprevádzania nemocných a zomierajúcich

Zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie
Pacient v hospici

Zborník vedeckých a odborných príspevkov z 5. bienále hospicovej starostlivosti 2014
Hospicová starostlivosť v postmodernej spoločnosti

Katarína Adamicová, Želmíra Fetisovová, Alena Mažgútová a kolektív:
Hospice v záverečných prácach

Zborník z vedeckej konferencie
"Quo vadis hospic... ",
Bardejov, 11.-12. 10.2012

Zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie
SPOLUPRÁCA POMÁHAJÚCICH PROFESIÍ V PALIATÍVNEJ A HOSPICOVEJ STAROSTLIVOSTI,
Bardejov 2011

Stan Tomandl:
Práca s kómou a paliatívna starostlivosť (manuál)

Alena Ferančíková, PhDr.Patricia Porubčanová: Činnosť Občianskeho združenia Hospic Matky Božej v trnavskom regióne – perspektíva dôstojného zomierania

Mgr. Jana Melišová: Sociálna starostlivosť o zomierajúcich a ich rodiny

MUDr. Mária Jasenková: Paliatívna starostlivosť v detskom veku

MUDr. L. Scheidova, CSc.:
Vývoj zdravotnických zariadení z historického pohľadu

MUDr. L. Scheidova, CSc.:
Pojmy paliatívnej a hospicovej liečby

MUDr. S. Fabuš, MUDr. M. Kulichová:
Model zomierania pre tretie tisícročie

Ľ. Pikulová:
Domáca hospicová starostlivosť

MUDr. S. Fabuš, MUDr. M. Kulichová:
Domáca hospicová starostlivosť v systéme soc.-zdrav. služieb

MUDr. S. Fabuš, MUDr. M. Kulichová:
Definície v paliatívnej starostlivosti

MUDr. S. Fabuš:
Vývoj Hospicového hnutia na Slovensku

 
Vyhľadávanie
       

Správy

Vydarené benefičné podujatie: úspešný prvý ples priateľov hospicu
Ples zorganizovali hspoločne s OZ a samotným hospicom v spolupráci s bratislavskou pobočkou francúzskej spoločnosti THUASNE, ktorá distribuuje pre Slovensko špeciálne zdravotnícke pomôcky, známou firmou F&M Catering a skvelým personálom reštaurácie Srdiečko v Bardejovských Kúpeľoch.

Náš prvý slovenský hospic, Hospic Matky Terezy patrí medzi špičkové zdravotnícke charitné zariadenie vo svojej oblasti. Nie je to iba o deklarácii svojho pôvodného a základného poslania, ale aj o organizovaní viacerých zmysluplných podujatí, ktoré hospic zvýrazňujú a stavajú na tento piedestál. Veľmi nápomocné k tomu je obzvlášť Občianske združenie Hospic Božieho Milosrdenstva/OZ /, ktoré vzniklo ešte pred ideou výstavby hospicu (2001) so zámerom pomáhať mu, neskôr zveľaďovať a byť naporúdzi a tým mu pomáhať pri tvorbe priaznivých podmienok k tomu, aby bol nielen úspešný, ale i užitočný pre uspokojovanie potrieb svojich nevyliečiteľne chorých a zomierajúcich pacientov.
Aby všetko fungovalo tak ako má, sú okrem OZ a skvelého personálu hospicu žiaduci a potrební mnohí ďalší podporovatelia a dobrodinci, prosto "priatelia hospicu", ktorým záleží na jeho dobrom mene a reprezentácii nášho mesta. Dá sa konštatovať, že zatiaľ sa nám v tomto naozaj spoločne darí.
A tak po pomerne rušnom, ale zato úspešnom roku 2013, kedy sa v hospici udiali mnohé oslovujúce aktivity nadregionálneho charakteru (slávnosť 10-ročn. jubilea, kde bolo odovzdaných vyše 200 ďakovných listov tým, ktorí sa pričinili a prezentovaná skvelá a vkusná pamätnica, spontánna brigáda v rámci Svetového dňa dobrovoľníkov, Medzinárodná hospicová konferencia, ekumenické privítanie Betlehemského svetla a iné), ktoré akoby vyvrcholili na prahu Nového roka usporiadaním „Prvého plesu priateľov hospicu“. Konal sa 4.januára 2014 Bardejovských kúpeľoch - v Kúpeľnej dvorane Srdiečko.

Základné motto plesu bolo „Pomáhajme pomáhať“ s hlavným cieľom: výťažok venovať na kúpu ďalších špeciálnych polohovacích postelí, aby v tomto bol hospic samostatný a mal v interiéroch postele vlastné.

Je potrebné zvýrazniť, že tento skutočne vydarený ples pripravený na pomery Bardejova naozaj nezvyčajnou réžiou a formou, nevídaným dizajnom a spôsobom vôbec, ktorý prezentovali skúsení profesionálni manažéri z rodín Čičvarovcov a Proněkovcov čo úplne fascinovalo prítomných hostí. Počnúc fakľovým osvetlením vstupu do Srdiečka, bielo-modrou výzdobou interiéru /farba rúcha Matky Terezy/, spoločenské vítanie hostí s prípitkom a „zobmi“ a ich pôvabné usádzanie k stolovaniu, avantgardné stolovanie a občerstvenie mimo boxových stolov, a ďalšie rôzne nuansy a prvky, ktoré doslova fascinovali a navádzali prítomných k dobrej atmosfére a naozaj priateľskej pohode v sále, kde každý z prítomných niečo nezáväzne dal , ale i dostal. Toto všetko naplnilo zámer organizátorov vytvoriť jednoliate spoločenstvo ľudí s cieľom nielen pomôcť dobrej veci atypickou benefíciou, ale sa aj dobre zabaviť, k čomu prispela výborná kapela SORRY a naplnila 27 prvková tombola.

Okrem už spomínaných dejateľov sa na príprave, tombole a benefícii podieľali: MUDr. Boris Hanuščak - primátor mesta, Pavol Ceľuch - poslanec VUC, Jozef Basa, rod. Šoltysovcov, firmy: H3 – rod. Hrivňákovcov; OBUV - špeciál s.r.o.; IBILL; GMF-projekt; ANIDOR s.r.o.; Topa sport – 2000; AN-KO s.r.o.; Daniel Čupa – BUSTRANS; a napokon domáce firmy z BNV: Schott-KVĽ, Fecko Dušan a VYPtech s.r.o.

Po slávnostnom otvorení plesu prezidentom OZ Ing. Jánom Basom sa tento začal tancom riaditeľa Arcidiecéznej charity Košice Ing. Cyrilom Korpesiom s manželkou. Žrebovanie tomboly u viedla riaditeľka firmy THUASNE, Ing. Soňa Rerková z Bratislavy, ktorá pricestovala k nám s početnou dobre sa baviacou spoločnosťou. Celková benefícia plesu priniesla výťažok 2.148,-eur a táto bude organizátorom OZ venovaná hospicu na naplnenie avizovaného cieľa – nákup spomínaných polohovacích postelí.

Ďakujeme všetkým, ktorí sa akoukoľvek mierou pričinili a prispeli k organizácii tohto dne už v modernom poňatí pripraveného plesu, tiež bardejovským médiám, ktoré ústretovo napomohli pri jeho propagácii. Priatelia bardejovského hospicu dovidenia o rok.

Za organizátorov Mgr. Ing. Jozef Krajči

foto: Ing. Gabriela Malinková
text: Ing. Soňa Rerková v mene generálneho partnera plesu odovzdáva šek vedúcemu hospicu Mgr. Ing. J.Krajčimu za asistencie Ing. Jána Basu


(Hospice.sk: Máte svoj názor na túto zprávu? Napíšte ju formou "Komentára")

1.2. 2014, 18:22 - Mgr. Ing. Jozef Krajči

predchádzajúca zpráva
ďalšia zpráva

Komentáre (1):
 
ePrihlášky
Stanovy AHS

Prihláška AHS

Žiadosť o členstvo v Sekcii paliatívnej starostlivosti SLS

Hospic v Bardejovskej
Novej Vsi:

Žiadosť o prijatie pacienta do hospicu

Hospic Rohovce:
Žiadosť o prijatie pacienta do hospicu
Vyjadrenie lekára k prijatiu pacienta do hospicu

Hospic v Nitre:
Vyjadrenie lekára
Žiadosť o prijatie a informovaný súhlas

Hospic v Lučenci:
Žiadosť o prijatie do Hospicu

Hospic v Trenčíne:
Žiadosť o prijatie do Hospicu
Vyjadrenie lekára k prijatiu

Hospic v Ľubici:
Informácie pred prijatím pacienta a informovaný súhlas
Žiadosť o prijatie pacienta

Hospic Trstice:
Žiadosť o prijatie pacienta
Vyjadrenie lekára - indikácia k prijatiu
Sponzori
Ignum

Babinet.cz: Vše pro ženy a dívky
Dokumenty
Koncepcia zdravotnej starostlivosti v odbore paliatívna medicína vrátane hospicovej starostlivosti, z dňa 19. 6. 2006

Ochrana ľudských práv a dôstojnosti terminálne chorých a umierajúcich

Anketa
Chceli by ste na Slovensku legalizovať eutanáziu?

Áno
(36 %)
Nie
(32 %)
Neviem
(32 %)
Počet odpovedí: 598357
Reklama

Tiráž
Copyright: © 2002-2013, Ing. Juraj Kizák, +420 722 828 293, Oficiálny partner: Kizak.com, Team Hospice.sk: Ing. Juraj Kizák, (hľadajú sa spolupracovníci), Design and support: Jan Helikar, Programovanie: Michal Novák, Štatistika: Toplist.cz, Založené: 15. septembra 2002, Sponsor: Babinet.sk - komunitný priestor pre ženy Copyright Babinet: © 2000-2013, Ing. Juraj Kizák

Anorexie, Prezidentka, Vangogh, Modigliani, Gauguin

TOPlist