Hlavná stránka – Adresár – Literatúra – Legislatíva – Slovníček – Archív – Odkazy – HOSPICE.CZ English summary 
Hospice 2.1, build 0918
Otázky a odpovede
Čo je hospic?

Čo je paliatívna starostlivosť, liečba, medicína?

Kde sú už existujúce hospice?

Kde a čo si môžem prečítať o hospicoch?

Aké dnes existují právne normy týkajúce sa hospicov?

Aké sú indikácie na konzílium a/alebo hospitalizáciu na oddelení paliatívnej starostlivosti alebo v hospici?

Ako možem podporiť hospicové hnutie?

Čo robiť, keď niekto potrebuje hospicovú starostlivosť?

ePublikácie
Katarína Adamicová, Želmíra Fetisovová, Alena Mažgútová:
Postgraduálne témy komplementárnej hospicovej starostlivosti

Radoslav Lojan:
Etické a psychologické aspekty sprevádzania nemocných a zomierajúcich

Zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie
Pacient v hospici

Zborník vedeckých a odborných príspevkov z 5. bienále hospicovej starostlivosti 2014
Hospicová starostlivosť v postmodernej spoločnosti

Katarína Adamicová, Želmíra Fetisovová, Alena Mažgútová a kolektív:
Hospice v záverečných prácach

Zborník z vedeckej konferencie
"Quo vadis hospic... ",
Bardejov, 11.-12. 10.2012

Zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie
SPOLUPRÁCA POMÁHAJÚCICH PROFESIÍ V PALIATÍVNEJ A HOSPICOVEJ STAROSTLIVOSTI,
Bardejov 2011

Stan Tomandl:
Práca s kómou a paliatívna starostlivosť (manuál)

Alena Ferančíková, PhDr.Patricia Porubčanová: Činnosť Občianskeho združenia Hospic Matky Božej v trnavskom regióne – perspektíva dôstojného zomierania

Mgr. Jana Melišová: Sociálna starostlivosť o zomierajúcich a ich rodiny

MUDr. Mária Jasenková: Paliatívna starostlivosť v detskom veku

MUDr. L. Scheidova, CSc.:
Vývoj zdravotnických zariadení z historického pohľadu

MUDr. L. Scheidova, CSc.:
Pojmy paliatívnej a hospicovej liečby

MUDr. S. Fabuš, MUDr. M. Kulichová:
Model zomierania pre tretie tisícročie

Ľ. Pikulová:
Domáca hospicová starostlivosť

MUDr. S. Fabuš, MUDr. M. Kulichová:
Domáca hospicová starostlivosť v systéme soc.-zdrav. služieb

MUDr. S. Fabuš, MUDr. M. Kulichová:
Definície v paliatívnej starostlivosti

MUDr. S. Fabuš:
Vývoj Hospicového hnutia na Slovensku

 
Vyhľadávanie
       

Správy

Stretnutia s pozostalými sú tiež súčasťou užitočnej hospicovej filozofie
Je už tradíciou a velí tomu aj hospicová filozofia, že náš Hospic Matky Terezy sa okrem svojho pôvodného poslania pravidelne prezentuje resp. spolupodieľa na organizovaní niekoľkých obľúbených duchovných i kultúrno-spoločenských podujatí v meste.
Takým boli napr. ekumenické privítanie Betlehemského svetla / za účastí cca 700 ľudí na historickom námestí/ na Štedrý deň, potom úspešný, nezvykle pripravený originálny benefičný Ples priateľov hospicu /získalo sa 2.138,- eur, ktoré sa použijú na zakúpenie zdravotníckych pomôcok/ a iné, o ktorých ste prostredníctvom týchto našich Bardejovských novosti pravidelne a často informovaní.
Možno konštatovať, že akýmsi vyvrcholením týchto takmer každoročných aktivít býva jedinečné stretnutie s pozostalými (príbuzní, priatelia, známi a pod.) tých, ktorí náš hospic navždy opustili počas  predchádzajúceho roka, teda tentoraz v roku 2013. Stretnutie s pozostalými bolo poriadané 19. januára 2014 v interiéroch Hospicu.
Je všeobecne známe, že náš bardejovský, I. slovenský hospic je špeciálne charitné zdravotnícke zariadenie uspôsobené k dôstojnému odchodu nevyliečiteľne chorých z tohto sveta do večnosti. Mnohí z nich si svoje postavenie a zdravotný stav uvedomujú a práve v tomto svojom ťažkom životnom období a už pred svojim umiestnením v hospici sa snažia robiť ľudí zo svojho okolia šťastnými, rozdávajú sa, ale tiež očakávajú od druhých uznanie či pochvalu. Veľmi neradi prijímajú pomoc iných. Ak sa už ocitnú v hospici, začína im chýbať úzky kontakt s blízkymi, vytvárajú a zdržiavajú v sebe rôzne, často i negatívne emócie, tieto ich neustále sužujú, lebo čas pobytu im veľmi pomaly ubieha. Vynárajú sa im tiež mnohé spomienky z minulosti i z detstva Skrátka trápia sa zvnútra a ťažko sa s tým vyrovnávajú. A práve tu nastupujú atribúty hospicovej filozofie, ktorá im i ich blízkym pri správnej realizácii i aplikácii v tomto účinne pomáha, resp. môže pomôcť.
Z doterajších skúseností je známe, že dôležitú úlohu pri tejto filozofii zohrávajú aj spomenuté stretnutia, kde si pozostalí spoločne s personálom hospicu dôstojným spôsobom pripomenú tých, ktorí v hospici zavŕšili svoju životnú púť a odišli na druhú stranu. Odchody do večnosti prebiehajú vždy za účasti sústavne prítomného, vľúdneho a láskavého personálu, ktorý im poskytuje pocit ľudskosti a úcty v úžasnom prostredí a to nielen po stránke fyzickej, ale najmä duchovnej. Je tomu tak aj preto, že v tejto pre pacientov nezvyklej ba až zvláštnej situácii, kedy v podstate ležia a uvažujú či rozjímajú nad svojim uplynulým životom čo urobili, čo ešte majú urobiť, stihnúť a hlavou sa im premietajú ďalšie nedefinovateľné túžby a deje. Práve s týmito a takýmito situáciami a otázkami , ktoré sa odohrávajú v mysliach pacientov sa personál stretáva pri ich sprevádzaní až do posledných chvíľ a tieto potom prenáša a delí sa s nimi s ich najbližšími čo má pre týchto obrovský a nezabudnuteľný význam.
V takýchto intenciách sa nesú tieto stretnutia, ktoré sa v bardejovskom hospici začali ako prvé na Slovensku. Pozostávajú s krátkeho príhovoru, spomienkovej sv. omše, po nej už vo foyeri hospicu prebiehajú rozhovory, kde sa  spomína na poznatky i  skúsenosti, ktoré nadobudli počas tunajšieho pobytu ich blízkeho v ňom a napokon všetko vyvrcholí milým a skromným agapé v spoločenských priestoroch/kuloároch hospicu. Prvé takéto stretnutie s pozostalými po 54 zosnulých sa uskutočnilo v našom HMT 13.decembra 2008
Takéto podujatie sa uskutočnilo aj minulý týždeň v sobotu, kedy sa personál hospicu stretol s pozostalými po 31 zosnulých z minulého roka 2013.
Slávnosť začala nádhernou modlitbou od Matky Terezy: „ Pane, urob ma nástrojom tvojich rúk“ v podaní hospicovej dobrovoľníčky, študentky Laury Proněkovej a privítaním vedúceho hospicu.  Duchovná časť stretnutia začala slávnostnou spomienkovou sv. omšou, celebrovanou hospicovým duchovným vdp. Jozefom Čelovským, ktorý ju uviedol osobným spevom nádherného Hymnusu za zosnulých. Sv. omšu obohatil svojim programom aj SZ Gama lúč z Dlhej Lúky. Čítania Božieho slova a Prosieb odzneli z radov pozostalých a pozvaných. Jej záver kulminoval slávnostným požehnaním pre pacientov i prítomných.
Potom sa už začala spoločenská časť stretnutia, ktorej význam a zmysel  precítene vysvetlila prítomným ved, sestra hospicu Bc. Martina Proňeková. Po nej ešte zaznela nádherná poézia „Báseň stařenky“ opäť v podaní L.Proněkovej, vypočuli sme si niekoľko priliehavých skladieb spomenutého SZ a záver vyznel ďakovnou „laudáciou“ pre hospic v podaní Ing. Pavla Ščamboru za pozostalých.
Následne po milej a príjemnej agapé sa prítomní s malými spomienkovými darčekmi – hospicovou propagačnou skladačkou, obrázkom relikvie Matky Terezy s modlitbou a originálnym kahančekom (tento zvyknú zapáliť neskôr, príležitostne, počas osobnej meditácie na hrobe ich zosnulého) a s dobrým pocitom i príjemnými spomienkami na svojich blízkych teda na tých, ktorí ich opustil a odišli z tohto sveta, sa rozišli v ústrety svojim stálym a každodenným dianiam resp. povinnostiam. Ďakujeme všetkým, ktorí sa akýmkoľvek dielom pričinili o túto nádhernú slávnosť. Dovidenia pri ďalších zmysluplných podujatiach v našom hospici priatelia.


Foto : Ing. Gabriela Malinková - bude prilozene dodatocne


(Hospice.sk: Máte svoj názor na túto zprávu? Napíšte ju formou "Komentára")

25.1. 2014, 12:41 - Mgr. Ing. Jozef Krajči

predchádzajúca zpráva
ďalšia zpráva

Komentáre (3):
 
ePrihlášky
Stanovy AHS

Prihláška AHS

Žiadosť o členstvo v Sekcii paliatívnej starostlivosti SLS

Hospic v Bardejovskej
Novej Vsi:

Žiadosť o prijatie pacienta do hospicu

Hospic Rohovce:
Žiadosť o prijatie pacienta do hospicu
Vyjadrenie lekára k prijatiu pacienta do hospicu

Hospic v Nitre:
Vyjadrenie lekára
Žiadosť o prijatie a informovaný súhlas

Hospic v Lučenci:
Žiadosť o prijatie do Hospicu

Hospic v Trenčíne:
Žiadosť o prijatie do Hospicu
Vyjadrenie lekára k prijatiu

Hospic v Ľubici:
Informácie pred prijatím pacienta a informovaný súhlas
Žiadosť o prijatie pacienta

Hospic Trstice:
Žiadosť o prijatie pacienta
Vyjadrenie lekára - indikácia k prijatiu
Sponzori
Ignum

Babinet.cz: Vše pro ženy a dívky
Dokumenty
Koncepcia zdravotnej starostlivosti v odbore paliatívna medicína vrátane hospicovej starostlivosti, z dňa 19. 6. 2006

Ochrana ľudských práv a dôstojnosti terminálne chorých a umierajúcich

Anketa
Chceli by ste na Slovensku legalizovať eutanáziu?

Áno
(36 %)
Nie
(32 %)
Neviem
(32 %)
Počet odpovedí: 598316
Reklama

Tiráž
Copyright: © 2002-2013, Ing. Juraj Kizák, +420 722 828 293, Oficiálny partner: Kizak.com, Team Hospice.sk: Ing. Juraj Kizák, (hľadajú sa spolupracovníci), Design and support: Jan Helikar, Programovanie: Michal Novák, Štatistika: Toplist.cz, Založené: 15. septembra 2002, Sponsor: Babinet.sk - komunitný priestor pre ženy Copyright Babinet: © 2000-2013, Ing. Juraj Kizák

Anorexie, Prezidentka, Vangogh, Modigliani, Gauguin

TOPlist