Hlavná stránka – Adresár – Literatúra – Legislatíva – Slovníček – Archív – Odkazy – HOSPICE.CZ English summary 
Hospice 2.1, build 0918
Otázky a odpovede
Čo je hospic?

Čo je paliatívna starostlivosť, liečba, medicína?

Kde sú už existujúce hospice?

Kde a čo si môžem prečítať o hospicoch?

Aké dnes existují právne normy týkajúce sa hospicov?

Aké sú indikácie na konzílium a/alebo hospitalizáciu na oddelení paliatívnej starostlivosti alebo v hospici?

Ako možem podporiť hospicové hnutie?

Čo robiť, keď niekto potrebuje hospicovú starostlivosť?

ePublikácie
Katarína Adamicová, Želmíra Fetisovová, Alena Mažgútová:
Postgraduálne témy komplementárnej hospicovej starostlivosti

Radoslav Lojan:
Etické a psychologické aspekty sprevádzania nemocných a zomierajúcich

Zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie
Pacient v hospici

Zborník vedeckých a odborných príspevkov z 5. bienále hospicovej starostlivosti 2014
Hospicová starostlivosť v postmodernej spoločnosti

Katarína Adamicová, Želmíra Fetisovová, Alena Mažgútová a kolektív:
Hospice v záverečných prácach

Zborník z vedeckej konferencie
"Quo vadis hospic... ",
Bardejov, 11.-12. 10.2012

Zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie
SPOLUPRÁCA POMÁHAJÚCICH PROFESIÍ V PALIATÍVNEJ A HOSPICOVEJ STAROSTLIVOSTI,
Bardejov 2011

Stan Tomandl:
Práca s kómou a paliatívna starostlivosť (manuál)

Alena Ferančíková, PhDr.Patricia Porubčanová: Činnosť Občianskeho združenia Hospic Matky Božej v trnavskom regióne – perspektíva dôstojného zomierania

Mgr. Jana Melišová: Sociálna starostlivosť o zomierajúcich a ich rodiny

MUDr. Mária Jasenková: Paliatívna starostlivosť v detskom veku

MUDr. L. Scheidova, CSc.:
Vývoj zdravotnických zariadení z historického pohľadu

MUDr. L. Scheidova, CSc.:
Pojmy paliatívnej a hospicovej liečby

MUDr. S. Fabuš, MUDr. M. Kulichová:
Model zomierania pre tretie tisícročie

Ľ. Pikulová:
Domáca hospicová starostlivosť

MUDr. S. Fabuš, MUDr. M. Kulichová:
Domáca hospicová starostlivosť v systéme soc.-zdrav. služieb

MUDr. S. Fabuš, MUDr. M. Kulichová:
Definície v paliatívnej starostlivosti

MUDr. S. Fabuš:
Vývoj Hospicového hnutia na Slovensku

 
Vyhľadávanie
       

Správy

Trnava, 21.4.2012: 6. ročník Medzinárodnej konferencie hospicovej a paliatívnej starostlivosti
Srdečne Vás pozývame na 6. ročník Medzinárodnej konferencie hospicovej a paliatívnej starostlivosti, ktorá sa uskutoční 21.04.2012 v Trnave pod záštitou European Association for Palliative Care, EAPC Onlus.

Na konferencii sa ďalej podieľajú:

Katedra sociálnej práce, Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce, Trnavská Univerzita; Dpt. of Health Administration and Human Resources, The University of Scranton, USA; J. Murgas Foundation; Renovatio - Nova, n.o.


Bližšie informácie o konferencii sú ďalej - alebo tiež oficálny tlačový materiál pod týmto odkazom .

Uzávierka prihlášok: 14.03.2012. V prípade záujmu o účasť na konferencii VYPLŇTE PRIHLÁŠKU, NÁJDETE JU TU.

Tešíme sa na stretnutie s Vami!
doc. PhDr. Mgr. Patrícia Dobríková, PhD. et. PhD
Mgr. Michaela Hromková
Mgr. Kristína TraegerováHlavní organizátori a garanti konferencie:
doc. PhDr. Mgr. Patricia Dobríková, PhD. et PhD
prof. Daniel J. West, Jr., PhD., FACHE, FACMPE

Organizačný výbor: doc. PhDr. Mgr. Patricia Dobríková, PhD. et PhD., prof. Dr. Daniel J. West, Jr., PhD., FACHE, FACMPE, Michael Costello, MBA, JD, doc. PhDr. Martina Ţáková, PhD. , doc. PhDr. Nadeţda Kovalčíková, PhD., doc. PhDr. Ondrej Botek, PhD., doc. Dr. Oto Csampai, PhD., doc. PhDr. Miriam Šramatá, PhD., Ing. Vladimír Horváth, Ing. Iveta Horváthová, Ing. Magdaléna Veselská, Mgr. Kristína Traegerová, Mgr. Michaela Hromková

Rokovací jazyk: slovenský, anglický
Program konferencie a ostatné detaily budú zverejnené na
www.hospice.sk do 31.03.2012

Záväznú prihlášku na aktívu aj pasívnu účasť zašlite najneskôr do
14.03.2012, e-mailom na: konferenciahps@gmail.com


Konferenčný poplatok: 14,- EUR
Poplatok za zborník: 8,-EUR

- číslo účtu: 7000065543/8180
- variabilný symbol: 103006

pre platby zo zahraničia:
IBAN: SK36 81800000007000065543
SWIFT: SUBASKBX
Variable symbol: 103006

Konferenčný poplatok platia aj aktívni aj pasívni účastníci, ktorí sa
prihlasujú prostredníctvom tohto formulára!
Spolu s prihláškou prosíme zaslať oskenovaný doklad o zaplatení konferenčného
poplatku a v prípade záujmu aj poplatku za zborník.
V prípade, že z jedného zdravotníckeho zariadenia v SR sa prihlási na konferenciu viac ako 5 účastníkov, konferenčný poplatok sa znižuje na sumu 12,- EUR/osoba.


Záväzná prihláška

1. strana - zašlite

Konferenčný poplatok platia aj aktívni aj pasívni účastníci, ktorí sa prihlasujú
prostredníctvom tohto formulára!

Záväzne sa prihlasujem na 6. ročník Medzinárodnej konferencie hospicovej a
paliatívnej starostlivosti, ktorá sa uskutoční dňa 21.04.2012 v Trnave.

Titul, meno, priezvisko:
Pracovné zaradenie, pracovisko:
Email:
Adresa, tel. číslo:

Posielam oskenovaný doklad o zaplatení konf. poplatku
(14 €, resp. 12 €): □ Áno

Posielam oskenovaný doklad o zaplatení poplatku za zborník
(8 €): □ Áno □ Nie

Prihlasujem sa na: (označte krížikom aj formu účasti, aj sekciu)

pasívnu účasť alebo aktívnu účasť v sekcii:

Medicína v hospicovej a palitívnej starostlivosti
Ošetrovateľstvo v hospicovej a paliatívnej starostlivosti
Psychologické aspekty v hospicovej a paliatívnej starostlivosti
Spiritualita v hospicovej a paliatívnej starostlivosti
Dobrovoľníctvo v hospicovej a paliatívnej starostlivosti
Výskum v hospicovej a paliatívnej starostlivosti (v anglickom jazyku)
Manažment – ekonomika v hospicovej a paliatívnej starostlivosti (v anglickom
jazyku)
Sociálna práca v hospicovej a paliatívnej starostlivosti (v anglickom jazyku)

2. strana
V prípade záujmu o aktívnu účasť prosíme vyplniť aj  nasledovný text:

Kľúčové slová v slovenskom jazyku:

Kľúčové slová v anglickom jazyku:

O akceptovaní príspevku Vás budeme informovať telefonicky alebo e-mailom do
21.03.2012


>>>HERE IS BASIC INFORMATION ABOUT THE CONFERENCE IN ENGLISH<<<
6th Annual of International Conference of Hospice and Palliative Care, to be organised under the Auspices of the European Association for Palliative Care, EAPC Onlus.

We would like to invite you to 6th Annual of International Conference of Hospice and Palliative Care, to be organised on 21st April 2012 in Trnava, Slovakia. For more informations click HERE. If you are interested in, you can register HERE.

Assoc. Prof. Patricia Dobríková, Ph.D. et Ph.D
Kristína Traegerová, MSc.
Michaela Hromková, MSc.


(Hospice.sk: Máte svoj názor na túto zprávu? Napíšte ju formou "Komentára")

16.2. 2012, 13:13 - PhDr. Mgr. Patricia Dobríková, PhD.

predchádzajúca zpráva
ďalšia zpráva

Komentáre (6):
 
ePrihlášky
Stanovy AHS

Prihláška AHS

Žiadosť o členstvo v Sekcii paliatívnej starostlivosti SLS

Hospic v Bardejovskej
Novej Vsi:

Žiadosť o prijatie pacienta do hospicu

Hospic Rohovce:
Žiadosť o prijatie pacienta do hospicu
Vyjadrenie lekára k prijatiu pacienta do hospicu

Hospic v Nitre:
Vyjadrenie lekára
Žiadosť o prijatie a informovaný súhlas

Hospic v Lučenci:
Žiadosť o prijatie do Hospicu

Hospic v Trenčíne:
Žiadosť o prijatie do Hospicu
Vyjadrenie lekára k prijatiu

Hospic v Ľubici:
Informácie pred prijatím pacienta a informovaný súhlas
Žiadosť o prijatie pacienta

Hospic Trstice:
Žiadosť o prijatie pacienta
Vyjadrenie lekára - indikácia k prijatiu
Sponzori
Ignum

Babinet.cz: Vše pro ženy a dívky
Dokumenty
Koncepcia zdravotnej starostlivosti v odbore paliatívna medicína vrátane hospicovej starostlivosti, z dňa 19. 6. 2006

Ochrana ľudských práv a dôstojnosti terminálne chorých a umierajúcich

Anketa
Chceli by ste na Slovensku legalizovať eutanáziu?

Áno
(36 %)
Nie
(32 %)
Neviem
(32 %)
Počet odpovedí: 543733
Reklama

Tiráž
Copyright: © 2002-2013, Ing. Juraj Kizák, +420 722 828 293, Oficiálny partner: Kizak.com, Team Hospice.sk: Ing. Juraj Kizák, (hľadajú sa spolupracovníci), Design and support: Jan Helikar, Programovanie: Michal Novák, Štatistika: Toplist.cz, Založené: 15. septembra 2002, Sponsor: Babinet.sk - komunitný priestor pre ženy Copyright Babinet: © 2000-2013, Ing. Juraj Kizák

Anorexie, Prezidentka, Vangogh, Modigliani, Gauguin

TOPlist