Hlavná stránka – Adresár – Literatúra – Legislatíva – Slovníček – Archív – Odkazy – HOSPICE.CZ English summary 
Hospice 2.1, build 0918
Otázky a odpovede
Čo je hospic?

Čo je paliatívna starostlivosť, liečba, medicína?

Kde sú už existujúce hospice?

Kde a čo si môžem prečítať o hospicoch?

Aké dnes existují právne normy týkajúce sa hospicov?

Aké sú indikácie na konzílium a/alebo hospitalizáciu na oddelení paliatívnej starostlivosti alebo v hospici?

Ako možem podporiť hospicové hnutie?

Čo robiť, keď niekto potrebuje hospicovú starostlivosť?

ePublikácie
Katarína Adamicová, Želmíra Fetisovová, Alena Mažgútová:
Postgraduálne témy komplementárnej hospicovej starostlivosti

Radoslav Lojan:
Etické a psychologické aspekty sprevádzania nemocných a zomierajúcich

Zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie
Pacient v hospici

Zborník vedeckých a odborných príspevkov z 5. bienále hospicovej starostlivosti 2014
Hospicová starostlivosť v postmodernej spoločnosti

Katarína Adamicová, Želmíra Fetisovová, Alena Mažgútová a kolektív:
Hospice v záverečných prácach

Zborník z vedeckej konferencie
"Quo vadis hospic... ",
Bardejov, 11.-12. 10.2012

Zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie
SPOLUPRÁCA POMÁHAJÚCICH PROFESIÍ V PALIATÍVNEJ A HOSPICOVEJ STAROSTLIVOSTI,
Bardejov 2011

Stan Tomandl:
Práca s kómou a paliatívna starostlivosť (manuál)

Alena Ferančíková, PhDr.Patricia Porubčanová: Činnosť Občianskeho združenia Hospic Matky Božej v trnavskom regióne – perspektíva dôstojného zomierania

Mgr. Jana Melišová: Sociálna starostlivosť o zomierajúcich a ich rodiny

MUDr. Mária Jasenková: Paliatívna starostlivosť v detskom veku

MUDr. L. Scheidova, CSc.:
Vývoj zdravotnických zariadení z historického pohľadu

MUDr. L. Scheidova, CSc.:
Pojmy paliatívnej a hospicovej liečby

MUDr. S. Fabuš, MUDr. M. Kulichová:
Model zomierania pre tretie tisícročie

Ľ. Pikulová:
Domáca hospicová starostlivosť

MUDr. S. Fabuš, MUDr. M. Kulichová:
Domáca hospicová starostlivosť v systéme soc.-zdrav. služieb

MUDr. S. Fabuš, MUDr. M. Kulichová:
Definície v paliatívnej starostlivosti

MUDr. S. Fabuš:
Vývoj Hospicového hnutia na Slovensku

  Perspektíva hospicov na Slovensku - ďalšia úspešná medzinárodná konferencia v Bardejove
V rámci tohoročných slávnosti 10-ročného jubileá bardejovského hospicu a pri príležitosti Svetového dňa hospicov sa v útulnom prostredí Poľsko-slovenského domu (PSD) v Bardejove konala už ôsma Medzinárodná vedecká hospicová konferencia s názvom „Perspektíva hospicov na Slovensku“. viac...
27. 11. 2013, 11:14 - Mgr. Ing. Jozef Krajči

Vyhľadávanie
       

Správy

Vzdelávací kurz Sprevádzanie rodín v smútení, Bratislava 18.1.2014 – 15.6.2014)
Nezisková organizácia PLAMIENOK ponúka odbornej (aj menej odbornej) verejnosti možnosť zapojiť sa do vzdelávacieho programu Sprevádzanie detí a rodín v smútení, ktorý sa otvára v januári 2014. viac...
6. 11. 2013, 13:33 - Mgr. Daniela Bachoriková

Program konferencie PERSPEKTÍVA HOSPICOV NA SLOVENSKU, Bardejov, 17.–18. 10. 2013
VIII. Medzinárodná vedecká konferencia viac...
19. 10. 2013, 20:25 - Mgr. Ing. Jozef Krajči

DARUJTE 2% z daní pre SVETIELKO POMOCI - celoročná a komplexná pomoc rodinám s onkologicky chorými deťmi z Košického a Prešovského kraja
Milí priatelia, od 1.9.2013 do 31.12.2013 nás môžete podporiť zaslaním darcovskej SMS správy v tvare DMS SVETLO (DMS medzera SVETLO) na číslo 877.Cena darcovskej SMS je 2 €. viac...
21.9. 2013, 12:56 - Mirka Hunčíková

VIII. Medzinárodná vedecká konferencia PERSPEKTÍVA HOSPICOV NA SLOVENSKU, 17.-18. 10.2013, Bardejov
Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety Bratislava viac...
11.9. 2013, 10:43 - Mgr. Ing. Jozef Krajči

V. česko-slovenská konferencia paliatívnej medicíny, Brno, 19.-20.9.2013
Vážená paní kolegyně, pane kolego, menom Českej spoločnosti paliatívnej medicíny ČLS JEP a Sekcie paliativnej medicíny pri SSŠLB by som Vás rád pozval do sídla Verejného ochrancu práv v Brne, kde v dňoch 19. a 20. septembra 2013 prebehne už V. česko-slovenská konferencia paliatívnej medicíny. viac...
8.8. 2013, 10:39 - MUDr. Hedviga Jakubíková

Malé, ale významné jubilem - bardejovský hospic má 10 rokov/
V pondelok dňa 1. júla t.r. si mnohí z nás pripomenuli 10. výročie prvého slovenského hospicu, Hospicu Matky Terezy (HMT) v Bardejove, sídliaceho v neďalekej prímestskej časti, v Bardejovskej Novej Vsi. viac...
19.7. 2013, 13:40 - Mgr. Ing. Jozef Krajči

Hospic v Bardejove pripravuje svoje 10 ročné jubileum
Hospic Matky Terezy v Bardejove pripravuje jubilejnú slávnosť pri príležitosti 10. výročia svojho otvorenia. Ďakujeme riaditeľovi hospice Ing. Jozefovi Krajčimu za prvé priblíženie celého programu osláv, ktoré sa uskutočnia v pondelok 1. júla 2013. O ďalšom vás budeme postupne informovať. viac...
26.6. 2013.9:49 - Ing. Juraj Kizák

Vydarená benefícia pre jubilujúci bardejovský hospic
Keď začujeme slovo benefícia vynorí sa nám v mysli, že sa koná niečo zmysluplné, užitočné, láskyplné, skrátka dobrý skutok. Zväčša sa organizujú pre rôzne dobročinné spolky charitu nevynímajúc, teda pre pomoc istým skupinám ľudí, ktorí sú na skutok dobrodenia a často aj existencie odkázaní. Nie každý ju však podporí, či uskutoční. Zväčša sú k tomu organizované hodnotné športové či kultúrno-spoločenské, hudobné, ale aj mítingové podujatia, v ktorých nemusí ísť iba o peňažné vyjadrenia, ale tiež o materiálnu podporu alebo o určitý honor, či skladby cti a pod. viac...
20.6. 2013.9:12 - Mgr. Ing. Jozef Krajči

Prispejete poukázaním 2% z Vašich daní na Detský hospic Plamienok?
Aj v roku 2013 môžete pomôcť našej neziskovej organizácii PLAMIENOK n.o. poukázaním 2% z Vašich daní, v súlade so zákonom č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov. Plamienok organizuje domácu hospicovú (t.j. integrovanú lekársku, ošetrovateľskú, psychologickú, sociálnu, špeciálne-pedagogickú a duchovnú) starostlivosť o deti s život limitujúcimi chorobami. viac...
11.3. 2013.8:21 - Mgr. Daniela Bachoriková

DARUJTE 2% z daní pre SVETIELKO POMOCI - celoročná a komplexná pomoc rodinám s onkologicky chorými deťmi z Košického a Prešovského kraja
Milí priatelia, dovoľujeme si uchádzať sa o Vašu priazeň pri rozhodovaní o darovaní 2% z Vašich daní za rok 2012 pre neziskovú organizáciu SVETIELKO POMOCI. Ďalej nájdete informácie pre fyzické aj právnické osoby. viac...
3.3. 2013, 21:31 - Mirka Hunčíková

ONLINE: Zborník z vedeckej konferencie Quo vadis hospic... , Bardejov, 11.-12. 10.2012
V rubrike ePublikácie na hlavnej stránke Hospice.sk nájdete najnovší príspevok, Zborník z vedeckej konferencie "Quo vadis hospic... ", ktorá sa konala u nás v Bardejove, 11.-12. októbra 2012. viac...
20.2. 2013, 22:27 - PhDr. Radoslav Micheľ

Kongres EAPC v Prahe, 30.5.-2.6.2013
13. svetový kongres Európskej asociáce pre paliatívnu starostlivosť (EAPC = European Association for Palliative care) sa bude konať tohoto roku v Prahe. viac...
11.2. 2013.8:57 - Ing. Juraj Kizák

Bardejovský hospic: Stretnutie s pozostalými je súčasťou hospicovej filozofie
Hospic Matky Terezy v Bardejove sa okrem svojho pôvodného poslania pravidelne prezentuje aj viacerými duchovnými i kultúrno-spoločenskými podujatiami, o ktorých ste prostredníctvom týchto našich Bardejovských novosti tak často informovaní. viac...
1.2. 2013, 12:20 - Mgr. Ing. Jozef Krajči

Darujete 2% daňovou asignáciou pre Hospic Matky Terezy v Bardejove?
Milí a vážení priaznivci hospicov. Aj náš bardejovský Hospic Matky Terezy je registrovaný v Zozname prijímateľov 2% dane na rok 2013. viac...
29.1. 2013.9:50 - Mgr. Ing. Jozef Krajči

Podporíte daňovými asignáciami (2% z dane) niektorý hospic?
Daňovou asignáciou je príkaz daňového subjektu príjemcovi dane, aby časť uhradenej dane použil na konkrétny verejne prospešný účel, teda daroval to konkrétnej organizácii. Darca pri tom neplatí nič zo svojho, len usmerní časť svojich daní. viac...
27.1. 2013, 15:53 - Ing. Juraj Kizák

AHaPS sa stala členom European Association for Palliative care
Asociácia hospicovej a paliatívnej starostlivosti na Slovensku (AHaPS) sa stala kolektívnym členom European Association for Palliative care. viac...
11.1. 2013, 21:22 - Ing. Juraj Kizák

Asociácia hospicovej a paliatívnej starostlivosti na Slovensku zasadala na konferencii česko-slovenskej paliatívnej medicíny
Asociácia hospicovej a paliatívnej starostlivosti mala svoje posledné zasadanie v roku 2012 dňa 15.11. v Bratislave. Na zasadnutí boli prijatí aj noví členovia AHaPS. Momentálne má tak Asociácia 8 kolektívnych a 29 individuálnych členov. viac...
2.1. 2013, 16:35 - Ing. Juraj Kizák

Budapešť, 5.-7.11. 2012: Vzdelávací kurz paliatívnej a hospicovej starostlivosti
V dňoch 5.-7. novembra 2012 sa konalo v Budapešti školenie o hospicovej starostlivosti. Účastníkov privítala MUDr. Katalin Muszbek (riaditeľka, Maďarská nádácia Hospice) a koordinátorka pani Barbara Callo. viac...
6. 12. 2012, 15:15 - PhDr. Jana Sušinková, PhD.

'Quo vadis hospic...' Ďalšia z úspešných medzinárodných konferencií v Bardejove
Pri príležitosti aktivít a osláv Svetového dňa hospicov sa konala už VII. medzinárodná dvojdňová vedecká konferencia tentoraz s priliehavým i keď nezvyčajným názvom „Quo vadis hospic...“ Pripravili ju Arcidiecézna charita Košice prostredníctvom svojho hospicu Matky Terezy i jeho Občianskeho združenia - Hospic Božieho milosrdenstva v úzkej spolupráci s VŠ ZaSP sv.Alžbety - cez jej Detašované pracovisko Bardejov , Slovenskou komorou sestier a pôrodných asistentiek, ako aj Poľsko-slovenským domom /PSD/ v Bardejove, v ktorého priestoroch sa zrealizovala. viac...
18. 11. 2012, 21:23 - Mgr. Ing. Jozef Krajči

Vzdelávací kurz Sprevádzanie rodín v smútení, Bratislava 19.1.2013 – 9.6.2013)
Nezisková organizácia PLAMIENOK ponúka odbornej (aj menej odbornej) verejnosti možnosť zapojiť sa do vzdelávacieho programu Sprevádzanie detí a rodín v smútení, ktorý sa otvára v januári 2013. viac...
8. 11. 2012, 13:52 - Mgr. Daniela Bachoriková

Koncepcia zdravotnej starostlivosti v odbore paliatívna medicína vrátane hospicovej starostlivosti - súčasný stav
Pôvodná koncepcia (zo dňa 19. 6. 2006) zdravotnej starostlivosti v odbore paliatívna medicína vrátane hospicovej starostlivosti, zadefinovala základné definície a podmienky zabezpečenia hospicovej a paliatívnej starostlivosti. viac...
1. 11. 2012, 21:33 - Ing. Juraj Kizák

Webové stránky Europomoc.sk
Poznáte stránky WWW.EUROPOMOC.SK? Sú to webové stránky vytvorené Úniou poskytovateľov hospicovej starostlivosti za účelom informovania verejnosti o jednotlivých hospicoch a možnosti sponzorsky podporiť činnosť konkrétnych hospicov poukázaním prostriedkov priamo na účet toho ktorého hospicu. viac...
22. 10. 2012, 19:04 - Ing. Magdaléna Veselská

O Únii poskytovateľov hospicovej starostlivosti (ÚPHS)
Únia poskytovateľov hospicovej starostlivosti Vznikla v roku 2009 za účelom vyjednávania so zdravotnými poisťovňami a štátnymi inštitúciami v zastúpení poskytovateľov hospicovej starostlivosti. Členmi ÚPHS sú právnické osoby - poskytovatelia: viac...
18. 10. 2012.9:57 - Ing. Magdaléna Veselská

Tabuľka zazmluvnených lôžkových hospicov v roku 2012
Nižšie uvádzame tabuľku všetkých súčasných „kamenných“ - t.j. lôžkových - hospicov, ktoré sú zazmluvnené vo VšZP pre rok 2012. Je ich celkom 11. Uvedená tabuľka bola odprezentovaná jej autorkou Ing. Veselskou na konferencii Quo vadis hospice v Bardejove 11. októbra, ktorej týmto tiež ďakujeme za dovolenie tabuľku na Hospice.sk zverejniť. viac...
16. 10. 2012, 10:23 - Ing. Juraj Kizák


Ďalšie zprávy

 
ePrihlášky
Stanovy AHS

Prihláška AHS

Žiadosť o členstvo v Sekcii paliatívnej starostlivosti SLS

Hospic v Bardejovskej
Novej Vsi:

Žiadosť o prijatie pacienta do hospicu

Hospic Rohovce:
Žiadosť o prijatie pacienta do hospicu
Vyjadrenie lekára k prijatiu pacienta do hospicu

Hospic v Nitre:
Vyjadrenie lekára
Žiadosť o prijatie a informovaný súhlas

Hospic v Lučenci:
Žiadosť o prijatie do Hospicu

Hospic v Trenčíne:
Žiadosť o prijatie do Hospicu
Vyjadrenie lekára k prijatiu

Hospic v Ľubici:
Informácie pred prijatím pacienta a informovaný súhlas
Žiadosť o prijatie pacienta

Hospic Trstice:
Žiadosť o prijatie pacienta
Vyjadrenie lekára - indikácia k prijatiu
Sponzori
Ignum

Babinet.cz: Vše pro ženy a dívky
Dokumenty
Koncepcia zdravotnej starostlivosti v odbore paliatívna medicína vrátane hospicovej starostlivosti, z dňa 19. 6. 2006

Ochrana ľudských práv a dôstojnosti terminálne chorých a umierajúcich

Anketa
Chceli by ste na Slovensku legalizovať eutanáziu?

Áno
(36 %)
Nie
(32 %)
Neviem
(32 %)
Počet odpovedí: 598317
Reklama

Tiráž
Copyright: © 2002-2013, Ing. Juraj Kizák, +420 722 828 293, Oficiálny partner: Kizak.com, Team Hospice.sk: Ing. Juraj Kizák, (hľadajú sa spolupracovníci), Design and support: Jan Helikar, Programovanie: Michal Novák, Štatistika: Toplist.cz, Založené: 15. septembra 2002, Sponsor: Babinet.sk - komunitný priestor pre ženy Copyright Babinet: © 2000-2013, Ing. Juraj Kizák

Anorexie, Prezidentka, Vangogh, Modigliani, Gauguin

TOPlist