Hlavná stránka – Adresár – Literatúra – Legislatíva – Slovníček – Archív – Odkazy – HOSPICE.CZ English summary 
Hospice 2.1, build 0918
Otázky a odpovede
Čo je hospic?

Čo je paliatívna starostlivosť, liečba, medicína?

Kde sú už existujúce hospice?

Kde a čo si môžem prečítať o hospicoch?

Aké dnes existují právne normy týkajúce sa hospicov?

Aké sú indikácie na konzílium a/alebo hospitalizáciu na oddelení paliatívnej starostlivosti alebo v hospici?

Ako možem podporiť hospicové hnutie?

Čo robiť, keď niekto potrebuje hospicovú starostlivosť?

ePublikácie
Katarína Adamicová, Želmíra Fetisovová, Alena Mažgútová:
Postgraduálne témy komplementárnej hospicovej starostlivosti

Radoslav Lojan:
Etické a psychologické aspekty sprevádzania nemocných a zomierajúcich

Zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie
Pacient v hospici

Zborník vedeckých a odborných príspevkov z 5. bienále hospicovej starostlivosti 2014
Hospicová starostlivosť v postmodernej spoločnosti

Katarína Adamicová, Želmíra Fetisovová, Alena Mažgútová a kolektív:
Hospice v záverečných prácach

Zborník z vedeckej konferencie
"Quo vadis hospic... ",
Bardejov, 11.-12. 10.2012

Zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie
SPOLUPRÁCA POMÁHAJÚCICH PROFESIÍ V PALIATÍVNEJ A HOSPICOVEJ STAROSTLIVOSTI,
Bardejov 2011

Stan Tomandl:
Práca s kómou a paliatívna starostlivosť (manuál)

Alena Ferančíková, PhDr.Patricia Porubčanová: Činnosť Občianskeho združenia Hospic Matky Božej v trnavskom regióne – perspektíva dôstojného zomierania

Mgr. Jana Melišová: Sociálna starostlivosť o zomierajúcich a ich rodiny

MUDr. Mária Jasenková: Paliatívna starostlivosť v detskom veku

MUDr. L. Scheidova, CSc.:
Vývoj zdravotnických zariadení z historického pohľadu

MUDr. L. Scheidova, CSc.:
Pojmy paliatívnej a hospicovej liečby

MUDr. S. Fabuš, MUDr. M. Kulichová:
Model zomierania pre tretie tisícročie

Ľ. Pikulová:
Domáca hospicová starostlivosť

MUDr. S. Fabuš, MUDr. M. Kulichová:
Domáca hospicová starostlivosť v systéme soc.-zdrav. služieb

MUDr. S. Fabuš, MUDr. M. Kulichová:
Definície v paliatívnej starostlivosti

MUDr. S. Fabuš:
Vývoj Hospicového hnutia na Slovensku

  Kežmarok: Operné gala 2016 pre košický mobilný hospic Svetielko pomoci
Občianske združenie Opera Slovakia pripravil operný benefičný galakoncert – Operné gala 2016 – ktorého výťažok poputoval neziskovej organizácii Svetielko pomoci na účely prvého detského mobilného hospicu na východnom Slovensku. Jednalo sa o celÝch 1000 EUR. viac...
31.8. 2016, 10:23 - Mirka Hunčíková

Vyhľadávanie
       

Správy

KONFERENCIA v Martine: VI. bienále hospicovej starostlivosti
Hospice, o. z., Martin, Hospice-EDU, o. z., Martin, Ústav pôrodnej asistencie JLF UK v Martine,JLF UK v Martine poriadajú v sobotu 10. septembra 2016 už VI. bienále hospicovej starostlivosti. viac...
30.8. 2016, 10:12 - MUDr. Katarína Adamicová

Aký sú pacienti Detského mobilného hospicu Svetielko nádeje v Banskej Bystrici?
V priebehu rokov 2013-15 sme sa starali v našom hospici o celkom 16 detských pacientov. viac...
25.8. 2016, 10:35 - Veronika Rosová

XXVI. konferencia detských hematológov a onkológov Českej a Slovenskej republiky: 7. – 9. októbra 2016, Tále, hotel Partizán
V Banskobystrickom kraji sa po 10 rokoch uskutoční ďalšia konferencia slovenských a českých detských hematológov a onkológov. Poriada sa v krásnom horskom prostredí Nízkych Tatier, pod Chopkom, v špičkovom kongresovom hoteli Partizán. viac...
18.8. 2016, 17:28 - Ing. Juraj Kizák

Hospic v Trenčíne hľadá: zdravotná SESTRA, OŠETROVATEĽ-ka, SANITÁR-ka
Zdravotnícke zariadenie Hospic Milosrdných sestier v Trenčíne ponúka VOĽNÉ pracovné miesta na pozície zdravotná SESTRA, OŠETROVATEĽ-ka a SANITÁR-ka. viac...
16.8. 2016, 13:26 - Sestra Noemi Žilková

Chcete sa zúčastniť Dobrovoľníckych dní v bardejovskom hospici 16.9. - 5.10.2016?
Srdečne pozývame do hospicového kolektívu všetkých, ktorí chcú prispieť svojim časom a energiou do Dobrovoľníckych dní, ktoré sa každoročne vyhlasujú pocelom Slovensku a môžete ich stráviť aj v Hospici Matky Terezy akoukoľvek činnosťou v prospech skrášlenia hospicu, čistenia vonkajšieho nádvoria alebo čas, ktorí venujete pri pacientovi čítaním, prechádzkou alebo rozhovorom. viac...
9.8. 2016, 11:05 - Martina Proněková

Roky sedí pri zomierajúcich pacientoch: Nevieme prijať, že sme smrteľní
S dovolením autorky uvádzame celý článok so súčasnou riaditeľkou bardejovského hospicu, pani Martinou Proněkovou. Pôvodne vyšiel na webe Aktualne.sk. viac...
30.7. 2016, 10:47 - Ing. Juraj Kizák

Bardejov 2016: Šťastných 13 rokov hospicu
Prvého júla t.r. vstúpil prvý slovenský hospic, hospic Matky Terezy už do svojej 14. požehnanej a úspešnej sezóny. Zdalo by sa, že tento významný deň nebol v činnosti hospicu ničím výnimočným, prebehol tak ako iné pracovné dni, teda v plnom nasadení svojho skvelého personálu. Neznamená to však, že si ho v úcte nepripomenuli, akurát slávnosť sa konala vo viacerých etapách. viac...
3.7. 2016, 14:37 - Mgr. Ing. Jozef Krajči

Na margo konferencie „Pacient v hospici“ (Bardejov)
Do pestrého koloritu tohoročných bardejovských medzinárodných kultúrno-spoločenských a vedeckých podujatí sa celkom vhodne a jubilejne začlenila aj X. Medzinárodná hospicová konferencia s názvom „Pacient v hospici“, ktorá sa uskutočnila v dňoch 26. až 27. mája 2016 tradične v bardejovskom Poľsko - slovenskom dome. Jej hlavným usporiadateľom bol prvý slovenský charitný Hospic Matky Terezy (HMT), v spolupráci s Vysokou školou ZaSP sv. Alžbety Bratislava, Ústavom Kráľovnej pokoja Medžugorie Bardejov a Arcidiecéznou charitou Košice. Ďalšími boli: Mesto Bardejov prostredníctvom Poľsko-slovenského domu, NsP sv. Jakuba Bardejov, Regionálna pobočka SK sestier a PA Bardejov, UK PF Bratislava, UPJŠ Košice, OZ Matky Terezy Bardejov, Hospicjum sw. Lazarza Krakow a iné. viac...
26.6. 2016, 14:27 - Mgr. Ing. Jozef Krajči

Máte aktualizované údaje o vašej organizácii či hospici na www.hospice.sk?
Ak ste si dlho neaktualizovali údaje o vašom hospici, jeho zriaďovateľovi, a pritom ste medzitým vymenili zamestnancov, kontakty, sadzby za pacienta či rodinného príslušnika - alebo dokonca číslo bankového účtu, kde vám záujemcovia môžu posielať finančné príspevky a dary - je najvyšší čas, aby ste sa s nami spojili. viac...
24.5. 2016.9:06 - Ing. Juraj Kizák

Bardejov 26.-27. mája 2016: X. Medzinárodná vedecká konferencia „PACIENT V HOSPICI“ -
Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety Bratislava, Ústav Kráľovnej Pokoja z Medžugorja Bardejov, Arcidiecézna charita Košice, viac...
16.5. 2016, 10:28 - Ing. Juraj Kizák

11.12.2015: Valné zhromaždenie Asociácie hospicovej a paliatívnej starostlivosti Slovenska
Asociácia hospicovej a paliatívnej starostlivosti Slovenska pozýva všetkých svojich členov na valné zhromaždenie dňa 11.12.2015 o 11,00 hod. viac...
4. 12. 2015.8:53 - MUDr. Alena Kollárová

AKTUÁLNY PROGRAM 7.Medzinárodnej konferencie hospicovej a paliatívnej starostlivosti, Trnava, 16.05.2015
Pod týmto odkazom nájdete viac...
8.5. 2015.8:54 - PhDr. Mgr. Patricia Dobríková, PhD.

Pomoc cez dobročinnosť a lásku mnohým (Urobíme dobrý skutok bez námahy aj pre hospic?)
Milí čitatelia, vzácni dobrodinci a priatelia, vstupujeme opätovne do jedného z období roka, kedy sa môžeme prejaviť a vykonať dobrý skutok pre blížnych , teda okrem iných pomôcť aj takým, ktorí sa dostali do nejakej zlej a nezávidenia hodnej situácie, často bez svojho pričinenia a nemajú nijakú možnosť túto riešiť. Pomáha sa im prostredníctvom neziskových spolkov z tretieho sektora a ich funkcionárov, teda ľudí dobrej vôle ochotných pomôcť. viac...
1.4. 2015.8:14 - Mgr. Ing. Jozef Krajči

Bardejov: Hospic Matky Terezy na rozhraní rokov
Po významných minuloročných odborných, duchovných a kultúrno-spoločenských podujatiach, ktorými sa hospic výrazne zapísal do historických análov Bardejova a širokého okolia ba i Slovenska, sa žiada tunajšej verejnosti tieto pripomenúť. Taktiež poznamenávam, že podujatia sa uskutočňujú v úzkej a príkladnej spolupráci s Občianskym združením, pôsobiacim pri hospici. viac...
27.3. 2015.6:49 - Mgr. Ing. Jozef Krajči

7. ročník Medzinárodnej konferencie hospicovej a paliatívnej starostlivosti: Trnava, 16.05.2015
Katedra sociálnej práce Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce viac...
21.3. 2015.7:49 - PhDr. Mgr. Patricia Dobríková, PhD.

Záväzná prihláška: 7. ročník Medzinárodnej konferencie hospicovej a paliatívnej starostlivosti, ktorá sa uskutoční dňa 16.05.2015 v Trnave.
Záväzná prihláška viac...
21.3. 2015.7:39 - PhDr. Mgr. Patricia Dobríková, PhD.

Paliatívna konziliárna služba v Rakúsku. Chcete sa dozvedieť viac?
Nižšie uvedené údaje a kritériá pochádzajú z Ministerstva zdravotníctva Rakúska tzv. ÖBIG. Pre Hospice.sk nám to pripravila a zaslala pani Jana Maceková, paliatívna sestra vo Viedni, ktorá má vo Viedni v Rakúsku Paliatívny konziliárny team. viac...
2.2. 2015, 21:22 - Ing. Juraj Kizák

Bardejov 2.-3. 10. 2014: IX. Medzinárodná vedecká konferencia - POSTAVENIE HOSPICOV v legislatíve Slovenskej republiky
Arcidiecézna charita Košice, Hospic Matky Terezy Bardejov, Občianske združenie Hospic Matky Terezy Bardejov v  spolupráci s: viac...
8.8. 2014, 17:05 - Ing. Juraj Kizák

Zborník z hospicovej konferencie 2012 v Martine online
Zborník zo zatiaľ poslednej hospicovej konferencie 2012 nájdete online na Hospice.sk v sekcii ePublikácie. viac...
29.7. 2014, 11:56 - MUDr. Katarína Adamicová

Martin 5. september 2014: V. konferencia hospicovej starostlivosti
Hospice, o. z. v Martine, Hospice-EDU, o.z. v Martine, Mesto Martin Vás pozývajú na V. konferenciu hospicovej starostlivosti viac...
20.6. 2014.9:57 - MUDr. Katarína Adamicová

29.6.2014: ZÁHRADNÁ SLÁVNOSŤ v bardejovskom hospici
Milí priatelia Hospicu Matky Terezy. Pri príležitosti osláv 11-ročnej existencie hospicu vás srdečne pozývame na ZÁHRADNÚ SLÁVNOSŤ v nedeľu 29.6.2014 o 14:00 v exteriéri hospicu. viac...
19.6. 2014.8:38 - Mgr. Ing. Jozef Krajči

Vydarené benefičné podujatie: úspešný prvý ples priateľov hospicu
Ples zorganizovali hspoločne s OZ a samotným hospicom v spolupráci s bratislavskou pobočkou francúzskej spoločnosti THUASNE, ktorá distribuuje pre Slovensko špeciálne zdravotnícke pomôcky, známou firmou F&M Catering a skvelým personálom reštaurácie Srdiečko v Bardejovských Kúpeľoch. viac...
1.2. 2014, 18:22 - Mgr. Ing. Jozef Krajči

Stretnutia s pozostalými sú tiež súčasťou užitočnej hospicovej filozofie
Je už tradíciou a velí tomu aj hospicová filozofia, že náš Hospic Matky Terezy sa okrem svojho pôvodného poslania pravidelne prezentuje resp. spolupodieľa na organizovaní niekoľkých obľúbených duchovných i kultúrno-spoločenských podujatí v meste. viac...
25.1. 2014, 12:41 - Mgr. Ing. Jozef Krajči

Príjemné a požehnané Vianočné sviatky...
viac...
24. 12. 2013, 18:20 - Ing. Juraj Kizák


Ďalšie zprávy

 
ePrihlášky
Stanovy AHS

Prihláška AHS

Žiadosť o členstvo v Sekcii paliatívnej starostlivosti SLS

Hospic v Bardejovskej
Novej Vsi:

Žiadosť o prijatie pacienta do hospicu

Hospic Rohovce:
Žiadosť o prijatie pacienta do hospicu
Vyjadrenie lekára k prijatiu pacienta do hospicu

Hospic v Nitre:
Vyjadrenie lekára
Žiadosť o prijatie a informovaný súhlas

Hospic v Lučenci:
Žiadosť o prijatie do Hospicu

Hospic v Trenčíne:
Žiadosť o prijatie do Hospicu
Vyjadrenie lekára k prijatiu

Hospic v Ľubici:
Informácie pred prijatím pacienta a informovaný súhlas
Žiadosť o prijatie pacienta

Hospic Trstice:
Žiadosť o prijatie pacienta
Vyjadrenie lekára - indikácia k prijatiu
Sponzori
Ignum

Babinet.cz: Vše pro ženy a dívky
Dokumenty
Koncepcia zdravotnej starostlivosti v odbore paliatívna medicína vrátane hospicovej starostlivosti, z dňa 19. 6. 2006

Ochrana ľudských práv a dôstojnosti terminálne chorých a umierajúcich

Anketa
Chceli by ste na Slovensku legalizovať eutanáziu?

Áno
(36 %)
Nie
(32 %)
Neviem
(32 %)
Počet odpovedí: 613342
Reklama

Tiráž
Copyright: © 2002-2013, Ing. Juraj Kizák, +420 722 828 293, Oficiálny partner: Kizak.com, Team Hospice.sk: Ing. Juraj Kizák, (hľadajú sa spolupracovníci), Design and support: Jan Helikar, Programovanie: Michal Novák, Štatistika: Toplist.cz, Založené: 15. septembra 2002, Sponsor: Babinet.sk - komunitný priestor pre ženy Copyright Babinet: © 2000-2013, Ing. Juraj Kizák

Anorexie, Prezidentka, Vangogh, Modigliani, Gauguin

TOPlist